blob: 3be4e3dbeb83b26221e5ce9aebf814fc8f23aa5c [file] [log] [blame]
.rodata
data4 @segrel(start)
.data
start: