blob: 1e7a11bd4da116f888a4589925dea958fa6ec5f9 [file] [log] [blame]
#
# Makefile for the Linux filesystems.
#
# 14 Sep 2000, Christoph Hellwig <hch@infradead.org>
# Rewritten to use lists instead of if-statements.
#
obj-y := open.o read_write.o file_table.o super.o \
char_dev.o stat.o exec.o pipe.o namei.o fcntl.o \
ioctl.o readdir.o select.o fifo.o locks.o dcache.o inode.o \
attr.o bad_inode.o file.o filesystems.o namespace.o aio.o \
seq_file.o xattr.o libfs.o fs-writeback.o \
pnode.o drop_caches.o splice.o sync.o utimes.o \
stack.o
ifeq ($(CONFIG_BLOCK),y)
obj-y += buffer.o bio.o block_dev.o direct-io.o mpage.o ioprio.o
else
obj-y += no-block.o
endif
obj-$(CONFIG_INOTIFY) += inotify.o
obj-$(CONFIG_INOTIFY_USER) += inotify_user.o
obj-$(CONFIG_EPOLL) += eventpoll.o
obj-$(CONFIG_ANON_INODES) += anon_inodes.o
obj-$(CONFIG_SIGNALFD) += signalfd.o
obj-$(CONFIG_TIMERFD) += timerfd.o
obj-$(CONFIG_EVENTFD) += eventfd.o
obj-$(CONFIG_COMPAT) += compat.o compat_ioctl.o
nfsd-$(CONFIG_NFSD) := nfsctl.o
obj-y += $(nfsd-y) $(nfsd-m)
obj-$(CONFIG_BINFMT_AOUT) += binfmt_aout.o
obj-$(CONFIG_BINFMT_EM86) += binfmt_em86.o
obj-$(CONFIG_BINFMT_MISC) += binfmt_misc.o
# binfmt_script is always there
obj-y += binfmt_script.o
obj-$(CONFIG_BINFMT_ELF) += binfmt_elf.o
obj-$(CONFIG_COMPAT_BINFMT_ELF) += compat_binfmt_elf.o
obj-$(CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC) += binfmt_elf_fdpic.o
obj-$(CONFIG_BINFMT_SOM) += binfmt_som.o
obj-$(CONFIG_BINFMT_FLAT) += binfmt_flat.o
obj-$(CONFIG_FS_MBCACHE) += mbcache.o
obj-$(CONFIG_FS_POSIX_ACL) += posix_acl.o xattr_acl.o
obj-$(CONFIG_NFS_COMMON) += nfs_common/
obj-$(CONFIG_GENERIC_ACL) += generic_acl.o
obj-$(CONFIG_QUOTA) += dquot.o
obj-$(CONFIG_QFMT_V1) += quota_v1.o
obj-$(CONFIG_QFMT_V2) += quota_v2.o
obj-$(CONFIG_QUOTACTL) += quota.o
obj-$(CONFIG_DNOTIFY) += dnotify.o
obj-$(CONFIG_PROC_FS) += proc/
obj-y += partitions/
obj-$(CONFIG_SYSFS) += sysfs/
obj-$(CONFIG_CONFIGFS_FS) += configfs/
obj-y += devpts/
obj-$(CONFIG_PROFILING) += dcookies.o
obj-$(CONFIG_DLM) += dlm/
# Do not add any filesystems before this line
obj-$(CONFIG_REISERFS_FS) += reiserfs/
obj-$(CONFIG_EXT3_FS) += ext3/ # Before ext2 so root fs can be ext3
obj-$(CONFIG_EXT4DEV_FS) += ext4/ # Before ext2 so root fs can be ext4dev
obj-$(CONFIG_JBD) += jbd/
obj-$(CONFIG_JBD2) += jbd2/
obj-$(CONFIG_EXT2_FS) += ext2/
obj-$(CONFIG_CRAMFS) += cramfs/
obj-y += ramfs/
obj-$(CONFIG_HUGETLBFS) += hugetlbfs/
obj-$(CONFIG_CODA_FS) += coda/
obj-$(CONFIG_MINIX_FS) += minix/
obj-$(CONFIG_FAT_FS) += fat/
obj-$(CONFIG_MSDOS_FS) += msdos/
obj-$(CONFIG_VFAT_FS) += vfat/
obj-$(CONFIG_BFS_FS) += bfs/
obj-$(CONFIG_ISO9660_FS) += isofs/
obj-$(CONFIG_HFSPLUS_FS) += hfsplus/ # Before hfs to find wrapped HFS+
obj-$(CONFIG_HFS_FS) += hfs/
obj-$(CONFIG_ECRYPT_FS) += ecryptfs/
obj-$(CONFIG_VXFS_FS) += freevxfs/
obj-$(CONFIG_NFS_FS) += nfs/
obj-$(CONFIG_EXPORTFS) += exportfs/
obj-$(CONFIG_NFSD) += nfsd/
obj-$(CONFIG_LOCKD) += lockd/
obj-$(CONFIG_NLS) += nls/
obj-$(CONFIG_SYSV_FS) += sysv/
obj-$(CONFIG_SMB_FS) += smbfs/
obj-$(CONFIG_CIFS) += cifs/
obj-$(CONFIG_NCP_FS) += ncpfs/
obj-$(CONFIG_HPFS_FS) += hpfs/
obj-$(CONFIG_NTFS_FS) += ntfs/
obj-$(CONFIG_UFS_FS) += ufs/
obj-$(CONFIG_EFS_FS) += efs/
obj-$(CONFIG_JFFS2_FS) += jffs2/
obj-$(CONFIG_AFFS_FS) += affs/
obj-$(CONFIG_ROMFS_FS) += romfs/
obj-$(CONFIG_QNX4FS_FS) += qnx4/
obj-$(CONFIG_AUTOFS_FS) += autofs/
obj-$(CONFIG_AUTOFS4_FS) += autofs4/
obj-$(CONFIG_ADFS_FS) += adfs/
obj-$(CONFIG_FUSE_FS) += fuse/
obj-$(CONFIG_UDF_FS) += udf/
obj-$(CONFIG_SUN_OPENPROMFS) += openpromfs/
obj-$(CONFIG_JFS_FS) += jfs/
obj-$(CONFIG_XFS_FS) += xfs/
obj-$(CONFIG_9P_FS) += 9p/
obj-$(CONFIG_AFS_FS) += afs/
obj-$(CONFIG_BEFS_FS) += befs/
obj-$(CONFIG_HOSTFS) += hostfs/
obj-$(CONFIG_HPPFS) += hppfs/
obj-$(CONFIG_DEBUG_FS) += debugfs/
obj-$(CONFIG_OCFS2_FS) += ocfs2/
obj-$(CONFIG_GFS2_FS) += gfs2/