blob: 1b4f3005b6955476e3ab07682164493bad103cef [file] [log] [blame]
# Danish translation util-linux.
# Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc. og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
# Claus Sørensen <cs@klid.dk>, 2000.
# Keld Jørn Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2001-2002, 2004, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
#
# adresse space -> adresserum (evt. adresseplads)
# alloc -> allokere (tildele)
# argument -> parameter
# backing file -> reservefil
# blank -> tom (men meget usikker her)
# bogus -> bogus (kunne måske godt være vrøvle)
# bounding -> omgivende
# buffer -> mellemlager
# capability -> evne (nogle bedre forslag?)
# decompression -> dekomprimering
# deprecated -> forældet
# descriptor -> beskrivelse
# detach -> afkobl
# directory -> mappe
# divisor -> nævner
# drift factor -> hastighedsfaktor
# epoch -> epoke
# failed -> mislykkedes
# flag -> flag
# get -> indhente (alternativer: finde, få)
# Hardware Clock -> maskinuret (udstyrsuret)
# hibernation -> dvale
# hot-pluggable -> ? (bemærk engelsk har heller ikke helt styr på den, er både med og uden bindestreg)
# ID -> id
# implies -> medfører
# initramfs -> et initramfs (da et filsystem)
# inode -> inode (en inode er noget som alle filer på ext3 og lignende
# filsystemer har. Det angiver vist et logisk sted på
# disken hvor den ligger) Flertal inoder
# label -> etiket (mærke (bruges for tag), mærkat)
# link -> henvisning (lænke)
# loop -> loop (kunne også være løkke)
# loopdev -> løkkeenhed (er en forkortelse for løkkeenhed)
# max -> maks. (husk punktummet)
# mapfile, map file -> afbildningsfil
# parse -> fortolke
# policy -> politik (retningslinje)
# prober -> testprogram
# read-write -> læs/skriv (måske læsbar/skrivbar)
# resident -> hjemmehørende
# save file -> redningsfil (kunne også være gemmefil)
# semaphore -> semafor (signalmast)
# set -> angiv
# sleep -> dvale (måske problem se hibernation)
# SGI volhdr -> SGI volhdr (var tidligere SGI bndhvd, kunne også være dskhdr)
# stat -> stat (stat (Unix), a system call on POSIX and Unix-like systems)
# summary -> referat
# suspend -> hvile
# tag -> mærke
# tray -> skuffe (ved cd-rom)
# uncompressing -> udpakker (se decompression)
# UTC -> GMT
# (UTC (også kaldet zulutid) er den internationale tidszone, som (næsten)
# er det samme som Greenwich Mean Time. Tidsforskellen mellem dansk tid
# og UTC er plus én time ved normaltid og plus to timer ved sommertid.
# Bruges ofte som synonymer. Dette til trods for, at UTC og GMT kan afvige
# få tiendedele af et sekund fra hinanden på grund af Jordens uregelmæssige
# rotationshastighed.
# verbose output -> uddybende tilstand
# volume -> diskenhed (bind, arkiv, diskområde)
# wakeup -> opvågning
# whole disk -> hele disken
# "", '' -> »«
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux-2.26-rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-19 13:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-12 19:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: disk-utils/addpart.c:14
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number> <start> <length>\n"
msgstr " %s <diskenhed> <partitionsnummer> <start> <længde>\n"
#: disk-utils/addpart.c:18
msgid "Tell the kernel about the existence of a specified partition.\n"
msgstr "Fortæl kernen om eksistensen af en specificeret partitiion.\n"
#: disk-utils/addpart.c:56 disk-utils/blockdev.c:276 disk-utils/blockdev.c:420
#: disk-utils/blockdev.c:447 disk-utils/cfdisk.c:2278 disk-utils/delpart.c:57
#: disk-utils/fdformat.c:229 disk-utils/fdisk.c:624 disk-utils/fdisk.c:867
#: disk-utils/fdisk-list.c:205 disk-utils/fdisk-list.c:245
#: disk-utils/fsck.c:1430 disk-utils/fsck.cramfs.c:150
