blob: 46b6530f1c32a1a5a4cc7a0dd845a70ea49e32cc [file] [log] [blame]
# Polish translation for xfsdump.
# This file is distributed under the same license as the xfsdump package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2011-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfsdump 3.1.3+git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-15 15:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-15 16:28+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: .././common/cldmgr.c:87
#, c-format
msgid ""
"cannot create %s thread for stream %u: too many child threads (max allowed "
"is %d)\n"
msgstr ""
"nie można utworzyć wątku %s dla strumienia %u: za dużo wątków potomnych "
"(maksymalnie dozwolonych: %d)\n"
#: .././common/cldmgr.c:102
#, c-format
msgid "failed creating %s thread for stream %u: %s\n"
msgstr "nie udało się utworzyć wątku %s dla strumienia %u: %s\n"
#: .././common/content_common.c:65 .././restore/content.c:6928
msgid "change media dialog"
msgstr "zmiana nośnika"
#: .././common/content_common.c:75 .././restore/content.c:6940
#, c-format
msgid "please change media in drive %u\n"
msgstr "proszę zmienić nośnik w napędzie %u\n"
#: .././common/content_common.c:83 .././restore/content.c:6953
msgid "media change declined"
msgstr "odmowa zmiany nośnika"
#: .././common/content_common.c:85 .././restore/content.c:6964
msgid "media changed"
msgstr "nośnik zmieniony"
#: .././common/content_common.c:104 .././restore/content.c:6983
msgid "examining new media\n"
msgstr "badanie nowego nośnika\n"
#: .././common/content_common.c:106 .././restore/content.c:6985
msgid "media change aborted\n"
msgstr "zmiana nośnika przerwana\n"
#: .././common/content_common.c:109 .././common/dlog.c:490
#: .././restore/content.c:7021 .././restore/content.c:7154
#: .././restore/tree.c:2735
msgid "keyboard interrupt\n"
msgstr "przerwanie z klawiatury\n"
#: .././common/content_common.c:117 .././common/global.c:356
#: .././common/main.c:1964 .././restore/content.c:6993
#: .././restore/content.c:7029 .././restore/tree.c:2752
#: .././restore/tree.c:2793
msgid "end dialog"
msgstr "koniec dialogu"
#: .././common/dlog.c:111
#, c-format
msgid "could not fstat stdin (fd %d): %s (%d)\n"
msgstr "nie udało się wykonać fstat na stdin (fd %d): %s (%d)\n"
#: .././common/dlog.c:213
msgid " (default)"
msgstr " (domyślne)"
#: .././common/dlog.c:221
#, c-format
msgid " (timeout in %u sec)"
msgstr " (limit czasu %u s)"
#: .././common/dlog.c:258
#, c-format
msgid "please enter a value between 1 and %d inclusive "
msgstr "proszę wpisać wartość między 1 a %d włącznie "
#: .././common/dlog.c:310
#, c-format
msgid " (timeout in %u sec)\n"
msgstr " (limit czasu %u s)\n"
#: .././common/dlog.c:398
#, c-format
msgid "(timeout in %d sec)"
msgstr "(limit czasu %d s)"
#: .././common/dlog.c:486
msgid "timeout\n"
msgstr "limit czasu\n"
#: .././common/dlog.c:495
msgid "hangup\n"
msgstr "rozłączenie\n"
#: .././common/dlog.c:499
msgid "terminate\n"
msgstr "zakończenie\n"
#: .././common/dlog.c:503
msgid "keyboard quit\n"
msgstr "wyjście z klawiatury\n"
#: .././common/dlog.c:508
msgid "abnormal dialog termination\n"
msgstr "nieprawidłowe zakończenie dialogu\n"
#: .././common/drive.c:132 .././common/drive_minrmt.c:433
#: .././common/drive_minrmt.c:511 .././common/drive_minrmt.c:550
#: .././common/drive_scsitape.c:593 .././common/drive_scsitape.c:626
#: .././common/drive_scsitape.c:639 .././common/global.c:138
#: .././common/global.c:156 .././common/global.c:178 .././common/main.c:221
#: .././common/main.c:243 .././common/main.c:269 .././common/main.c:1136
#: .././common/media.c:118 .././dump/content.c:597 .././dump/content.c:616
#: .././dump/content.c:634 .././dump/content.c:669 .././dump/content.c:685
#: .././dump/content.c:1642 .././restore/content.c:980
#: .././restore/content.c:1006 .././restore/content.c:1067
#: .././restore/content.c:1096 .././restore/content.c:1118
#: .././restore/content.c:1164
#, c-format
msgid "-%c argument missing\n"
msgstr "brak argumentu dla -%c\n"
#: .././common/drive.c:155
msgid "cannot specify source files and stdout together\n"
msgstr ""
"nie można określić jednocześnie plików źródłowych i standardowego wyjścia\n"
#: .././common/drive.c:158
msgid "cannot specify source files and stdin together\n"
msgstr ""
"nie można określić jednocześnie plików źródłowych i standardowego wejścia\n"
#: .././common/drive.c:186
msgid "no destination file(s) specified\n"
msgstr "nie określono plików docelowych\n"
#: .././common/drive.c:189
msgid "no source file(s) specified\n"
msgstr "nie podano plików źródłowych\n"
#: .././common/drive.c:223
#, c-format
msgid "using %s strategy\n"
msgstr "użyto strategii %s\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:455
#, c-format
msgid "Minimal rmt cannot be used without specifying blocksize. Use -%c\n"
msgstr ""
"Minimalny rmt nie może być użyty bez podawania rozmiaru bloku. Proszę użyć -"
"%c\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:520 .././common/drive_scsitape.c:602
#, c-format
msgid "-%c argument must be between %u and %u: ignoring %u\n"
msgstr "Argument -%c musi mieścić się między %u i %u: zignorowano %u\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:545
msgid "Overwrite command line option\n"
msgstr "Opcja nadpisania z linii poleceń\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:557
#, c-format
msgid "-%c argument must be a positive number (MB): ignoring %u\n"
msgstr "Argument -%c musi być liczbą dodatnią (MB): zignorowano %u\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:603 .././common/drive_scsitape.c:693
msgid "unable to allocate memory for I/O buffer ring\n"
msgstr "nie można przydzielić pamięci dla kręgu buforów we/wy\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:607 .././common/drive_scsitape.c:697
msgid "not enough physical memory to pin down I/O buffer ring\n"
msgstr "za mało pamięci fizycznej do podłączenia kręgu buforów we/wy\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:611 .././common/drive_scsitape.c:701
msgid "not allowed to pin down I/O buffer ring\n"
msgstr "brak uprawnień do podłączenia kręgu buforów we/wy\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:1162 .././common/drive_scsitape.c:1275
#, c-format
msgid "could not forward space %d tape blocks: rval == %d, errno == %d (%s)\n"
msgstr ""
"nie udało się przekierować bloków taśmy przestrzeni %d: rval == %d, errno == "
"%d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:1407 .././common/drive_scsitape.c:1522
msgid "unable to locate next mark in media file\n"
msgstr "nie można zlokalizować następnego znacznika w pliku nośnika\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:1431
#, c-format
msgid ""
"unexpected error attempting to read record: read returns %d, errno %s (%s)\n"
msgstr ""
"nieoczekiwany błąd podczas próby odczytu rekordu: read zwróciło %d, errno %s "
"(%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:1458 .././common/drive_scsitape.c:1602
#, c-format
msgid "valid record %lld but no mark\n"
msgstr "poprawny rekord %lld, ale brak znacznika\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:1484 .././common/drive_scsitape.c:1628
#, c-format
msgid "resynchronized at record %lld offset %u\n"
msgstr "ponowna synchronizacja na rekordzie %lld, offset %u\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:1498 .././common/drive_scsitape.c:1641
#, c-format
msgid ""
"could not forward space one tape block beyond read error: rval == %d, errno "
"== %d (%s)\n"
msgstr ""
"nie udało się przemieścić taśmy o blok za miejsce błędu odczytu: rval == %d, "
"errno == %d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2243 .././common/drive_scsitape.c:2426
msgid "advancing tape to next media file\n"
msgstr "przewijanie taśmy do następnego pliku nośnika\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2265 .././common/drive_scsitape.c:2453
msgid "FSF tape command failed\n"
msgstr "Polecenie FSF dla taśmy nie powiodło się\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2489 .././common/drive_scsitape.c:2727
#, c-format
msgid "drive %u "
msgstr "napęd %u "
#: .././common/drive_minrmt.c:2573 .././common/drive_scsitape.c:2930
#, c-format
msgid "could not read from drive: %s (%d)\n"
msgstr "nie powiódł się odczyt z napędu: %s (%d)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2586
msgid "encountered EOD : assuming blank media\n"
msgstr "napotkano EOD: przyjęto czysty nośnik\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2589
msgid "encountered EOD : end of data\n"
msgstr "napotkano EOD: koniec danych\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2643
msgid "tape record checksum error\n"
msgstr "błąd sumy kontrolnej rekordu na taśmie\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2758 .././common/drive_scsitape.c:3290
#, c-format
msgid ""
"recommended media file size of %llu Mb less than estimated file header size "
"%llu Mb for %s\n"
msgstr ""
"zalecany rozmiar pliku nośnika %llu Mb jest mniejszy niż przewidywany "
"rozmiar nagłówka pliku %llu Mb dla %s\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2832
msgid "audio"
msgstr "dźwięk"
#: .././common/drive_minrmt.c:2878 .././common/drive_scsitape.c:3566
#: .././common/drive_scsitape.c:3919
msgid "tape is write protected\n"
msgstr "taśma jest zabezpieczona przed zapisem\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2890 .././common/drive_scsitape.c:3576
msgid "tape media error on write operation\n"
msgstr "błąd nośnika taśmy podczas zapisu\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2893 .././common/drive_scsitape.c:3579
msgid "no more data can be written to this tape\n"
msgstr "na tej taśmie nie można już zapisać więcej danych\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2965 .././common/drive_scsitape.c:3658
#, c-format
msgid "RMTOPEN( %s, %d ) returns %d: errno=%d (%s)\n"
msgstr "RMTOPEN( %s, %d ) zwraca %d: errno=%d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2979 .././common/drive_scsitape.c:3672
#, c-format
msgid "RMTCLOSE( %d ) returns %d: errno=%d (%s)\n"
msgstr "RMTCLOSE( %d ) zwraca %d: errno=%d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:2992 .././common/drive_scsitape.c:3685
#, c-format
msgid "RMTIOCTL( %d, %d, 0x%x ) returns %d: errno=%d (%s)\n"
msgstr "RMTIOCTL( %d, %d, 0x%x ) zwraca %d: errno=%d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3007 .././common/drive_scsitape.c:3700
#, c-format
msgid "RMTREAD( %d, 0x%x, %u ) returns %d: errno=%d (%s)\n"
msgstr "RMTREAD( %d, 0x%x, %u ) zwraca %d: errno=%d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3022 .././common/drive_scsitape.c:3715
#, c-format
msgid "RMTWRITE( %d, 0x%x, %u ) returns %d: errno=%d (%s)\n"
msgstr "RMTWRITE( %d, 0x%x, %u ) zwraca %d: errno=%d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3043 .././common/drive_scsitape.c:3743
#, c-format
msgid "attempt to access/open remote tape drive %s failed: %d (%s)\n"
msgstr ""
"próba dostępu/odczytu ze zdalnego napędu taśmowego %s nie powiodła się: %d "
"(%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3080 .././common/drive_scsitape.c:3870
msgid "preparing drive\n"
msgstr "przygotowywanie napędu\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3167 .././common/drive_scsitape.c:4063
msgid "giving up attempt to determining tape record size\n"
msgstr "poddano się przy próbie określenia rozmiaru rekordu na taśmie\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3282
#, c-format
msgid "unexpected tape error: errno %d nread %d blksz %d recsz %d \n"
msgstr "nieoczekiwany błąd taśmy: errno %d nread %d blksz %d recsz %d\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3305 .././common/drive_scsitape.c:4497
#, c-format
msgid "media file header version (%d) invalid: advancing\n"
msgstr "błędna wersja nagłówka pliku nośnika (%d): przewijanie\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3316 .././common/drive_scsitape.c:4508
msgid "may be an EFS dump at BOT\n"
msgstr "pod BOT może być zrzut EFS\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3321
msgid "This tape was erased earlier by xfsdump.\n"
msgstr "Ta taśma była wcześniej wykasowana przez program xfsdump.\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3327 .././common/drive_scsitape.c:4511
msgid "bad media file header at BOT indicates foreign or corrupted tape\n"
msgstr ""
"błędny nagłówek pliku nośnika pod BOT oznacza obcą lub uszkodzoną taśmę\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3354 .././common/drive_scsitape.c:4553
#: .././common/drive_scsitape.c:4592
msgid "cannot determine tape block size after two tries\n"
msgstr "nie można określić rozmiaru bloku na taśmie po dwóch próbach\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3357 .././common/drive_scsitape.c:4563
#: .././common/drive_scsitape.c:4602
msgid "assuming media is corrupt or contains non-xfsdump data\n"
msgstr ""
"prawdopodobnie nośnik jest uszkodzony lub zawiera dane inne niż xfsdump\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3375 .././common/drive_scsitape.c:4581
#: .././common/drive_scsitape.c:4622
msgid "cannot determine tape block size\n"
msgstr "nie można określić rozmiaru bloku na taśmie\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3526 .././common/drive_scsitape.c:4806
#, c-format
msgid "record %lld corrupt: bad record checksum\n"
msgstr "uszkodzony rekord %lld: błędna suma kontrolna rekordu\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3536 .././common/drive_scsitape.c:4816
#, c-format
msgid "record %lld corrupt: bad magic number\n"
msgstr "uszkodzony rekord %lld: błędna liczba magiczna\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3544 .././common/drive_scsitape.c:4824
#, c-format
msgid "record %lld corrupt: null dump id\n"
msgstr "uszkodzony rekord %lld: zerowy identyfikator zrzutu\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3552 .././common/drive_scsitape.c:4832
#, c-format
msgid "record %lld corrupt: dump id mismatch\n"
msgstr "uszkodzony rekord %lld: niezgodność identyfikatora zrzutu\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3563 .././common/drive_scsitape.c:4839
#, c-format
msgid "record %lld corrupt: incorrect record size in header\n"
msgstr "uszkodzony rekord %lld: nieprawidłowy rozmiar rekordu w nagłówku\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3577 .././common/drive_scsitape.c:4846
#, c-format
msgid ""
"record %lld corrupt: record offset in header not a multiple of record size\n"
msgstr ""
"uszkodzony rekord %lld: pozycja rekordu w nagłówku nie jest wielokrotnością "
"rozmiaru rekordu\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3589 .././common/drive_scsitape.c:4858
#, c-format
msgid "record %lld corrupt: incorrect record offset in header (0x%llx)\n"
msgstr ""
"uszkodzony rekord %lld: nieprawidłowa pozycja rekordu w nagłówku (0x%llx)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3600 .././common/drive_scsitape.c:4869
#, c-format
msgid "record %lld corrupt: incorrect record padding offset in header\n"
msgstr ""
"uszkodzony rekord %lld: nieprawidłowa pozycja wyrównania rekordu w nagłówku\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3637
msgid "read_record encountered EOD : assuming blank media\n"
msgstr "napotkano EOD w read_record: prawdopodobnie czysty nośnik\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3640
msgid "read_record encountered EOD : end of data\n"
msgstr "napotkano EOD w read_record: koniec danych\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3655
msgid "unexpected EIO error attempting to read record\n"
msgstr "nieoczekiwany błąd EIO przy próbie odczytu rekordu\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3678 .././common/drive_scsitape.c:4958
#, c-format
msgid ""
"unexpected error attempting to read record %lld: read returns %d, errno %d "
"(%s)\n"
msgstr ""
"nieoczekiwany błąd przy próbie odczytu rekordu %lld: odczyt zwrócił %d, "
"errno %d (%s)\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3851 .././common/drive_minrmt.c:3859
msgid "KB"
msgstr "kB"
#: .././common/drive_minrmt.c:3856
msgid "MB"
msgstr "MB"
#: .././common/drive_minrmt.c:3863 .././common/drive_scsitape.c:5147
#, c-format
msgid ""
"I/O metrics: %u by %s%s %sring; %lld/%lld (%.0lf%%) records streamed; %.0lfB/"
"s\n"
msgstr ""
"Pomiary we/wy: %u na %s%s, pierścień%s; przesłano rekordów: %lld/%lld (%.0lf"
"%%); %0lfB/s\n"
#: .././common/drive_minrmt.c:3870 .././common/drive_scsitape.c:5154
