blob: 2502ccaabdce9a51643150b61e838895aa1e9f47 [file] [log] [blame]
# Permission is granted to freely copy and distribute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
#
# Czech translation of util-linux.
# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
#
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001.
# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2006.
# Vladimír Michl <vladimir.michl@seznam.cz>, 2007
# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2014, 2015.
#
# eject tool messages merged from eject-2.1.5:
# Jeff Tranter <tranter@pobox.com>, 2005.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2006.
#
# bind (mount) → vázané připojení
# bootable → zaveditelný/startovací
# bootfile (SGI) → starovací soubor
# deconfigured → odnastavený
# discard (block) → zahodit
# dispatching mode → režim rozhodování
# (disc) drive → (disková) mechanika
# dump (partition table as a script) → exportovat
# fatal error → nepřekonatelná chyba
# hush login → tiché přihlášení, (login(8))
# inode → i-uzel (se spojovníkem) XXX: e2fsprogs spojovník nepíše
# disk label → popis disku
# (file system) label → jmenovka
# (SELinux) label → značka
# partition → oddíl
# (GPT) partition label → název oddílu
# personality → charakteristika architektury
# primary group → hlavní skupina
# resource → prostředek
# swap → odkládací (prostor)
# trim (file system) → uklidit, zahodit volné bloky
#
# TODO: Vyvojáři potvrdili, že nová syntaxe proměnných hodnot je malými písmeny
# (HODNOTA → <hodnota>). Překlad bude přizpůsoben.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.26-rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-19 13:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-08 19:33+0100\n"
"Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: disk-utils/addpart.c:14
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number> <start> <length>\n"
msgstr " %s <zařízení disku> <číslo oddílu> <začátek> <délka>\n"
#: disk-utils/addpart.c:18
msgid "Tell the kernel about the existence of a specified partition.\n"
msgstr "Řekne jádru o existenci zadaného oddílu.\n"
#: disk-utils/addpart.c:56 disk-utils/blockdev.c:276 disk-utils/blockdev.c:420
#: disk-utils/blockdev.c:447 disk-utils/cfdisk.c:2278 disk-utils/delpart.c:57
#: disk-utils/fdformat.c:229 disk-utils/fdisk.c:624 disk-utils/fdisk.c:867
#: disk-utils/fdisk-list.c:205 disk-utils/fdisk-list.c:245
#: disk-utils/fsck.c:1430 disk-utils/fsck.cramfs.c:150
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:507 disk-utils/isosize.c:134
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:192 disk-utils/mkfs.cramfs.c:164
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:664 disk-utils/mkfs.cramfs.c:791
#: disk-utils/mkfs.minix.c:757 disk-utils/mkswap.c:216 disk-utils/mkswap.c:255
#: disk-utils/partx.c:952 disk-utils/resizepart.c:101 disk-utils/sfdisk.c:384
#: disk-utils/sfdisk.c:440 disk-utils/sfdisk.c:494 disk-utils/sfdisk.c:553
#: disk-utils/sfdisk.c:620 disk-utils/sfdisk.c:652 disk-utils/sfdisk.c:1100
#: disk-utils/swaplabel.c:60 libfdisk/src/bsd.c:582 lib/path.c:70
#: lib/path.c:82 login-utils/islocal.c:87 login-utils/last.c:659
#: login-utils/last-deprecated.c:245 login-utils/sulogin.c:468
#: login-utils/sulogin.c:506 login-utils/utmpdump.c:126
#: login-utils/utmpdump.c:348 login-utils/utmpdump.c:370
#: login-utils/vipw.c:256 login-utils/vipw.c:274 misc-utils/findmnt.c:1111
#: misc-utils/logger.c:698 misc-utils/mcookie.c:115 misc-utils/uuidd.c:225
#: sys-utils/blkdiscard.c:154 sys-utils/dmesg.c:520 sys-utils/eject.c:508
#: sys-utils/eject.c:708 sys-utils/fallocate.c:374 sys-utils/fsfreeze.c:128
#: sys-utils/fstrim.c:72 sys-utils/hwclock.c:283 sys-utils/hwclock-cmos.c:633
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:162 sys-utils/hwclock-rtc.c:256
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:414 sys-utils/hwclock-rtc.c:435
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:482 sys-utils/ldattach.c:371
#: sys-utils/nsenter.c:117 sys-utils/rtcwake.c:109 sys-utils/rtcwake.c:268
#: sys-utils/rtcwake.c:527 sys-utils/setpriv.c:230 sys-utils/setpriv.c:529
#: sys-utils/setpriv.c:552 sys-utils/swapon.c:345 sys-utils/swapon.c:508
#: sys-utils/switch_root.c:163 sys-utils/unshare.c:79 sys-utils/unshare.c:94
#: sys-utils/wdctl.c:321 sys-utils/wdctl.c:377 term-utils/agetty.c:2499
#: term-utils/script.c:221 term-utils/script.c:246 term-utils/script.c:694
#: term-utils/scriptreplay.c:206 term-utils/scriptreplay.c:209
#: term-utils/wall.c:276 text-utils/more.c:607 text-utils/rev.c:142
#: text-utils/tailf.c:61 text-utils/tailf.c:98 text-utils/ul.c:225
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "%s nelze otevřít"
#: disk-utils/addpart.c:59 disk-utils/delpart.c:60 disk-utils/resizepart.c:98
msgid "invalid partition number argument"
msgstr "neplatný argument čísla oddílu"
#: disk-utils/addpart.c:60
msgid "invalid start argument"
msgstr "neplatný argument začátku"
#: disk-utils/addpart.c:61 disk-utils/resizepart.c:108
msgid "invalid length argument"
msgstr "neplatný argument délky"
#: disk-utils/addpart.c:62
msgid "failed to add partition"
msgstr "oddíl se nepodařilo přidat"
#: disk-utils/blockdev.c:63
msgid "set read-only"
msgstr "nastaví pouze pro čtení"
#: disk-utils/blockdev.c:70
msgid "set read-write"
msgstr "nastaví pro čtení/zápis"
#: disk-utils/blockdev.c:76
msgid "get read-only"
msgstr "zjistí zda je zakázán zápis"
#: disk-utils/blockdev.c:82
msgid "get discard zeroes support status"
msgstr "zjistí podporu zahazování nul"
#: disk-utils/blockdev.c:88
msgid "get logical block (sector) size"
msgstr "zjistí velikost logického bloku (sektoru)"
#: disk-utils/blockdev.c:94
msgid "get physical block (sector) size"
msgstr "zjistí velikost fyzického bloku (sektoru)"
#: disk-utils/blockdev.c:100
msgid "get minimum I/O size"
msgstr "zjistí minimální velikost I/O"
#: disk-utils/blockdev.c:106
msgid "get optimal I/O size"
msgstr "zjistí optimální velikost I/O"
#: disk-utils/blockdev.c:112
msgid "get alignment offset in bytes"
msgstr "zjistí posun pro zarovnání v bajtech"
#: disk-utils/blockdev.c:118
msgid "get max sectors per request"
msgstr "zjistí maximální počet sektorů v požadavku"
#: disk-utils/blockdev.c:124
msgid "get blocksize"
msgstr "zjistí velikost bloku"
#: disk-utils/blockdev.c:131
msgid "set blocksize on file descriptor opening the block device"
msgstr "nastaví velikost bloku na deskriptoru souboru otevírajícího blokové zařízení"
#: disk-utils/blockdev.c:137
msgid "get 32-bit sector count (deprecated, use --getsz)"
msgstr "zjistí počet sektorů jako 32bitové číslo (zastaralé, použijte --getsz)"
#: disk-utils/blockdev.c:143
msgid "get size in bytes"
msgstr "zjistí velikost v bajtech"
#: disk-utils/blockdev.c:150
msgid "set readahead"
msgstr "nastaví dopředné čtení sektorů"
#: disk-utils/blockdev.c:156
msgid "get readahead"
msgstr "zjistí nastavení dopředného čtení sektorů"
#: disk-utils/blockdev.c:163
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "nastaví dopředné načítání pro souborový systém"
#: disk-utils/blockdev.c:169
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "zjistí nastavení dopředného načítání pro souborový systém"
#: disk-utils/blockdev.c:173
msgid "flush buffers"
msgstr "vyprázdnit buffery"
#: disk-utils/blockdev.c:177
msgid "reread partition table"
msgstr "načte znovu tabulku rozdělení disku"
#: disk-utils/blockdev.c:184
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
" %1$s -V\n"
" %1$s --report [devices]\n"
" %1$s [-v|-q] commands devices\n"
"\n"
"Available commands:\n"
msgstr ""
"\n"
"Použití:\n"
" %1$s -V\n"
" %1$s --report [ZAŘÍZENÍ…]\n"
" %1$s [-v|-q] PŘÍKAZY ZAŘÍZENÍ…\n"
"\n"
"Dostupné příkazy:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:190
#, c-format
msgid " %-25s get size in 512-byte sectors\n"
msgstr " %-25s vrátí velikost vyjádřenou v 512bajtových sektorech\n"
#: disk-utils/blockdev.c:311
msgid "could not get device size"
msgstr "velikost zařízení nebylo možné zjistit"
#: disk-utils/blockdev.c:317
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Neznámý příkaz: %s"
#: disk-utils/blockdev.c:333
#, c-format
msgid "%s requires an argument"
msgstr "přepínač %s vyžaduje argument"
#: disk-utils/blockdev.c:368 disk-utils/blockdev.c:473
#, c-format
msgid "ioctl error on %s"
msgstr "chyba IOCTL na %s"
#: disk-utils/blockdev.c:370
#, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "Příkaz „%s“ selhal.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:377
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
msgstr "%s uspěl.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:456 misc-utils/lsblk.c:1135 misc-utils/lsblk.c:1142
#, c-format
msgid "%s: failed to initialize sysfs handler"
msgstr "%s: nepodařilo inicializovat deskriptor sysfs"
#: disk-utils/blockdev.c:460
#, c-format
msgid "%s: failed to read partition start from sysfs"
msgstr "%s: začátek oddílu se nepodařilo ze sysfs načíst"
#: disk-utils/blockdev.c:481
#, c-format
msgid "RO RA SSZ BSZ StartSec Size Device\n"
msgstr "RO RA SSZ BSZ PrvníSekt. Velikost Zařízení\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:171
msgid "Bootable"
msgstr "Zavedit."
#: disk-utils/cfdisk.c:171
msgid "Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr "Přepne příznak zaveditelnosti aktuálnímu oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:172
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: disk-utils/cfdisk.c:172
msgid "Delete the current partition"
msgstr "Smaže aktuální oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:173
msgid "New"
msgstr "Nový"
#: disk-utils/cfdisk.c:173
msgid "Create new partition from free space"
msgstr "Vytvoří nový oddíl ve volném prostoru"
#: disk-utils/cfdisk.c:174
msgid "Quit"
msgstr "Konec"
#: disk-utils/cfdisk.c:174
msgid "Quit program without writing partition table"
msgstr "Ukončí program bez uložení tabulky rozdělení disku"
#: disk-utils/cfdisk.c:175 libfdisk/src/bsd.c:957 libfdisk/src/dos.c:2267
#: libfdisk/src/gpt.c:2557 libfdisk/src/sgi.c:1139 libfdisk/src/sun.c:1083
msgid "Type"
msgstr "Druh"
#: disk-utils/cfdisk.c:175
msgid "Change the partition type"
msgstr "Změní druh oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:176
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: disk-utils/cfdisk.c:176
msgid "Print help screen"
msgstr "Vypíše nápovědu"
#: disk-utils/cfdisk.c:177
msgid "Sort"
msgstr "Seřadit"
#: disk-utils/cfdisk.c:177
msgid "Fix partitions order"
msgstr "Opraví řazení oddílů"
#: disk-utils/cfdisk.c:178
msgid "Write"
msgstr "Uložit"
#: disk-utils/cfdisk.c:178
msgid "Write partition table to disk (this might destroy data)"
msgstr "Uloží tabulku rozdělení disku na disk (může zničit data)"
#: disk-utils/cfdisk.c:179
msgid "Dump"
msgstr "Exportovat"
#: disk-utils/cfdisk.c:179
msgid "Dump partition table to sfdisk compatible script file"
msgstr "Exportuje tabulku rozdělení disku jako skript pro sfdisk"
#: disk-utils/cfdisk.c:560 disk-utils/fdisk.c:369
#, c-format
msgid "internal error: unsupported dialog type %d"
msgstr "vnitřní chyba: nepodporovaný druh dialogu %d"
#: disk-utils/cfdisk.c:1375
#, c-format
msgid "Disk: %s"
msgstr "Disk: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1377
#, c-format
msgid "Size: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Velikost: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
#: disk-utils/cfdisk.c:1380
#, c-format
msgid "Label: %s, identifier: %s"
msgstr "Popis: %s, identifikátor: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1383
#, c-format
msgid "Label: %s"
msgstr "Popis: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1537
msgid "May be followed by M for MiB, G for GiB, T for TiB, or S for sectors."
msgstr "Smí být následováno M pro MiB, G pro GiB, T pro TiB nebo S pro sektory."
#: disk-utils/cfdisk.c:1543
msgid "Please, specify size."
msgstr "Prosím, zadejte velikost."
#: disk-utils/cfdisk.c:1565
#, c-format
msgid "Minimum size is %ju bytes."
msgstr "Nejmenší velikost je %ju bajtů."
#: disk-utils/cfdisk.c:1574
#, c-format
msgid "Maximum size is %ju bytes."
msgstr "Největší velikost je %ju bajtů."
#: disk-utils/cfdisk.c:1581
msgid "Failed to parse size."
msgstr "Velikost se nezdařilo rozebrat."
