blob: 86d9c73025983d0132a4dddc8607161d713bfbf2 [file] [log] [blame]
/* For general debugging purposes */
#include "../perf.h"
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include "cache.h"
#include "color.h"
#include "event.h"
#include "debug.h"
#include "util.h"
#include "target.h"
#define NSECS_PER_SEC 1000000000ULL
#define NSECS_PER_USEC 1000ULL
int verbose;
bool dump_trace = false, quiet = false;
int debug_ordered_events;
static int redirect_to_stderr;
int debug_data_convert;
static int _eprintf(int level, int var, const char *fmt, va_list args)
{
int ret = 0;
if (var >= level) {
if (use_browser >= 1 && !redirect_to_stderr)
ui_helpline__vshow(fmt, args);
else
ret = vfprintf(stderr, fmt, args);
}
return ret;
}
int veprintf(int level, int var, const char *fmt, va_list args)
{
return _eprintf(level, var, fmt, args);
}
int eprintf(int level, int var, const char *fmt, ...)
{
va_list args;
int ret;
va_start(args, fmt);
ret = _eprintf(level, var, fmt, args);
va_end(args);
return ret;
}
static int __eprintf_time(u64 t, const char *fmt, va_list args)
{
int ret = 0;
u64 secs, usecs, nsecs = t;
secs = nsecs / NSECS_PER_SEC;
nsecs -= secs * NSECS_PER_SEC;
usecs = nsecs / NSECS_PER_USEC;
ret = fprintf(stderr, "[%13" PRIu64 ".%06" PRIu64 "] ",
secs, usecs);
ret += vfprintf(stderr, fmt, args);
return ret;
}
int eprintf_time(int level, int var, u64 t, const char *fmt, ...)
{
int ret = 0;
va_list args;
if (var >= level) {
va_start(args, fmt);
ret = __eprintf_time(t, fmt, args);
va_end(args);
}
return ret;
}
/*
* Overloading libtraceevent standard info print
* function, display with -v in perf.
*/
void pr_stat(const char *fmt, ...)
{
va_list args;
va_start(args, fmt);
_eprintf(1, verbose, fmt, args);
va_end(args);
eprintf(1, verbose, "\n");
}
int dump_printf(const char *fmt, ...)
{
va_list args;
int ret = 0;
if (dump_trace) {
va_start(args, fmt);
ret = vprintf(fmt, args);
va_end(args);
}
return ret;
}
void trace_event(union perf_event *event)
{
unsigned char *raw_event = (void *)event;
const char *color = PERF_COLOR_BLUE;
int i, j;
if (!dump_trace)
return;
printf(".");
color_fprintf(stdout, color, "\n. ... raw event: size %d bytes\n",
event->header.size);
for (i = 0; i < event->header.size; i++) {
if ((i & 15) == 0) {
printf(".");
color_fprintf(stdout, color, " %04x: ", i);
}
color_fprintf(stdout, color, " %02x", raw_event[i]);
if (((i & 15) == 15) || i == event->header.size-1) {
color_fprintf(stdout, color, " ");
for (j = 0; j < 15-(i & 15); j++)
color_fprintf(stdout, color, " ");
for (j = i & ~15; j <= i; j++) {
color_fprintf(stdout, color, "%c",
isprint(raw_event[j]) ?
raw_event[j] : '.');
}
color_fprintf(stdout, color, "\n");
}
}
printf(".\n");
}
static struct debug_variable {
const char *name;
int *ptr;
} debug_variables[] = {
{ .name = "verbose", .ptr = &verbose },
{ .name = "ordered-events", .ptr = &debug_ordered_events},
{ .name = "stderr", .ptr = &redirect_to_stderr},
{ .name = "data-convert", .ptr = &debug_data_convert },
{ .name = NULL, }
};
int perf_debug_option(const char *str)
{
struct debug_variable *var = &debug_variables[0];
char *vstr, *s = strdup(str);
int v = 1;
vstr = strchr(s, '=');
if (vstr)
*vstr++ = 0;
while (var->name) {
if (!strcmp(s, var->name))
break;
var++;
}
if (!var->name) {
pr_err("Unknown debug variable name '%s'\n", s);
free(s);
return -1;
}
if (vstr) {
v = atoi(vstr);
/*
* Allow only values in range (0, 10),
* otherwise set 0.
*/
v = (v < 0) || (v > 10) ? 0 : v;
}
*var->ptr = v;
free(s);
return 0;
}