blob: 8df07bcf42a61b1d54ed6b3cc613d831e0d90c72 [file] [log] [blame]
#
# Makefile for the fpga framework and fpga manager drivers.
#
# Core FPGA Manager Framework
obj-$(CONFIG_FPGA) += fpga-mgr.o
# FPGA Manager Drivers
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_SOCFPGA) += socfpga.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_SOCFPGA_A10) += socfpga-a10.o
obj-$(CONFIG_FPGA_MGR_ZYNQ_FPGA) += zynq-fpga.o
# FPGA Bridge Drivers
obj-$(CONFIG_FPGA_BRIDGE) += fpga-bridge.o
obj-$(CONFIG_SOCFPGA_FPGA_BRIDGE) += altera-hps2fpga.o altera-fpga2sdram.o
obj-$(CONFIG_ALTERA_FREEZE_BRIDGE) += altera-freeze-bridge.o
# High Level Interfaces
obj-$(CONFIG_FPGA_REGION) += fpga-region.o