#: disk-utils/cfdisk.c:1639
msgid "Select partition type"
msgstr "Vybrat druh oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:1685 disk-utils/cfdisk.c:1715
msgid "Enter script file name: "
msgstr "Zadejte název souboru pro skript: "
#: disk-utils/cfdisk.c:1686
msgid "The script file will be applied to in-memory partition table."
msgstr "Skript se použije na tabulku rozdělení disku v paměti."
#: disk-utils/cfdisk.c:1695 disk-utils/cfdisk.c:1737
#: disk-utils/fdisk-menu.c:463 disk-utils/fdisk-menu.c:501
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Nelze otevřít %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1697 disk-utils/fdisk-menu.c:465
#, c-format
msgid "Failed to parse script file %s"
msgstr "Rozbor souboru se skriptem %s selhal"
#: disk-utils/cfdisk.c:1699 disk-utils/fdisk-menu.c:467
#, c-format
msgid "Failed to apply script %s"
msgstr "Skript %s se nepodařilo použít"
#: disk-utils/cfdisk.c:1716
msgid "The current in-memory partition table will be dumped to the file."
msgstr "Současná tabulka rozdělení disku v paměti bude exportována do souboru."
#: disk-utils/cfdisk.c:1724 disk-utils/fdisk-menu.c:489
msgid "Failed to allocate script handler"
msgstr "Alokace obsluhy skriptu selhala"
#: disk-utils/cfdisk.c:1730
msgid "Failed to read disk layout into script."
msgstr "Načtení rozvržení disku do skriptu selhalo."
#: disk-utils/cfdisk.c:1744
msgid "Disk layout successfully dumped."
msgstr "Rozvržení disku bylo úspěšně vyexportováno."
#: disk-utils/cfdisk.c:1747 disk-utils/fdisk-menu.c:507
#, c-format
msgid "Failed to write script %s"
msgstr "Zápis skriptu %s selhal."
#: disk-utils/cfdisk.c:1783
msgid "Select label type"
msgstr "Vybrat druh popisu"
#: disk-utils/cfdisk.c:1786 disk-utils/fdisk.c:872
msgid "Device does not contain a recognized partition table."
msgstr "Zařízení neobsahuje známou tabulku rozdělení disku."
#: disk-utils/cfdisk.c:1792
msgid "Select a type to create a new label or press 'L' to load script file."
msgstr "Vyberte druh popisu, který chcete vytvořit, nebo stiskněte „L“, abyste zavedli skript ze souboru."
#: disk-utils/cfdisk.c:1837
msgid "This is cfdisk, a curses-based disk partitioning program."
msgstr "Toto je cfdisk, program pro vytváření oddílů postavený na knihovně curses."
#: disk-utils/cfdisk.c:1838
msgid "It lets you create, delete, and modify partitions on a block device."
msgstr "Umožňuje vytváření, mazání a úpravu oddílů na blokovém zařízení."
#: disk-utils/cfdisk.c:1840
msgid "Command Meaning"
msgstr "Příkaz Význam"
#: disk-utils/cfdisk.c:1841
msgid "------- -------"
msgstr "------- -------"
#: disk-utils/cfdisk.c:1842
msgid " b Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr " b Přepne aktuálnímu oddílu příznak zaveditelnosti"
#: disk-utils/cfdisk.c:1843
msgid " d Delete the current partition"
msgstr " d Smaže aktuální oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:1844
msgid " h Print this screen"
msgstr " h Vypíše tuto nápovědu"
#: disk-utils/cfdisk.c:1845
msgid " n Create new partition from free space"
msgstr " n Vytvořit na volném místě nový oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:1846
msgid " q Quit program without writing partition table"
msgstr " q Ukončí program bez uložení tabulky rozdělení disku"
#: disk-utils/cfdisk.c:1847
msgid " s Fix partitions order (only when in disarray)"
msgstr " s Opraví pořadí oddílů (pouze při nepořádku)"
#: disk-utils/cfdisk.c:1848
msgid " t Change the partition type"
msgstr " t Změní druh oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:1849
msgid " u Dump disk layout to sfdisk compatible script file"
msgstr " u Exportuje rozvržení disku jako skript kompatibilní se sfdiskem"
#: disk-utils/cfdisk.c:1850
msgid " W Write partition table to disk (you must enter uppercase W);"
msgstr " W Uloží tabulku rozdělení disku na disk (musíte zadat velké W)."
#: disk-utils/cfdisk.c:1851
msgid " since this might destroy data on the disk, you must either"
msgstr " Jelikož tímto může zničit data na disku, musíte to potvrdit"
#: disk-utils/cfdisk.c:1852
msgid " confirm or deny the write by entering 'yes' or 'no'"
msgstr " nebo odmítnout napsáním „yes“ (ano) nebo „no“ (ne)"
#: disk-utils/cfdisk.c:1853
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
msgstr "Nahoru Přesune kurzor na předcházející oddíl."
#: disk-utils/cfdisk.c:1854
msgid "Down Arrow Move cursor to the next partition"
msgstr "Dolů Přesune kurzor na další oddíl."
#: disk-utils/cfdisk.c:1855
msgid "Left Arrow Move cursor to the previous menu item"
msgstr "Vlevo Přesune kurzor na předcházející položku nabídky"
#: disk-utils/cfdisk.c:1856
msgid "Right Arrow Move cursor to the next menu item"
msgstr "Vpravo Přesune kurzor na další položku nabídky"
#: disk-utils/cfdisk.c:1858
msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
msgstr "Poznámka: Všechny příkazy mohou být zadány malými i velkými písmeny"
#: disk-utils/cfdisk.c:1859
msgid "case letters (except for Write)."
msgstr "(s výjimkou zápisu - W)."
#: disk-utils/cfdisk.c:1861
msgid "Use lsblk(8) or partx(8) to see more details about the device."
msgstr "Další podrobnosti o zařízení lze získat nástroji lsblk(8) a partx(8)."
#: disk-utils/cfdisk.c:1868
msgid "Press a key to continue."
msgstr "Stiskněte klávesu pro pokračování."
#: disk-utils/cfdisk.c:1949
msgid "Could not toggle the flag."
msgstr "Příznak nebylo možné přepnout."
#: disk-utils/cfdisk.c:1959
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu."
msgstr "Oddíl %zu nebylo možné smazat."
#: disk-utils/cfdisk.c:1961 disk-utils/fdisk-menu.c:590
#, c-format
msgid "Partition %zu has been deleted."
msgstr "Oddíl %zu je smazaný."
#: disk-utils/cfdisk.c:1982
msgid "Partition size: "
msgstr "Velikost oddílu: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2023
#, c-format
msgid "Changed type of partition %zu."
msgstr "Druh oddílu %zu byl změněn."
#: disk-utils/cfdisk.c:2025
#, c-format
msgid "The type of partition %zu is unchanged."
msgstr "Typ oddílu %zu je nezměněn."
#: disk-utils/cfdisk.c:2042
msgid "Device is open in read-only mode."
msgstr "Zařízení otevřeno jen pro čtení."
#: disk-utils/cfdisk.c:2047
msgid "Are you sure you want to write the partition table to disk? "
msgstr "Jste si jisti, že chcete uložit tabulku rozdělení disku na disk? "
#: disk-utils/cfdisk.c:2049
msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr "Napište „ano“ nebo „ne“ nebo stiskněte Esc pro opuštění dialogu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2054 login-utils/lslogins.c:210 sys-utils/lscpu.c:1263
#: sys-utils/lscpu.c:1273
msgid "yes"
msgstr "ano"
#: disk-utils/cfdisk.c:2055
msgid "Did not write partition table to disk."
msgstr "Tabulka rozdělení disku nebyla na disk zapsána."
#: disk-utils/cfdisk.c:2060
msgid "Failed to write disklabel."
msgstr "Zápis popisu disku selhal."
#: disk-utils/cfdisk.c:2063 disk-utils/fdisk-menu.c:545
msgid "The partition table has been altered."
msgstr "Tabulka rozdělení disku byla změněna."
#: disk-utils/cfdisk.c:2085 disk-utils/cfdisk.c:2130
msgid "Note that partition table entries are not in disk order now."
msgstr "Vezměte na vědomí, že záznamy tabulky rozdělení disku nejsou nyní seřazeny."
#: disk-utils/cfdisk.c:2110
msgid "failed to create a new disklabel"
msgstr "vytvoření nového popisu disku selhal"
#: disk-utils/cfdisk.c:2118
msgid "failed to read partitions"
msgstr "oddíly se nepodařilo načíst"
#: disk-utils/cfdisk.c:2128 disk-utils/fdisk.c:864 disk-utils/fdisk-menu.c:537
msgid "Device open in read-only mode."
msgstr "Zařízení otevřeno jen pročtení."
#: disk-utils/cfdisk.c:2200
#, c-format
msgid " %1$s [options] <disk>\n"
msgstr " %1$s [přepínače] <disk>\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2203 disk-utils/fdisk.c:642 disk-utils/sfdisk.c:1316
msgid "Display or manipulate a disk partition table.\n"
msgstr "Zobrazí nebo pracuje s tabulkou rozdělení disku.\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2206
msgid " -L --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)\n"
msgstr " -L --color[=<kdy>] obarví výstup (auto, always [vždy], never [nikdy])\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2207
msgid " -z --zero start with zeroed partition table\n"
msgstr " -z --zero začne s vynulovanou tabulkou rozdělení disku\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2246 disk-utils/fdisk.c:774 misc-utils/cal.c:374
#: sys-utils/dmesg.c:1318 text-utils/hexdump.c:114
msgid "unsupported color mode"
msgstr "nepodporovaný režim barev"
#: disk-utils/cfdisk.c:2264 disk-utils/fdisk.c:714 disk-utils/sfdisk.c:193
msgid "failed to allocate libfdisk context"
msgstr "alokace kontextu libfdisku selhala"
#: disk-utils/delpart.c:14
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number>\n"
msgstr "%s <zařízení disku> <číslo oddílu>\n"
#: disk-utils/delpart.c:18
msgid "Tell the kernel to forget about a specified partition.\n"
msgstr "Řekne jádru, aby zapomnělo zadaný oddíl.\n"
#: disk-utils/delpart.c:61
msgid "failed to remove partition"
msgstr "oddíl se nepodařilo odstranit"
#: disk-utils/fdformat.c:52
#, c-format
msgid "Formatting ... "
msgstr "Formátuje se… "
#: disk-utils/fdformat.c:67 disk-utils/fdformat.c:137
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "hotovo\n"
#: disk-utils/fdformat.c:79
#, c-format
msgid "Verifying ... "
msgstr "Ověřuje se… "
#: disk-utils/fdformat.c:107
msgid "Read: "
msgstr "Chyba při čtení: "
#: disk-utils/fdformat.c:109
#, c-format
msgid "Problem reading track/head %u/%u, expected %d, read %d\n"
msgstr "Potíže při čtení cylindru/hlavy %u/%u, předpoklad %d, přečteno %d\n"
#: disk-utils/fdformat.c:126
#, c-format
msgid ""
"bad data in track/head %u/%u\n"
"Continuing ... "
msgstr ""
"chybná data v cylindru/hlavě %u/%u\n"
"Pokračuje se…"
#: disk-utils/fdformat.c:143 disk-utils/fsck.minix.c:196
#: disk-utils/swaplabel.c:117 misc-utils/wipefs.c:452
#: sys-utils/blkdiscard.c:63 sys-utils/tunelp.c:89
#, c-format
msgid " %s [options] <device>\n"
msgstr " %s [přepínače] <zařízení>\n"
#: disk-utils/fdformat.c:147
msgid "Do a low-level formatting of a floppy disk.\n"
msgstr "Formátuje disketu na nízké úrovni.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:150
msgid " -f, --from <N> start at the track N (default 0)\n"
msgstr " -f, --from <N> začne na stopě N (výchozí je 0)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:151
msgid " -t, --to <N> stop at the track N\n"
msgstr " -t, --to <N> přestane na stopě N\n"
#: disk-utils/fdformat.c:152
msgid ""
" -r, --repair <N> try to repair tracks failed during\n"
" the verification (max N retries)\n"
msgstr ""
" -r, --repair <N> pokusí se opravit stopy, které neuspěly při\n"
" ověřování (nejvýše N pokusů)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:154
msgid " -n, --no-verify disable the verification after the format\n"
msgstr " -n, --no-verify vypne ověřování po formátování\n"
#: disk-utils/fdformat.c:193
msgid "invalid argument - from"
msgstr "neplatný argument – from"
#: disk-utils/fdformat.c:197
msgid "invalid argument - to"
msgstr "neplatný argument – to"
#: disk-utils/fdformat.c:200
msgid "invalid argument - repair"
msgstr "neplatný argument – repair"
#: disk-utils/fdformat.c:220 disk-utils/fsck.cramfs.c:146
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:185 disk-utils/mkfs.cramfs.c:331
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:751 disk-utils/mkfs.cramfs.c:788
#: disk-utils/mkfs.minix.c:750 disk-utils/mkswap.c:242 disk-utils/partx.c:891
#: login-utils/last.c:673 login-utils/utmpdump.c:129 misc-utils/namei.c:231
#: misc-utils/rename.c:63 sys-utils/blkdiscard.c:157 sys-utils/dmesg.c:522
#: sys-utils/fallocate.c:198 sys-utils/fsfreeze.c:131 sys-utils/fstrim.c:76
#: sys-utils/swapon.c:482 sys-utils/switch_root.c:93
#: sys-utils/switch_root.c:133 term-utils/mesg.c:128 text-utils/more.c:598
#: text-utils/tailf.c:101 text-utils/tailf.c:281
#, c-format
msgid "stat of %s failed"
msgstr "volání stat nad %s selhalo"
#: disk-utils/fdformat.c:223 disk-utils/partx.c:949 misc-utils/lsblk.c:1397
#: sys-utils/blkdiscard.c:159 sys-utils/mountpoint.c:107
#, c-format
msgid "%s: not a block device"
msgstr "%s: není blokové zařízení"
#: disk-utils/fdformat.c:225
#, c-format
msgid "cannot access file %s"
msgstr "k souboru %s nelze přistoupit"
#: disk-utils/fdformat.c:231
msgid "could not determine current format type"
msgstr "současný typ formátu nebylo možné určit"
#: disk-utils/fdformat.c:233
#, c-format
msgid "%s-sided, %d tracks, %d sec/track. Total capacity %d kB.\n"
msgstr "stran: %s, stop: %d, sekt/stopu %d. Celková kapacita %'d kB.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Double"
msgstr "2"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Single"
msgstr "1"
#: disk-utils/fdformat.c:241
msgid "user defined start track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "počáteční stopa zadaná uživatelem přesahuje hranici média"
#: disk-utils/fdformat.c:243
msgid "user defined end track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "koncová stopa zadaná uživatelem přesahuje hranici média"
#: disk-utils/fdformat.c:245
msgid "user defined start track exceeds the user defined end track"
msgstr "počáteční stopa zadaná uživatelem přesahuje uživatelem zadanou koncovou stopu"
#: disk-utils/fdformat.c:253 misc-utils/logger.c:538
msgid "close failed"
msgstr "uzavření selhalo"
#: disk-utils/fdisk.c:73
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Do you really want to quit? "
msgstr ""
"\n"
"Chcete opravdu skončit? "
#: disk-utils/fdisk.c:119
#, c-format
msgid "Select (default %c): "
msgstr "Vyberte (výchozí %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:124
#, c-format
msgid "Using default response %c."
msgstr "Použije se výchozí odpověď %c."