msgid "pinned "
msgstr " dowiązany"
#: .././common/drive_scsitape.c:647
#, c-format
msgid "-%c argument must be a positive number (Mb): ignoring %u\n"
msgstr "argument -%c musi być liczbą dodatnią (MB): zignorowano %u\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:1575
#, c-format
msgid ""
"unexpected error attempting to read record: read returns %d, errno %d (%s)\n"
msgstr ""
"nieoczekiwany błąd przy próbie odczytu rekordu: odczyt zwrócił %d, errno %d "
"(%s)\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:2867
msgid "file mark missing from tape (hit EOD)\n"
msgstr "brak znacznika pliku na taśmie (napotkano EOD)\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:2870
msgid "writing file mark at EOD\n"
msgstr "zapis znacznika pliku pod EOD\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:2874
#, c-format
msgid "unable to write file mark at eod: %s (%d)\n"
msgstr "nie udało się zapisać znacznika pliku pod EOD: %s (%d)\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:2891
msgid "file mark missing from tape\n"
msgstr "brak znacznika pliku na taśmie\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:2940
msgid "unexpectedly encountered EOD at BOT: assuming corrupted media\n"
msgstr ""
"nieoczekiwanie napotkano EOD pod BOT: prawdopodobnie uszkodzony nośnik\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:2990
msgid "unexpectedly encountered a file mark: assuming corrupted media\n"
msgstr ""
"nieoczekiwanie napotkano znacznik pliku: prawdopodobnie uszkodzony nośnik\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:3196
#, c-format
msgid "unable to set block size to %d\n"
msgstr "nie udało się ustawić rozmiaru bloku na %d\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:3750
#, c-format
msgid "attempt to access/open device %s failed: %d (%s)\n"
msgstr "próba dostępu/otwarcia urządzenia %s nie powiodła się: %d (%s)\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:3779
#, c-format
msgid "attempt to get status of remote tape drive %s failed: %d (%s)\n"
msgstr ""
"próba uzyskania statusu zdalnego napędu taśmowego %s nie powiodła się: %d "
"(%s)\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:3786
#, c-format
msgid "attempt to get status of tape drive %s failed: %d (%s)\n"
msgstr ""
"próba uzyskania statusu napędu taśmowego %s nie powiodła się: %d (%s)\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:3954
msgid "giving up waiting for drive to indicate online\n"
msgstr "poddano się przy oczekiwaniu na gotowość napędu\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:3962
#, c-format
msgid "tape drive %s is not ready (0x%x): retrying ...\n"
msgstr "napęd taśmowy %s nie jest gotowy (0x%x): ponawianie próby...\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:3984
msgid ""
"use of QIC drives via variable blocksize device nodes is not supported\n"
msgstr ""
"korzystanie z napędów QIC poprzez urządzenia blokowe o zmiennym rozmiarze "
"bloku nie jest obsługiwane\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:4122 .././common/drive_scsitape.c:4148
msgid "unable to backspace/rewind media\n"
msgstr "nie można wycofać/przewinąć nośnika wstecz\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:4447
#, c-format
msgid ""
"unexpected tape error: errno %d nread %d blksz %d recsz %d isvar %d wasatbot "
"%d eod %d fmk %d eot %d onl %d wprot %d ew %d \n"
msgstr ""
"nieoczekiwany błąd taśmy: errno %d nread %d blksz %d recsz %d isvar %d "
"wasatbot %d eod %d fmk %d eot %d onl %d wprot %d ew %d\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:4478
#, c-format
msgid "likely problem is that the block size, %d, is too large for Linux\n"
msgstr ""
"prawdopodobnie problem wynika z tego, że rozmiar bloku %d jest zbyt duży dla "
"Linuksa\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:4482
msgid ""
"either try using a smaller block size with the -b option, or increase "
"max_sg_segs for the scsi tape driver\n"
msgstr ""
"proszę spróbować podać mniejszy rozmiar bloku opcją -b, lub zwiększyć "
"max_sg_segs dla sterownika napędów taśmowych SCSI\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:4557 .././common/drive_scsitape.c:4596
msgid "will rewind and try again\n"
msgstr "przewinięcie wstecz i ponowienie próby\n"
#: .././common/drive_scsitape.c:4778
msgid "unable to backspace tape: assuming media error\n"
msgstr "nie można wycofać taśmy: prawdopodobnie błąd nośnika\n"
#: .././common/drive_simple.c:276 .././common/drive_simple.c:361
#: .././dump/content.c:1369
#, c-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "nie udało się otworzyć %s: %s\n"
#: .././common/drive_simple.c:290 .././common/drive_simple.c:331
#, c-format
msgid "stat of %s failed: %s\n"
msgstr "stat %s nie powiódł się: %s\n"
#: .././common/drive_simple.c:320
#, c-format
msgid "cannot dump to %s file type %x\n"
msgstr "nie można zrzucić do pliku %s typu %x\n"
#: .././common/drive_simple.c:350
#, c-format
msgid "cannot restore from %s file type %x\n"
msgstr "nie można odtworzyć z pliku %s typu %x\n"
#: .././common/drive_simple.c:509 .././common/drive_simple.c:957
msgid "media file header checksum error\n"
msgstr "błąd sumy kontrolnej nagłówka pliku nośnika\n"
#: .././common/drive_simple.c:527
#, c-format
msgid "media file header magic number mismatch: %s, %s\n"
msgstr "niezgodność liczby magicznej nagłówka pliku nośnika: %s, %s\n"
#: .././common/drive_simple.c:537
#, c-format
msgid "unrecognized media file header version (%d)\n"
msgstr "nierozpoznana wersja nagłówka pliku nośnika (%d)\n"
#: .././common/drive_simple.c:546
#, c-format
msgid "unrecognized drive strategy ID (media says %d, expected %d)\n"
msgstr "nierozpoznane ID strategii napędu (wg nośnika %d, oczekiwano %d)\n"
#: .././common/drive_simple.c:907
#, c-format
msgid "attempt to truncate %s failed: %d (%s)\n"
msgstr "próba ucięcia %s nie powiodła się: %d (%s)\n"
#: .././common/drive_simple.c:1069
#, c-format
msgid "could not save first mark: %d (%s)\n"
msgstr "nie udało się zapisać pierwszego znacznika: %d (%s)\n"
#: .././common/drive_simple.c:1273 .././common/drive_simple.c:1367
#, c-format
msgid "write to %s failed: %d (%s)\n"
msgstr "zapis do %s nie powiódł się: %d (%s)\n"
#: .././common/drive_simple.c:1421
#, c-format
msgid "could not rewind %s: %s\n"
msgstr "nie udało się przewinąć %s: %s\n"
#: .././common/drive_simple.c:1457
#, c-format
msgid "could not rewind %s in prep for erase: %s\n"
msgstr "nie udało się przewinąć %s przed wyczyszczeniem: %s\n"
#: .././common/drive_simple.c:1468
#, c-format
msgid "could not erase %s: %s (%d)\n"
msgstr "nie udało się wyczyścić %s: %s (%d)\n"
#: .././common/fs.c:170
#, c-format
msgid "unable to determine uuid of fs mounted at %s: %s\n"
msgstr ""
"nie udało się określić UUID-u systemu plików zamontowanego pod %s: %s\n"
#: .././common/fs.c:250
#, c-format
msgid "Can't open %s for mount information\n"
msgstr "Nie można otworzyć %s w celu uzyskania informacji o montowaniu\n"
#: .././common/global.c:108
#, c-format
msgid "unable to determine hostname: %s\n"
msgstr "nie udało się określić nazwy hosta: %s\n"
#: .././common/global.c:114
msgid "hostname length is zero\n"
msgstr "zerowa długość nazwy hosta\n"
#: .././common/global.c:128 .././common/media.c:108
#: .././restore/content.c:1057
#, c-format
msgid "too many -%c arguments: \"-%c %s\" already given\n"
msgstr "za dużo argumentów -%c: już podano \"-%c %s\"\n"
#: .././common/global.c:149 .././restore/content.c:1089
#, c-format
msgid "too many -%c arguments\n"
msgstr "za dużo argumentów -%c\n"
#: .././common/global.c:164 .././restore/content.c:1103
#, c-format
msgid "-%c argument not a valid uuid\n"
msgstr "argument -%c nie jest poprawnym UUID-em\n"
#: .././common/global.c:186
#, c-format
msgid "unable to stat %s: %s\n"
msgstr "nie udało się wykonać stat na %s: %s\n"
#: .././common/global.c:215
msgid "no session label specified\n"
msgstr "nie podano etykiety sesji\n"
#: .././common/global.c:307
msgid "please enter label for this dump session"
msgstr "proszę wprowadzić etykietę dla tej sesji zrzutu"
#: .././common/global.c:325
msgid "dump label dialog"
msgstr "dialog nt. etykiety zrzutu"
#: .././common/global.c:344
msgid "session label entered: \""
msgstr "wprowadzono etykietę sesji: \""
#: .././common/global.c:348
msgid "session label left blank\n"
msgstr "pozostawiono pustą etykietę sesji\n"
#: .././common/hsmapi.c:863
#, c-format
msgid "error removing temp DMF attr on %s: %s\n"
msgstr "błąd podczas usuwania tymczasowego atrybutu DMF na %s: %s\n"
#: .././common/main.c:232 .././common/main.c:254
#, c-format
msgid "-%c argument (%s) invalid\n"
msgstr "błędny argument -%c (%s)\n"
#: .././common/main.c:294
#, c-format
msgid ""
"specified minimum stack size is larger than maximum: min is 0x%llx, max is "
"0x%llx\n"
msgstr ""
"podany minimalny rozmiar stosu jest większy od maksymalnego: min 0x%llx, max "
"0x%llx\n"
#: .././common/main.c:383
#, c-format
msgid "unable to determine current directory: %s\n"
msgstr "nie można określić bieżącego katalogu: %s\n"
#: .././common/main.c:393
msgid "both /var/lib/xfsdump and /var/xfsdump exist - fatal\n"
msgstr ""
"istnieją jednocześnie /var/lib/xfsdump i /var/xfsdump - błąd krytyczny\n"
#: .././common/main.c:401
#, c-format
msgid "version %s (dump format %d.0)\n"
msgstr "wersja %s (format zrzutu %d.0)\n"
#: .././common/main.c:424
msgid "effective user ID must be root\n"
msgstr "efektywny ID użytkownika musi być rootem\n"
#: .././common/main.c:474
#, c-format
msgid "version %s (dump format %d.0)"
msgstr "wersja %s (format zrzutu %d.0)"
#: .././common/main.c:478
#, c-format
msgid " - type %s for status and control\n"
msgstr " - aby przejść do stanu i sterowania, należy wcisnąć %s\n"
#: .././common/main.c:707
msgid "session interrupt timeout\n"
msgstr "przekroczony limit czasu przerwania sesji\n"
#: .././common/main.c:775
msgid "session interrupt in progress: please wait\n"
msgstr "przerwanie sesji w trakcie: proszę czekać\n"
#: .././common/main.c:790
#, c-format
msgid "initiating session interrupt (timeout in %d sec)\n"
msgstr "rozpoczynanie przerwania sesji (limit czasu %d s)\n"
#: .././common/main.c:896
#, c-format
msgid "%s: usage: %s "
msgstr "%s: składnia: %s "
#: .././common/main.c:900
msgid "(dump DMF dualstate files as offline)"
msgstr "(zrzut plików dwustanowych DMF jako offline)"
#: .././common/main.c:901 .././common/main.c:953
msgid "<blocksize>"
msgstr "<rozmiar bloku>"
#: .././common/main.c:902 .././common/main.c:954
msgid "<media change alert program> "
msgstr "<program informujący o zmianie nośnika> "
#: .././common/main.c:903
msgid "<dump media file size> "
msgstr "<rozmiar pliku nośnika zrzutu> "
#: .././common/main.c:904
msgid "(allow files to be excluded)"
msgstr "(możliwość wykluczenia plików)"
#: .././common/main.c:905
msgid "<destination> ..."
msgstr "<cel> ..."
#: .././common/main.c:906 .././common/main.c:957
msgid "(help)"
msgstr "(pomoc)"
#: .././common/main.c:907
msgid "<level>"
msgstr "<poziom>"
#: .././common/main.c:908 .././common/main.c:959
msgid "(force usage of minimal rmt)"
msgstr "(wymuszenie użycia minimalnego rmt)"
#: .././common/main.c:909
msgid "(overwrite tape)"
msgstr "(nadpisanie taśmy)"
#: .././common/main.c:910 .././common/main.c:962
msgid "<seconds between progress reports>"
msgstr "<sekundy między informacjami o postępach>"
#: .././common/main.c:911 .././common/main.c:963
msgid "<use QIC tape settings>"
msgstr "<ustawienia taśmy QIC>"
#: .././common/main.c:912 .././common/main.c:965
msgid "<subtree> ..."
msgstr "<poddrzewo> ..."
#: .././common/main.c:913
msgid "<file> (use file mtime for dump time"
msgstr "<plik> (użycie mtime pliku jako czasu zrzutu)"
#: .././common/main.c:914 .././common/main.c:967
msgid "<verbosity {silent, verbose, trace}>"
msgstr "<szczegółowość {silent, verbose, trace}>"
#: .././common/main.c:915
msgid "<maximum file size>"
msgstr "<maksymalny rozmiar pliku>"
#: .././common/main.c:916
msgid "(don't dump extended file attributes)"
msgstr "(bez zrzutu rozszerzonych atrybutów plików)"
#: .././common/main.c:917
msgid "<base dump session id>"
msgstr "<podstawowy id sesji zrzutu>"
#: .././common/main.c:919
msgid "(generate tape record checksums)"
msgstr "(generowanie sum kontrolnych rekordów na taśmie)"
#: .././common/main.c:921
msgid "(skip unchanged directories)"
msgstr "(pomijanie nie zmienionych katalogów)"
#: .././common/main.c:922
msgid "(pre-erase media)"
msgstr "(wcześniejsze kasowanie nośnika)"
#: .././common/main.c:923 .././common/main.c:976
msgid "(don't prompt)"
msgstr "(bez pytań)"
#: .././common/main.c:925
msgid "<minimum thread stack size>"
msgstr "<minimalny rozmiar stosu wątku>"
#: .././common/main.c:926
msgid "<maximum thread stack size>"
msgstr "<maksymalny rozmiar stosu wątku>"
#: .././common/main.c:928 .././common/main.c:977
msgid "(display dump inventory)"
msgstr "(wyświetlenie inwentarza zrzutu)"
#: .././common/main.c:929 .././common/main.c:978
msgid "(inhibit inventory update)"
msgstr "(bez uaktualnienia inwentarza)"
#: .././common/main.c:930
msgid "(generate format 2 dump)"
msgstr "(generowanie zrzutu w formacie 2)"
#: .././common/main.c:931 .././common/main.c:980
msgid "<session label>"
msgstr "<etykieta sesji>"
#: .././common/main.c:932
msgid "<media label> ..."
msgstr "<etykieta nośnika> ..."
#: .././common/main.c:934 .././common/main.c:982
msgid "(timestamp messages)"
msgstr "(znaczniki czasu dla komunikatów)"
#: .././common/main.c:936 .././common/main.c:984
msgid "<options file>"
msgstr "<plik opcji>"
#: .././common/main.c:938 .././common/main.c:986
msgid "(pin down I/O buffers)"
msgstr "(dowiązanie buforów we/wy)"
#: .././common/main.c:940 .././common/main.c:989
msgid "(resume)"
msgstr "(wznowienie)"
#: .././common/main.c:941 .././common/main.c:991
msgid "(don't timeout dialogs)"
msgstr "(bez limitów czasu dialogów)"
#: .././common/main.c:943 .././common/main.c:993
msgid "(unload media when change needed)"
msgstr "(wysunięcie nośnika przy potrzebie zmiany)"
#: .././common/main.c:944 .././common/main.c:994
msgid "(show subsystem in messages)"
msgstr "(wyświetlanie podsystemu w komunikatach)"
#: .././common/main.c:945 .././common/main.c:995
msgid "(show verbosity in messages)"
msgstr "(wyświetlanie szczegółowości w komunikatach)"
#: .././common/main.c:947 .././common/main.c:998
msgid "<I/O buffer ring length>"
msgstr "<długość pierścienia buforów we/wy>"
#: .././common/main.c:948
msgid "- (stdout)"
msgstr "- (standardowe wyjście)"
#: .././common/main.c:949
msgid "<source (mntpnt|device)>"
msgstr "<źródło (punkt montowania|urządzenie)>"
#: .././common/main.c:952
msgid "<alt. workspace dir> ..."
msgstr "<alt. katalog roboczy> ..."
#: .././common/main.c:955
msgid "(don't overwrite existing files)"
msgstr "(bez nadpisywania istniejących plików)"
#: .././common/main.c:956
msgid "<source> ..."
msgstr "<źródło> ..."
#: .././common/main.c:958
msgid "(interactive)"
msgstr "(tryb interaktywny)"
#: .././common/main.c:960
msgid "<file> (restore only if newer than)"
msgstr "<plik> (odtworzenie tylko jeśli nowszy od pliku)"
#: .././common/main.c:961
msgid "(restore owner/group even if not root)"
msgstr "(odtworzenie właściciela/grupy nawet jeśli nie root)"
#: .././common/main.c:964
msgid "(cumulative restore)"
msgstr "(odtwarzanie skumulowane)"
#: .././common/main.c:966
msgid "(contents only)"
msgstr "(tylko zawartość)"
#: .././common/main.c:968
msgid "(use small tree window)"
msgstr "(użycie małego okna drzewa)"
#: .././common/main.c:969
msgid "(don't restore extended file attributes)"
msgstr "(bez przywracania rozszerzonych atrybutów plików)"
#: .././common/main.c:970
msgid "(restore root dir owner/permissions)"
msgstr "(odtworzenie właściciela/uprawnień katalogu głównego)"
#: .././common/main.c:971
msgid "(restore DMAPI event settings)"
msgstr "(odtworzenie ustawień zdarzeń DMAPI)"
#: .././common/main.c:973
msgid "(check tape record checksums)"
msgstr "(sprawdzenie sum kontrolnych)"
#: .././common/main.c:975
msgid "(don't overwrite if changed)"
msgstr "(bez nadpisywania w przypadku zmiany)"
#: .././common/main.c:979
msgid "(force use of format 2 generation numbers)"
msgstr "(wymuszenie użycia liczb z formatu generacji 2)"
#: .././common/main.c:988
msgid "(force interrupted session completion)"
msgstr "(wymuszenie dokończenia przerwanej sesji)"
#: .././common/main.c:990
msgid "<session id>"
msgstr "<id sesji>"
#: .././common/main.c:997
msgid "<excluded subtree> ..."
msgstr "<wykluczone poddrzewo> ..."
