blob: bec427915b302fa2d9731de6045a9a6e8bd14ee4 [file] [log] [blame]
/*
* xt_u32 - kernel module to match u32 packet content
*
* Original author: Don Cohen <don@isis.cs3-inc.com>
* © Jan Engelhardt <jengelh@gmx.de>, 2007
*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/spinlock.h>
#include <linux/skbuff.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/netfilter/x_tables.h>
#include <linux/netfilter/xt_u32.h>
static bool u32_match_it(const struct xt_u32 *data,
const struct sk_buff *skb)
{
const struct xt_u32_test *ct;
unsigned int testind;
unsigned int nnums;
unsigned int nvals;
unsigned int i;
__be32 n;
u_int32_t pos;
u_int32_t val;
u_int32_t at;
int ret;
/*
* Small example: "0 >> 28 == 4 && 8 & 0xFF0000 >> 16 = 6, 17"
* (=IPv4 and (TCP or UDP)). Outer loop runs over the "&&" operands.
*/
for (testind = 0; testind < data->ntests; ++testind) {
ct = &data->tests[testind];
at = 0;
pos = ct->location[0].number;
if (skb->len < 4 || pos > skb->len - 4)
return false;
ret = skb_copy_bits(skb, pos, &n, sizeof(n));
BUG_ON(ret < 0);
val = ntohl(n);
nnums = ct->nnums;
/* Inner loop runs over "&", "<<", ">>" and "@" operands */
for (i = 1; i < nnums; ++i) {
u_int32_t number = ct->location[i].number;
switch (ct->location[i].nextop) {
case XT_U32_AND:
val &= number;
break;
case XT_U32_LEFTSH:
val <<= number;
break;
case XT_U32_RIGHTSH:
val >>= number;
break;
case XT_U32_AT:
if (at + val < at)
return false;
at += val;
pos = number;
if (at + 4 < at || skb->len < at + 4 ||
pos > skb->len - at - 4)
return false;
ret = skb_copy_bits(skb, at + pos, &n,
sizeof(n));
BUG_ON(ret < 0);
val = ntohl(n);
break;
}
}
/* Run over the "," and ":" operands */
nvals = ct->nvalues;
for (i = 0; i < nvals; ++i)
if (ct->value[i].min <= val && val <= ct->value[i].max)
break;
if (i >= ct->nvalues)
return false;
}
return true;
}
static bool u32_match(const struct sk_buff *skb,
const struct net_device *in,
const struct net_device *out,
const struct xt_match *match, const void *matchinfo,
int offset, unsigned int protoff, bool *hotdrop)
{
const struct xt_u32 *data = matchinfo;
bool ret;
ret = u32_match_it(data, skb);
return ret ^ data->invert;
}
static struct xt_match u32_reg[] __read_mostly = {
{
.name = "u32",
.family = AF_INET,
.match = u32_match,
.matchsize = sizeof(struct xt_u32),
.me = THIS_MODULE,
},
{
.name = "u32",
.family = AF_INET6,
.match = u32_match,
.matchsize = sizeof(struct xt_u32),
.me = THIS_MODULE,
},
};
static int __init xt_u32_init(void)
{
return xt_register_matches(u32_reg, ARRAY_SIZE(u32_reg));
}
static void __exit xt_u32_exit(void)
{
xt_unregister_matches(u32_reg, ARRAY_SIZE(u32_reg));
}
module_init(xt_u32_init);
module_exit(xt_u32_exit);
MODULE_AUTHOR("Jan Engelhardt <jengelh@gmx.de>");
MODULE_DESCRIPTION("netfilter u32 match module");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_ALIAS("ipt_u32");
MODULE_ALIAS("ip6t_u32");