#: disk-utils/fdisk.c:137 disk-utils/fdisk.c:210 disk-utils/fdisk.c:281
msgid "Value out of range."
msgstr "Hodnota je mimo meze."
#: disk-utils/fdisk.c:166
#, c-format
msgid "%s (%s, default %c): "
msgstr "%s (%s, výchozí je %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:169 disk-utils/fdisk.c:235
#, c-format
msgid "%s (%s, default %ju): "
msgstr "%s (%s, výchozí je %ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:174
#, c-format
msgid "%s (%c-%c, default %c): "
msgstr "%s (%c-%c, výchozí je %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:177 disk-utils/fdisk.c:237
#, c-format
msgid "%s (%ju-%ju, default %ju): "
msgstr "%s (%ju-%ju, výchozí je %ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:180
#, c-format
msgid "%s (%c-%c): "
msgstr "%s (%c-%c): "
#: disk-utils/fdisk.c:183 disk-utils/fdisk.c:239
#, c-format
msgid "%s (%ju-%ju): "
msgstr "%s (%ju-%ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:346 disk-utils/sfdisk.c:166
msgid " [Y]es/[N]o: "
msgstr " [A]no/[N]e: "
#: disk-utils/fdisk.c:387
msgid "Partition type (type L to list all types): "
msgstr "Typ oddílu (L vypíše všechny typy): "
#: disk-utils/fdisk.c:388
msgid "Hex code (type L to list all codes): "
msgstr "Šestnáctkový kód (L vypíše všechny kódy):"
#: disk-utils/fdisk.c:485
msgid "DOS Compatibility flag is set (DEPRECATED!)"
msgstr "Příznak kompatibility s DOSem je nastaven (ZASTARALÉ!)"
#: disk-utils/fdisk.c:486
msgid "DOS Compatibility flag is not set"
msgstr "Příznak kompatibility s DOSem není nastaven"
#: disk-utils/fdisk.c:507
#, c-format
msgid "Partition %zu does not exist yet!"
msgstr "Diskový oddíl %zu zatím neexistuje!"
#: disk-utils/fdisk.c:512 disk-utils/fdisk.c:521 libfdisk/src/ask.c:999
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: disk-utils/fdisk.c:520
#, c-format
msgid "Changed type of partition '%s' to '%s'."
msgstr "Typ oddílu „%s“ byl změněn na „%s“."
#: disk-utils/fdisk.c:524
#, c-format
msgid "Type of partition %zu is unchanged: %s."
msgstr "Typ oddílu %zu je nezměněn: %s."
#: disk-utils/fdisk.c:577
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: offset = %ju, size = %zu bytes."
msgstr ""
"\n"
"%s: posun = %'ju, velikost = %'zu B."
#: disk-utils/fdisk.c:583
msgid "cannot seek"
msgstr "volání seek selhalo"
#: disk-utils/fdisk.c:588
msgid "cannot read"
msgstr "nelze číst"
#: disk-utils/fdisk.c:601 libfdisk/src/bsd.c:260 libfdisk/src/dos.c:946
#: libfdisk/src/gpt.c:2044
msgid "First sector"
msgstr "První sektor"
#: disk-utils/fdisk.c:628
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE ioctl failed on %s"
msgstr "volání ioctl BLKGETSIZE nad %s selhalo"
#: disk-utils/fdisk.c:637
#, c-format
msgid ""
" %1$s [options] <disk> change partition table\n"
" %1$s [options] -l [<disk>] list partition table(s)\n"
msgstr ""
" %1$s [přepínače] <disk> změní tabulku rozdělení disku\n"
" %1$s [přepínače] -l <disk> vypíše tabulku(y) rozdělení disku\n"
#: disk-utils/fdisk.c:645
msgid " -b, --sector-size <size> physical and logical sector size\n"
msgstr " -b, --sector-size <velikost> velikost fyzického a logického sektoru\n"
#: disk-utils/fdisk.c:646
msgid " -c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)\n"
msgstr " -c, --compatibility[=<režim>] režim „dos“ nebo „nondos“ (výchozí)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:647
msgid " -L, --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)\n"
msgstr ""
" -L, --color[=<kdy>] obarví výstup (auto, always [vždy],\n"
" never [nikdy])\n"
#: disk-utils/fdisk.c:648
msgid " -l, --list display partitions end exit\n"
msgstr " -l, --list zobrazí oddíly a skončí\n"
#: disk-utils/fdisk.c:649
msgid " -o, --output <list> output columns\n"
msgstr " -o, --output <seznam> zobrazí sloupce\n"
#: disk-utils/fdisk.c:650
msgid " -t, --type <type> recognize specified partition table type only\n"
msgstr " -t, --type <typ> rozpozná jen zadaný typ tabulky rozdělení disku\n"
#: disk-utils/fdisk.c:651
msgid " -u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)\n"
msgstr ""
" -u, --units[=<jednotka>] zobrazuje v jednotkách: „cylinders“ (cylindry)\n"
" nebo „sectors“ (sektory, výchozí)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:652
msgid " -s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]\n"
msgstr ""
" -s, --getsz zobrazí velikost zařízení v 512bajtových\n"
" sektorech (ZASTARALÉ)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:653
msgid " --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr ""
" --bytes velikosti vypisuje v bajtech namísto v podobě\n"
" vhodné pro člověka\n"
#: disk-utils/fdisk.c:656
msgid " -C, --cylinders <number> specify the number of cylinders\n"
msgstr " -C, --cylinders <počet> určuje počet cylindrů\n"
#: disk-utils/fdisk.c:657
msgid " -H, --heads <number> specify the number of heads\n"
msgstr " -H, --heads <počet> určuje počet hlav\n"
#: disk-utils/fdisk.c:658
msgid " -S, --sectors <number> specify the number of sectors per track\n"
msgstr " -S, --sectors <počet> určuje počet sektorů na stopu\n"
#: disk-utils/fdisk.c:724
msgid "invalid sector size argument"
msgstr "neplatný argument velikosti sektoru"
#: disk-utils/fdisk.c:733
msgid "invalid cylinders argument"
msgstr "neplatný argument cylindrů"
#: disk-utils/fdisk.c:745
msgid "not found DOS label driver"
msgstr "ovladač popisu disku DOS nenalezen"
#: disk-utils/fdisk.c:751
#, c-format
msgid "unknown compatibility mode '%s'"
msgstr "neznámý režim kompatibility „%s"
#: disk-utils/fdisk.c:760
msgid "invalid heads argument"
msgstr "neplatný argument hlav"
#: disk-utils/fdisk.c:766
msgid "invalid sectors argument"
msgstr "neplatný argument sektorů"
#: disk-utils/fdisk.c:791
#, c-format
msgid "unsupported disklabel: %s"
msgstr "nepodporovaný popis disku: %s"
#: disk-utils/fdisk.c:816
msgid "The device properties (sector size and geometry) should be used with one specified device only."
msgstr "Vlastnosti zařízení (velikost sektoru a geometrie) by měly být použity jen s jedním zadaným zařízením."
#: disk-utils/fdisk.c:855
#, c-format
msgid "Welcome to fdisk (%s)."
msgstr "Vítejte v fdisku (%s)."
#: disk-utils/fdisk.c:857 disk-utils/sfdisk.c:1137
msgid ""
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"Be careful before using the write command.\n"
msgstr ""
"Změny zůstanou pouze v paměti, dokud se nerozhodnete je uložit na disk.\n"
"Při použití příkazu zápisu buďte obezřetní.\n"
#: disk-utils/fdisk.c:877
msgid "A hybrid GPT was detected. You have to sync the hybrid MBR manually (expert command 'M')."
msgstr "Byla nalezena hybridní GPT. Hybridní MBR budete muset synchronizovat ručně (expertní příkaz „M“)."
#: disk-utils/fdisk-list.c:47
#, c-format
msgid "Disk %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Disk %s: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:54
#, c-format
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "Geometrie: hlav: %'d, sektorů na stopu: %'llu, cylindrů: %'llu"
#: disk-utils/fdisk-list.c:59
#, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr "Jednotky: %s po %d * %ld = %'ld bajtech"
#: disk-utils/fdisk-list.c:65
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Velikost sektoru (logického/fyzického): %lu bajtů / %lu bajtů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:68
#, c-format
msgid "I/O size (minimum/optimal): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Velikost I/O (minimální/optimální): %lu bajtů / %lu bajtů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:72
#, c-format
msgid "Alignment offset: %lu bytes"
msgstr "Zarovnávací posun: %lu bajtů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:75
#, c-format
msgid "Disklabel type: %s"
msgstr "Typ popisu disku: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:79
#, c-format
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Identifikátor disku: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:107 disk-utils/fsck.c:1228
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "alokace iterátoru selhala"
#: disk-utils/fdisk-list.c:113
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "výstupní tabulku se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:154
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "výstupní řádek se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:181
#, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "Oddíl %zu nezačíná na hranici fyzického sektoru."
#: disk-utils/fdisk-list.c:190
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr "Diskové oddíly jsou chybně seřazeny."
