blob: 02b8585df8aa4693fba2abbb2f4eeed1abeae208 [file] [log] [blame]
#ifndef PARSE_H
#define PARSE_H
/*
* Basic parsing data structures. Statements and symbols.
*
* Copyright (C) 2003 Transmeta Corp.
* 2003 Linus Torvalds
*
* Licensed under the Open Software License version 1.1
*/
#include "symbol.h"
enum statement_type {
STMT_NONE,
STMT_DECLARATION,
STMT_EXPRESSION,
STMT_COMPOUND,
STMT_IF,
STMT_RETURN,
STMT_CASE,
STMT_SWITCH,
STMT_ITERATOR,
STMT_LABEL,
STMT_GOTO,
STMT_ASM,
STMT_CONTEXT,
STMT_RANGE,
};
struct statement {
enum statement_type type;
struct position pos;
union {
struct /* declaration */ {
struct symbol_list *declaration;
};
struct /* label_arg */ {
struct symbol *label;
struct statement *label_statement;
};
struct {
struct expression *expression;
struct expression *context;
};
struct /* return_statement */ {
struct expression *ret_value;
struct symbol *ret_target;
};
struct /* if_statement */ {
struct expression *if_conditional;
struct statement *if_true;
struct statement *if_false;
};
struct /* compound_struct */ {
struct statement_list *stmts;
struct symbol *ret;
struct symbol *inline_fn;
struct statement *args;
};
struct /* labeled_struct */ {
struct symbol *label_identifier;
struct statement *label_statement;
};
struct /* case_struct */ {
struct expression *case_expression;
struct expression *case_to;
struct statement *case_statement;
struct symbol *case_label;
};
struct /* switch_struct */ {
struct expression *switch_expression;
struct statement *switch_statement;
struct symbol *switch_break, *switch_case;
};
struct /* iterator_struct */ {
struct symbol *iterator_break;
struct symbol *iterator_continue;
struct symbol_list *iterator_syms;
struct statement *iterator_pre_statement;
struct expression *iterator_pre_condition;
struct statement *iterator_statement;
struct statement *iterator_post_statement;
struct expression *iterator_post_condition;
};
struct /* goto_struct */ {
struct symbol *goto_label;
/* computed gotos have these: */
struct expression *goto_expression;
struct symbol_list *target_list;
};
struct /* goto_bb */ {
struct expression *bb_conditional;
struct symbol *bb_target;
};
struct /* multijmp */ {
struct expression *multi_from;
struct expression *multi_to;
struct symbol *multi_target;
};
struct /* asm */ {
struct expression *asm_string;
struct expression_list *asm_outputs;
struct expression_list *asm_inputs;
struct expression_list *asm_clobbers;
};
struct /* range */ {
struct expression *range_expression;
struct expression *range_low;
struct expression *range_high;
};
};
};
extern struct symbol_list *function_computed_target_list;
extern struct statement_list *function_computed_goto_list;
extern struct token *parse_expression(struct token *, struct expression **);
extern struct symbol *label_symbol(struct token *token);
extern int show_statement(struct statement *);
extern void show_statement_list(struct statement_list *, const char *);
extern int show_expression(struct expression *);
extern struct token *external_declaration(struct token *token, struct symbol_list **list);
extern struct symbol *ctype_integer(int size, int want_unsigned);
extern void copy_statement(struct statement *src, struct statement *dst);
extern int inline_function(struct expression *expr, struct symbol *sym);
extern void uninline(struct symbol *sym);
extern void init_parser(int);
#endif /* PARSE_H */