blob: 7b91fe698eede079e15cf899695d847d25cb7b7e [file] [log] [blame]
/*
* PKUnity Operating System Timer (OST) Registers
*/
/*
* Match Reg 0 OST_OSMR0
*/
#define OST_OSMR0 (PKUNITY_OST_BASE + 0x0000)
/*
* Match Reg 1 OST_OSMR1
*/
#define OST_OSMR1 (PKUNITY_OST_BASE + 0x0004)
/*
* Match Reg 2 OST_OSMR2
*/
#define OST_OSMR2 (PKUNITY_OST_BASE + 0x0008)
/*
* Match Reg 3 OST_OSMR3
*/
#define OST_OSMR3 (PKUNITY_OST_BASE + 0x000C)
/*
* Counter Reg OST_OSCR
*/
#define OST_OSCR (PKUNITY_OST_BASE + 0x0010)
/*
* Status Reg OST_OSSR
*/
#define OST_OSSR (PKUNITY_OST_BASE + 0x0014)
/*
* Watchdog Enable Reg OST_OWER
*/
#define OST_OWER (PKUNITY_OST_BASE + 0x0018)
/*
* Interrupt Enable Reg OST_OIER
*/
#define OST_OIER (PKUNITY_OST_BASE + 0x001C)
/*
* PWM Pulse Width Control Reg OST_PWMPWCR
*/
#define OST_PWMPWCR (PKUNITY_OST_BASE + 0x0080)
/*
* PWM Duty Cycle Control Reg OST_PWMDCCR
*/
#define OST_PWMDCCR (PKUNITY_OST_BASE + 0x0084)
/*
* PWM Period Control Reg OST_PWMPCR
*/
#define OST_PWMPCR (PKUNITY_OST_BASE + 0x0088)
/*
* Match detected 0 OST_OSSR_M0
*/
#define OST_OSSR_M0 FIELD(1, 1, 0)
/*
* Match detected 1 OST_OSSR_M1
*/
#define OST_OSSR_M1 FIELD(1, 1, 1)
/*
* Match detected 2 OST_OSSR_M2
*/
#define OST_OSSR_M2 FIELD(1, 1, 2)
/*
* Match detected 3 OST_OSSR_M3
*/
#define OST_OSSR_M3 FIELD(1, 1, 3)
/*
* Interrupt enable 0 OST_OIER_E0
*/
#define OST_OIER_E0 FIELD(1, 1, 0)
/*
* Interrupt enable 1 OST_OIER_E1
*/
#define OST_OIER_E1 FIELD(1, 1, 1)
/*
* Interrupt enable 2 OST_OIER_E2
*/
#define OST_OIER_E2 FIELD(1, 1, 2)
/*
* Interrupt enable 3 OST_OIER_E3
*/
#define OST_OIER_E3 FIELD(1, 1, 3)
/*
* Watchdog Match Enable OST_OWER_WME
*/
#define OST_OWER_WME FIELD(1, 1, 0)
/*
* PWM Full Duty Cycle OST_PWMDCCR_FDCYCLE
*/
#define OST_PWMDCCR_FDCYCLE FIELD(1, 1, 10)