#: disk-utils/fdisk-list.c:290
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Available columns (for -o):\n"
msgstr ""
"\n"
"Dostupné sloupce (pro -o):\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:331
#, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "neznámý sloupec %s: %s"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:95
msgid "Generic"
msgstr "Obecné"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:96
msgid "delete a partition"
msgstr "smaže oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:97
msgid "list known partition types"
msgstr "vypíše známé typy oddílů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:98
msgid "add a new partition"
msgstr "přidá nový oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:99
msgid "print the partition table"
msgstr "zobrazí tabulku rozdělení disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:100
msgid "change a partition type"
msgstr "změní typ oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:101
msgid "verify the partition table"
msgstr "ověří tabulku rozdělení disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:103
msgid "print the raw data of the first sector from the device"
msgstr "vypíše surová data z prvního sektoru zařízení"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:104
msgid "print the raw data of the disklabel from the device"
msgstr "vypíše surová data tabulky rozdělení disku na zařízení"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:105
msgid "fix partitions order"
msgstr "opraví řazení oddílů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:107
msgid "Misc"
msgstr "Ostatní"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:108
msgid "print this menu"
msgstr "vypíše tuto nabídku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:109
msgid "change display/entry units"
msgstr "změní jednotky v nichž jsou vypisovány informace"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:110
msgid "extra functionality (experts only)"
msgstr "rozšiřující funkce (pouze pro odborníky)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:112
msgid "Script"
msgstr "Skript"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:113
msgid "load disk layout from sfdisk script file"
msgstr "zavede rozvržení disku ze souboru se sfdiskovým skriptem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:114
msgid "dump disk layout to sfdisk script file"
msgstr "exportuje rozvržení disku do souboru se sfdiskovým skriptem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:116
msgid "Save & Exit"
msgstr "Uložení a konec"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:117
msgid "write table to disk and exit"
msgstr "uloží tabulku rozdělení disku a ukončí program"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:118
msgid "write table to disk"
msgstr "uloží tabulku na disk"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:119
msgid "quit without saving changes"
msgstr "ukončí program bez uložení změn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:120
msgid "return to main menu"
msgstr "návrat do hlavní nabídky"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:122
msgid "return from BSD to DOS"
msgstr "návrat z BSD fo DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:133
msgid "Create a new label"
msgstr "Vytvoření nového popisu disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:134
msgid "create a new empty GPT partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:135
msgid "create a new empty SGI (IRIX) partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu SGI (IRIX)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:136
msgid "create a new empty DOS partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:137
msgid "create a new empty Sun partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:141
msgid "create an IRIX (SGI) partition table"
msgstr "vytvoří tabulku rozdělení disku typu IRIX (SGI)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:150
msgid "Geometry"
msgstr "Geometrie"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:151
msgid "change number of cylinders"
msgstr "změní množství cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:152
msgid "change number of heads"
msgstr "změní množství hlav"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:153
msgid "change number of sectors/track"
msgstr "změní počet sektorů na stopu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:162 include/pt-mbr-partnames.h:91
msgid "GPT"
msgstr "GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:163
msgid "change disk GUID"
msgstr "změní GUID disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:164
msgid "change partition name"
msgstr "změní název oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:165
msgid "change partition UUID"
msgstr "změní UUID oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:166
msgid "enter protective/hybrid MBR"
msgstr "vloží ochrannou/hybridní MBR"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:169
msgid "toggle the legacy BIOS bootable flag"
msgstr "přepne zastaralý příznak BIOSu „startovací“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:170
msgid "toggle the no block IO protocol flag"
msgstr "přepne příznak „žádný blokový I/O protokol“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:171
msgid "toggle the required partition flag"
msgstr "přepne vyžadovaný příznak oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:172
msgid "toggle the GUID specific bits"
msgstr "přepne bity specifické pro GUID"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:182
msgid "Sun"
msgstr "Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:183
msgid "toggle the read-only flag"
msgstr "přepne příznak „pouze pro čtení“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:184
msgid "toggle the mountable flag"
msgstr "přepne příznak „připojitelný“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:186
msgid "change number of alternate cylinders"
msgstr "změní množství alternativních cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:187
msgid "change number of extra sectors per cylinder"
msgstr "změní množství extra sektorů na stopu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:188
msgid "change interleave factor"
msgstr "změní prokládací faktor"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:189
msgid "change rotation speed (rpm)"
msgstr "změní rychlost otáčení"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:190
msgid "change number of physical cylinders"
msgstr "změní počet fyzických cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:199
msgid "SGI"
msgstr "SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:200
msgid "select bootable partition"
msgstr "nastaví startovací oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:201
msgid "edit bootfile entry"
msgstr "úprava položky startovacího souboru"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:202
msgid "select sgi swap partition"
msgstr "nastaví SGI odkládací oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:203
msgid "create SGI info"
msgstr "vytvoří údaje SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:212
msgid "DOS (MBR)"
msgstr "DOS (MBR)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:213
msgid "toggle a bootable flag"
msgstr "přepne příznak „startovací“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:214
msgid "edit nested BSD disklabel"
msgstr "upraví vnořený BSD popisu disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:215
msgid "toggle the dos compatibility flag"
msgstr "přepne příznak kompatibility s DOSem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:217
msgid "move beginning of data in a partition"
msgstr "posune počátek dat v oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:218
msgid "change the disk identifier"
msgstr "změní identifikátor disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:220
msgid "return from protective/hybrid MBR to GPT"
msgstr "návrat z ochranné/hybridní MBR do GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:230
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:231
msgid "edit drive data"
msgstr "upraví data na disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:232
msgid "install bootstrap"
msgstr "nainstaluje zavaděč"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:233
msgid "show complete disklabel"
msgstr "zobrazí úplný popis disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:234
msgid "link BSD partition to non-BSD partition"
msgstr "připojí BSD oddíl na ne-BSD oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:366
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help (expert commands):\n"
msgstr ""
"\n"
"Nápověda (příkazy pro odborníky):\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:368 disk-utils/sfdisk.c:929
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help:\n"
msgstr ""
"\n"
"Nápověda:\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:388
#, c-format
msgid "You're editing nested '%s' partition table, primary partition table is '%s'."
msgstr "Upravujete vnořenou tabulku rozdělení disku „%s“, prvotní tabulka je „%s“."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:418
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Příkaz pro odborníky (m pro nápovědu): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:420
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Příkaz (m pro nápovědu): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:430
#, c-format
msgid "%c: unknown command"
msgstr "%c: příkaz není znám"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:456 disk-utils/fdisk-menu.c:483
msgid "Enter script file name"
msgstr "Zadejte název souboru se skriptem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:469
msgid "Script successfully applied."
msgstr "Skript byl úspěšně použit."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:495
msgid "Failed to transform disk layout into script"
msgstr "Převod rozvržení disku do skriptu selhalo"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:509
msgid "Script successfully saved."
msgstr "Skript úspěšně uložen."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:542
msgid "failed to write disklabel"
msgstr "zápis popisu disku selhal"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:588
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu"
msgstr "Oddíl %zu nebylo možné smazat"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:612
msgid "Changing display/entry units to cylinders (DEPRECATED!)."
msgstr "Jednotky pro zobrazení/vstup změněny na cylindry (ZASTARALÉ!)."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:614
msgid "Changing display/entry units to sectors."
msgstr "Jednotky pro zobrazení/vstup změněny na sektory."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:624 disk-utils/fdisk-menu.c:788
msgid "Leaving nested disklabel."
msgstr "Vnořený BSD popis disku ponechán."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:665
msgid "Entering protective/hybrid MBR disklabel."
msgstr "Vstupuje se do chráněného/hybridního popisu disku MBR."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:681
msgid "New UUID (in 8-4-4-4-12 format)"
msgstr "Nové UUID (formát 8-4-4-4-12)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:696
msgid "New name"
msgstr "Nový název"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:759
msgid "Entering nested BSD disklabel."
msgstr "Vstupuje se do vnořeného BSD popisu disku."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:945
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Počet cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:949
msgid "Number of heads"
msgstr "Počet hlav"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:953
msgid "Number of sectors"
msgstr "Počet sektorů"
#: disk-utils/fsck.c:208
#, c-format
msgid "%s is mounted\n"
msgstr "%s je připojeno\n"
#: disk-utils/fsck.c:210
#, c-format
msgid "%s is not mounted\n"
msgstr "%s není připojeno\n"
#: disk-utils/fsck.c:324 disk-utils/fsck.cramfs.c:169
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:176 disk-utils/fsck.cramfs.c:230
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:248 disk-utils/sfdisk.c:250 libfdisk/src/bsd.c:587
#: lib/path.c:110 lib/path.c:131 lib/path.c:152 lib/path.c:200
#: login-utils/last.c:196 login-utils/last.c:233 login-utils/sulogin.c:675
#: sys-utils/setpriv.c:239 term-utils/setterm.c:731 term-utils/setterm.c:788
#: term-utils/setterm.c:792 term-utils/setterm.c:799
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "z %s nelze číst"
#: disk-utils/fsck.c:326 lib/path.c:133 lib/path.c:154
#, c-format
msgid "parse error: %s"
msgstr "chyba rozebírání: %s"
#: disk-utils/fsck.c:353
#, c-format
msgid "cannot create directory %s"
msgstr "adresář %s nelze vytvořit"
#: disk-utils/fsck.c:366
#, c-format
msgid "Locking disk by %s ... "
msgstr "Zamyká se disk pomocí %s… "
#: disk-utils/fsck.c:377
#, c-format
msgid "(waiting) "
msgstr "(čeká se)"
#. TRANSLATORS: These are followups to "Locking disk...".
#: disk-utils/fsck.c:387
msgid "succeeded"
msgstr "uspělo"
#: disk-utils/fsck.c:387
msgid "failed"
msgstr "selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:405
#, c-format
msgid "Unlocking %s.\n"
msgstr "Odemyká se %s.\n"
#: disk-utils/fsck.c:438
#, c-format
msgid "failed to setup description for %s"
msgstr "nastavení popisu u %s selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:468
#, c-format
msgid "%s: parse error at line %d -- ignore"
msgstr "%s: chyba rozboru na řádku %d – ignoruje se"
#: disk-utils/fsck.c:500 disk-utils/fsck.c:502
#, c-format
msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: fstab se nepodařilo rozebrat"
#: disk-utils/fsck.c:663 login-utils/login.c:979 login-utils/sulogin.c:1041
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:295 sys-utils/nsenter.c:142
#: sys-utils/swapon.c:302 sys-utils/unshare.c:221 term-utils/script.c:278
#: term-utils/script.c:288
msgid "fork failed"
msgstr "volání fork selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:670
#, c-format
msgid "%s: execute failed"
msgstr "%s: spuštění se selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:758
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr "wait: Žádní další potomci?!"
#: disk-utils/fsck.c:761 sys-utils/flock.c:312 sys-utils/swapon.c:326
#: sys-utils/unshare.c:226
msgid "waitpid failed"
msgstr "volání waitpid selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:779
#, c-format
msgid "Warning... %s for device %s exited with signal %d."
msgstr "Varování… %s nad zařízením %s skončil signálem %d."
#: disk-utils/fsck.c:785
#, c-format
msgid "%s %s: status is %x, should never happen."
msgstr "%s %s: status je %x, to by nikdy nemělo přihodit."
#: disk-utils/fsck.c:831
#, c-format
msgid "Finished with %s (exit status %d)\n"
msgstr "%s dokončeno (návratový kód %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:909
#, c-format
msgid "error %d (%m) while executing fsck.%s for %s"
msgstr "chyba %d (%m) při provádění fsck.%s nad %s"
#: disk-utils/fsck.c:975
msgid ""
"Either all or none of the filesystem types passed to -t must be prefixed\n"
"with 'no' or '!'."
msgstr ""
"Buďto všechny, nebo žádný z typů souborových systémů předaných v -t musí\n"
"být uvedeny s počátečním „no“ nebo „!“."
#: disk-utils/fsck.c:1091
#, c-format
msgid "%s: skipping bad line in /etc/fstab: bind mount with nonzero fsck pass number"
msgstr ""
"%s: přeskakuje se chybný řádek v /etc/fstab: přípojný bod typu bind\n"
"s nenulovým pořadím kontroly"
#: disk-utils/fsck.c:1103
#, c-format
msgid "%s: skipping nonexistent device\n"
msgstr "%s: přeskakuje se neexistující zařízení\n"
#: disk-utils/fsck.c:1108
#, c-format
msgid "%s: nonexistent device (\"nofail\" fstab option may be used to skip this device)\n"
msgstr "%s: neexistující zařízení (zařízení lze vynechat uvedením volby „nofail“ do fstabu)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1125
#, c-format
msgid "%s: skipping unknown filesystem type\n"
msgstr "%s: neznámý typ systému souborů bude přeskočen\n"
#: disk-utils/fsck.c:1139
#, c-format
msgid "cannot check %s: fsck.%s not found"
msgstr "%s nelze zkontrolovat: fsck.%s nenalezen"
#: disk-utils/fsck.c:1243
msgid "Checking all file systems.\n"
msgstr "Kontroluji všechny systému souborů.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1334
#, c-format
msgid "--waiting-- (pass %d)\n"
msgstr "– čeká se – (průchod %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1359
#, c-format
msgid " %s [options] -- [fs-options] [<filesystem> ...]\n"
msgstr "%s [přepínače] -- [přepínače_ss] [<souborový_systém>…]\n"
#: disk-utils/fsck.c:1363
msgid "Check and repair a Linux filesystem.\n"
msgstr "Zkontroluje a opraví linuxový souborový systém.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1366
msgid " -A check all filesystems\n"
msgstr " -A zkontroluje všechny souborové systémy\n"
#: disk-utils/fsck.c:1367
msgid " -C [<fd>] display progress bar; file descriptor is for GUIs\n"
msgstr " -C [<fd>] zobrazí ukazatel postupu; deskriptor souboru je pro GUI\n"
#: disk-utils/fsck.c:1368
msgid " -l lock the device to guarantee exclusive access\n"
msgstr " -l zamkne zařízení, aby byl zaručen výlučný přístup\n"
#: disk-utils/fsck.c:1369
msgid " -M do not check mounted filesystems\n"
msgstr " -M nekontroluje připojené souborové systémy\n"
#: disk-utils/fsck.c:1370
msgid " -N do not execute, just show what would be done\n"
msgstr " -N nic nevykoná, pouze zobrazí, co by se udělalo\n"
#: disk-utils/fsck.c:1371
msgid " -P check filesystems in parallel, including root\n"
msgstr " -P souborové systémy kontroluje paralelně, včetně kořenového\n"
#: disk-utils/fsck.c:1372
msgid " -R skip root filesystem; useful only with '-A'\n"
msgstr " -R vynechá kořenový souborový systém; užitečné je s „-A“\n"
#: disk-utils/fsck.c:1373
msgid " -r report statistics for each device checked\n"
msgstr " -r hlásí statistické údaje pro každé kontrolované zařízení\n"
#: disk-utils/fsck.c:1374
msgid " -s serialize the checking operations\n"
msgstr " -s kontrolní operace vykonává postupně\n"
#: disk-utils/fsck.c:1375
msgid " -T do not show the title on startup\n"
msgstr " -T při spuštění nezobrazí nadpis\n"
#: disk-utils/fsck.c:1376
msgid ""
" -t <type> specify filesystem types to be checked;\n"
" <type> is allowed to be a comma-separated list\n"
msgstr ""
" -t <typ> určuje druhy souborových systémů, které se mají zkontrolovat;\n"
" typ smí být čárkou oddělený seznam\n"
#: disk-utils/fsck.c:1378
msgid " -V explain what is being done\n"
msgstr " -V vysvětlí, co se děje\n"
#: disk-utils/fsck.c:1379
msgid " -? display this help and exit\n"
msgstr " -? zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
#: disk-utils/fsck.c:1382
msgid "See the specific fsck.* commands for available fs-options."
msgstr "Přepínače souborových systémů naleznete v dokumentaci jednotlivých příkazů fsck.*."
#: disk-utils/fsck.c:1420
msgid "too many devices"
msgstr "příliš mnoho zařízení"
#: disk-utils/fsck.c:1432
msgid "Is /proc mounted?"
msgstr "Je /proc připojeno?"
