Merge branches 'acpi-ec' and 'acpi-x86'

* acpi-ec:
  ACPI: EC: Fix up fast path check in acpi_ec_add()

* acpi-x86:
  ACPI, x86/boot: make acpi_nobgrt static