blob: 3cd1a1ac3d6c7c8dfb686f9b7992a5be9e3095de [file] [log] [blame]
/*
* UDPLITEv6 An implementation of the UDP-Lite protocol over IPv6.
* See also net/ipv4/udplite.c
*
* Authors: Gerrit Renker <gerrit@erg.abdn.ac.uk>
*
* Changes:
* Fixes:
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* as published by the Free Software Foundation; either version
* 2 of the License, or (at your option) any later version.
*/
#include "udp_impl.h"
static int udplitev6_rcv(struct sk_buff *skb)
{
return __udp6_lib_rcv(skb, udplite_hash, IPPROTO_UDPLITE);
}
static void udplitev6_err(struct sk_buff *skb,
struct inet6_skb_parm *opt,
int type, int code, int offset, __be32 info)
{
__udp6_lib_err(skb, opt, type, code, offset, info, udplite_hash);
}
static struct inet6_protocol udplitev6_protocol = {
.handler = udplitev6_rcv,
.err_handler = udplitev6_err,
.flags = INET6_PROTO_NOPOLICY|INET6_PROTO_FINAL,
};
struct proto udplitev6_prot = {
.name = "UDPLITEv6",
.owner = THIS_MODULE,
.close = udp_lib_close,
.connect = ip6_datagram_connect,
.disconnect = udp_disconnect,
.ioctl = udp_ioctl,
.init = udplite_sk_init,
.destroy = udpv6_destroy_sock,
.setsockopt = udpv6_setsockopt,
.getsockopt = udpv6_getsockopt,
.sendmsg = udpv6_sendmsg,
.recvmsg = udpv6_recvmsg,
.backlog_rcv = udpv6_queue_rcv_skb,
.hash = udp_lib_hash,
.unhash = udp_lib_unhash,
.get_port = udp_v6_get_port,
.obj_size = sizeof(struct udp6_sock),
.h.udp_hash = udplite_hash,
#ifdef CONFIG_COMPAT
.compat_setsockopt = compat_udpv6_setsockopt,
.compat_getsockopt = compat_udpv6_getsockopt,
#endif
};
static struct inet_protosw udplite6_protosw = {
.type = SOCK_DGRAM,
.protocol = IPPROTO_UDPLITE,
.prot = &udplitev6_prot,
.ops = &inet6_dgram_ops,
.capability = -1,
.no_check = 0,
.flags = INET_PROTOSW_PERMANENT,
};
int __init udplitev6_init(void)
{
int ret;
ret = inet6_add_protocol(&udplitev6_protocol, IPPROTO_UDPLITE);
if (ret)
goto out;
ret = inet6_register_protosw(&udplite6_protosw);
if (ret)
goto out_udplitev6_protocol;
out:
return ret;
out_udplitev6_protocol:
inet6_del_protocol(&udplitev6_protocol, IPPROTO_UDPLITE);
goto out;
}
void udplitev6_exit(void)
{
inet6_unregister_protosw(&udplite6_protosw);
inet6_del_protocol(&udplitev6_protocol, IPPROTO_UDPLITE);
}
#ifdef CONFIG_PROC_FS
static struct udp_seq_afinfo udplite6_seq_afinfo = {
.name = "udplite6",
.family = AF_INET6,
.hashtable = udplite_hash,
.seq_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
},
.seq_ops = {
.show = udp6_seq_show,
},
};
static int udplite6_proc_init_net(struct net *net)
{
return udp_proc_register(net, &udplite6_seq_afinfo);
}
static void udplite6_proc_exit_net(struct net *net)
{
udp_proc_unregister(net, &udplite6_seq_afinfo);
}
static struct pernet_operations udplite6_net_ops = {
.init = udplite6_proc_init_net,
.exit = udplite6_proc_exit_net,
};
int __init udplite6_proc_init(void)
{
return register_pernet_subsys(&udplite6_net_ops);
}
void udplite6_proc_exit(void)
{
unregister_pernet_subsys(&udplite6_net_ops);
}
#endif