#: disk-utils/fsck.c:1440
#, c-format
msgid "must be root to scan for matching filesystems: %s"
msgstr "jen root může hledat odpovídající souborové systémy: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1444
#, c-format
msgid "couldn't find matching filesystem: %s"
msgstr "nebylo možné nalézt odpovídající systém souborů: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1452 disk-utils/fsck.c:1539 misc-utils/kill.c:367
#: sys-utils/eject.c:287
msgid "too many arguments"
msgstr "příliš mnoho argumentů"
#: disk-utils/fsck.c:1591
msgid "the -l option can be used with one device only -- ignore"
msgstr "přepínač -l lze použít pouze s jedním zařízením – ignoruje se"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:108 misc-utils/whereis.c:189
#, c-format
msgid " %s [options] <file>\n"
msgstr " %s [přepínače] <soubor>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:111
msgid "Check and repair a compressed ROM filesystem.\n"
msgstr "Zkontroluje a opraví komprimovaný souborový systém ROM.\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:114
msgid " -a for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -a jen z důvodů kompatibility, ignoruje se\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:115
msgid " -v, --verbose be more verbose\n"
msgstr " -v, --verbose vypisuje podrobné hlášky\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:116
msgid " -y for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -y jen z důvodů kompatibility, ignoruje se\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
msgid " -b, --blocksize <size> use this blocksize, defaults to page size\n"
msgstr ""
" -b, --blocksize <velikost>\n"
" použije tuto velikost bloku, výchozí je\n"
" velikost stránky\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:118
msgid " --extract[=<dir>] test uncompression, optionally extract into <dir>\n"
msgstr ""
" --extract[=<adresář>]\n"
" vyzkouší dekompresi, volitelně rozbalení do\n"
" <adresáře>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:156
#, c-format
msgid "ioctl failed: unable to determine device size: %s"
msgstr "IOCTL selhalo: velikost zařízení není možné určit: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:162
#, c-format
msgid "not a block device or file: %s"
msgstr "není blokovým zařízením ani souborem: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:165 disk-utils/fsck.cramfs.c:201
msgid "file length too short"
msgstr "délka souboru je příliš krátká"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:174 disk-utils/fsck.cramfs.c:228
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:244 libfdisk/src/bsd.c:659 libfdisk/src/bsd.c:831
#: login-utils/last.c:191 login-utils/last.c:225 sys-utils/fallocate.c:203
#, c-format
msgid "seek on %s failed"
msgstr "chyba při změně pozice v %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:180 disk-utils/fsck.cramfs.c:182
msgid "superblock magic not found"
msgstr "magická značka superbloku nenalezena"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:185
#, c-format
msgid "cramfs endianness is %s\n"
msgstr "endianita cramfs je %s\n"
# endianity is
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:186
msgid "big"
msgstr "velká"
# endianity is
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:186
msgid "little"
msgstr "malá"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:190
msgid "unsupported filesystem features"
msgstr "nepodporované vlastnosti systému souborů"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:194
#, c-format
msgid "superblock size (%d) too small"
msgstr "velikost superbloku (%d) je příliš malá"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:199
msgid "zero file count"
msgstr "nulový počet souborů"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:203
msgid "file extends past end of filesystem"
msgstr "soubor přesahuje za konec souborového systému"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:205
msgid "old cramfs format"
msgstr "starý formát cramfs"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:214
msgid "unable to test CRC: old cramfs format"
msgstr "CRC není možné zkontrolovat: starý formát cramfs"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:267
msgid "crc error"
msgstr "chyba CRC"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:297 disk-utils/fsck.minix.c:556
msgid "seek failed"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:301
msgid "read romfs failed"
msgstr "čtení romfs selhalo"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:333
msgid "root inode is not directory"
msgstr "kořenový i-uzel není adresářem"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:337
#, c-format
msgid "bad root offset (%lu)"
msgstr "chybné umístění kořene (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:355
msgid "data block too large"
msgstr "příliš velký datový blok"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:359
#, c-format
msgid "decompression error: %s"
msgstr "chyba dekomprese: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:385
#, c-format
msgid " hole at %ld (%zd)\n"
msgstr " díra na %ld (%zd)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:392 disk-utils/fsck.cramfs.c:547
#, c-format
msgid " uncompressing block at %ld to %ld (%ld)\n"
msgstr " rozbaluji blok od %ld do %ld (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:399
#, c-format
msgid "non-block (%ld) bytes"
msgstr "ne-blokové (%ld) bajty"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:403
#, c-format
msgid "non-size (%ld vs %ld) bytes"
msgstr "ne-velikostní (%ld místo %ld) bajty"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:409 disk-utils/fsck.cramfs.c:513
#: disk-utils/swaplabel.c:104 misc-utils/uuidd.c:350 sys-utils/fallocate.c:382
#: sys-utils/setpriv.c:535 sys-utils/setpriv.c:558 sys-utils/swapon.c:363
#: term-utils/ttymsg.c:175
#, c-format
msgid "write failed: %s"
msgstr "volání write selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:421
#, c-format
msgid "lchown failed: %s"
msgstr "volání lchown selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:425
#, c-format
msgid "chown failed: %s"
msgstr "volání chown selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:430
#, c-format
msgid "utime failed: %s"
msgstr "volání utime selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:442
#, c-format
msgid "directory inode has zero offset and non-zero size: %s"
msgstr "i-uzel adresáře má nulovou pozici a nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:457
#, c-format
msgid "mkdir failed: %s"
msgstr "volání mkdir selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:473
msgid "filename length is zero"
msgstr "délka jména souboru je nulová"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:475
msgid "bad filename length"
msgstr "chybná délka jména souboru"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:481
msgid "bad inode offset"
msgstr "chybné umístění i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:496
msgid "file inode has zero offset and non-zero size"
msgstr "i-uzel souboru má nulovou pozici a nenulovou velikost"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:499
msgid "file inode has zero size and non-zero offset"
msgstr "i-uzel souboru má nulovou velikost a nenulovou pozici"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:528
msgid "symbolic link has zero offset"
msgstr "symbolický odkaz má nulovou pozici"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:530
msgid "symbolic link has zero size"
msgstr "symbolický odkaz má nulovou velikost"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:539
#, c-format
msgid "size error in symlink: %s"
msgstr "chyba v symbolickém odkazu: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:553
#, c-format
msgid "symlink failed: %s"
msgstr "volání symlink selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:566
#, c-format
msgid "special file has non-zero offset: %s"
msgstr "zvláštní soubor má nenulovou pozici: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:576
#, c-format
msgid "fifo has non-zero size: %s"
msgstr "FIFO má nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:582
#, c-format
msgid "socket has non-zero size: %s"
msgstr "socket má nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:585
#, c-format
msgid "bogus mode: %s (%o)"
msgstr "podivný mód/práva: %s (%o)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:594
#, c-format
msgid "mknod failed: %s"
msgstr "volání mknod selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:626
#, c-format
msgid "directory data start (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%zu)"
msgstr "počátek dat adresáře (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + počátek (%zu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:630
#, c-format
msgid "directory data end (%lu) != file data start (%lu)"
msgstr "konec dat adresáře (%lu) != počátek dat souboru (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:635
msgid "invalid file data offset"
msgstr "chybné umístění dat souboru"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:682 disk-utils/mkfs.cramfs.c:729
msgid "invalid blocksize argument"
msgstr "neplatný argument velikosti bloku"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:703
#, c-format
msgid "%s: OK\n"
msgstr "%s: OK\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:199
msgid "Check the consistency of a Minix filesystem.\n"
msgstr "Zkontroluje souborový systém Minix.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:202
msgid " -l list all filenames\n"
msgstr " -l vypíše všechny názvy souborů\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:203
msgid " -a automatic repair\n"
msgstr " -a automatická oprava\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:204
msgid " -r interactive repair\n"
msgstr " -r oprava s účastí uživatele\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:205
msgid " -v be verbose\n"
msgstr " -v podrobné hlášky\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:206
msgid " -s output super-block information\n"
msgstr " -s vypíše údaje ze superbloku\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:207
msgid " -m activate mode not cleared warnings\n"
msgstr " -m upozorňuje na nevymazaná přístupová práva\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:208
msgid " -f force check\n"
msgstr " -f vynutí kontrolu\n"
#. TRANSLATORS: these yes no questions uses rpmatch(), and should be
#. * translated.
#: disk-utils/fsck.minix.c:267
#, c-format
msgid "%s (y/n)? "
msgstr "%s (a/n)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:267
#, c-format
msgid "%s (n/y)? "
msgstr "%s (n/a)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:284
#, c-format
msgid "y\n"
msgstr "a\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:286
#, c-format
msgid "n\n"
msgstr "n\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:302
#, c-format
msgid "%s is mounted.\t "
msgstr "%s je již připojeno.\t"
#: disk-utils/fsck.minix.c:304
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Chcete opravdu pokračovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:308
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "prohlídka ukončena.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:324 disk-utils/fsck.minix.c:345
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "Číslo zóny < PRVNÍ_ZÓNA v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:327 disk-utils/fsck.minix.c:348
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "Číslo zóny >= počet ZÓN v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:331 disk-utils/fsck.minix.c:352
msgid "Remove block"
msgstr "Odstranit blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:368
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při čtení: nelze se posunout na blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:374
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při čtení: chybný blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:386
#, c-format
msgid ""
"Internal error: trying to write bad block\n"
"Write request ignored\n"
msgstr ""
"Vnitřní chyba: pokus o zápis chybného bloku.\n"
"Žádost o zápis ignorována.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:392
msgid "seek failed in write_block"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka ve write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:395
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při zápisu: chybný blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:507
msgid "seek failed in write_super_block"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka ve write_super_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:509
msgid "unable to write super-block"
msgstr "superblok nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:522
msgid "Unable to write inode map"
msgstr "mapu i-uzlů nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:525
msgid "Unable to write zone map"
msgstr "mapu zón nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:528
msgid "Unable to write inodes"
msgstr "i-uzly nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:560
msgid "unable to alloc buffer for superblock"
msgstr "buffer pro superblok nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:563
msgid "unable to read super block"
msgstr "superblok nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:581
msgid "bad magic number in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybné magické číslo"
#: disk-utils/fsck.minix.c:583
msgid "Only 1k blocks/zones supported"
msgstr "Podporovány jsou pouze 1kilobajtové bloky/zóny"
#: disk-utils/fsck.minix.c:585
msgid "bad s_imap_blocks field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_imap_blocks"
#: disk-utils/fsck.minix.c:588
msgid "bad s_zmap_blocks field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_zmap_blocks"
#: disk-utils/fsck.minix.c:604
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "Buffer pro mapu i-uzlů nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:607
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "Buffer pro mapu zón nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:610
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "Buffer pro i-uzly nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:613
msgid "Unable to allocate buffer for inode count"
msgstr "Buffer pro počítadlo i-uzlů nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:616
msgid "Unable to allocate buffer for zone count"
msgstr "Buffer pro počítadlo zón nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:620
msgid "Unable to read inode map"
msgstr "Mapu i-uzlů nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:624
msgid "Unable to read zone map"
msgstr "Mapu zón nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:628
msgid "Unable to read inodes"
msgstr "I-uzly nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:630
#, c-format
msgid "Warning: Firstzone != Norm_firstzone\n"
msgstr "Varování: Firstzone != Norm_firstzone\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:635
#, c-format
msgid "%ld inodes\n"
msgstr "i-uzlů: %ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:636
#, c-format
msgid "%ld blocks\n"
msgstr "bloků: %ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:637 disk-utils/mkfs.minix.c:550
#, c-format
msgid "Firstdatazone=%jd (%jd)\n"
msgstr "První_zóna_dat=%jd (%jd)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:638
#, c-format
msgid "Zonesize=%d\n"
msgstr "Velikost_zóny=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:639
#, c-format
msgid "Maxsize=%zu\n"
msgstr "Maxvelikost=%zu\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:640
#, c-format
msgid "Filesystem state=%d\n"
msgstr "Stav systému souborů=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:641
#, c-format
msgid ""
"namelen=%zd\n"
"\n"
msgstr ""
"namelen=%zd\n"
"\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:656 disk-utils/fsck.minix.c:706
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "I-uzel %d je označen jako nepoužívaný, ale je použit pro soubor „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:659 disk-utils/fsck.minix.c:709
msgid "Mark in use"
msgstr "Označen jako používaný"
#: disk-utils/fsck.minix.c:681 disk-utils/fsck.minix.c:729
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Typ souboru „%s“ je %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:688 disk-utils/fsck.minix.c:735
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Varování: počet i-uzlů je příliš veliký.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:747 disk-utils/fsck.minix.c:755
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "root i-uzel není adresářem"
#: disk-utils/fsck.minix.c:767 disk-utils/fsck.minix.c:798
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Blok byl použit již předtím. Nyní v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:769 disk-utils/fsck.minix.c:800
#: disk-utils/fsck.minix.c:1127 disk-utils/fsck.minix.c:1136
#: disk-utils/fsck.minix.c:1183 disk-utils/fsck.minix.c:1192
msgid "Clear"
msgstr "Smazat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:779 disk-utils/fsck.minix.c:810
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Blok %d v souboru „%s“ je označen jako nepoužívaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:781 disk-utils/fsck.minix.c:812
msgid "Correct"
msgstr "Opravit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:951 disk-utils/fsck.minix.c:1023
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr "Adresář „%s“ obsahuje pro soubor „%.*s“ chybné číslo i-uzlu."