#: .././common/main.c:999
msgid "- (stdin)"
msgstr "- (stdin)"
#: .././common/main.c:1000
msgid "<destination>"
msgstr "<cel>"
#: .././common/main.c:1143
#, c-format
msgid "-%c allowed only once\n"
msgstr "-%c jest dozwolone tylko raz\n"
#: .././common/main.c:1164
#, c-format
msgid "cannot open option file %s: %s (%d)\n"
msgstr "nie można otworzyć pliku opcji %s: %s (%d)\n"
#: .././common/main.c:1176
#, c-format
msgid "cannot stat option file %s: %s (%d)\n"
msgstr "nie można wykonać stat na pliku opcji %s: %s (%d)\n"
#: .././common/main.c:1188
#, c-format
msgid "given option file %s is not ordinary file\n"
msgstr "podany plik opcji %s nie jest zwykłym plikiem\n"
#: .././common/main.c:1229
#, c-format
msgid "read of option file %s failed: %s (%d)\n"
msgstr "odczyt pliku opcji %s nie powiódł się: %s (%d)\n"
#: .././common/main.c:1382
#, c-format
msgid "received signal %d (%s): cleanup and exit\n"
msgstr "otrzymano sygnał %d (%s): sprzątanie i zakończenie\n"
#: .././common/main.c:1464
msgid "please enter seconds between progress reports, or 0 to disable"
msgstr ""
"proszę wpisać liczbę sekund między informacjami o postępach lub 0, aby "
"wyłączyć"
#: .././common/main.c:1467
msgid "please enter seconds between progress reports"
msgstr "proszę wpisać liczbę sekund między informacjami o postępach"
#: .././common/main.c:1521
msgid "status and control dialog"
msgstr "okno stanu i sterowania"
#: .././common/main.c:1533
msgid ""
"\n"
"session interrupt in progress\n"
msgstr ""
"\n"
"przerywanie sesji w trakcie\n"
#: .././common/main.c:1542
msgid "please select one of the following operations\n"
msgstr "proszę wybrać jedną z następujących operacji\n"
#: .././common/main.c:1548 .././common/main.c:1592
msgid "interrupt this session"
msgstr "przerwanie tej sesji"
#: .././common/main.c:1554
msgid "change verbosity"
msgstr "zmiana ilości informacji"
#: .././common/main.c:1556
msgid "display metrics"
msgstr "wyświetlenie metryk"
#: .././common/main.c:1559
msgid "confirm media change"
msgstr "potwierdzenie zmiany nośnika"
#: .././common/main.c:1564
msgid "other controls"
msgstr "inne funkcje"
#: .././common/main.c:1566 .././common/main.c:1594 .././common/main.c:1748
#: .././common/main.c:1785 .././common/main.c:1849 .././restore/content.c:2881
#: .././restore/content.c:2921
msgid "continue"
msgstr "kontynuacja"
#: .././common/main.c:1588
msgid "please confirm\n"
msgstr "proszę potwierdzić\n"
#: .././common/main.c:1611 .././common/main.c:1802 .././common/main.c:1959
#: .././restore/content.c:2936 .././restore/content.c:2939
msgid "continuing\n"
msgstr "kontynuacja\n"
#: .././common/main.c:1613
msgid "interrupt request accepted\n"
msgstr "przyjęto żądanie przerwania\n"
#: .././common/main.c:1624
msgid "please select one of the following subsystems\n"
msgstr "proszę wybrać jeden z następujących podsystemów\n"
#: .././common/main.c:1634
msgid "all of the above"
msgstr "wszystkie powyższe"
#: .././common/main.c:1636 .././common/main.c:1676
msgid "no change"
msgstr "bez zmian"
#: .././common/main.c:1653 .././common/main.c:1707 .././common/main.c:1888
#: .././common/main.c:1895 .././common/main.c:1926 .././common/main.c:1931
msgid "no change\n"
msgstr "bez zmian\n"
#: .././common/main.c:1656
msgid ""
"all subsystems selected\n"
"\n"
msgstr ""
"wybrano wszystkie podsystemy\n"
"\n"
#: .././common/main.c:1669
msgid "silent"
msgstr "cisza"
#: .././common/main.c:1670
msgid "verbose"
msgstr "szczegóły"
#: .././common/main.c:1671
msgid "trace"
msgstr "śledzenie"
#: .././common/main.c:1672
msgid "debug"
msgstr "diagnostyka"
#: .././common/main.c:1673
msgid "nitty"
msgstr "drobiazgi"
#: .././common/main.c:1674
msgid "nitty + 1"
msgstr "drobiazgi + 1"
#: .././common/main.c:1686
msgid " (current)"
msgstr " (bieżący)"
#: .././common/main.c:1724
msgid "level changed\n"
msgstr "poziom zmieniony\n"
#: .././common/main.c:1735
msgid "please select one of the following metrics\n"
msgstr "proszę wybrać jedną z następujących metryk\n"
#: .././common/main.c:1740
msgid "I/O"
msgstr "we/wy"
#: .././common/main.c:1743
msgid "media inventory status"
msgstr "stan inwentarza nośnika"
#: .././common/main.c:1745
msgid "needed media objects"
msgstr "wymagane obiekty nośnika"
#: .././common/main.c:1819
msgid "please select one of the following controls\n"
msgstr "proszę wybrać jedną z następujących funkcji\n"
#: .././common/main.c:1825
msgid "change interval of or disable progress reports"
msgstr "zmiana częstotliwości lub wyłączenie informacji o postępach"
#: .././common/main.c:1828
msgid "enable progress reports"
msgstr "włączenie informacji o postępach"
#: .././common/main.c:1832
msgid "hide log message levels"
msgstr "ukrycie poziomów komunikatów logu"
#: .././common/main.c:1834
msgid "show log message levels"
msgstr "wyświetlanie poziomów komunikatów logu"
#: .././common/main.c:1838
msgid "hide log message subsystems"
msgstr "ukrycie podsystemów komunikatów logu"
#: .././common/main.c:1840
msgid "show log message subsystems"
msgstr "wyświetlanie podsystemów komunikatów logu"
#: .././common/main.c:1844
msgid "hide log message timestamps"
msgstr "ukrycie znaczników czasu komunikatów logu"
#: .././common/main.c:1846
msgid "show log message timestamps"
msgstr "wyświetlanie znaczników czasu komunikatów logu"
#: .././common/main.c:1897
msgid "changing progress report interval to "
msgstr "zmiana częstotliwości informacji o postępach na "
#: .././common/main.c:1899
#, c-format
msgid "%d seconds\n"
msgstr "%d sekund\n"
#: .././common/main.c:1910
msgid "enabling progress reports at "
msgstr "włączanie informacji o postępach "
#: .././common/main.c:1912
#, c-format
msgid "%d second intervals\n"
msgstr "co %d sekund\n"
#: .././common/main.c:1924
msgid "disabling progress reports\n"
msgstr "wyłączanie informacji o postępach\n"
#: .././common/main.c:1936
msgid "showing log message levels\n"
msgstr "wyświetlanie poziomów komunikatów logu\n"
#: .././common/main.c:1938
msgid "hiding log message levels\n"
msgstr "ukrywanie poziomów komunikatów logu\n"
#: .././common/main.c:1943
msgid "showing log message subsystems\n"
msgstr "wyświetlanie podsystemów komunikatów logu\n"
#: .././common/main.c:1945
msgid "hiding log message subsystems\n"
msgstr "ukrywanie podsystemów komunikatów logu\n"
#: .././common/main.c:1950
msgid "showing log message timestamps\n"
msgstr "wyświetlanie znaczników czasu komunikatów logu\n"
#: .././common/main.c:1952
msgid "hiding log message timestamps\n"
msgstr "ukrywanie znaczników czasu komunikatów logu\n"
#: .././common/main.c:2088
#, c-format
msgid "unable to raise stack size hard limit from 0x%llx to 0x%llx\n"
msgstr ""
"nie udało się podnieść twardego limitu rozmiaru stosu z 0x%llx do 0x%llx\n"
#: .././common/main.c:2115
#, c-format
msgid "unable to raise stack size soft limit from 0x%llx to 0x%llx\n"
msgstr ""
"nie udało się podnieść miękkiego limitu rozmiaru stosu z 0x%llx do 0x%llx\n"
#: .././common/main.c:2143
#, c-format
msgid "unable to lower stack size soft limit from 0x%llx to 0x%llx\n"
msgstr ""
"nie udało się zmniejszyć miękkiego limitu rozmiaru stosu z 0x%llx do 0x%llx\n"
#: .././common/media.c:180
msgid "no media strategy available for selected dump destination(s)\n"
msgstr "brak dostępnej strategii nośnika dla wybranego celu zrzutu\n"
#: .././common/media.c:184
msgid "no media strategy available for selected restore source(s)\n"
msgstr "brak dostępnej strategii nośnika dla wybranego źródła odtwarzania\n"
#: .././common/mlog.c:191
#, c-format
msgid "%s: -%c argument missing\n"
msgstr "%s: brak argumentu -%c\n"
#: .././common/mlog.c:207 .././common/mlog.c:249
#, c-format
msgid "%s: -%c argument invalid\n"
msgstr "%s: błędny argumentu -%c\n"
#: .././common/mlog.c:219
#, c-format
msgid "%s: -%c subsystem subargument %s requires a verbosity value\n"
msgstr "%s: podargument podsystemu -%c %s wymaga wartości szczegółowości\n"
#: .././common/mlog.c:235
#, c-format
msgid "%s: -%c argument does not require a value\n"
msgstr "%s: argument -%c nie wymaga wartości\n"
#: .././common/mlog.c:425
#, c-format
msgid "%s%s%s%s: drive %d: "
msgstr "%s%s%s%s: napęd %d: "
#: .././common/mlog.c:721
#, c-format
msgid "%s: %s Summary:\n"
msgstr "%s: %s - podsumowanie:\n"
#: .././common/mlog.c:747
#, c-format
msgid "%s: stream %d %s %s (%s)\n"
msgstr "%s: strumień %d %s %s (%s)\n"
#: .././common/openutil.c:78 .././common/openutil.c:94
#, c-format
msgid "could not create %s: %s\n"
msgstr "nie udało się utworzyć %s: %s\n"
#: .././common/qlock.c:116
#, c-format
msgid "lock already held: tid %lu ord %d map %x\n"
msgstr "blokada już przyznana: tid %lu ord %d map %x\n"
#: .././common/qlock.c:127
#, c-format
msgid "lock ordinal violation: tid %lu ord %d map %x\n"
msgstr "naruszenie porządku blokad: tid %lu ord %d map %x\n"
#: .././common/ring.c:127
msgid "worker"
msgstr ""
#: .././common/util.c:188 .././dump/content.c:2867
#, c-format
msgid "failed to get bulkstat information for inode %llu\n"
msgstr "nie udało się uzyskać informacji bulkstat dla i-węzła %llu\n"
#: .././common/util.c:194
#, c-format
msgid "failed to get valid bulkstat information for inode %llu\n"
msgstr ""
"nie udało się uzyskać poprawnych informacji bulkstat dla i-węzła %llu\n"
#: .././common/util.c:243
#, c-format
msgid "syssgi( SGI_FS_BULKSTAT ) on fsroot failed: %s\n"
msgstr "syssgi( SGI_FS_BULKSTAT) na fsroot nie powiodło się: %s\n"
#: .././common/util.c:288 .././restore/content.c:1967
#, c-format
msgid "malloc of stream context failed (%d bytes): %s\n"
msgstr "malloc dla kontekstu strumienia nie powiódł się (bajtów: %d): %s\n"
#: .././common/util.c:371
#, c-format
msgid "WARNING: unable to open directory ino %llu: %s\n"
msgstr "UWAGA: nie udało się otworzyć i-węzła katalogu %llu: %s\n"
#: .././common/util.c:402
#, c-format
msgid "WARNING: unable to read dirents (%d) for directory ino %llu: %s\n"
msgstr ""
"UWAGA: nie udało się odczytać wpisów (%d) dla i-węzła katalogu %llu: %s\n"
#: .././common/util.c:450
#, c-format
msgid "WARNING: could not stat dirent %s ino %llu: %s\n"
msgstr "UWAGA: nie udało się wykonać stat na wpisie %s i-węzła %llu: %s\n"
#: .././common/util.c:465
#, c-format
msgid "WARNING: unable to process dirent %s: ino %llu too large\n"
msgstr "UWAGA: nie udało się przetworzyć wpisu %s: i-węzeł %llu zbyt duży\n"
# used as: ... rozsz. atrybut/atrybutu przestrzeni %s
#: .././dump/content.c:217 .././restore/content.c:8874
msgid "root"
msgstr "roota"
# used as: ... rozsz. atrybut/atrybutu przestrzeni %s
#: .././dump/content.c:218 .././restore/content.c:8876
msgid "secure"
msgstr "bezpieczeństwa"
# used as: ... atrybut/atrybutu przestrzeni %s
#: .././dump/content.c:219 .././restore/content.c:8878
msgid "non-root"
msgstr "nie-roota"
# used as: ... i-węzeł/i-węzła %s
#: .././dump/content.c:224
msgid "dir"
msgstr "katalogu"
# used as: ... i-węzeł/i-węzła %s
#: .././dump/content.c:224
msgid "nondir"
msgstr "nie-katalogu"
#: .././dump/content.c:605
#, c-format
msgid "-%c argument must be between 0 and %d\n"
msgstr "argument dla -%c musi być liczbą między 0 a %d\n"
#: .././dump/content.c:623
#, c-format
msgid "-%c argument (subtree) must be a relative pathname\n"
msgstr "argument (poddrzewo) dla -%c musi być ścieżką względną\n"
#: .././dump/content.c:644
#, c-format
msgid "-%c argument is not a valid file size\n"
msgstr "argument dla -%c nie jest poprawnym rozmiarem pliku\n"
#: .././dump/content.c:694
#, c-format
msgid "-%c argument not a valid dump session id\n"
msgstr "argument dla -%c nie jest poprawnym id sesji dumpa\n"
#: .././dump/content.c:706
#, c-format
msgid "may not specify both -%c and -%c\n"
msgstr "nie można przekazać jednocześnie -%c i -%c\n"
#: .././dump/content.c:725
msgid "source file system not specified\n"
msgstr "nie określono źródłowego systemu plików\n"
#: .././dump/content.c:776
#, c-format
msgid "%s does not identify a file system\n"
msgstr "%s nie identyfikuje systemu plików\n"
#: .././dump/content.c:788
#, c-format
msgid "%s must be mounted to be dumped\n"
msgstr "%s musi być zamontowany, aby można wykonać zrzut\n"
#: .././dump/content.c:827
#, c-format
msgid "failed to save %s information, continuing\n"
msgstr "nie udało się zapisać informacji %s, kontynuacja\n"
#: .././dump/content.c:878
#, c-format
msgid "could not find specified base dump (%s) in inventory\n"
msgstr "nie odnaleziono podanej podstawy zrzutu (%s) w inwentarzu\n"
#: .././dump/content.c:951
#, c-format
msgid ""
"cannot select dump session %d as base for incremental dump: level must be "
"less than %d\n"
msgstr ""
"nie można wybrać sesji dumpa %d jako podstawy do zrzutu przyrostowego: "
"poziom musi być niższy niż %d\n"
#: .././dump/content.c:982
msgid "cannot calculate incremental dump: online inventory not available\n"
msgstr ""
"nie można wyliczyć zrzutu przyrostowego: inwentarz online nie jest dostępny\n"
#: .././dump/content.c:1109
#, c-format
msgid ""
"most recent level %d dump was interrupted, but not resuming that dump since "
"resume (-R) option not specified\n"
msgstr ""
"zrzut najnowszego poziomu %d został przerwany, ale nie jest wznawiany, "
"ponieważ nie podano opcji wznowienia (-R)\n"
#: .././dump/content.c:1126 .././dump/content.c:1192
#, c-format
msgid ""
"most recent base for incremental dump was interrupted (level %u): must "
"resume or redump at or below level %d\n"
msgstr ""
"najnowsza podstawa dla zrzutu przyrostowego została przerwana (poziom %u): "
"trzeba wznowić lub wykonać zrzut ponownie na poziomie %d lub niższym\n"
#: .././dump/content.c:1137 .././dump/content.c:1203
#, c-format
msgid ""
"level %u incremental subtree dump will be based on non-subtree level %u "
"dump\n"
msgstr ""
"przyrostowy zrzut poddrzewa poziomu %u będzie oparty na zrzucie "
"niepoddrzewowym poziomu %u\n"
#: .././dump/content.c:1146 .././dump/content.c:1212
#, c-format
msgid ""
"level %u incremental non-subtree dump will be based on subtree level %u "
"dump\n"
msgstr ""
"przyrostowy zrzut niepoddrzewowy poziomu %u będzie oparty na zrzucie "
"poddrzewa poziomu %u\n"
#: .././dump/content.c:1164
#, c-format
msgid ""
"level %u incremental subtree dump will be based on non-subtree level %u "
"resumed dump\n"
msgstr ""
"przyrostowy zrzut poddrzewa poziomu %u będzie oparty na wznowionym zrzucie "
"niepoddrzewowym poziomu %u\n"
#: .././dump/content.c:1173
#, c-format
msgid ""
"level %u incremental non-subtree dump will be based on subtree level %u "
