blob: ba06616280d4e5509fd2d5a5ba578fc14438710f [file] [log] [blame]
<?php
################################################################################
# Aastra XML API Classes - AastraIPPhoneFormattedTextScreenEntry
# Firmware 2.0 or better
# Copyright Aastra Telecom 2008-2010
#
# Internal class for AastraIPPhoneFormattedTextScreen object.
################################################################################
class AastraIPPhoneFormattedTextScreenEntry extends AastraIPPhone {
var $_text;
var $_size;
var $_align;
var $_color;
var $_type;
function AastraIPPhoneFormattedTextScreenEntry($text, $size, $align, $color, $type)
{
if($size=='double')$this->_text=$this->convert_high_ascii($text);
else $this->_text=$text;
$this->_size=$size;
$this->_align=$align;
$this->_color=$color;
$this->_type=$type;
}
function render()
{
switch($this->_type)
{
case "normal":
$xml = "<Line";
if($this->_size!=NULL) $xml .= " Size=\"{$this->_size}\"";
if($this->_align!=NULL) $xml .= " Align=\"{$this->_align}\"";
if($this->_color!=NULL) $xml .= " Color=\"{$this->_color}\"";
$xml .= ">";
$xml .= $this->escape($this->_text)."</Line>\n";
break;
case "scrollstart":
if($this->_size!='') $xml = "<Scroll Height=\"{$this->_size}\">\n";
else $xml = "<Scroll>\n";
break;
case "scrollend":
$xml = "</Scroll>\n";
break;
}
return($xml);
}
}
?>