#: disk-utils/fsck.minix.c:953 disk-utils/fsck.minix.c:1025
msgid " Remove"
msgstr " Odstranit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:969 disk-utils/fsck.minix.c:1041
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: chybný adresář: „.“ není první\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:978 disk-utils/fsck.minix.c:1050
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: chybný adresář: „..“ není druhý\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1084 disk-utils/fsck.minix.c:1101
msgid "internal error"
msgstr "vnitřní chyba"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1087 disk-utils/fsck.minix.c:1104
#, c-format
msgid "%s: bad directory: size < 32"
msgstr "%s: chybný adresář: velikost < 32"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1116
msgid "seek failed in bad_zone"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka v bad_zone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1126 disk-utils/fsck.minix.c:1182
#, c-format
msgid "Inode %lu mode not cleared."
msgstr "Mód i-uzlu %lu není smazán."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1135 disk-utils/fsck.minix.c:1191
#, c-format
msgid "Inode %lu not used, marked used in the bitmap."
msgstr "I-uzel %lu není používán a v bitmapě označen jako používaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1141 disk-utils/fsck.minix.c:1197
#, c-format
msgid "Inode %lu used, marked unused in the bitmap."
msgstr "I-uzel %lu je používán a v bitmapě označen jako nepoužívaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1142 disk-utils/fsck.minix.c:1198
msgid "Set"
msgstr "Nastavit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1146 disk-utils/fsck.minix.c:1202
#, c-format
msgid "Inode %lu (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
msgstr "I-uzel %lu (mode = %07o), i_nlinks=%d, napočítáno=%d."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1149 disk-utils/fsck.minix.c:1205
msgid "Set i_nlinks to count"
msgstr "Nastavit i_nlinks na počet"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1161 disk-utils/fsck.minix.c:1217
#, c-format
msgid "Zone %lu: marked in use, no file uses it."
msgstr "Zóna %lu: je označena jako používaná a žádný soubor ji nepoužívá."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1163 disk-utils/fsck.minix.c:1219
msgid "Unmark"
msgstr "Odznačit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1168 disk-utils/fsck.minix.c:1224
#, c-format
msgid "Zone %lu: in use, counted=%d\n"
msgstr "Zóna %lu: je používaná, napočítáno=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1171 disk-utils/fsck.minix.c:1227
#, c-format
msgid "Zone %lu: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Zóna %lu: není používaná, napočítáno=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1268
msgid "bad inode size"
msgstr "chybná velikost i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1270
msgid "bad v2 inode size"
msgstr "chybná velikost v2 i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1314
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "opravy s účastí uživatele vyžadují terminál"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1318
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "%s nelze otevřít: %s"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1329
#, c-format
msgid "%s is clean, no check.\n"
msgstr "%s je čisté, ověřování vynecháno.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1332
#, c-format
msgid "Forcing filesystem check on %s.\n"
msgstr "Kontrola systému souborů na %s vynucena.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1334
#, c-format
msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
msgstr "Systém souborů na %s je špinavý, je třeba jej zkontrolovat.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1366
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6ld inodes used (%ld%%)\n"
msgstr ""
"\n"
"používaných i-uzlů: %6ld (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1372
#, c-format
msgid "%6ld zones used (%ld%%)\n"
msgstr "používaných zón: %6ld (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1374
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6d regular files\n"
"%6d directories\n"
"%6d character device files\n"
"%6d block device files\n"
"%6d links\n"
"%6d symbolic links\n"
"------\n"
"%6d files\n"
msgstr ""
"\n"
" obyčejných souborů: %6d\n"
" adresářů: %6d\n"
" znakových zařízení: %6d\n"
" blokových zařízení: %6d\n"
" odkazů: %6d\n"
" symbolických odkazů: %6d\n"
"------\n"
"souborů: %6d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1388
#, c-format
msgid ""
"----------------------------\n"
"FILE SYSTEM HAS BEEN CHANGED\n"
"----------------------------\n"
msgstr ""
"-------------------------\n"
"SYSTÉM SOUBORŮ BYL ZMĚNĚN\n"
"-------------------------\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1400 disk-utils/mkfs.minix.c:808
#: disk-utils/mkswap.c:540 disk-utils/partx.c:1004 disk-utils/resizepart.c:112
#: login-utils/utmpdump.c:388 misc-utils/logger.c:333 misc-utils/logger.c:403
#: misc-utils/logger.c:464 sys-utils/dmesg.c:660 sys-utils/wdctl.c:346
#: sys-utils/wdctl.c:411 term-utils/script.c:342 term-utils/script.c:383
#: term-utils/script.c:502 text-utils/pg.c:1249
msgid "write failed"
msgstr "zápis selhal"
#: disk-utils/isosize.c:136
#, c-format
msgid "%s: might not be an ISO filesystem"
msgstr "%s: možná se nejedná o souborový systém ISO9660"
#: disk-utils/isosize.c:139
#, c-format
msgid "seek error on %s"
msgstr "chyba při pohybu v %s"
#: disk-utils/isosize.c:142
#, c-format
msgid "read error on %s"
msgstr "chyba čtení z %s"
#: disk-utils/isosize.c:151
#, c-format
msgid "sector count: %d, sector size: %d\n"
msgstr "počet sektorů: %d, velikost sektoru: %d\n"
#: disk-utils/isosize.c:170
#, c-format
msgid " %s [options] <iso9660_image_file>\n"
msgstr " %s [přepínače] <obraz_iso9660>\n"
#: disk-utils/isosize.c:174
msgid "Show the length of an ISO-9660 filesystem.\n"
msgstr "Zobrazí délku souborového systému ISO-9660.\n"
#: disk-utils/isosize.c:177
msgid " -d, --divisor=<number> divide the amount of bytes by <number>\n"
msgstr " -d, --divisor=<číslo> podělí množství bajtů <číslem>\n"
#: disk-utils/isosize.c:178
msgid " -x, --sectors show sector count and size\n"
msgstr " -x, --sectors zobrazí počet a velikost sektorů\n"
#: disk-utils/isosize.c:210
msgid "invalid divisor argument"
msgstr "neplatný argument dělitele"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:73
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] device [block-count]\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČE] ZAŘÍZENÍ [POČET_BLOKŮ]\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:77
msgid "Make an SCO bfs filesystem.\n"
msgstr "Vytvoří souborový systéme SCO bfs.\n"
# FIXME: mkfs.bfs does not call setlocale().
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:79
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -N, --inodes=NUM specify desired number of inodes\n"
" -V, --vname=NAME specify volume name\n"
" -F, --fname=NAME specify file system name\n"
" -v, --verbose explain what is being done\n"
" -c this option is silently ignored\n"
" -l this option is silently ignored\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
" -V as version must be only option\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Přepínače:\n"
" -N, --inodes=POČET určuje požadovaný počet i-uzlů\n"
" -V, --vname=NÁZEV určuje název svazku\n"
" -F, --fname=NÁZEV určuje název souborového systému\n"
" -v, --verbose vysvětluje, co se provádí\n"
" -c tento přepínač je tiše ignorován\n"
" -l tento přepínač je tiše ignorován\n"
" -V, --version vypíše údaje o verzi a skončí\n"
" -V jako verze musí být jediným přepínačem\n"
" -h, --help zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:144
msgid "invalid number of inodes"
msgstr "neplatný počet i-uzlů"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:150
msgid "volume name too long"
msgstr "název svazku je příliš dlouhý"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:157
msgid "fsname name too long"
msgstr "název ss je příliš dlouhý"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:188
#, c-format
msgid "%s is not a block special device"
msgstr "%s není blokovým zařízením"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:196
msgid "invalid block-count"
msgstr "neplatný počet bloků"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:202
#, c-format
msgid "cannot get size of %s"
msgstr "nelze zjistit velikost %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:207
#, c-format
msgid "blocks argument too large, max is %llu"
msgstr "argument počet bloků je příliš veliký, maximum je %llu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:222
msgid "too many inodes - max is 512"
msgstr "příliš mnoho i-uzlů – maximum je 512"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:232
#, c-format
msgid "not enough space, need at least %llu blocks"
msgstr "nedostatek místa, je třeba alespoň %llu bloků"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:244
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Zařízení: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:245
#, c-format
msgid "Volume: <%-6s>\n"
msgstr "Svazek: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:246
#, c-format
msgid "FSname: <%-6s>\n"
msgstr "NázevSS: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:247
#, c-format
msgid "BlockSize: %d\n"
msgstr "VelikostBloku: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:249
#, c-format
msgid "Inodes: %lu (in 1 block)\n"
msgstr "I-uzlů: %lu (v 1 bloku)\n"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:252
#, c-format
msgid "Inodes: %lu (in %llu blocks)\n"
msgstr "I-uzlů: %lu (v %llu blocích)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:254
#, c-format
msgid "Blocks: %lld\n"
msgstr "Bloků: %lld\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:255
#, c-format
msgid "Inode end: %d, Data end: %d\n"
msgstr "Konec i-uzlů: %d, Konec dat: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:260
msgid "error writing superblock"
msgstr "chyba při zápisu superbloku"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:281
msgid "error writing root inode"
msgstr "chyba při zápisu kořenového i-uzlu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:286
msgid "error writing inode"
msgstr "chyba při zápisu i-uzlu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:289
msgid "seek error"
msgstr "volání seek selhalo"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:295
msgid "error writing . entry"
msgstr "chyba při zápisu . položky"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:299
msgid "error writing .. entry"
msgstr "chyba při zápisu .. položky"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:302
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "Chyba při zavírání %s"
#: disk-utils/mkfs.c:48
#, c-format
msgid " %s [options] [-t <type>] [fs-options] <device> [<size>]\n"
msgstr " %s [přepínače] [-t <typ>] [přepínače_ss] <zařízení> [<velikost>]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:52
msgid "Make a Linux filesystem.\n"
msgstr "Vytvoří linuxový souborový systém.\n"
#: disk-utils/mkfs.c:55
#, c-format
msgid " -t, --type=<type> filesystem type; when unspecified, ext2 is used\n"
msgstr " -t, --type=<typ> druh souborového systému; výchozí je ext2\n"
#: disk-utils/mkfs.c:56
#, c-format
msgid " fs-options parameters for the real filesystem builder\n"
msgstr " přepínače_ss parametry pro vlastního tvůrce souborového systému\n"
#: disk-utils/mkfs.c:57
#, c-format
msgid " <device> path to the device to be used\n"
msgstr " <zařízení> cesta k zařízení, které se má použít\n"
#: disk-utils/mkfs.c:58
#, c-format
msgid " <size> number of blocks to be used on the device\n"
msgstr " <velikost> počet bloků, které se mají ze zařízení použít\n"
#: disk-utils/mkfs.c:59
#, c-format
msgid ""
" -V, --verbose explain what is being done;\n"
" specifying -V more than once will cause a dry-run\n"
msgstr ""
" -V, --verbose vysvětlí prováděné úkony\n"
" násobné použití -V způsobí bezzápisový běh\n"
#: disk-utils/mkfs.c:61
#, c-format
msgid ""
" -V, --version display version information and exit;\n"
" -V as --version must be the only option\n"
msgstr ""
" -V, --version zobrazí údaje o verzi a skončí.\n"
" Přepínače -V a --version musí být jedinými přepínači.\n"
#: disk-utils/mkfs.c:63
#, c-format
msgid " -h, --help display this help text and exit\n"
msgstr " -h, --help zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
#: disk-utils/mkfs.c:154 lib/exec_shell.c:45 login-utils/newgrp.c:233
#: login-utils/su-common.c:651 login-utils/su-common.c:980
#: login-utils/sulogin.c:811 login-utils/sulogin.c:815 schedutils/chrt.c:332
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:301
#: sys-utils/nsenter.c:375 sys-utils/prlimit.c:643 sys-utils/rtcwake.c:589
#: sys-utils/setarch.c:314 sys-utils/setarch.c:389 sys-utils/setsid.c:117
#: sys-utils/swapon.c:318 sys-utils/switch_root.c:243 sys-utils/unshare.c:258
#: term-utils/script.c:558 text-utils/pg.c:1376
#, c-format
msgid "failed to execute %s"
msgstr "spuštění %s selhalo"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:122
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-N endian] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
" -h print this help\n"
" -v be verbose\n"
" -E make all warnings errors (non-zero exit status)\n"
" -b blksize use this blocksize, must equal page size\n"
" -e edition set edition number (part of fsid)\n"
" -N endian set cramfs endianness (big|little|host), default host\n"
" -i file insert a file image into the filesystem (requires >= 2.4.0)\n"
" -n name set name of cramfs filesystem\n"
" -p pad by %d bytes for boot code\n"
" -s sort directory entries (old option, ignored)\n"
" -z make explicit holes (requires >= 2.3.39)\n"
" dirname root of the filesystem to be compressed\n"
" outfile output file\n"
msgstr ""
"Použití: %s [-h] [-v] [-b VELIKOST_BLOKU] [-e VERZE] [-N ENDIANITA]\n"
" [-i SOUBOR] [-n NÁZEV] NÁZEV_ADRESÁŘE VÝSTUPNÍ_SOUBOR\n"
" -h vypíše tuto nápovědu\n"
" -v upovídaný režim\n"
" -E varování budou považována za chyby (nenulový návratový kód)\n"
" -b VELIKOST_BLOKU\n"
" použije tuto VELIKOST_BLOKU, musí být rovna velikosti stránky\n"
" -e VERZE nastaví číslo verze [edice] (součást fsid)\n"
" -N ENDIANITA\n"
" vybere endianitu cramfs („big“ [velká] | „little“ [malá] |\n"
" „host“ [jako tento stroj]), implicitně host\n"
" -i SOUBOR vloží obraz ze SOUBORU do souborového systému (vyžaduje >= 2.4.0)\n"
" -n NÁZEV nastaví název souborového systému cramfs\n"
" -p odsadí o %d bytů kvůli kódu zavaděče\n"
" -s seřadí položky v adresářích (stará volba, ignorováno)\n"
" -z vytvoří explicitní díry (vyžaduje >= 2.3.39)\n"
" NÁZEV_ADRESÁŘE\n"
" kořen souborového systému, který má být zkomprimován\n"
" VÝSTUPNÍ_SOUBOR\n"
" výstupní soubor\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:155
#, c-format
msgid "readlink failed: %s"
msgstr "volání readlink selhalo: %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:299
#, c-format
msgid "could not read directory %s"
msgstr "z adresáře %s nelze číst"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:324
#, c-format
msgid ""
"Very long (%zu bytes) filename `%s' found.\n"
" Please increase MAX_INPUT_NAMELEN in mkcramfs.c and recompile. Exiting."