"resumed dump\n"
msgstr ""
"przyrostowy zrzut niepoddrzewowy poziomu %u będzie oparty na wznowionym "
"zrzucie poddrzewa poziomu %u\n"
#: .././dump/content.c:1231
#, c-format
msgid ""
"level %u subtree dump will be based on non-subtree level %u resumed dump\n"
msgstr ""
"zrzut poddrzewa poziomu %u będzie oparty na wznowionym zrzucie "
"niepoddrzewowym poziomu %u\n"
#: .././dump/content.c:1240
#, c-format
msgid ""
"level %u non-subtree dump will be based on subtree level %u resumed dump\n"
msgstr ""
"zrzut niepoddrzewowy poziomu %u będzie oparty na wznowionym zrzucie "
"poddrzewa poziomu %u\n"
#: .././dump/content.c:1258
#, c-format
msgid "cannot find earlier dump to base level %d increment upon\n"
msgstr ""
"nie znaleziono wcześniejszego zrzutu dla poziomu bazowego %d, na którym "
"miałby być oparty przyrost\n"
#: .././dump/content.c:1270
#, c-format
msgid "most recent base dump (level %d begun %s) was interrupted: aborting\n"
msgstr ""
"najnowszy zrzut bazowy (poziom %d rozpoczęty %s) został przerwany: nie można "
"kontynuować\n"
#: .././dump/content.c:1281
#, c-format
msgid ""
"resume (-R) option inappropriate: no interrupted level %d dump to resume\n"
msgstr ""
"niewłaściwie podana opcja wznowienia (-R): brak przerwanego zrzutu poziomu "
"%d do wznowienia\n"
#: .././dump/content.c:1300
#, c-format
msgid ""
"resuming level %d incremental dump of %s:%s begun %s (incremental base level "
"%d begun %s)\n"
msgstr ""
"wznawianie zrzutu przyrostowego poziomu %d z %s:%s rozpoczęte %s (podstawowy "
"poziom przyrostu %d rozpoczęty %s)\n"
#: .././dump/content.c:1311
#, c-format
msgid "level %d incremental dump of %s:%s based on level %d dump begun %s\n"
msgstr ""
"zrzut przyrostowy poziomu %d z %s:%s oparty na zrzucie poziomu %d rozpoczęty "
"%s\n"
#: .././dump/content.c:1322
#, c-format
msgid "resuming level %d dump of %s:%s begun %s\n"
msgstr "wznawianie zrzutu poziomu %d z %s:%s rozpoczęte %s\n"
#: .././dump/content.c:1329
#, c-format
msgid "level %d dump of %s:%s\n"
msgstr "zrzut poziomu %d z %s:%s\n"
#: .././dump/content.c:1343
#, c-format
msgid "dump date: %s\n"
msgstr "data zrzutu: %s\n"
#: .././dump/content.c:1352 .././restore/content.c:9578
#, c-format
msgid "session id: %s\n"
msgstr "id sesji: %s\n"
#: .././dump/content.c:1359
#, c-format
msgid "session label: \"%s\"\n"
msgstr "etykieta sesji: \"%s\"\n"
#: .././dump/content.c:1383
#, c-format
msgid "could not stat %s\n"
msgstr "nie udało się wykonać stat na %s\n"
#: .././dump/content.c:1393
msgid "failed to get bulkstat information for root inode\n"
msgstr "nie udało się pobrać informacji bulkstat dla głównego i-węzła\n"
#: .././dump/content.c:1404 .././restore/content.c:1790
#, c-format
msgid "unable to construct a file system handle for %s: %s\n"
msgstr "nie udało się utworzyć uchwytu systemu plików dla %s: %s\n"
#: .././dump/content.c:1526
#, c-format
msgid "estimated dump size: %llu bytes\n"
msgstr "szacowany rozmiar zrzutu (w bajtach): %llu\n"
#: .././dump/content.c:1531
#, c-format
msgid "estimated dump size per stream: %llu bytes\n"
msgstr "szacowany rozmiar zrzutu na strumień (w bajtach): %llu\n"
#: .././dump/content.c:1634
#, c-format
msgid "more -%c arguments than number of drives\n"
msgstr "podano więcej argumentów -%c niż napędów\n"
#: .././dump/content.c:1655
#, c-format
msgid "media labels given for only %d out of %d drives\n"
msgstr "podano etykiety nośników tylko dla %d z %d napędów\n"
#: .././dump/content.c:2231
msgid ""
"media change timeout will be treated as a request to stop using drive: can "
"resume later\n"
msgstr ""
"przekroczenie limitu czasu na zmianę nośnika będzie traktowane jako żądanie "
"zaprzestania używania napędu; możliwe jest późniejsze wznowienie\n"
#: .././dump/content.c:2239
msgid ""
"media change decline will be treated as a request to stop using drive: can "
"resume later\n"
msgstr ""
"odmowa zmiany nośnika będzie traktowana jako żądanie zaprzestania używania "
"napędu; możliwe jest późniejsze wznowienie\n"
#: .././dump/content.c:2262
#, c-format
msgid "creating dump session media file %u (media %u, file %u)\n"
msgstr "tworzenie pliku nośnika %u dla sesji zrzutu (nośnik %u, plik %u)\n"
#: .././dump/content.c:2276
msgid "dumping ino map\n"
msgstr "trwa zrzut mapy i-węzłów\n"
#: .././dump/content.c:2351
msgid "dumping non-directory files\n"
msgstr "trwa zrzut plików nie będących katalogami\n"
#: .././dump/content.c:2470
msgid "ending media file\n"
msgstr "kończenie pliku nośnika\n"
#: .././dump/content.c:2486
#, c-format
msgid "media file size %lld bytes\n"
msgstr "rozmiar pliku nośnika w bajtach: %lld\n"
#: .././dump/content.c:2570
msgid "inventory media file put failed\n"
msgstr "przesłanie pliku nośnika do inwentarza nie powiodło się\n"
#: .././dump/content.c:2600
msgid "waiting for synchronized session inventory dump\n"
msgstr "oczekiwanie na zsynchronizowany zrzut inwentarza sesji\n"
#: .././dump/content.c:2631
#, c-format
msgid "ending stream: %ld seconds elapsed\n"
msgstr "kończenie strumienia: upłynęło %ld s\n"
#: .././dump/content.c:2654
#, c-format
msgid "dump size (non-dir files) : %llu bytes\n"
msgstr "rozmiar zrzutu (plików nie-katalogów) w bajtach: %llu\n"
#: .././dump/content.c:2662 .././dump/content.c:6585
#, c-format
msgid "unable to remove %s: %s\n"
msgstr "nie udało się usunąć %s: %s\n"
#: .././dump/content.c:2670
#, c-format
msgid "dump complete: %ld seconds elapsed\n"
msgstr "zrzut zakończony: upłynęło %ld s\n"
#: .././dump/content.c:2677
#, c-format
msgid ""
"dump interrupted: %ld seconds elapsed: may resume later using -%c option\n"
msgstr ""
"zrzut przerwany: upłynęło %ld s; możliwe jest późniejsze wznowienie opcją -"
"%c\n"
#: .././dump/content.c:2686
#, c-format
msgid "dump interrupted: %ld seconds elapsed\n"
msgstr "zrzut przerwany: upłynęło %ld s\n"
#: .././dump/content.c:2804
msgid "dumping directories\n"
msgstr "trwa zrzut katalogów\n"
#: .././dump/content.c:2830
#, c-format
msgid "SGI_FS_BULKSTAT failed: %s (%d)\n"
msgstr "SGI_FS_BULKSTAT nie powiodło się: %s (%d)\n"
#: .././dump/content.c:2971
#, c-format
msgid "unable to dump directory: ino %llu too large\n"
msgstr "nie udało się zrzucić katalogu: i-węzeł %llu zbyt duży\n"
#: .././dump/content.c:2985
#, c-format
msgid "unable to open directory: ino %llu: %s\n"
msgstr "nie udało się otworzyć katalogu: i-węzeł %llu: %s\n"
#: .././dump/content.c:3013
#, c-format
msgid "unable to read dirents (%d) for directory ino %llu: %s\n"
msgstr ""
"nie udało się odczytać wpisów katalogu (%d) dla i-węzła katalogu %llu: %s\n"
#: .././dump/content.c:3076
#, c-format
msgid "encountered 0 ino (%s) in directory ino %llu: NOT dumping\n"
msgstr "napotkano i-węzeł 0 (%s) w i-węźle katalogu %llu: BEZ zrzutu\n"
#: .././dump/content.c:3095
#, c-format
msgid ""
"could not stat dirent %s ino %llu: %s: using null generation count in "
"directory entry\n"
msgstr ""
"nie udało się wykonać stat wpisu katalogu %s i-węzeł %llu: %s: użycie "
"zerowego licznika generacji we wpisie katalogu\n"
#: .././dump/content.c:3200
#, c-format
msgid "could not get list of %s attributes for %s ino %llu: %s (%d)\n"
msgstr ""
"nie udało się pobrać listy atrybutów przestrzeni %s dla i-węzła %s %llu: %s "
"(%d)\n"
#: .././dump/content.c:3297
#, c-format
msgid "HSM could not filter %s attribute %s for %s ino %llu\n"
msgstr ""
"nie udało się odfiltrować przez HSM atrybutu przestrzeni %s %s dla i-węzła "
"%s %llu\n"
#: .././dump/content.c:3348
#, c-format
msgid "could not retrieve %s attributes for %s ino %llu: %s (%d)\n"
msgstr ""
"nie udało się odczytać atrybutów przestrzeni %s dla i-węzła %s %llu: %s "
"(%d)\n"
#: .././dump/content.c:3377
#, c-format
msgid ""
"attr_multi indicates error while retrieving %s attribute [%s] for %s ino "
"%llu: %s (%d)\n"
msgstr ""
"attr_multi zgłasza błąd przy próbie odczytu atrybutu przestrzeni %s [%s] dla "
"i-węzła %s %llu: %s (%d)\n"
#: .././dump/content.c:3449
#, c-format
msgid "HSM could not add new %s attribute #%d for %s ino %llu\n"
msgstr ""
"nie udało się dodać przez HSM nowego atrybutu przestrzeni %s #%d dla i-węzła "
"%s %llu\n"
#: .././dump/content.c:3576
#, c-format
msgid ""
"%s extended attribute name for %s ino %llu too long: %u, max is %u: "
"skipping\n"
msgstr ""
"nazwa rozszerzonego atrybutu przestrzeni %s dla i-węzła %s %llu zbyt długa: "
"%u, maksimum to %u: pominięto\n"
#: .././dump/content.c:3589
#, c-format
msgid ""
"%s extended attribute value for %s ino %llu too long: %u, max is %u: "
"skipping\n"
msgstr ""
"wartość rozszerzonego atrybutu przestrzeni %s dla -i-węzła %s %llu zbyt "
"długa: %u, maksimum to %u: pominięto\n"
#: .././dump/content.c:3784
#, c-format
msgid "inomap inconsistency ino %llu: %s but is now non-dir: NOT dumping\n"
msgstr ""
"niespójność mapy dla i-węzła %llu: %s, ale teraz to nie katalog; BEZ zrzutu\n"
#: .././dump/content.c:3802
#, c-format
msgid "inomap inconsistency ino %llu: hsm detected error: NOT dumping\n"
msgstr ""
"niespójność mapy dla i-węzła %llu: przez HSM wykryto błąd; BEZ zrzutu\n"
#: .././dump/content.c:3880
#, c-format
msgid "don't know how to dump ino %llu: mode %08x\n"
msgstr "nie wiadomo, jak zrzucić i-węzeł %llu: tryb %08x\n"
#: .././dump/content.c:4008
#, c-format
msgid "could not open regular file ino %llu mode 0x%08x: %s: not dumped\n"
msgstr ""
"nie udało się otworzyć zwykłego pliku: i-węzeł %llu, tryb 0x%08x: %s; bez "
"zrzutu\n"
#: .././dump/content.c:4058
#, c-format
msgid "dump interrupted prior to ino %llu offset %lld\n"
msgstr "zrzut przerwany przed i-węzłem %llu, offset %lld\n"
#: .././dump/content.c:4293
#, c-format
msgid "locking check failed ino %llu\n"
msgstr "sprawdzenie blokady nie powiodło się na i-węźle %llu\n"
#: .././dump/content.c:4342
#, c-format
msgid "dioinfo failed ino %llu\n"
msgstr "dioinfo nie powiodło się na i-węźle %llu\n"
#: .././dump/content.c:4411
#, c-format
msgid ""
"getbmapx %d ino %lld mode 0x%08x offset %lld ix %d returns negative entry "
"count\n"
msgstr ""
"getbmapx %d, i-węzeł %lld, tryb 0x%08x, offset %lld, ix %d zwróciło ujemną "
"liczbę wpisów\n"
#: .././dump/content.c:4426
#, c-format
msgid "getbmapx %d ino %lld mode 0x%08x offset %lld failed: %s\n"
msgstr ""
"getbmapx %d, i-węzeł %lld, tryb 0x%08x, offset %lld nie powiodło się: %s\n"
#: .././dump/content.c:4448
#, c-format
msgid "hsm detected an extent map error in ino %lld, skipping\n"
msgstr "poprzez hsm wykryto błąd mapy ekstentów w i-węźle %lld, pominięto\n"
#: .././dump/content.c:4791
#, c-format
msgid "can't lseek ino %llu\n"
msgstr "nie można wykonać lseek na i-węzeł %llu\n"
#: .././dump/content.c:4805
#, c-format
msgid "can't read ino %llu at offset %d (act=%d req=%d) rt=%d\n"
msgstr ""
"nie można odczytać i-węzła %llu pod offsetem %d (act=%d req=%d) rt=%d\n"
#: .././dump/content.c:5094
#, c-format
msgid "unable to dump directory %llu entry %s (%llu): name too long\n"
msgstr ""
"nie udało się wykonać zrzutu katalogu %llu, wpis %s (%llu): nazwa zbyt "
"długa\n"
#: .././dump/content.c:5195
msgid "dumping session inventory\n"
msgstr "trwa zrzut inwentarza sesji\n"
#: .././dump/content.c:5204
msgid "unable to get session inventory to dump\n"
msgstr "nie udało się pobrać inwentarza sesji do zrzutu\n"
#: .././dump/content.c:5226
msgid "beginning inventory media file\n"
msgstr "rozpoczynanie pliku nośnika inwentarza\n"
#: .././dump/content.c:5235
msgid "media change timeout: session inventory not dumped\n"
msgstr "upłynął limit czasu na zmianę nośnika: bez zrzutu inwentarza sesji\n"
#: .././dump/content.c:5241
msgid "media change declined: session inventory not dumped\n"
msgstr "odmowa zmiany nośnika: bez zrzutu inwentarza sesji\n"
#: .././dump/content.c:5253 .././dump/content.c:5397
#, c-format
msgid "media file %u (media %u, file %u)\n"
msgstr "plik nośnika %u (nośnik %u, plik %u)\n"
#: .././dump/content.c:5281
msgid "ending inventory media file\n"
msgstr "kończenie pliku nośnika inwentarza\n"
#: .././dump/content.c:5300
#, c-format
msgid "encountered EOM while writing inventory media file size %lld bytes\n"
msgstr ""
"napotkano EOM w trakcie zapisu pliku nośnika inwentarza o rozmiarze (w "
"bajtach) %lld\n"
#: .././dump/content.c:5306
#, c-format
msgid "inventory media file size %lld bytes\n"
msgstr "rozmiar pliku nośnika inwentarza w bajtach: %lld\n"
#: .././dump/content.c:5332
msgid "inventory session media file put failed\n"
msgstr "przesłanie pliku nośnika sesji inwentarza nie powiodło się\n"
#: .././dump/content.c:5357
msgid "writing stream terminator\n"
msgstr "zapis terminatora strumienia\n"
#: .././dump/content.c:5372
msgid "beginning media stream terminator\n"
msgstr "rozpoczynanie terminatora strumienia nośnika\n"
#: .././dump/content.c:5381
msgid "media change timeout: media stream terminator not written\n"
msgstr ""
"przekroczony limit czasu zmiany nośnika: terminator strumienia nośnika nie "
"został zapisany\n"
#: .././dump/content.c:5386
msgid "media change declined: media stream terminator not written\n"
msgstr ""
"odmowa zmiany nośnika: terminator strumienia nośnika nie został zapisany\n"
#: .././dump/content.c:5403
msgid "ending media stream terminator\n"
msgstr "kończenie terminatora strumienia nośnika\n"
#: .././dump/content.c:5422
#, c-format
msgid "encountered EOM while writing media stream terminator size %lld bytes\n"
msgstr ""
"napotkano EOM podczas zapisu terminatora strumienia nośnika o rozmiarze (w "
"bajtach) %lld\n"
#: .././dump/content.c:5427
#, c-format
msgid "media stream terminator size %lld bytes\n"
msgstr "rozmiar terminatora strumienia nośnika (w bajtach): %lld\n"
#: .././dump/content.c:5624
#, c-format
msgid "positioned at media file %u: dump %u, stream %u\n"
msgstr "ustawiono na pliku nośnika %u: zrzut %u, strumień %u\n"
#: .././dump/content.c:5672 .././dump/content.c:6036
msgid "cannot interleave dump streams: must supply a blank media object\n"
msgstr "nie można przeplatać strumieni zrzutów: trzeba podać pusty nośnik\n"
#: .././dump/content.c:5678
msgid "media contains valid xfsdump but does not support append\n"
msgstr "nośnik zawiera poprawny xfsdump, ale nie obsługuje dołączania\n"
#: .././dump/content.c:5685
msgid "stream terminator found\n"
msgstr "znaleziono terminator strumienia\n"
#: .././dump/content.c:5693
msgid "encountered media error attempting BSF\n"
msgstr "napotkano błąd nośnika podczas próby BSF\n"
#: .././dump/content.c:5707
msgid ""