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:507 disk-utils/isosize.c:134
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:192 disk-utils/mkfs.cramfs.c:164
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:664 disk-utils/mkfs.cramfs.c:791
#: disk-utils/mkfs.minix.c:757 disk-utils/mkswap.c:216 disk-utils/mkswap.c:255
#: disk-utils/partx.c:952 disk-utils/resizepart.c:101 disk-utils/sfdisk.c:384
#: disk-utils/sfdisk.c:440 disk-utils/sfdisk.c:494 disk-utils/sfdisk.c:553
#: disk-utils/sfdisk.c:620 disk-utils/sfdisk.c:652 disk-utils/sfdisk.c:1100
#: disk-utils/swaplabel.c:60 libfdisk/src/bsd.c:582 lib/path.c:70
#: lib/path.c:82 login-utils/islocal.c:87 login-utils/last.c:659
#: login-utils/last-deprecated.c:245 login-utils/sulogin.c:468
#: login-utils/sulogin.c:506 login-utils/utmpdump.c:126
#: login-utils/utmpdump.c:348 login-utils/utmpdump.c:370
#: login-utils/vipw.c:256 login-utils/vipw.c:274 misc-utils/findmnt.c:1111
#: misc-utils/logger.c:698 misc-utils/mcookie.c:115 misc-utils/uuidd.c:225
#: sys-utils/blkdiscard.c:154 sys-utils/dmesg.c:520 sys-utils/eject.c:508
#: sys-utils/eject.c:708 sys-utils/fallocate.c:374 sys-utils/fsfreeze.c:128
#: sys-utils/fstrim.c:72 sys-utils/hwclock.c:283 sys-utils/hwclock-cmos.c:633
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:162 sys-utils/hwclock-rtc.c:256
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:414 sys-utils/hwclock-rtc.c:435
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:482 sys-utils/ldattach.c:371
#: sys-utils/nsenter.c:117 sys-utils/rtcwake.c:109 sys-utils/rtcwake.c:268
#: sys-utils/rtcwake.c:527 sys-utils/setpriv.c:230 sys-utils/setpriv.c:529
#: sys-utils/setpriv.c:552 sys-utils/swapon.c:345 sys-utils/swapon.c:508
#: sys-utils/switch_root.c:163 sys-utils/unshare.c:79 sys-utils/unshare.c:94
#: sys-utils/wdctl.c:321 sys-utils/wdctl.c:377 term-utils/agetty.c:2499
#: term-utils/script.c:221 term-utils/script.c:246 term-utils/script.c:694
#: term-utils/scriptreplay.c:206 term-utils/scriptreplay.c:209
#: term-utils/wall.c:276 text-utils/more.c:607 text-utils/rev.c:142
#: text-utils/tailf.c:61 text-utils/tailf.c:98 text-utils/ul.c:225
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kunne ikke åbne %s"
#: disk-utils/addpart.c:59 disk-utils/delpart.c:60 disk-utils/resizepart.c:98
msgid "invalid partition number argument"
msgstr "ugyldig parameter for partitionsnummer"
#: disk-utils/addpart.c:60
msgid "invalid start argument"
msgstr "ugyldig startparameter"
#: disk-utils/addpart.c:61 disk-utils/resizepart.c:108
msgid "invalid length argument"
msgstr "ugyldig længdeparameter"
#: disk-utils/addpart.c:62
msgid "failed to add partition"
msgstr "kunne ikke tilføje partition"
#: disk-utils/blockdev.c:63
msgid "set read-only"
msgstr "angiv skrivebeskyttet"
#: disk-utils/blockdev.c:70
msgid "set read-write"
msgstr "angiv læs/skriv"
#: disk-utils/blockdev.c:76
msgid "get read-only"
msgstr "find skrivebeskyttet"
#: disk-utils/blockdev.c:82
msgid "get discard zeroes support status"
msgstr "find understøttelsesstatus for fjern nuller"
#: disk-utils/blockdev.c:88
msgid "get logical block (sector) size"
msgstr "find logisk blokstørrelse (sektorstørrelse)"
#: disk-utils/blockdev.c:94
msgid "get physical block (sector) size"
msgstr "find fysisk blokstørrelse (sektorstørrelse)"
#: disk-utils/blockdev.c:100
msgid "get minimum I/O size"
msgstr "find minimal I/O-størrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:106
msgid "get optimal I/O size"
msgstr "find optimal I/O-størrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:112
msgid "get alignment offset in bytes"
msgstr "find justeringsforskydning i byte"
#: disk-utils/blockdev.c:118
msgid "get max sectors per request"