msgstr ""
"Byl nalezen velmi dlouhý (%zu bajtů) název souboru „%s“.\n"
"Prosím, zvyšte MAX_INPUT_NAMELEN v mkcramfs.c a znovu přeložte. Končí se."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:446
msgid "filesystem too big. Exiting."
msgstr "Souborový systém je příliš velký. Končí se."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:605
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AJAJ: blok „zkomprimováno“ > 2*blocklength (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:624
#, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+ld bytů)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:669
#, c-format
msgid "cannot close file %s"
msgstr "soubor %s nelze zavřít"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:735
msgid "invalid edition number argument"
msgstr "neplatný argument čísla edice"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:745
msgid "invalid endianness given; must be 'big', 'little', or 'host'"
msgstr "zadána neplatná endianita; musí být „big“, „little“ nebo „host“"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:809
#, c-format
msgid "warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum image size is %uMB. We might die prematurely."
msgstr "varování: požadovaná velikost (horní hranice) je odhadována na %lld MB, jenže největší velikost obrazu je %u MB. Můžeme zemřít předčasně."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:833
msgid "ROM image map"
msgstr "Mapa obrazu ROM"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:845
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Zahrnuji: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:851
#, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
msgstr "Adresářová data: %zd bajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:859
#, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
msgstr "Celkem: %zd kilobajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:864
#, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
msgstr "Superblok: %zd bajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:871
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "CRC: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:876
#, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)"
msgstr "pro obraz ROM nepřidělen dostatek prostoru (%lld přiděleno, %zu použito)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:882
#, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)"
msgstr "Zápis obrazu ROM selhal (%zd %zd)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:885
msgid "ROM image"
msgstr "Obraz ROM"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:894
msgid "warning: filenames truncated to 255 bytes."
msgstr "varování: jména souborů zkrácena na 255 bajtů."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:896
msgid "warning: files were skipped due to errors."
msgstr "varování: soubory byly přeskočeny kvůli chybám."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:898
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte)."
msgstr "varování: velikosti souboru zkráceny na %'lu MB (mínus 1 bajt)."
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:902
#, c-format
msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "varování: UID zkrácena na %u bitů. (Může mít dopad na bezpečnost.)"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:905
#, c-format
msgid "warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "varování: GID zkrácena na %u bitů. (Může mít dopad na bezpečnost.)"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:908
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
"that some device files will be wrong."
msgstr ""
"VAROVÁNÍ: čísla zařízení zkrácena na %u bitů. Toto jistě znamená, že některé\n"
"soubory zařízení budou špatné."
#: disk-utils/mkfs.minix.c:149
#, c-format
msgid "Usage: %s [-c | -l filename] [-nXX] [-iXX] /dev/name [blocks]"
msgstr "Použití: %s [-c | -l SOUBOR] [-nXX] [-iXX] /dev/NÁZEV [BLOKY]"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:171
#, c-format
msgid "%s is mounted; will not make a filesystem here!"
msgstr "%s je připojeno; systém souborů zde vytvářet nebudu!"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:197
#, c-format
msgid "%s: seek to boot block failed in write_tables"
msgstr "%s: chyba při přesunu na startovací blok ve write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:200
#, c-format
msgid "%s: unable to clear boot sector"
msgstr "%s: startovací blok nelze smazat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:202
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_tables"
msgstr "%s: chyba při změně pozice ve write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:205
#, c-format
msgid "%s: unable to write super-block"
msgstr "%s: superblok nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:208
#, c-format
msgid "%s: unable to write inode map"
msgstr "%s: mapu i-uzlů nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:211
#, c-format
msgid "%s: unable to write zone map"
msgstr "%s: mapu zón nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:214
#, c-format
msgid "%s: unable to write inodes"
msgstr "%s: i-uzly nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:219
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_block"
msgstr "%s: chyba při změně pozice ve write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:222
#, c-format
msgid "%s: write failed in write_block"
msgstr "%s: chyba při zápisu ve write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:231 disk-utils/mkfs.minix.c:306
#: disk-utils/mkfs.minix.c:355
#, c-format
msgid "%s: too many bad blocks"
msgstr "%s: příliš mnoho chybných bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:239
#, c-format
msgid "%s: not enough good blocks"
msgstr "%s: nedostatek dobrých bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:489
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffer for superblock"
msgstr "%s: buffer pro superblok nelze alokovat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:535
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffers for maps"
msgstr "%s: buffery pro mapy nelze alokovat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:545
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "%s: buffer pro i-uzly nelze alokovat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:548
#, c-format
msgid "%lu inode\n"
msgid_plural "%lu inodes\n"
msgstr[0] "%lu i-uzel\n"
msgstr[1] "%lu i-uzly\n"
msgstr[2] "%lu i-uzlů\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:549
#, c-format
msgid "%lu block\n"
msgid_plural "%lu blocks\n"
msgstr[0] "%lu blok\n"
msgstr[1] "%lu bloky\n"
msgstr[2] "%lu bloků\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:551
#, c-format
msgid "Zonesize=%zu\n"
msgstr "Velikost_zóny=%zu\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:552
#, c-format
msgid ""
"Maxsize=%zu\n"
"\n"
msgstr ""
"Maximální_velikost=%zu\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:565
#, c-format
msgid "%s: seek failed during testing of blocks"
msgstr "%s: chyba při změně pozice v průběhu kontroly bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:572
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr "Nesprávné hodnoty v do_check: pravděpodobně chyby\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:605
#, c-format
msgid "%s: seek failed in check_blocks"
msgstr "%s: chyba při změně pozice v check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:615
#, c-format
msgid "%s: bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr "%s: chybné bloky před datovou oblastí: systém souborů nelze vytvořit"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:622 disk-utils/mkfs.minix.c:646
#, c-format
msgid "%d bad block\n"
msgid_plural "%d bad blocks\n"
msgstr[0] "%d chybný blok\n"
msgstr[1] "%d chybné bloky\n"
msgstr[2] "%d chybných bloků\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:631
#, c-format
msgid "%s: can't open file of bad blocks"
msgstr "%s: soubor chybných bloků nelze otevřít"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:636
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr "chyba vstupu u čísla špatného bloku na řádku %d\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:637
#, c-format
msgid "%s: cannot read badblocks file"
msgstr "%s: soubor chybných bloků nelze přečíst"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:673 disk-utils/mkfs.minix.c:675
#, c-format
msgid "%s: bad inode size"
msgstr "%s: chybná velikost i-uzlu"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:684
msgid "failed to parse number of inodes"
msgstr "nezdařilo se rozebrat počet i-uzlů"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:690
msgid "failed to parse maximum length of filenames"
msgstr "nezdařilo se rozebrat maximální délku názvů souborů"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:723
msgid "failed to parse number of blocks"
msgstr "nezdařilo se rozebrat počet bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:766
#, c-format
msgid "%s: device is misaligned"
msgstr "%s: zařízení není správně zarovnáno"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:769
#, c-format
msgid "block size smaller than physical sector size of %s"
msgstr "velikost bloku je menší než velikost fyzického sektoru %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:773
#, c-format
msgid "cannot determine size of %s"
msgstr "nelze zjistit velikost %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:782
#, c-format
msgid "will not try to make filesystem on '%s'"
msgstr "nebude se zkoušet vytvořit systém souborů na „%s“"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:784
#, c-format
msgid "%s: number of blocks too small"
msgstr "%s: počet bloků je příliš malý"
#: disk-utils/mkswap.c:81
#, c-format
msgid "Bad user-specified page size %u"
msgstr "Uživatelem zadaná velikost stránky %u je chybná"
#: disk-utils/mkswap.c:84
#, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d"
msgstr "Použije se zadaná velikost stránky %d místo systémové hodnoty %d"
#: disk-utils/mkswap.c:125
msgid "Label was truncated."
msgstr "Jmenovka byla zkrácena."
#: disk-utils/mkswap.c:133
#, c-format
msgid "no label, "
msgstr "žádná jmenovka, "
#: disk-utils/mkswap.c:141
#, c-format
msgid "no uuid\n"
msgstr "žádné UUID\n"
#: disk-utils/mkswap.c:148
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
" %s [options] device [size]\n"
msgstr ""
"\n"
"Použití:\n"
" %s [přepínače] zařízení [velikost]\n"
#: disk-utils/mkswap.c:153
msgid "Set up a Linux swap area.\n"
msgstr "Vytvoří linuxovou odkládací oblast.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:156
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -c, --check check bad blocks before creating the swap area\n"
" -f, --force allow swap size area be larger than device\n"
" -p, --pagesize SIZE specify page size in bytes\n"
" -L, --label LABEL specify label\n"
" -v, --swapversion NUM specify swap-space version number\n"
" -U, --uuid UUID specify the uuid to use\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Přepínače:\n"
" -c, --check před vytvořením odkládací oblasti zkontroluje\n"
" chybné sektory\n"
" -f, --force dovolí, aby odkládací oblast byla větší než zařízení\n"
" -p, --pagesize VELIKOST určí velikost stránky v bajtech\n"
" -L, --label JMENOVKA určí jmenovku\n"
" -v, --swapversion ČÍSLO určí číslo verze odkládací oblasti\n"
" -U, --uuid UUID určí, jaké UUID se má použít\n"
" -V, --version vypíše údaje o verzi a skončí\n"
" -h, --help zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
#: disk-utils/mkswap.c:175
#, c-format
msgid "too many bad pages: %lu"
msgstr "příliš mnoho chybných stránek: %lu"
#: disk-utils/mkswap.c:196
msgid "seek failed in check_blocks"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka v check_blocks"
#: disk-utils/mkswap.c:204
#, c-format
msgid "%lu bad page\n"
msgid_plural "%lu bad pages\n"
msgstr[0] "%lu chybná stránka\n"
msgstr[1] "%lu chybné stránky\n"
msgstr[2] "%lu chybných stránek\n"
#: disk-utils/mkswap.c:229
msgid "unable to alloc new libblkid probe"
msgstr "nelze alokovat nový test libblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:231
msgid "unable to assign device to libblkid probe"
msgstr "zařízení nelze přidat do testu libblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:249
#, c-format
msgid "warning: checking bad blocks from swap file is not supported: %s"
msgstr "pozor: kontrola chybných bloků v odkládacím souboru není podporována: %s"
#: disk-utils/mkswap.c:259
#, c-format
msgid "warning: %s is misaligned"
msgstr "pozor: %s není správně zarovnáno"
#: disk-utils/mkswap.c:271 disk-utils/mkswap.c:297 disk-utils/mkswap.c:344
msgid "unable to rewind swap-device"
msgstr "odkládací prostor nelze převinout"
#: disk-utils/mkswap.c:300
msgid "unable to erase bootbits sectors"
msgstr "zaváděcí bloky nelze smazat"
#: disk-utils/mkswap.c:316
#, c-format
msgid "%s: warning: wiping old %s signature."
msgstr "%s: pozor: odstraňuje se staré značení %s"
#: disk-utils/mkswap.c:321
#, c-format
msgid "%s: warning: don't erase bootbits sectors"
msgstr "%s: varování: nemažte zaváděcí sektory"
# Continuation of previous message
#: disk-utils/mkswap.c:324
#, c-format
msgid " (%s partition table detected). "
msgstr " (nalezena tabulka rozdělení disku typu %s). "
# Alternate continuation of previous message
#: disk-utils/mkswap.c:326
#, c-format
msgid " (compiled without libblkid). "
msgstr " (přeloženo bez libblkid). "
#: disk-utils/mkswap.c:327
#, c-format
msgid "Use -f to force.\n"
msgstr "Použijte -f k vynucení.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:349
#, c-format
msgid "%s: unable to write signature page"
msgstr "%s: stránku se signaturou nelze zapsat"
#: disk-utils/mkswap.c:390
msgid "parsing page size failed"
msgstr "nepodařilo se rozebrat velikost stránky"
#: disk-utils/mkswap.c:396
msgid "parsing version number failed"
msgstr "nepodařilo se rozebrat číslo verze"
#: disk-utils/mkswap.c:399
#, c-format
msgid "swapspace version %d is not supported"
msgstr "odkládací prostor verze %d není nepodporován"
#: disk-utils/mkswap.c:405
#, c-format
msgid "warning: ignoring -U (UUIDs are unsupported by %s)"
msgstr "pozor: -U se ignoruje (%s nepodporuje UUID)"
#: disk-utils/mkswap.c:424
msgid "only one device argument is currently supported"
msgstr "v současnosti je podporován pouze jeden argument se zařízením"
#: disk-utils/mkswap.c:431
msgid "error: parsing UUID failed"
msgstr "chyba: rozbor UUID selhal"
#: disk-utils/mkswap.c:440
msgid "error: Nowhere to set up swap on?"
msgstr "chyba: Kde se má vytvořit odkládací prostor?"