"media contains non-xfsdump data or a corrupt xfsdump media file header at "
"beginning of media\n"
msgstr ""
"nośnik zawiera dane inne niż xfsdump lub uszkodzony nagłówek pliku nośnika "
"xfsdump na początku nośnika\n"
#: .././dump/content.c:5737
msgid "unable to overwrite\n"
msgstr "nie można nadpisać\n"
#: .././dump/content.c:5742
msgid "repositioning to overwrite\n"
msgstr "zmiana pozycji w celu nadpisania\n"
#: .././dump/content.c:5760
msgid "media may contain data. Overwrite option specified\n"
msgstr "nośnik może zawierać dane. Podano opcję nadpisania\n"
#: .././dump/content.c:5788
msgid "at end of data\n"
msgstr "na końcu danych\n"
#: .././dump/content.c:5807
msgid ""
"encountered EOD but expecting a media stream terminator: assuming full "
"media\n"
msgstr ""
"napotkano EOD, ale oczekiwano terminatora strumienia nośnika: przyjęto pełny "
"nośnik\n"
#: .././dump/content.c:5819
msgid "encountered EOM: media is full\n"
msgstr "napotkano EOM: nośnik jest pełny\n"
#: .././dump/content.c:5842
msgid "encountered corrupt or foreign data: assuming corrupted media\n"
msgstr "napotkano uszkodzone lub obce dane: przyjęto uszkodzony nośnik\n"
#: .././dump/content.c:5860
msgid ""
"encountered corrupt or foreign data but expecting a media stream terminator: "
"assuming corrupted media\n"
msgstr ""
"napotkano uszkodzone lub obce dane, ale oczekiwano terminatora strumienia "
"nośnika: przyjęto uszkodzony nośnik\n"
#: .././dump/content.c:5868
msgid ""
"encountered corrupt or foreign data: unable to overwrite: assuming corrupted "
"media\n"
msgstr ""
"napotkano uszkodzone lub obce dane: nie można nadpisać: przyjęto uszkodzony "
"nośnik\n"
#: .././dump/content.c:5876
msgid "encountered corrupt or foreign data: repositioning to overwrite\n"
msgstr "napotkano uszkodzone lub obce dane: zmiana pozycji w celu nadpisania\n"
#: .././dump/content.c:5895
#, c-format
msgid "unexpected error from do_begin_read: %d\n"
msgstr "nieoczekiwany błąd w do_begin_read: %d\n"
#: .././dump/content.c:5904
msgid "erasing media\n"
msgstr "kasowanie nośnika\n"
#: .././dump/content.c:5952 .././restore/content.c:4800
#, c-format
msgid "please change media: type %s to confirm media change\n"
msgstr "proszę zmienić nośnik i wpisać %s, aby potwierdzić zmianę\n"
#: .././dump/content.c:6087
msgid "no media label specified\n"
msgstr "nie podano etykiety nośnika\n"
#: .././dump/content.c:6112
msgid "encountered end of media while attempting to begin new media file\n"
msgstr ""
"napotkano koniec nośnika w trakcie próby rozpoczęcia nowego pliku nośnika\n"
#: .././dump/content.c:6158
msgid "encountered end of media while ending media file\n"
msgstr "napotkano koniec nośnika w trakcie kończenia pliku nośnika\n"
#: .././dump/content.c:6301
#, c-format
msgid "drive does not support media erase: ignoring -%c option\n"
msgstr "urządzenie nie obsługuje kasowania nośnika: zignorowano opcję -%c\n"
#: .././dump/content.c:6577
#, c-format
msgid "saving %s information for: %s\n"
msgstr "zapis informacji %s dla: %s\n"
#: .././dump/content.c:6580
#, c-format
msgid "overwriting: %s\n"
msgstr "nadpisywanie: %s\n"
#: .././dump/content.c:6604
#, c-format
msgid "%s failed with exit status: %d\n"
msgstr "%s nie powiodło się z kodem wyjścia: %d\n"
#: .././dump/content.c:6610
#, c-format
msgid "open failed %s: %s\n"
msgstr "nie udało się otworzyć %s: %s\n"
#: .././dump/content.c:6617
#, c-format
msgid "stat failed %s: %s\n"
msgstr "stat na %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././dump/inomap.c:244
msgid "ino map phase 1: constructing initial dump list\n"
msgstr "mapa i-węzłów faza 1: tworzenie początkowej listy zrzutu\n"
#: .././dump/inomap.c:281
#, c-format
msgid "pruned %llu files: maximum size exceeded\n"
msgstr "wycięto %llu plików: przekroczony maksymalny rozmiar\n"
#: .././dump/inomap.c:286
#, c-format
msgid "pruned %llu files: skip attribute set\n"
msgstr "wycięto %llu plików: ustawiony atrybut pominięcia\n"
#: .././dump/inomap.c:297
msgid "ino map phase 2: pruning unneeded subtrees\n"
msgstr "mapa i-węzłów faza 2: wycinanie niepotrzebnych poddrzew\n"
#: .././dump/inomap.c:318
msgid "ino map phase 2: skipping (no pruning necessary)\n"
msgstr "mapa i-węzłów faza 2: pominięto (wycinanie zbędne)\n"
#: .././dump/inomap.c:330
msgid "ino map phase 3: identifying stream starting points\n"
msgstr "mapa i-węzłów faza 3: identyfikowanie początkowych punktów strumieni\n"
#: .././dump/inomap.c:334
msgid "ino map phase 3: skipping (only one dump stream)\n"
msgstr "mapa i-węzłów faza 3: pominięto (tylko jeden strumień zrzutu)\n"
#: .././dump/inomap.c:374
#, c-format
msgid "stream %u: ino %llu offset %lld to "
msgstr "strumień %u: i-węzeł %llu offset %lld do "
#: .././dump/inomap.c:380
msgid "end\n"
msgstr "końca\n"
#: .././dump/inomap.c:383
#, c-format
msgid "ino %llu offset %lld\n"
msgstr "i-węzła %llu offsetu %lld\n"
#: .././dump/inomap.c:393
msgid "ino map construction complete\n"
msgstr "tworzenie mapy i-węzłów zakończone\n"
#: .././dump/inomap.c:1177
#, c-format
msgid "failed to allocate inomap context: %s\n"
msgstr "nie udało się przydzielić kontekstu inomap: %s\n"
#: .././dump/inomap.c:1500
msgid "subtree not present"
msgstr "brak poddrzewa"
#: .././dump/inomap.c:1501
msgid "invalid subtree specified"
msgstr "podano błędne poddrzewo"
#: .././dump/inomap.c:1653
#, c-format
msgid "could not open ino %llu to read extent map: %s\n"
msgstr ""
"nie udało się otworzyć i-węzła %llu w celu odczytu mapy ekstentów: %s\n"
#: .././dump/inomap.c:1666
#, c-format
msgid "could not read extent map for ino %llu: %s\n"
msgstr "nie udało się odczytać mapy ekstentów dla i-węzła %llu: %s\n"
#: .././dump/inomap.c:1736
#, c-format
msgid "unknown inode type: ino=%llu, mode=0x%04x 0%06o\n"
msgstr "nieznany typ i-węzła: ino=%llu, tryb=0x%04x 0%06o\n"
#: .././dump/var.c:64 .././restore/content.c:1324 .././restore/tree.c:400
#, c-format
msgid "unable to create %s: %s\n"
msgstr "nie udało się utworzyć %s: %s\n"
#: .././dump/var.c:71
#, c-format
msgid "unable to chown %s: %s\n"
msgstr "nie udało się wykonać chown na %s: %s\n"
#: .././dump/var.c:92
#, c-format
msgid "unable to determine uuid of fs containing %s: %s\n"
msgstr "nie udało się określić uuid-a systemu plików zawierającego %s: %s\n"
#: .././dump/var.c:121
#, c-format
msgid "unable to get status of %s: %s\n"
msgstr "nie udało się uzyskać stanu %s: %s\n"
#: .././dump/var.c:140
#, c-format
msgid "unable to open directory %s\n"
msgstr "nie udało się otworzyć katalogu %s\n"
#: .././inventory/inv_api.c:183
msgid "INV: put_fstab_entry failed.\n"
msgstr "INV: put_fstab_entry nie powiodło się.\n"
#: .././inventory/inv_api.c:231
msgid "INV: put_starttime failed.\n"
msgstr "INV: put_starttime nie powiodło się.\n"
#: .././inventory/inv_api.c:331
#, c-format
msgid "INV: cant create more than %d streams. Max'd out..\n"
msgstr ""
"INV: nie można utworzyć więcej niż %d strumieni. Wyczerpano możliwości...\n"
#: .././inventory/inv_api.c:378
msgid "INV: idx_put_sesstime failed in inv_stream_close() \n"
msgstr "INV: idx_put_sesstime nie powiodło się w inv_stream_close()\n"
#: .././inventory/inv_api.c:763 .././inventory/inv_mgr.c:159
msgid "INV: Error in fstab\n"
msgstr "INV: błąd w pliku fstab\n"
#: .././inventory/inv_api.c:777 .././inventory/inv_mgr.c:170
msgid "INV: Cant get inv-name for uuid\n"
msgstr "INV: nie można pobrać inv-name dla uuida\n"
#: .././inventory/inv_api.c:784 .././inventory/inv_mgr.c:178
#, c-format
msgid "INV: Open failed on %s\n"
msgstr "INV: nie udało się otworzyć %s\n"
#: .././inventory/inv_api.c:968
#, c-format
msgid "INV: invalid sub-option %s for -I option\n"
msgstr "INV: błędna podopcja %s dla opcji -I\n"
#: .././inventory/inv_api.c:982
msgid "INV: Only one of mnt=,dev= and fsid=value can be used.\n"
msgstr "INV: można użyć tylko jednej z opcji mnt=, dev= i fsid=.\n"
#: .././inventory/inv_api.c:988
msgid "INV: Only one of mobjid= and mobjlabel= can be used.\n"
msgstr "INV: można użyć tylko jednej z opcji mobjid= i mobjlabel=.\n"
#: .././inventory/inv_api.c:1034
#, c-format
msgid "INV: open failed on mount point \"%s\"\n"
msgstr "INV: nie udało się otworzyć punktu montowania \"%s\"\n"
#: .././inventory/inv_api.c:1049
#, c-format
msgid "INV: open failed on file system id \"%s\"\n"
msgstr "INV: nie udało się otworzyć systemu plików o id \"%s\"\n"
#: .././inventory/inv_api.c:1105
#, c-format
msgid "INV: checking fs \"%s\"\n"
msgstr "INV: sprawdzanie systemu plików \"%s\"\n"
#: .././inventory/inv_core.c:62
#, c-format
msgid "INV : Unknown version %d - Expected version %d\n"
msgstr "INV: nieznana wersja %d - oczekiwano wersji %d\n"
#: .././inventory/inv_core.c:86
msgid "get_headers() - malloc(seshdrs)\n"
msgstr "get_headers() - malloc(seshdrs)\n"
#: .././inventory/inv_core.c:119
msgid "Error in reading inventory record (lseek failed): "
msgstr "Błąd podczas odczytu rekordu inwentarza (lseek nie powiodło się): "
#: .././inventory/inv_core.c:129
msgid "Error in reading inventory record :"
msgstr "Błąd podczas odczytu rekordu inwentarza: "
#: .././inventory/inv_core.c:160
msgid "Error in writing inventory record (lseek failed): "
msgstr "Błąd podczas zapisu rekordu inwentarza (lseek nie powiodło się): "
#: .././inventory/inv_core.c:168
msgid "Error in writing inventory record :"
msgstr "Błąd podczas zapisu rekordu inwentarza: "
#: .././inventory/inv_fstab.c:62
msgid "INV: couldn't get fstab headers\n"
msgstr "INV: nie udało się pobrać nagłówków fstab\n"
#: .././inventory/inv_fstab.c:190
msgid "INV: No recorded filesystems in inventory's fstab.\n"
msgstr "INV: brak zapisanych systemów plików w fstab inwentarza.\n"
#: .././inventory/inv_fstab.c:243
msgid ""
"\n"
"\n"
"--------- fstab ------------\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"--------- fstab ------------\n"
#: .././inventory/inv_fstab.c:245
#, c-format
msgid "Mount\t%s\n"
msgstr "Montowanie\t%s\n"
#: .././inventory/inv_fstab.c:246
#, c-format
msgid "Dev\t%s\n"
msgstr "Urządzenie\t%s\n"
#: .././inventory/inv_fstab.c:248
#, c-format
msgid ""
"FSid\t%s\n"
"\n"
msgstr ""
"FSid \t%s\n"
"\n"
#: .././inventory/inv_mgr.c:457
#, c-format
msgid "INV: Check %d failed.\n"
msgstr "INV: test %d nie powiódł się.\n"
#: .././inventory/inv_mgr.c:458
#, c-format
msgid "invidx (%d)\t%d - %d\n"
msgstr "invidx (%d)\t%d - %d\n"
#: .././inventory/inv_mgr.c:463
#, c-format
msgid "tm (%d)\t%d\n"
msgstr "tm (%d)\t%d\n"
#: .././inventory/inv_mgr.c:467
#, c-format
msgid "INV: Check %d out of %d succeeded\n"
msgstr "INV: test %d z %d powiódł się\n"
#: .././inventory/inv_mgr.c:684
#, c-format
msgid "%s created\n"
msgstr "Utworzono %s\n"
#: .././inventory/inv_stobj.c:140
msgid "INV: failed to find a different sh_time to split\n"
msgstr "INV: nie udało się odnaleźć innego sh_time do podziału\n"
#: .././inventory/inv_stobj.c:1016
msgid "INV: inv_put_session: unknown cookie\n"
msgstr "INV: inv_put_session: nieznane cookie\n"
#: .././inventory/inv_stobj.c:1056
#, c-format
msgid "INV: inv_put_session: unknown packed inventory version %d\n"
msgstr "INV: inv_put_session: nieznana wersja spakowanego inwentarza %d\n"
#: .././inventory/inv_stobj.c:1262
msgid "Failed to get data from media file: possible file corruption\n"
msgstr "Nie udało się pobrać danych z pliku: możliwe uszkodzenie pliku\n"
#: .././librmt/rmtioctl.c:192
msgid "rmtioctl: remote host type not supported for MTIOCTOP\n"
msgstr "rmtioctl: typ zdalnego hosta nie jest obsługiwany dla MTIOCTOP\n"
#: .././librmt/rmtioctl.c:247
msgid "rmtioctl: remote host type not supported for MTIOCGET\n"
msgstr "rmtioctl: typ zdalnego hosta nie jest obsługiwany dla MTIOCGET\n"
#: .././librmt/rmtioctl.c:253
#, c-format
msgid "rmtioctl: IRIX mtget structure of wrong size - got %d, wanted %d\n"
msgstr ""
"rmtioctl: IRIX-owa struktura mtget o złym rozmiarze - otrzymano %d, "
"oczekiwano %d\n"
#: .././librmt/rmtioctl.c:269
#, c-format
msgid ""
"rmtioctl: Linux mtget structure of wrong size - got %d, wanted %d or %d\n"
msgstr ""
"rmtioctl: linuksowa struktura mtget o złym rozmiarze - otrzymano %d, "
"oczekiwano %d lub %d\n"
#: .././librmt/rmtmsg.c:78
msgid "WARNING: "
msgstr "WARNING: "
#: .././librmt/rmtopen.c:176
#, c-format
msgid "rmtopen: failed to detect remote host type using \"%s\"\n"
msgstr "rmtopen: nie udało się wykryć typu zdalnego hosta przy użyciu \"%s\"\n"
#: .././librmt/rmtopen.c:188
#, c-format
msgid "rmtopen: failed to detect remote host type reading \"%s\"\n"
msgstr "rmtopen: nie udało się wykryć typu zdalnego hosta czytając \"%s\"\n"
#: .././librmt/rmtopen.c:205
#, c-format
msgid "rmtopen: remote host type, \"%s\", is unknown to librmt\n"
msgstr "rmtopen: typ zdalnego hosta \"%s\" jest nieznany librmt\n"
#: .././restore/content.c:987
#, c-format
msgid "unable to get status of -%c argument %s: %s\n"
msgstr "nie udało się pobrać stanu argumentu -%c %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:1016
#, c-format
msgid "-%c argument %s is an invalid pathname\n"
msgstr "argument -%c %s jest błędną ścieżką\n"
#: .././restore/content.c:1034
#, c-format
msgid "cannot stat -%c argument %s (%s): %s\n"
msgstr "nie można wykonać stat na argumencie -%c %s (%s): %s\n"
#: .././restore/content.c:1044
#, c-format
msgid "-%c argument %s (%s) is not a directory\n"
msgstr "argument -%c %s (%s) nie jest katalogiem\n"
#: .././restore/content.c:1076
#, c-format
msgid "-%c argument %s too long: max is %d\n"
msgstr "argument -%c %s zbyt długi: maksimum to %d\n"
#: .././restore/content.c:1125
#, c-format
msgid "-%c argument must be relative\n"
msgstr "argument -%c musi być względny\n"
#: .././restore/content.c:1149
#, c-format
msgid "-%c unavailable: no /dev/tty\n"
msgstr "-%c niedostępny: brak /dev/tty\n"
#: .././restore/content.c:1193 .././restore/content.c:1201
#, c-format
msgid "-%c and -%c option cannot be used together\n"
msgstr "opcje -%c i -%c nie mogą być użyte razem\n"
#: .././restore/content.c:1236
#, c-format
msgid "destination directory %s invalid pathname\n"
msgstr "błędna ścieżka katalogu docelowego %s\n"
#: .././restore/content.c:1253
#, c-format
msgid "cannot stat destination directory %s: %s\n"
msgstr "nie można wykonać stat na katalogu docelowym %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:1262
#, c-format
msgid "specified destination %s is not a directory\n"
msgstr "podany cel %s nie jest katalogiem\n"
#: .././restore/content.c:1272
#, c-format
msgid ""