msgstr "find maks. sektorer per forespørgsel"
#: disk-utils/blockdev.c:124
msgid "get blocksize"
msgstr "find blokstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:131
msgid "set blocksize on file descriptor opening the block device"
msgstr "angiv blokstørrelse på filbeskriver der åbner blokenheden"
#: disk-utils/blockdev.c:137
msgid "get 32-bit sector count (deprecated, use --getsz)"
msgstr "find 32-bit sektorantal (forældet, brug --getsz)"
#: disk-utils/blockdev.c:143
msgid "get size in bytes"
msgstr "find størrelse i byte"
#: disk-utils/blockdev.c:150
msgid "set readahead"
msgstr "angiv fremlæsning (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:156
msgid "get readahead"
msgstr "find fremlæsning (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:163
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "angiv fremlæsning for filsystem (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:169
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "find fremlæsning for filsystem (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:173
msgid "flush buffers"
msgstr "tøm mellemlagre"
#: disk-utils/blockdev.c:177
msgid "reread partition table"
msgstr "genlæs partitionstabellen"
#: disk-utils/blockdev.c:184
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
" %1$s -V\n"
" %1$s --report [devices]\n"
" %1$s [-v|-q] commands devices\n"
"\n"
"Available commands:\n"
msgstr ""
"\n"
"Brug:\n"
" %1$s -V\n"
" %1$s --report [enheder]\n"
" %1$s [-v|-q] kommanderer enheder\n"
"\n"
"Tilgængelige kommandoer:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:190
#, c-format
msgid " %-25s get size in 512-byte sectors\n"
msgstr " %-25s find størrelse i 512-byte sektorer\n"
#: disk-utils/blockdev.c:311
msgid "could not get device size"
msgstr "kunne ikke finde enhedsstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:317
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ukendt kommando: %s"
#: disk-utils/blockdev.c:333
#, c-format
msgid "%s requires an argument"
msgstr "%s kræver en parameter"
#: disk-utils/blockdev.c:368 disk-utils/blockdev.c:473
#, c-format
msgid "ioctl error on %s"
msgstr "ioctl-fejl på %s"
#: disk-utils/blockdev.c:370
#, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "%s mislykkedes.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:377
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
msgstr "%s lykkedes.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:456 misc-utils/lsblk.c:1135 misc-utils/lsblk.c:1142
#, c-format
msgid "%s: failed to initialize sysfs handler"
msgstr "%s: kunne ikke initialisere sysfs-håndtering"
#: disk-utils/blockdev.c:460
#, c-format
msgid "%s: failed to read partition start from sysfs"
msgstr "%s: kunne ikke læse partitionsstart fra sysfs"
#: disk-utils/blockdev.c:481
#, c-format
msgid "RO RA SSZ BSZ StartSec Size Device\n"
msgstr "RO RA SST BST StartSekt Størr. Enhed\n"
# "Opstartbar"
#: disk-utils/cfdisk.c:171
msgid "Bootable"
msgstr "Opstartsflag"
#: disk-utils/cfdisk.c:171
msgid "Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr "Skift opstartsflaget for den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:172
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: disk-utils/cfdisk.c:172
msgid "Delete the current partition"
msgstr "Slet den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:173
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: disk-utils/cfdisk.c:173
msgid "Create new partition from free space"
msgstr "Opret ny partition i frit område"
#: disk-utils/cfdisk.c:174
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: disk-utils/cfdisk.c:174
msgid "Quit program without writing partition table"
msgstr "Afslut program uden at ændre partitionstabellen"