#: disk-utils/mkswap.c:446
msgid "invalid block count argument"
msgstr "neplatný argument počtu bloků"
#: disk-utils/mkswap.c:455
#, c-format
msgid "error: size %llu KiB is larger than device size %ju KiB"
msgstr "chyba: velikost %llu KiB je větší než velikost zařízení %ju KiB"
#: disk-utils/mkswap.c:461
#, c-format
msgid "error: swap area needs to be at least %ld KiB"
msgstr "chyba: odkládací prostor potřebuje alespoň %ld KiB"
#: disk-utils/mkswap.c:466
#, c-format
msgid "warning: truncating swap area to %llu KiB"
msgstr "varování: odkládací prostor zkrácen na %llu KiB"
#: disk-utils/mkswap.c:471
#, c-format
msgid "error: %s is mounted; will not make swapspace"
msgstr "chyba: %s je připojeno; odkládací prostor nebude vytvořen."
#: disk-utils/mkswap.c:488
msgid "Unable to set up swap-space: unreadable"
msgstr "Odkládací prostor nelze nastavit: nečitelné"
#: disk-utils/mkswap.c:493
#, c-format
msgid "Setting up swapspace version %d, size = %s (%ju bytes)\n"
msgstr "Vytváří se odkládací prostor verze %d, velikost = %s (%ju bajtů)\n"
#: disk-utils/mkswap.c:513
#, c-format
msgid "%s: unable to obtain selinux file label"
msgstr "%s: nelze získat selinuxovou značku souboru"
#: disk-utils/mkswap.c:516
msgid "unable to matchpathcon()"
msgstr "matchpathcon() nelze provést"
#: disk-utils/mkswap.c:519
msgid "unable to create new selinux context"
msgstr "nový kontext selinuxu nelze vytvořit"
#: disk-utils/mkswap.c:521
msgid "couldn't compute selinux context"
msgstr "nedokáži vypočíst kontext selinuxu"
#: disk-utils/mkswap.c:527
#, c-format
msgid "unable to relabel %s to %s"
msgstr "nelze změnit jmenovku z %s na %s"
#: disk-utils/partx.c:87
msgid "partition number"
msgstr "číslo oddílu"
#: disk-utils/partx.c:88
msgid "start of the partition in sectors"
msgstr "začátek oddílu v sektorech"
#: disk-utils/partx.c:89
msgid "end of the partition in sectors"
msgstr "konec oddílu v sektorech"
#: disk-utils/partx.c:90
msgid "number of sectors"
msgstr "počet sektorů"
#: disk-utils/partx.c:91
msgid "human readable size"
msgstr "přehledná velikost"
#: disk-utils/partx.c:92
msgid "partition name"
msgstr "název oddílu"
#: disk-utils/partx.c:93 misc-utils/findmnt.c:130 misc-utils/lsblk.c:154
msgid "partition UUID"
msgstr "UUID oddílu"
#: disk-utils/partx.c:94
msgid "partition table type (dos, gpt, ...)"
msgstr "druh tabulky rozdělení disku (DOS, GPT, …)"
#: disk-utils/partx.c:95 misc-utils/lsblk.c:155
msgid "partition flags"
msgstr "příznaky oddílu"
#: disk-utils/partx.c:96
msgid "partition type (a string, a UUID, or hex)"
msgstr "druh oddílu (řetězec, UUID nebo šestnáctkové číslo)"
#: disk-utils/partx.c:114 sys-utils/losetup.c:482
msgid "failed to initialize loopcxt"
msgstr "loopctx se nepodařilo inicializovat"
#: disk-utils/partx.c:118
#, c-format
msgid "%s: failed to find unused loop device"
msgstr "%s: žádné nepoužité loop zařízení nebylo možné najít"
#: disk-utils/partx.c:122
#, c-format
msgid "Trying to use '%s' for the loop device\n"
msgstr "Pro zařízení loop se zkusí použít „%s“\n"
#: disk-utils/partx.c:126
#, c-format
msgid "%s: failed to set backing file"
msgstr "%s: nastavení podkladového souboru selhalo"
#: disk-utils/partx.c:131 sys-utils/losetup.c:671
#, c-format
msgid "%s: failed to set up loop device"
msgstr "%s: zařízení loop se nepodařilo nastavit"
#: disk-utils/partx.c:161 login-utils/lslogins.c:324 misc-utils/findmnt.c:391
#: misc-utils/lsblk.c:327 misc-utils/lslocks.c:340 sys-utils/losetup.c:101
#: sys-utils/lscpu.c:328 sys-utils/prlimit.c:277 sys-utils/swapon.c:135
#: sys-utils/wdctl.c:151 sys-utils/zramctl.c:113
#, c-format
msgid "unknown column: %s"
msgstr "neznámý sloupec: %s"
#: disk-utils/partx.c:208
#, c-format
msgid "%s: failed to get partition number"
msgstr "%s: získání čísla oddílu selhalo"
#: disk-utils/partx.c:273
#, c-format
msgid "%s: error deleting partition %d"
msgstr "%s: chyba při mazání oddílu %d"
#: disk-utils/partx.c:275
#, c-format
msgid "%s: error deleting partitions %d-%d"
msgstr "%s: chyba při mazání oddílů %d–%d"
#: disk-utils/partx.c:299 disk-utils/partx.c:446 disk-utils/partx.c:974
#, c-format
msgid "specified range <%d:%d> does not make sense"
msgstr "zadaný rozsah <%d:%d> nedává smysl"
#: disk-utils/partx.c:308
#, c-format
msgid "%s: partition #%d removed\n"
msgstr "%s: oddíl č. %d odstraněn\n"
#: disk-utils/partx.c:312
#, c-format
msgid "%s: partition #%d doesn't exist\n"
msgstr "%s: oddíl č. %d neexistuje\n"
#: disk-utils/partx.c:317
#, c-format
msgid "%s: deleting partition #%d failed"
msgstr "%s: odstranění oddílu č. %d selhalo"
#: disk-utils/partx.c:337
#, c-format
msgid "%s: error adding partition %d"
msgstr "%s: chyba při přidávání oddílu %d"
#: disk-utils/partx.c:339
#, c-format
msgid "%s: error adding partitions %d-%d"
msgstr "%s: chyb při přidávání oddílů %d–%d"
#: disk-utils/partx.c:376 disk-utils/partx.c:482
#, c-format
msgid "%s: partition #%d added\n"
msgstr "%s: přidán oddíl č. %d\n"
#: disk-utils/partx.c:381
#, c-format
msgid "%s: adding partition #%d failed"
msgstr "%s: přidání oddílu č. %d selhalo"
#: disk-utils/partx.c:416
#, c-format
msgid "%s: error updating partition %d"
msgstr "%s: chyba při aktualizaci oddílu %d"
#: disk-utils/partx.c:418
#, c-format
msgid "%s: error updating partitions %d-%d"
msgstr "%s: chyba při aktualizaci oddílů %d–%d"
#: disk-utils/partx.c:455
#, c-format
msgid "%s: no partition #%d"
msgstr "%s: žádný oddíl č. %d"
#: disk-utils/partx.c:476
#, c-format
msgid "%s: partition #%d resized\n"
msgstr "%s: oddíl č. %d změnil velikost\n"
#: disk-utils/partx.c:490
#, c-format
msgid "%s: updating partition #%d failed"
msgstr "%s: aktualizace oddílu č. %d selhala"
#: disk-utils/partx.c:527
#, c-format
msgid "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sector, %6ju MB)\n"
msgid_plural "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sectors, %6ju MB)\n"
msgstr[0] "č. %2d: %9ju–%9ju (%9ju sektor, %6ju MB)\n"
msgstr[1] "č. %2d: %9ju–%9ju (%9ju sektory, %6ju MB)\n"
msgstr[2] "č. %2d: %9ju–%9ju (%9ju sektorů, %6ju MB)\n"
#: disk-utils/partx.c:546 misc-utils/findmnt.c:703 misc-utils/findmnt.c:720
#: misc-utils/lslocks.c:402
msgid "failed to add line to output"
msgstr "přidání řádku na výstup selhalo"
#: disk-utils/partx.c:609
msgid "failed to add data to output table"
msgstr "přidání dat na výstup selhalo"
#: disk-utils/partx.c:632 login-utils/lslogins.c:899 misc-utils/findmnt.c:1559
#: misc-utils/lsblk.c:1769 misc-utils/lslocks.c:461 sys-utils/losetup.c:300
#: sys-utils/lscpu.c:1434 sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/swapon.c:268
#: sys-utils/wdctl.c:259 sys-utils/zramctl.c:339
msgid "failed to initialize output table"
msgstr "výstupní tabulku se nepodařilo inicializovat"
#: disk-utils/partx.c:643 misc-utils/findmnt.c:1581 misc-utils/lsblk.c:1785
#: misc-utils/lslocks.c:471 sys-utils/losetup.c:308 sys-utils/losetup.c:344
#: sys-utils/lscpu.c:1439 sys-utils/prlimit.c:306 sys-utils/swapon.c:277
#: sys-utils/wdctl.c:270 sys-utils/zramctl.c:348
msgid "failed to initialize output column"
msgstr "výstupní sloupec se nepodařilo inicializovat"
#: disk-utils/partx.c:683
#, c-format
msgid "failed to initialize blkid filter for '%s'"
msgstr "filtr blkid pro „%s“ se nepodařilo inicializovat"
#: disk-utils/partx.c:691
#, c-format
msgid "%s: failed to read partition table"
msgstr "%s: tabulku rozdělení disku se nepodařilo načíst"
#: disk-utils/partx.c:697
#, c-format
msgid "%s: partition table type '%s' detected\n"
msgstr "%s: nalezena tabulka rozdělení disku typu „%s“\n"
#: disk-utils/partx.c:701
#, c-format
msgid "%s: partition table with no partitions"
msgstr "%s: tabulka rozdělení disku bez oddílů"
#: disk-utils/partx.c:713
#, c-format
msgid " %s [-a|-d|-s|-u] [--nr <n:m> | <partition>] <disk>\n"
msgstr " %s [-a|-d|-s|-u] [--nr <n:m> | <oddíl>] <disk>\n"
#: disk-utils/partx.c:717
msgid "Tell the kernel about the presence and numbering of partitions.\n"
msgstr "Řekne jádru o existenci a číslování oddílů.\n"
#: disk-utils/partx.c:720
msgid " -a, --add add specified partitions or all of them\n"
msgstr " -a, --add přidá zadané nebo všechny oddíly\n"
#: disk-utils/partx.c:721
msgid " -d, --delete delete specified partitions or all of them\n"
msgstr " -d, --delete smaže zadané nebo všechny oddíly\n"
#: disk-utils/partx.c:722
msgid " -u, --update update specified partitions or all of them\n"
msgstr " -u, --update aktualizuje zadané nebo všechny oddíly\n"
#: disk-utils/partx.c:723
msgid ""
" -s, --show list partitions\n"
"\n"
msgstr ""
" -s, --show vypíše oddíly\n"
"\n"
#: disk-utils/partx.c:724 misc-utils/lsblk.c:1535
msgid " -b, --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr ""
" -b, --bytes velikosti vypisuje v bajtech namísto podobě vhodné\n"
" pro člověka\n"
#: disk-utils/partx.c:725
msgid " -g, --noheadings don't print headings for --show\n"
msgstr " -g, --noheadings nezobrazuje záhlaví ve výpisu --show\n"
#: disk-utils/partx.c:726
msgid " -n, --nr <n:m> specify the range of partitions (e.g. --nr 2:4)\n"
msgstr " -n, --nr <m:n> určuje rozsah oddílů (např. --nr 2:4)\n"
#: disk-utils/partx.c:727
msgid " -o, --output <list> define which output columns to use\n"
msgstr ""
" -o, --output <seznam>\n"
" určuje, které výstupní sloupce se použijí\n"
#: disk-utils/partx.c:728 misc-utils/lsblk.c:1548
msgid " -P, --pairs use key=\"value\" output format\n"
msgstr " -P, --pairs výstup ve formátu klíč=\"hodnota\"\n"
#: disk-utils/partx.c:729 misc-utils/lsblk.c:1549
msgid " -r, --raw use raw output format\n"
msgstr " -r, --raw neformátovaný výstup\n"
#: disk-utils/partx.c:730
msgid " -t, --type <type> specify the partition type (dos, bsd, solaris, etc.)\n"
msgstr " -t, --type <druh> určuje druh oddílu (dos, bsd, solaris, atd.)\n"
#: disk-utils/partx.c:731 sys-utils/fallocate.c:91
msgid " -v, --verbose verbose mode\n"
msgstr " -v, --verbose podrobný režim\n"
#: disk-utils/partx.c:737
msgid ""
"\n"
"Available columns (for --show, --raw or --pairs):\n"
msgstr ""
"\n"
"Dostupné sloupce (pro přepínače --show, --raw nebo --pairs):\n"
#: disk-utils/partx.c:810
msgid "failed to parse --nr <M-N> range"
msgstr "rozsah --nr <M–N> se nepodařilo rozebrat"
#: disk-utils/partx.c:910
msgid "--nr and <partition> are mutually exclusive"
msgstr "argumenty --nr a ODDÍL se vzájemně vylučují"
#: disk-utils/partx.c:929
#, c-format
msgid "partition: %s, disk: %s, lower: %d, upper: %d\n"
msgstr "oddíl: %s, disk %s, dolní: %d: horní: %d\n"
#: disk-utils/partx.c:941
#, c-format
msgid "%s: cannot delete partitions"
msgstr "%s: oddíly nelze smazat"
#: disk-utils/partx.c:944
#, c-format
msgid "%s: partitioned loop devices unsupported"
msgstr "%s: zařízení loop rozdělená na oddíly nejsou podporována"
#: disk-utils/partx.c:961
#, c-format
msgid "%s: failed to initialize blkid prober"
msgstr "%s: nepodařilo inicializovat sondu blkid"
#: disk-utils/raw.c:52
#, c-format
msgid ""
" %1$s %2$srawN <major> <minor>\n"