"do not specify destination directory if contents only restore invoked (-%c "
"option)\n"
msgstr ""
"nie można podawać katalogu docelowego, jeśli wybrano tylko odtworzenie "
"zawartości (opcja -%c)\n"
#: .././restore/content.c:1295 .././restore/content.c:1407
msgid "destination directory not specified\n"
msgstr "nie podano katalogu docelowego\n"
#: .././restore/content.c:1342
#, c-format
msgid "could not open/create persistent state file %s: %s\n"
msgstr "nie udało się otworzyć/utworzyć pliku trwałego stanu %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:1356
#, c-format
msgid "could not map persistent state file hdr %s: %s\n"
msgstr "nie udało się odwzorować nagłówka pliku trwałego stanu %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:1376
#, c-format
msgid "%s format corrupt or wrong endianness (0x%x, expected 0x%x)\n"
msgstr ""
"format %s uszkodzony lub o błędnej kolejności bajtów (0x%x, oczekiwano 0x"
"%x)\n"
#: .././restore/content.c:1385
#, c-format
msgid "%s format version differs from previous restore (%u, expected %u)\n"
msgstr ""
"format %s w wersji innej niż przy poprzednim odtwarzaniu (%u, oczekiwano "
"%u)\n"
#: .././restore/content.c:1394
#, c-format
msgid ""
"%s format differs from previous restore due to page size change (was %lu, "
"now %lu)\n"
msgstr ""
"format %s inny niż przy poprzednim odtwarzaniu z powodu zmiany rozmiaru "
"strony (poprzednio %lu, teraz %lu)\n"
#: .././restore/content.c:1413
#, c-format
msgid "destination directory pathname too long: max is %d characters\n"
msgstr ""
"ścieżka do katalogu docelowego zbyt długa: maksymalna liczba znaków to %d\n"
#: .././restore/content.c:1421 .././restore/content.c:1444
#, c-format
msgid "-%c option invalid: there is no interrupted restore to resume\n"
msgstr "błędna opcja -%c: nie ma przerwanego odtwarzania do wznowienia\n"
#: .././restore/content.c:1429 .././restore/content.c:1452
#, c-format
msgid ""
"-%c option invalid: there is no interrupted restore to force completion of\n"
msgstr ""
"błędna opcja -%c: nie ma przerwanego odtwarzania do wymuszenia zakończenia\n"
#: .././restore/content.c:1438
#, c-format
msgid "must rm -rf %s prior to noncumulative restore\n"
msgstr "przed odtwarzaniem nieprzyrostowym trzeba wykonać rm -rf %s\n"
#: .././restore/content.c:1460 .././restore/content.c:1467
#: .././restore/content.c:1474 .././restore/content.c:1481
#: .././restore/content.c:1496
#, c-format
msgid "-%c valid only when initiating cumulative restore\n"
msgstr "-%c jest poprawne tylko przy rozpoczynaniu odtwarzania przyrostowego\n"
#: .././restore/content.c:1488
#, c-format
msgid "-%c and -%c valid only when initiating cumulative restore\n"
msgstr ""
"-%c i -%c są poprawne tylko przy rozpoczynaniu odtwarzania przyrostowego\n"
#: .././restore/content.c:1504
#, c-format
msgid ""
"-%c option required to resume or -%c option required to force completion of "
"previously interrupted restore session\n"
msgstr ""
"wymagana jest opcja -%c do wznowienia lub opcja -%c do wymuszenia "
"zakończenia uprzednio przerwanej sesji odtwarzania\n"
#: .././restore/content.c:1515 .././restore/content.c:1521
#: .././restore/content.c:1527 .././restore/content.c:1533
#: .././restore/content.c:1539 .././restore/content.c:1545
#: .././restore/content.c:1551 .././restore/content.c:1564
#, c-format
msgid "-%c valid only when initiating restore\n"
msgstr "-%c jest poprawne tylko przy rozpoczynaniu odtwarzania\n"
#: .././restore/content.c:1557
#, c-format
msgid "-%c and -%c valid only when initiating restore\n"
msgstr "-%c i -%c są poprawne tylko przy rozpoczynaniu odtwarzania\n"
#: .././restore/content.c:1573 .././restore/content.c:1580
#, c-format
msgid "-%c cannot reset flag from previous restore\n"
msgstr "-%c nie może przywrócić flagi z poprzedniego odtwarzania\n"
#: .././restore/content.c:1607 .././restore/content.c:1946
#, c-format
msgid "chdir %s failed: %s\n"
msgstr "chdir %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/content.c:1678
#, c-format
msgid "resuming restore previously begun %s\n"
msgstr "wznawianie odtwarzania poprzednio rozpoczętego %s\n"
#: .././restore/content.c:1698
#, c-format
msgid "could not map persistent state file %s: %s\n"
msgstr "nie udało się odwzorować pliku trwałego stanu %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:1813
#, c-format
msgid "could not map persistent state file inv %s: %s (%d)\n"
msgstr "nie udało się odwzorować pliku trwałego stanu inw %s: %s (%d)\n"
#: .././restore/content.c:2025
msgid "searching media for dump\n"
msgstr "poszukiwanie zrzutu na nośniku\n"
#: .././restore/content.c:2097
msgid "found dump matching specified id:\n"
msgstr "znaleziono zrzut pasujący do podanego id:\n"
#: .././restore/content.c:2111
msgid "found dump matching specified label:\n"
msgstr "znaleziono zrzut pasujący do podanej etykiety:\n"
#: .././restore/content.c:2142
msgid "dump description: \n"
msgstr "opis zrzutu: \n"
#: .././restore/content.c:2186 .././restore/content.c:3758
msgid "using online session inventory\n"
msgstr "korzystanie z inwentarza sesji online\n"
#: .././restore/content.c:2217
msgid "searching media for directory dump\n"
msgstr "poszukiwanie zrzutu katalogów na nośniku\n"
#: .././restore/content.c:2293
msgid "no directory dump found\n"
msgstr "nie znaleziono zrzutu katalogu\n"
#: .././restore/content.c:2385
msgid "reading directories\n"
msgstr "odczyt katalogów\n"
#: .././restore/content.c:2455
msgid "directory post-processing\n"
msgstr "przetwarzanie katalogów\n"
#: .././restore/content.c:2534
msgid "reading non-directory files\n"
msgstr "odczyt plików nie-katalogów\n"
#: .././restore/content.c:2537
msgid "restoring non-directory files\n"
msgstr "odtwarzanie plików nie-katalogów\n"
#: .././restore/content.c:2635
#, c-format
msgid "table of contents display complete: %ld seconds elapsed\n"
msgstr "wyświetlanie spisu zawartości zakończone; minęło %ld s\n"
#: .././restore/content.c:2654
msgid "use 'xfs_quota' to restore quotas\n"
msgstr "aby odtworzyć limity (quota), należy użyć 'xfs_quota'\n"
#: .././restore/content.c:2657
#, c-format
msgid "restore complete: %ld seconds elapsed\n"
msgstr "odtwarzanie zakończone; minęło %ld s\n"
#: .././restore/content.c:2664
#, c-format
msgid "table of contents display interrupted: %ld seconds elapsed\n"
msgstr "wyświetlanie spisu zawartości przerwane; minęło %ld s\n"
#: .././restore/content.c:2670
#, c-format
msgid ""
"restore interrupted: %ld seconds elapsed: may resume later using -%c option\n"
msgstr ""
"odtwarzanie przerwane; minęło %ld s; można wznowić później przy użyciu opcji "
"-%c\n"
#: .././restore/content.c:2741
#, c-format
msgid ""
"status at %02d:%02d:%02d: %llu/%llu directories reconstructed, %.1f%%%% "
"complete, %llu directory entries processed, %ld seconds elapsed\n"
msgstr ""
"status przy %02d:%02d:%02d: odtworzono katalogów: %llu/%llu, wykonane %.1f%%"
"%%, przetworzono wpisów katalogów: %llu, minęło %ld s\n"
#: .././restore/content.c:2784
#, c-format
msgid ""
"status at %02d:%02d:%02d: %llu/%llu files restored, %.1f%%%% complete, %ld "
"seconds elapsed\n"
msgstr ""
"status przy %02d:%02d:%02d: odtworzono plików: %llu/%llu, wykonane %.1f%%%%, "
"minęło %ld s\n"
#: .././restore/content.c:2861
msgid "select a drive to acknowledge media change\n"
msgstr "proszę wybrać napęd w celu potwierdzenia zmiany nośnika\n"
#: .././restore/content.c:2868
#, c-format
msgid "drive %u"
msgstr "napęd %u"
#: .././restore/content.c:2878
msgid "display needed media objects"
msgstr "wyświetlenie wymaganych obiektów nośnika"
#: .././restore/content.c:2898
msgid "media change acknowledged\n"
msgstr "potwierdzono zmianę nośnika\n"
#: .././restore/content.c:2982
msgid ""
"dump is not self-contained, orphaned files expected if base dump(s) was not "
"applied\n"
msgstr ""
"zrzut nie jest samodzielny, można oczekiwać osieroconych plików, jeśli nie "
"nałożono zrzutów bazowych\n"
#: .././restore/content.c:3139
#, c-format
msgid "%llu directories and %llu entries processed\n"
msgstr "przetworzono katalogów: %llu, wpisów: %llu\n"
#: .././restore/content.c:3361
#, c-format
msgid "subtree argument %s invalid\n"
msgstr "błędny argument poddrzewa %s\n"
#: .././restore/content.c:3501 .././restore/content.c:3556
msgid ""
"unable to resync media file: some portion of dump will NOT be restored\n"
msgstr ""
"nie udało się zresynchronizować pliku nośnika - pewna część zrzutu NIE "
"zostanie odtworzona\n"
#: .././restore/content.c:3569
#, c-format
msgid "resynchronization achieved at ino %llu offset %lld\n"
msgstr "udało się zresynchronizować pod i-węzłem %llu, offset %lld\n"
#: .././restore/content.c:4026 .././restore/content.c:4303
#: .././restore/content.c:4413 .././restore/content.c:4446
#: .././restore/content.c:4511 .././restore/content.c:4664
msgid "rewinding\n"
msgstr "przewijanie\n"
#: .././restore/content.c:4051
#, c-format
msgid "examining media file %u\n"
msgstr "badanie pliku nośnika %u\n"
#: .././restore/content.c:4223
#, c-format
msgid ""
"inventory session uuid (%s) does not match the media header's session uuid "
"(%s)\n"
msgstr ""
"uuid sesji inwentarza (%s) nie zgadza się z uuidem sesji nagłówka nośnika "
"(%s)\n"
#: .././restore/content.c:4558
msgid "seeking past portion of media file already restored\n"
msgstr "przemieszczanie za już odtworzoną część pliku nośnika\n"
#: .././restore/content.c:4577 .././restore/content.c:4596
msgid "seeking past media file directory dump\n"
msgstr "przemieszczanie za zrzut katalogu plików nośnika\n"
#: .././restore/content.c:4755
msgid "media object not useful\n"
msgstr "obiekt nośnika nieprzydatny\n"
#: .././restore/content.c:4758
msgid "media object empty\n"
msgstr "obiekt nośnika pusty\n"
#: .././restore/content.c:4761
msgid "all media files examined, none selected for restoral\n"
msgstr ""
"zbadano wszystkie pliki nośnika, żaden nie został wybrany do odtworzenia\n"
#: .././restore/content.c:4951
#, c-format
msgid "could not remap persistent state file inv %s: %d (%s)\n"
msgstr "nie udało się przemapować pliku trwałego stanu inw %s: %d (%s)\n"
#: .././restore/content.c:5470
msgid "on-media session inventory corrupt\n"
msgstr "uszkodzony inwentarz sesji na nośniku\n"
#: .././restore/content.c:5479
msgid "incorporating on-media session inventory into online inventory\n"
msgstr "nanoszenie inwentarza sesji z nośnika do inwentarza online\n"
#: .././restore/content.c:6463
#, c-format
msgid ""
"hit EOD at stream %u object %u, yet inventory indicates last object index is "
"%u\n"
msgstr ""
"napotkano EOD w strumieniu %u, obiekcie %u, ale inwentarz określa indeks "
"ostatniego obiektu %u\n"
#: .././restore/content.c:6526
#, c-format
msgid ""
"hit next dump at stream %u object %u file %u, yet inventory indicates last "
"object index is %u\n"
msgstr ""
"napotkano następny zrzut w strumieniu %u, obiekcie %u, pliku %u, ale "
"inwentarz określa ostatni indeks obiektu %u\n"
#: .././restore/content.c:6808
msgid "unable to open inventory to validate dump\n"
msgstr ""
"nie udało się otworzyć inwentarza w celu sprawdzenia poprawności zrzutu\n"
#: .././restore/content.c:6825
msgid "unable to find base dump in inventory to validate dump\n"
msgstr ""
"nie udało się odnaleźć podstawowego zrzutu w inwentarzu w celu sprawdzenia "
"poprawności zrzutu\n"
#: .././restore/content.c:6854
msgid ""
"cumulative restores must begin with an initial (not resumed) level 0 dump\n"
msgstr ""
"odtwarzanie przyrostowe musi rozpocząć się od początkowego (nie wznowionego) "
"zrzutu poziomu 0\n"
#: .././restore/content.c:6863
msgid "cumulative restores must begin with a level 0 dump\n"
msgstr "odtwarzanie przyrostowe musi rozpocząć się od zrzutu poziomu 0\n"
#: .././restore/content.c:6874
msgid "selected resumed dump not a resumption of previously applied dump\n"
msgstr ""
"wybrano wznowiony zrzut, a nie wznowienie poprzednio nałożonego zrzutu\n"
#: .././restore/content.c:6885
msgid "selected dump not based on previously applied dump\n"
msgstr "wybrano zrzut nie oparty na poprzednio nałożonym zrzucie\n"
#: .././restore/content.c:6945
#, c-format
msgid "please change media in drive\n"
msgstr "proszę zmienić nośnik w napędzie\n"
#: .././restore/content.c:6956
msgid "display media inventory status"
msgstr "wyświetlenie stanu inwentarza nośnika"
#: .././restore/content.c:6958
msgid "list needed media objects"
msgstr "wypisanie wymaganych obiektów nośnika"
#: .././restore/content.c:7085
msgid "dump selection dialog"
msgstr "dialog wyboru zrzutu"
#: .././restore/content.c:7096
#, c-format
msgid ""
"the following dump has been found on drive %u\n"
"\n"
msgstr ""
"w napędzie %u znaleziono następujący zrzut\n"
"\n"
#: .././restore/content.c:7102
#, c-format
msgid ""
"the following dump has been found\n"
"\n"
msgstr ""
"znaleziono następujący zrzut\n"
"\n"
#: .././restore/content.c:7116
msgid ""
"\n"
"examine this dump?\n"
msgstr ""
"\n"
"zbadać ten zrzut?\n"
#: .././restore/content.c:7119
msgid ""
"\n"
"interactively restore from this dump?\n"
msgstr ""
"\n"
"interaktywnie odtworzyć z tego zrzutu?\n"
#: .././restore/content.c:7120
msgid ""
"\n"
"restore this dump?\n"
msgstr ""
"\n"
"odtworzyć ten zrzut?\n"
#: .././restore/content.c:7125
msgid "skip"
msgstr "pominąć"
#: .././restore/content.c:7128
msgid "interactively restore\n"
msgstr "odtworzyć interaktywnie\n"
#: .././restore/content.c:7128
msgid "restore\n"
msgstr "odtworzyć\n"
#: .././restore/content.c:7148
msgid "this dump selected for interactive restoral\n"
msgstr "zrzut wybrany do interaktywnego odtworzenia\n"
#: .././restore/content.c:7149
msgid "this dump selected for restoral\n"
msgstr "zrzut wybrany do odtworzenia\n"
#: .././restore/content.c:7151
msgid "dump skipped\n"
msgstr "zrzut pominięty\n"
#: .././restore/content.c:7323
#, c-format
msgid "ino %llu: unknown file type: %08x\n"
msgstr "i-węzeł %llu: nieznany typ pliku: %08x\n"
#: .././restore/content.c:7338
#, c-format
msgid "unable to unlink current file prior to linking %s to %s: %s\n"
msgstr "nie udało się usunąć bieżącego pliku przed dowiązaniem %s do %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:7349
#, c-format
msgid "attempt to link %s to %s failed: %s\n"
msgstr "próba dowiązania %s do %s nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/content.c:7386 .././restore/content.c:7895
#: .././restore/content.c:8050
#, c-format
msgid "chown (uid=%u, gid=%u) %s failed: %s\n"