#: disk-utils/cfdisk.c:175 libfdisk/src/bsd.c:957 libfdisk/src/dos.c:2267
#: libfdisk/src/gpt.c:2557 libfdisk/src/sgi.c:1139 libfdisk/src/sun.c:1083
msgid "Type"
msgstr "Type"
#: disk-utils/cfdisk.c:175
msgid "Change the partition type"
msgstr "Ændr partitionstypen"
#: disk-utils/cfdisk.c:176
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"
#: disk-utils/cfdisk.c:176
msgid "Print help screen"
msgstr "Vis hjælpeskærm"
#: disk-utils/cfdisk.c:177
msgid "Sort"
msgstr "Sorter"
#: disk-utils/cfdisk.c:177
msgid "Fix partitions order"
msgstr "Ordn partitionsrækkefølgen"
#: disk-utils/cfdisk.c:178
msgid "Write"
msgstr "Skriv"
#: disk-utils/cfdisk.c:178
msgid "Write partition table to disk (this might destroy data)"
msgstr "Skriv partitionstabellen til disk (dette kan ødelægge data)"
#: disk-utils/cfdisk.c:179
msgid "Dump"
msgstr "Dump"
#: disk-utils/cfdisk.c:179
msgid "Dump partition table to sfdisk compatible script file"
msgstr "Dump partitionstabellen til sfdisk-kompatibel skriptfil"
#: disk-utils/cfdisk.c:560 disk-utils/fdisk.c:369
#, c-format
msgid "internal error: unsupported dialog type %d"
msgstr "intern fejl: ej understøttet dialogtype %d"
#: disk-utils/cfdisk.c:1375
#, c-format
msgid "Disk: %s"
msgstr "Disk: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1377
#, c-format
msgid "Size: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Størrelse: %s, %ju byte, %ju sektorer"
# Evt. kan vi omgå det lidt mystiske "identifikation" ved bare at bruge
# forkortelsen id:
# Disk-id: ...
#: disk-utils/cfdisk.c:1380
#, c-format
msgid "Label: %s, identifier: %s"
msgstr "Etikel: %s, identifikation: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1383
#, c-format
msgid "Label: %s"
msgstr "Etiket: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1537
msgid "May be followed by M for MiB, G for GiB, T for TiB, or S for sectors."
msgstr "Kan efterfølges af M for MiB, G for GiB, T for TiB eller S for sektorer."
#: disk-utils/cfdisk.c:1543
msgid "Please, specify size."
msgstr "Angiv venligst størrelse."
#: disk-utils/cfdisk.c:1565
#, c-format
msgid "Minimum size is %ju bytes."
msgstr "Minimumstørrelse er %ju byte."
#: disk-utils/cfdisk.c:1574
#, c-format
msgid "Maximum size is %ju bytes."
msgstr "Maksmimumstørrelse er %ju byte."
#: disk-utils/cfdisk.c:1581
msgid "Failed to parse size."
msgstr "Kunne ikke fortolke størrelse."
#: disk-utils/cfdisk.c:1639
msgid "Select partition type"
msgstr "Vælg partitionstype"
#: disk-utils/cfdisk.c:1685 disk-utils/cfdisk.c:1715
msgid "Enter script file name: "
msgstr "Indtast skriptfilnavn: "
#: disk-utils/cfdisk.c:1686
msgid "The script file will be applied to in-memory partition table."
msgstr "Skriptfilen vil blive anvendt i i-hukommelse partitionstabel."
#: disk-utils/cfdisk.c:1695 disk-utils/cfdisk.c:1737
#: disk-utils/fdisk-menu.c:463 disk-utils/fdisk-menu.c:501
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Kan ikke åbne %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1697 disk-utils/fdisk-menu.c:465
#, c-format
msgid "Failed to parse script file %s"
msgstr "Kunne ikke fortolke skriptfilen %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1699 disk-utils/fdisk-menu.c:467
#, c-format
msgid "Failed to apply script %s"
msgstr "Kunne ikke anvende skriptet %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1716
msgid "The current in-memory partition table will be dumped to the file."
msgstr "Den nuværende i-hukommelse partitionstabel vil blive dumpet til filen."
#: disk-utils/cfdisk.c:1724 disk-utils/fdisk-menu.c:489
msgid "Failed to allocate script handler"
msgstr "Kunne ikke allokere skripthåndtering"
#: disk-utils/cfdisk.c:1730
msgid "Failed to read disk layout into script."
msgstr "Kunne ikke læse disklayout ind i skript."