msgstr "chown (uid=%u, gid=%u) pliku %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/content.c:7391
#, c-format
msgid "stripping setuid bit on %s since chown failed\n"
msgstr "kasowanie bitu setuid pliku %s z powodu niepowodzenia chown\n"
#: .././restore/content.c:7398
#, c-format
msgid "stripping setgid bit on %s since chown failed\n"
msgstr "kasowanie bitu setgid pliku %s z powodu niepowodzenia chown\n"
#: .././restore/content.c:7409
#, c-format
msgid "unable to strip setuid/setgid on %s, unlinking file.\n"
msgstr "nie udało się skasować bitu setuid/setgid pliku %s, usuwanie pliku.\n"
#: .././restore/content.c:7454
#, c-format
msgid "%s (offset %lld)\n"
msgstr "%s (offset %lld)\n"
#: .././restore/content.c:7481
#, c-format
msgid "open of %s failed: %s: discarding ino %llu\n"
msgstr "otwarcie %s nie powiodło się: %s: porzucanie i-węzła %llu\n"
#: .././restore/content.c:7491
#, c-format
msgid "attempt to stat %s failed: %s\n"
msgstr "próba wykonania stat na %s nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/content.c:7505
#, c-format
msgid "attempt to truncate %s failed: %s\n"
msgstr "próba ucięcia %s nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/content.c:7532 .././restore/content.c:7753
#, c-format
msgid ""
"attempt to set extended attributes (xflags 0x%x, extsize = 0x%x, projid = 0x"
"%x) of %s failed: %s\n"
msgstr ""
"próba ustawienia rozszerzonych atrybutów (xflags 0x%x, extsize = 0x%x, "
"projid = 0x%x) pliku %s nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/content.c:7696 .././restore/content.c:7921
#, c-format
msgid "unable to set access and modification times of %s: %s\n"
msgstr "nie udało się ustawić czasów dostępu i modyfikacji pliku %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:7715 .././restore/content.c:7909
#, c-format
msgid "unable to set mode of %s: %s\n"
msgstr "nie udało się ustawić uprawnień pliku %s: %s\n"
#: .././restore/content.c:7731
#, c-format
msgid "attempt to set DMI attributes of %s failed: %s\n"
msgstr "próba ustawienia atrybutów DMI pliku %s nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/content.c:7783
msgid "block special file"
msgstr "plik urządzenia blokowego"
#: .././restore/content.c:7786
msgid "char special file"
msgstr "plik urządzenia znakowego"
#: .././restore/content.c:7789
msgid "named pipe"
msgstr "nazwany potok"
#: .././restore/content.c:7793
msgid "XENIX named pipe"
msgstr "nazwany potok XENIX"
#: .././restore/content.c:7797
msgid "UNIX domain socket"
msgstr "gniazdo uniksowe"
#: .././restore/content.c:7801
#, c-format
msgid "%s: unknown file type: mode 0x%x ino %llu\n"
msgstr "%s: nieznany rodzaj pliku: tryb 0x%x i-węzeł %llu\n"
#: .././restore/content.c:7829 .././restore/content.c:7877
#, c-format
msgid "unable to create %s ino %llu %s: %s: discarding\n"
msgstr "nie udało się utworzyć %s, i-węzeł %llu %s: %s: porzucono\n"
#: .././restore/content.c:7841
#, c-format
msgid "pathname too long for bind of %s ino %llu %s: discarding\n"
msgstr "ścieżka zbyt długa do dowiązania %s, i-węzeł %llu %s: porzucono\n"
#: .././restore/content.c:7858
#, c-format
msgid "unable to bind %s ino %llu %s: %s: discarding\n"
msgstr "nie udało się dowiązać %s, i-węzeł %llu %s: %s: porzucono\n"
#: .././restore/content.c:8010
#, c-format
msgid "unable to create symlink ino %llu %s: src too long: discarding\n"
msgstr ""
"nie udało się utworzyć dowiązania symbolicznego, i-węzeł %llu %s: źródło "
"zbyt długie: porzucono\n"
#: .././restore/content.c:8034
#, c-format
msgid "unable to create symlink ino %llu %s: %s: discarding\n"
msgstr ""
"nie udało się utworzyć dowiązania symbolicznego, i-węzeł %llu %s: %s: "
"porzucono\n"
#: .././restore/content.c:8121
msgid "corrupt file header\n"
msgstr "uszkodzony nagłówek pliku\n"
#: .././restore/content.c:8126
msgid "bad file header checksum\n"
msgstr "błędna suma kontrolna nagłówka pliku\n"
#: .././restore/content.c:8180
msgid "corrupt extent header\n"
msgstr "uszkodzony nagłówek ekstentu\n"
#: .././restore/content.c:8185
msgid "bad extent header checksum\n"
msgstr "błędna suma kontrolna nagłówka ekstentu\n"
#: .././restore/content.c:8244 .././restore/content.c:8259
msgid "bad directory entry header checksum\n"
msgstr "błędna suma kontrolna nagłówka wpisu katalogu\n"
#: .././restore/content.c:8272
msgid "corrupt directory entry header\n"
msgstr "uszkodzony nagłówek wpisu katalogu\n"
#: .././restore/content.c:8367
msgid "bad extattr header checksum\n"
msgstr "błędna suma kontrolna nagłówka rozszerzonych atrybutów\n"
#: .././restore/content.c:8378
msgid "ignoring old-style extattr header checksums\n"
msgstr ""
"zignorowano sumy kontrolne nagłówka rozszerzonych atrybutów starego typu\n"
#: .././restore/content.c:8384
msgid "corrupt extattr header\n"
msgstr "uszkodzony nagłówek rozszerzonych atrybutów\n"
#: .././restore/content.c:8452
#, c-format
msgid ""
"attempt to seek %s to %lld failed: %s: not restoring extent off %lld sz "
"%lld\n"
msgstr ""
"próba przemieszczenia %s na %lld nie powiodła się: %s: nie przywracanie "
"ekstentu offset %lld rozm %lld\n"
#: .././restore/content.c:8467
#, c-format
msgid "dioinfo %s failed: %s: discarding ino %llu\n"
msgstr "dioinfo %s nie powiodło się: %s: porzucono i-węzeł %llu\n"
#: .././restore/content.c:8495 .././restore/content.c:8511
#: .././restore/content.c:8515
msgid "end of media file"
msgstr "koniec pliku nośnika"
#: .././restore/content.c:8499
msgid "end of recorded data"
msgstr "koniec zapisanych danych"
#: .././restore/content.c:8503
msgid "end of media"
msgstr "koniec nośnika"
#: .././restore/content.c:8507
msgid "media error or no media"
msgstr "błąd nośnika lub brak nośnika"
#: .././restore/content.c:8520
msgid "dumping core"
msgstr "zrzut pamięci"
#: .././restore/content.c:8524
#, c-format
msgid "attempt to read %u bytes failed: %s\n"
msgstr "próba odczytu bloku %u-bajtowego nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/content.c:8611 .././restore/content.c:8646
#, c-format
msgid ""
"attempt to write %u bytes to %s at offset %lld failed: only %d bytes "
"written\n"
msgstr ""
"próba zapisu bloku %u-bajtowego do %s pod %lld nie powiodła się: zapisano "
"tylko %d bajtów\n"
#: .././restore/content.c:8637
#, c-format
msgid "attempt to write %u bytes to %s at offset %lld failed: %s\n"
msgstr "próba zapisu bloku %u-bajtowego do %s pod %lld nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/content.c:8686
msgid "Failed to allocate extended attribute buffer\n"
msgstr "Nie udało się przydzielić bufora rozszerzonych atrybutów\n"
#: .././restore/content.c:8882
#, c-format
msgid "unable to set %s extended attribute for %s: %s (%d)\n"
msgstr ""
"nie udało się ustawić rozszerzonego atrybutu przestrzeni %s dla %s: %s (%d)\n"
#: .././restore/content.c:9055
msgid "partial_reg: Out of records. Extend attrs applied early.\n"
msgstr "partial_reg: Brak rekordów. Wcześnie nałożone rozszerzone atrybuty.\n"
#: .././restore/content.c:9227
msgid "overwrites inhibited"
msgstr "nadpisania zabronione"
#: .././restore/content.c:9235
msgid "too old"
msgstr "za stare"
#: .././restore/content.c:9244
msgid "existing version is newer"
msgstr "istniejąca wersja jest nowsza"
#: .././restore/content.c:9324
msgid "session inventory unknown\n"
msgstr "nieznany inwentarz sesji\n"
#: .././restore/content.c:9329
msgid "session inventory display\n"
msgstr "wyświetlenie inwentarza sesji\n"
#: .././restore/content.c:9342
#, c-format
msgid ""
"\n"
"media stream %u:\n"
msgstr ""
"\n"
"strumień nośnika %u:\n"
#: .././restore/content.c:9346
msgid ""
"\n"
" media objects not yet identified\n"
msgstr ""
"\n"
" nie zidentyfikowano jeszcze obiektów nośnika\n"
#: .././restore/content.c:9360
#, c-format
msgid ""
"\n"
" media object %u:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" obiekt nośnika %u:\n"
"\n"
#: .././restore/content.c:9365
msgid " label: "
msgstr " etykieta: "
#: .././restore/content.c:9371
msgid " label is blank\n"
msgstr " etykieta jest pusta\n"
#: .././restore/content.c:9378
#, c-format
msgid " id: %s\n"
msgstr " id: %s\n"
#: .././restore/content.c:9383
msgid " label not identified\n"
msgstr " etykieta nie zidentyfikowana\n"
#: .././restore/content.c:9387
#, c-format
msgid " index within object of first media file: %u\n"
msgstr " indeks wewnątrz obiektu pierwszego pliku nośnika: %u\n"
#: .././restore/content.c:9393
#, c-format
msgid " index within stream of first media file: %u\n"
msgstr " indeks wewnątrz strumienia pierwszego pliku nośnika: %u\n"
#: .././restore/content.c:9401 .././restore/content.c:9637
#, c-format
msgid " now in drive %u\n"
msgstr " teraz w napędzie %u\n"
#: .././restore/content.c:9405 .././restore/content.c:9645
msgid " now in drive\n"
msgstr " teraz w napędzie\n"
#: .././restore/content.c:9411
msgid " media files not yet identified\n"
msgstr " pliki nośnika jeszcze nie zidentyfikowane\n"
#: .././restore/content.c:9424
#, c-format
msgid ""
"\n"
" media file %u"
msgstr ""
"\n"
" plik nośnika %u"
#: .././restore/content.c:9436
#, c-format
msgid " size: %lld bytes\n"
msgstr " rozmiar: %lld (bajtów)\n"
#: .././restore/content.c:9442
msgid " used for directory restoral\n"
msgstr " użyto do odtworzenia katalogu\n"
#: .././restore/content.c:9447
#, c-format
msgid " first extent contained: ino %llu off %lld\n"
msgstr " pierwszy ekstent zawierał: i-węzeł %llu offset %lld\n"
#: .././restore/content.c:9452
#, c-format
msgid " next extent to restore: ino %llu off %lld\n"
msgstr " następny ekstent do odtworzenia: i-węzeł %llu offset %lld\n"
#: .././restore/content.c:9457
#, c-format
msgid " rollback mark %lld\n"
msgstr " znacznik wycofania %lld\n"
#: .././restore/content.c:9462
msgid " contains no selected non-directories\n"
msgstr " nie zawiera wybranych nie-katalogów\n"
#: .././restore/content.c:9467
msgid " non-directories done\n"
msgstr " nie-katalogi skończone\n"
#: .././restore/content.c:9471
msgid " contains session inventory\n"
msgstr " zawiera inwentarz sesji\n"
#: .././restore/content.c:9476
msgid " is stream terminator\n"
msgstr " jest znacznikiem zakończenia strumienia\n"
#: .././restore/content.c:9480
msgid " now reading\n"
msgstr " trwa odczyt\n"
#: .././restore/content.c:9485
msgid ""
"\n"
" may be additional unidentified media files\n"
msgstr ""
"\n"
" mogą być dodatkowe niezidentyfikowane pliki nośnika\n"
#: .././restore/content.c:9491
msgid ""
"\n"
" may be additional unidentified media objects\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
" mogą być dodatkowe niezidentyfikowane obiekty nośnika\n"
"\n"
#: .././restore/content.c:9545
#, c-format
msgid "hostname: %s\n"
msgstr "nazwa hosta: %s\n"
#: .././restore/content.c:9548
#, c-format
msgid "mount point: %s\n"
msgstr "punkt montowania: %s\n"
#: .././restore/content.c:9551
#, c-format
msgid "volume: %s\n"
msgstr "wolumen: %s\n"
#: .././restore/content.c:9554
#, c-format
msgid "session time: %s"
msgstr "czas sesji: %s"
#: .././restore/content.c:9557
#, c-format
msgid "level: %s%s\n"
msgstr "poziom: %s%s\n"
#: .././restore/content.c:9561
msgid " resumed"
msgstr " wznowiony"
#: .././restore/content.c:9565
msgid "session label: "
msgstr "etykieta sesji: "
#: .././restore/content.c:9570
msgid "media label: "
msgstr "etykieta nośnika: "
#: .././restore/content.c:9575
#, c-format
msgid "file system id: %s\n"
msgstr "ID systemu plików: %s\n"
#: .././restore/content.c:9581
#, c-format
msgid "media id: %s\n"
msgstr "ID nośnika: %s\n"
#: .././restore/content.c:9601
msgid ""
"the following media objects contain media files not yet tried for directory "
"hierarchy restoral:\n"
msgstr ""
"następujące obiekty nośnika zawierają pliki nośnika, które jeszcze nie były "
"użyte do próby odtworzenia hierarchii katalogów:\n"
#: .././restore/content.c:9607
msgid "the following media objects are needed:\n"
msgstr "są potrzebne następujące obiekty nośnika:\n"
#: .././restore/content.c:9620
#, c-format
msgid "%2u. label: "
msgstr "%2u. etykieta: "
#: .././restore/content.c:9626
msgid " id: "
msgstr " id: "
#: .././restore/content.c:9656
msgid ""
"\n"
"there are additional unidentified media objects containing media files not "
"yet tried for directory hierarchy restoral:\n"
msgstr ""
"\n"
"istnieją dodatkowe, niezidentyfikowane obiekty nośnika zawierające pliki "
"nośnika jeszcze nie użyte do próby odtworzenia hierarchii katalogów:\n"
#: .././restore/content.c:9660
msgid ""
"\n"
"there are unidentified media objects containing media files not yet tried "
"for directory hierarchy restoral:\n"
msgstr ""
"\n"
"istnieją niezidentyfikowane obiekty nośnika, zawierające pliki nośnika "
"jeszcze nie użyte do próby odtworzenia hierarchii katalogów:\n"
#: .././restore/content.c:9667
msgid ""
"\n"
"there are additional unidentified media objects not yet fully restored\n"
msgstr ""
"\n"
"istnieją dodatkowe, niezidentyfikowane obiekty nośnika, jeszcze nie w pełni "
"odtworzone\n"
#: .././restore/content.c:9670
msgid ""
"\n"
"there are unidentified media objects not yet fully restored\n"
msgstr ""
"\n"
"istnieją niezidentyfikowane obiekty nośnika, jeszcze nie w pełni odtworzone\n"
#: .././restore/content.c:9677
msgid ""
"\n"
"there may be additional unidentified media objects containing media files "
"not yet tried for directory hierarchy restoral:\n"
msgstr ""
"\n"
"mogą istnieć dodatkowe, niezidentyfikowane obiekty nośnika, zawierające "
"pliki nośnika jeszcze nie użyte do próby odtworzenia hierarchii katalogów:\n"
#: .././restore/content.c:9681
msgid ""
"\n"
"there may be unidentified media objects containing media files not yet tried "
"for directory hierarchy restoral:\n"
msgstr ""
"\n"
"mogą istnieć niezidentyfikowane obiekty nośnika, zawierające pliki nośnika "
"jeszcze nie użyte do próby odtworzenia hierarchii katalogów:\n"
#: .././restore/content.c:9689
msgid ""
"\n"
"there may be additional unidentified media objects not yet fully restored\n"
msgstr ""
"\n"
"mogą istnieć dodatkowe, niezidentyfikowane obiekty nośnika, jeszcze nie w "
"pełni odtworzone\n"
#: .././restore/content.c:9692
msgid "\there may be unidentified media objects not yet fully restored\n"
msgstr ""
"\tmogą istnieć niezidentyfikowane obiekty nośnika, jeszcze nie w pełni "
"odtworzone\n"
#: .././restore/content.c:9699
msgid "no additional media objects needed\n"
msgstr "nie są potrzebne dodatkowe obiekty nośnika\n"
#: .././restore/content.c:9714 .././restore/tree.c:2531
#, c-format
msgid "path_to_handle of %s failed:%s\n"
msgstr "path_to_handle na %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/content.c:9742
#, c-format
msgid "%s quota information written to '%s'\n"
msgstr "informacje o limitach %s zapisano do '%s'\n"
#: .././restore/dirattr.c:230
#, c-format
msgid "could not find directory attributes file %s: %s\n"
msgstr "nie udało się odnaleźć pliku atrybutów katalogów %s: %s\n"
#: .././restore/dirattr.c:246
#, c-format
msgid "could not create directory attributes file %s: %s\n"
msgstr "nie udało się odnaleźć pliku atrybutów katalogów %s: %s\n"
#: .././restore/dirattr.c:291 .././restore/namreg.c:206
#, c-format
msgid "attempt to reserve %lld bytes for %s using %s failed: %s (%d)\n"
msgstr ""
"próba zarezerwowania %lld bajtów dla %s przy użyciu %s nie powiodła się: %s "
"(%d)\n"
#: .././restore/dirattr.c:320 .././restore/inomap.c:233
#: .././restore/inomap.c:398 .././restore/namreg.c:235 .././restore/tree.c:435
#: .././restore/tree.c:610
#, c-format
msgid "unable to map %s: %s\n"
msgstr "nie można odwzorować %s: %s\n"
#: .././restore/dirattr.c:407 .././restore/dirattr.c:799
#: .././restore/dirattr.c:1002 .././restore/dirattr.c:1079
#, c-format
msgid "lseek of dirattr failed: %s\n"
msgstr "lseek pliku dirattr nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/dirattr.c:491 .././restore/dirattr.c:642
#, c-format
msgid "could not open/create directory extended attributes file %s: %s (%d)\n"
msgstr ""
"nie udało się otworzyć/utworzyć pliku rozszerzonych atrybutów katalogów %s: "
"%s (%d)\n"
#: .././restore/dirattr.c:510 .././restore/dirattr.c:591
#: .././restore/dirattr.c:668
#, c-format
msgid "could not seek to into extended attributes file %s: %s (%d)\n"
msgstr ""
"nie udało się przemieścić w pliku rozszerzonych atrybutów %s: %s (%d)\n"
#: .././restore/dirattr.c:528 .././restore/dirattr.c:686
#: .././restore/dirattr.c:703 .././restore/dirattr.c:722
#, c-format
msgid "could not read extended attributes file %s: %s (%d)\n"
msgstr "nie udało się odczytać pliku rozszerzonych atrybutów %s: %s (%d)\n"
#: .././restore/dirattr.c:544
#, c-format
msgid "could not seek to end of extended attributes file %s: %s (%d)\n"
msgstr ""
"nie udało się przemieścić na koniec pliku rozszerzonych atrybutów %s: %s "
"(%d)\n"
#: .././restore/dirattr.c:559 .././restore/dirattr.c:606
#, c-format
msgid "could not write extended attributes file %s: %s (%d)\n"
msgstr "nie udało się zapisać pliku rozszerzonych atrybutów %s: %s (%d)\n"
#: .././restore/dirattr.c:571
#, c-format
msgid "could not write at end of extended attributes file %s: %s (%d)\n"
msgstr ""
"nie udało się zapisać na końcu pliku rozszerzonych atrybutów %s: %s (%d)\n"
#: .././restore/dirattr.c:825
#, c-format
msgid "update of dirattr failed: %s\n"
msgstr "uaktualnienie dirattr nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/dirattr.c:933
#, c-format
msgid "write of dirattr buffer failed: %s\n"
msgstr "zapis bufora dirattr nie powiódł się: %s\n"
#: .././restore/dirattr.c:937
#, c-format
msgid ""
"write of dirattr buffer failed: expected to write %ld, actually wrote %ld\n"
msgstr ""
"zapis bufora dirattr nie powiódł się: oczekiwano zapisania %ld, zapisano "
"%ld\n"
#: .././restore/dirattr.c:1015
#, c-format
msgid "read of dirattr failed: %s\n"
msgstr "odczyt dirattr nie powiódł się: %s\n"
#: .././restore/dirattr.c:1092
#, c-format
msgid "flush of dirattr failed: %s\n"
msgstr "opróżnienie bufora dirattr nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/inomap.c:217 .././restore/tree.c:420 .././restore/tree.c:595
#, c-format
msgid "could not open %s: %s\n"
msgstr "nie udało się otworzyć %s: %s\n"
#: .././restore/inomap.c:377
#, c-format
msgid "unable to map %s hdr: %s\n"
msgstr "nie można odwzorować nagłówka %s: %s\n"
#: .././restore/namreg.c:145
#, c-format
msgid "could not find name registry file %s: %s\n"
msgstr "nie udało się odnaleźć pliku rejestru nazw %s: %s\n"
#: .././restore/namreg.c:161
#, c-format
msgid "could not create name registry file %s: %s\n"
msgstr "nie udało się utworzyć pliku rejestru nazw %s: %s\n"
#: .././restore/namreg.c:274 .././restore/namreg.c:427
#, c-format
msgid "lseek of namreg failed: %s\n"
msgstr "lseek pliku namreg nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/namreg.c:347
#, c-format
msgid "write of namreg buffer failed: %s\n"
msgstr "zapis bufora namreg nie powiódł się: %s\n"
#: .././restore/namreg.c:351
#, c-format
msgid ""
"write of namreg buffer failed: expected to write %ld, actually wrote %ld\n"
msgstr ""
"zapis bufora namreg nie powiódł się: oczekiwano zapisania %ld, zapisano %ld\n"
#: .././restore/namreg.c:441
#, c-format
msgid "read of namreg failed: %s (nread = %d)\n"
msgstr "odczyt pliku namreg nie powiódł się: %s (nread = %d)\n"
#: .././restore/node.c:293
#, c-format
msgid ""
"not enough virtual memory for node abstraction: remaining-vsmz=%llu need="
"%llu\n"
msgstr ""
"za mało pamięci wirtualnej na abstrakcję węzłów: pozostałe vsmz=%llu "
"potrzeba=%llu\n"
#: .././restore/node.c:305
#, c-format
msgid "dump contains %llu inodes, restore can only handle %u\n"
msgstr ""
"zrzut zawiera za dużo i-węzłów (%llu), restore może obsłużyć tylko %u\n"
#: .././restore/node.c:347 .././restore/node.c:413
#, c-format
msgid "unable to map node hdr of size %d: %s\n"
msgstr "nie można odwzorować nagłówka węzła rozmiaru %d: %s\n"
#: .././restore/node.c:493
#, c-format
msgid "unable to autogrow node segment %u: %s (%d)\n"
msgstr "nie można automatycznie powiększyć segmentu węzła %u: %s (%d)\n"
#: .././restore/node.c:508
#, c-format
msgid "dump contains too many dirents, restore can only handle %llu\n"
msgstr ""
"zrzut zawiera zbyt dużo wpisów katalogów, restore może obsłużyć tylko %llu\n"
#: .././restore/tree.c:395
#, c-format
msgid "%s already exists: rm -rf prior to initating restore\n"
msgstr ""
"%s już istnieje: przed początkowym odtworzeniem należy wykonać rm -rf\n"
#: .././restore/tree.c:511
#, c-format
msgid "dump format version %u used truncated inode generation numbers\n"
msgstr "wersja %u formatu zrzutu używała skróconych liczb generacji i-węzłów\n"
#: .././restore/tree.c:516
msgid "forcing use of truncated inode generation numbers\n"
msgstr "wymuszenie użycia skróconych liczb generacji i-węzłów\n"
#: .././restore/tree.c:580
#, c-format
msgid "unable to recreate %s: %s\n"
msgstr "nie można ponownie utworzyć %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:626
msgid ""
"using truncated inode generation numbers for compatibility with previously "
"applied restore\n"
msgstr ""
"użycie skróconych liczb generacji i-węzłów dla kompatybilności z uprzednio "
"odtworzonym zrzutem\n"
#: .././restore/tree.c:660
#, c-format
msgid "encountered dump format %d after a restore of format %d or newer\n"
msgstr ""
"napotkano format zrzutu %d po odtworzeniu zrzutu w formacie %d lub nowszym\n"
#: .././restore/tree.c:664
#, c-format
msgid ""
"to restore this series of dumps, use the -%c option on the first restore\n"
msgstr ""
"aby odtworzyć tę serię zrzutów, należy użyć opcji -%c przy pierwszym "
"odtwarzaniu\n"
#: .././restore/tree.c:1294
msgid "noref debug"
msgstr "diagnostyka noref"
#: .././restore/tree.c:1326 .././restore/tree.c:1532
msgid "rmdir"
msgstr "rmdir"
#: .././restore/tree.c:1341 .././restore/tree.c:2647
#, c-format
msgid "unable to rmdir %s: %s\n"
msgstr "nie można wykonać rmdir %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:1363
msgid "tmp dir rename src"
msgstr "zmiany nazwy katalogu źródłowego"
#: .././restore/tree.c:1373
msgid "tmp dir rename dst"
msgstr "zmiany nazwy katalogu docelowego"
#: .././restore/tree.c:1392 .././restore/tree.c:1704
#, c-format
msgid "unable to rename dir %s to dir %s: %s\n"
msgstr "nie można zmienić nazwy katalogu %s na %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:1481
msgid "tmp nondir rename src"
msgstr "zmiany nazwy nie-katalogu źródłowego"
#: .././restore/tree.c:1491
msgid "tmp nondir rename dst"
msgstr "nazwy nie-katalogu docelowego"
#: .././restore/tree.c:1510
#, c-format
msgid "unable to rename nondir %s to nondir %s: %s\n"
msgstr "nie można zmienić nazwy nie-katalogu %s na %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:1547
#, c-format
msgid "unable to unlink nondir %s: %s\n"
msgstr "nie można usunąć nie-katalogu %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:1597
msgid "makedir"
msgstr "makedir"
#: .././restore/tree.c:1611
#, c-format
msgid "mkdir %s failed: %s\n"
msgstr "mkdir %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/tree.c:1678 .././restore/tree.c:1686
msgid "rename dir"
msgstr "zmiany nazwy katalogu"
#: .././restore/tree.c:1776
msgid "restore"
msgstr "odtworzenia"
#: .././restore/tree.c:1797
#, c-format
msgid "cannot restore %s (ino %llu gen %u): pathname contains %s\n"
msgstr "nie można odtworzyć %s (i-węzeł %llu gen %u): ścieżka zawiera %s\n"
#: .././restore/tree.c:1841
#, c-format
msgid "unable to unlink current file prior to restore: %s: %s: discarding\n"
msgstr ""
"nie można usunąć bieżącego pliku przed odtworzeniem: %s: %s: porzucono\n"
#: .././restore/tree.c:1939
#, c-format
msgid "ino %llu salvaging file, placing in %s\n"
msgstr "i-węzeł %llu: ratowanie pliku, umieszczono w %s\n"
#: .././restore/tree.c:1949
#, c-format
msgid "ino %llu gen %u not referenced: placing in orphanage\n"
msgstr "i-węzeł %llu gen %u bez odwołań: umieszczanie w sierocińcu\n"
#: .././restore/tree.c:1960
#, c-format
msgid "node allocation failed when placing ino %llu in orphanage\n"
msgstr ""
"przydzielanie węzła nie powiodło się podczas umieszczania i-węzła %llu w "
"sierocińcu\n"
#: .././restore/tree.c:1966
msgid "orphan"
msgstr "osierocenia"
#: .././restore/tree.c:2100
msgid "set dir extattr"
msgstr "ustawiania extattr katalogu"
#: .././restore/tree.c:2102
#, c-format
msgid "tree_extattr_recurse: Could not convert node to path for %s\n"
msgstr ""
"tree:extattr_recurse: nie udało się przekształcić węzła na ścieżkę dla %s\n"
#: .././restore/tree.c:2294
msgid "rename to"
msgstr "zmiany nazwy na"
#: .././restore/tree.c:2314
msgid "rename from"
msgstr "zmiany nazwy z"
#: .././restore/tree.c:2332
#, c-format
msgid "unable to rename nondir %s to %s: %s\n"
msgstr "nie można zmienić nazwy nie-katalogu z %s na %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:2353
msgid "link"
msgstr "dowiązania"
#: .././restore/tree.c:2357
#, c-format
msgid "unable to use %s as a hard link source\n"
msgstr "nie można użyć %s jako źródła dowiązania zwykłego\n"
#: .././restore/tree.c:2414
msgid "unlink"
msgstr "usuwania"
#: .././restore/tree.c:2430
#, c-format
msgid "unable to unlink %s: %s\n"
msgstr "nie można usunąć %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:2501
msgid "set dirattr"
msgstr "ustawienia dirattr"
#: .././restore/tree.c:2537
#, c-format
msgid "open_by_handle of %s failed:%s\n"
msgstr "open_by_handle %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/tree.c:2574
#, c-format
msgid "could not set access and modification times of %s: %s\n"
msgstr "nie udało się ustawić czasów dostępu i modyfikacji %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:2586
#, c-format
msgid "chown (uid=%d, gid=%d) %s failed: %s\n"
msgstr "chown (uid=%d, gid=%d) %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/tree.c:2596
#, c-format
msgid "chmod %s failed: %s\n"
msgstr "chmod %s nie powiodło się: %s\n"
#: .././restore/tree.c:2616
#, c-format
msgid ""
"attempt to set extended attributes (xflags 0x%x, extsize = 0x%x, projid = 0x"
"%x)of %s failed: %s\n"
msgstr ""
"próba ustawienia rozszerzonych atrybutów (xflags 0x%x, extsize = 0x%x, "
"projid = 0x%x) %s nie powiodła się: %s\n"
#: .././restore/tree.c:2643
#, c-format
msgid "unable to rmdir %s: not empty\n"
msgstr "nie można wykonać rmdir %s: katalog nie jest pusty\n"
#: .././restore/tree.c:2699
msgid "subtree selection dialog"
msgstr "dialog wyboru poddrzewa"
#: .././restore/tree.c:2737
msgid "abort\n"
msgstr "przerwano\n"
#: .././restore/tree.c:2804
msgid "Unmark and quit\n"
msgstr "Usunięcie zaznaczenia i zakończenie\n"
#: .././restore/tree.c:2988 .././restore/tree.c:4941
#, c-format
msgid "%s is not a directory\n"
msgstr "%s nie jest katalogiem\n"
#: .././restore/tree.c:3180
msgid "the following commands are available:\n"
msgstr "dostępne są następujące polecenia:\n"
#: .././restore/tree.c:3299
#, c-format
msgid "parent of %s is not a directory\n"
msgstr "rodzic %s nie jest katalogiem\n"
#: .././restore/tree.c:3320
#, c-format
msgid "%s above root\n"
msgstr "%s powyżej katalogu głównego\n"
#: .././restore/tree.c:3374
#, c-format
msgid "%s not found\n"
msgstr "nie znaleziono %s\n"
#: .././restore/tree.c:3461
#, c-format
msgid "failed to map in node (node handle: %u)\n"
msgstr "nie udało się odwzorować w węźle (uchwyt węzła: %u)\n"
#: .././restore/tree.c:3488
#, c-format
msgid "unable %s ino %llu gen %u: relative pathname too long (partial %s)\n"
msgstr ""
"nie można wykonać %s, i-węzeł %llu gen %u: ścieżka względna zbyt długa "
"(częściowa %s)\n"
#: .././restore/tree.c:3645
msgid "attempt to disown child which has no parent!\n"
msgstr "próba odpięcia potomka, który nie ma rodzica!\n"
#: .././restore/tree.c:3653
msgid "attempt to disown child when parent has no children!\n"
msgstr "próba odpięcia potomka, kiedy rodzic nie ma potomków!\n"
#: .././restore/tree.c:4154 .././restore/tree.c:4200
#, c-format
msgid "unable to mmap hash array into %s: %s\n"
msgstr "nie można wykonać mmap dla tablicy haszującej do %s: %s\n"
#: .././restore/tree.c:4425
#, c-format
msgid "nh 0x%x np 0x%x hash link not null\n"
msgstr "nh 0x%x np 0x%x dowiązanie hasza nie jest nullem\n"
#: .././restore/tree.c:4577
#, c-format
msgid "node %x %s %llu %u parent NULL\n"
msgstr "węzeł %x %s %llu %u rodzic NULL\n"
#: .././restore/tree.c:4585
#, c-format
msgid "node %x %s %llu %u parent mismatch: nodepar %x par %x\n"
msgstr "węzeł %x %s %llu %u niezgodność rodzica: nodepar %x par %x\n"
#: .././restore/win.c:272
msgid "all map windows in use. Check virtual memory limits\n"
msgstr ""
"wszystkie okna odwzorowań w użyciu. Proszę sprawdzić limity pamięci "
"wirtualnej\n"
#: .././restore/win.c:301
#, c-format
msgid "win_map(): unable to map a node segment of size %d at %d: %s\n"
msgstr ""
"win_map(): nie udało się odwzorować segmentu węzła rozmiaru %d pod %d: %s\n"
#: .././restore/win.c:312
msgid "win_map(): try to select a different win_t\n"
msgstr "win_map(): próba wybrania innego win_t\n"