#: disk-utils/cfdisk.c:1744
msgid "Disk layout successfully dumped."
msgstr "Disklayout blev dumpet."
#: disk-utils/cfdisk.c:1747 disk-utils/fdisk-menu.c:507
#, c-format
msgid "Failed to write script %s"
msgstr "Kunne ikke skrive skriptet %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1783
msgid "Select label type"
msgstr "Vælg etikettype"
#: disk-utils/cfdisk.c:1786 disk-utils/fdisk.c:872
msgid "Device does not contain a recognized partition table."
msgstr "Enheden indeholder ikke en genkendt partitionstabel."
#: disk-utils/cfdisk.c:1792
msgid "Select a type to create a new label or press 'L' to load script file."
msgstr "Vælg en type til at oprette en ny etiket eller tryk »L« for at indlæse skriptfil."
#: disk-utils/cfdisk.c:1837
msgid "This is cfdisk, a curses-based disk partitioning program."
msgstr "Dette er cfdisk, et curses-baseret diskpartitioneringsprogram."
#: disk-utils/cfdisk.c:1838
msgid "It lets you create, delete, and modify partitions on a block device."
msgstr "Det lader dig oprette, slette eller modificere partitioner på en blokenhed."
# se nedenfor
#: disk-utils/cfdisk.c:1840
msgid "Command Meaning"
msgstr "Kommando Betydning"
# Tror understregerne her skal passe til forrige streng
#: disk-utils/cfdisk.c:1841
msgid "------- -------"
msgstr "-------- ---------"
#: disk-utils/cfdisk.c:1842
msgid " b Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr " b Skift opstartsflaget for den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:1843
msgid " d Delete the current partition"
msgstr " d Slet den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:1844
msgid " h Print this screen"
msgstr " h Vis denne skærm"
#: disk-utils/cfdisk.c:1845
msgid " n Create new partition from free space"
msgstr " n Opret ny partition i frit område"
#: disk-utils/cfdisk.c:1846
msgid " q Quit program without writing partition table"
msgstr " q Afslut program uden at skrive partitionstabellen"
#: disk-utils/cfdisk.c:1847
msgid " s Fix partitions order (only when in disarray)"
msgstr " s Ret partitionsrækkefølge (kun når i uorden)"
#: disk-utils/cfdisk.c:1848
msgid " t Change the partition type"
msgstr " t Skift partitionstype"
#: disk-utils/cfdisk.c:1849
msgid " u Dump disk layout to sfdisk compatible script file"
msgstr ""
#: disk-utils/cfdisk.c:1850
msgid " W Write partition table to disk (you must enter uppercase W);"
msgstr " W Skriv partitionstabellen til disk (skal være stort W);"
#: disk-utils/cfdisk.c:1851
msgid " since this might destroy data on the disk, you must either"
msgstr " siden dette kan ødelægge data på disken, skal du enten"
#: disk-utils/cfdisk.c:1852
msgid " confirm or deny the write by entering 'yes' or 'no'"
msgstr " bekræfte eller afvise ved at skrive henholdsvis »ja« eller »nej«"
#: disk-utils/cfdisk.c:1853
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
msgstr "Pil op Flyt markøren til forrige partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:1854
msgid "Down Arrow Move cursor to the next partition"
msgstr "Pil ned Flyt markøren til næste partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:1855
msgid "Left Arrow Move cursor to the previous menu item"
msgstr "Venstre pil Flyt markøren til forrige menupunkt"
#: disk-utils/cfdisk.c:1856
msgid "Right Arrow Move cursor to the next menu item"
msgstr "Højre pil Flyt markøren til næste menupunkt"
#: disk-utils/cfdisk.c:1858
msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
msgstr "Bemærk: Alle kommandoerne kan angives med enten store eller små"
#: disk-utils/cfdisk.c:1859
msgid "case letters (except for Write)."
msgstr "store bogstaver (undtagen Write)."
#: disk-utils/cfdisk.c:1861
msgid "Use lsblk(8) or partx(8) to see more details about the device."
msgstr "Brug lsblk(8) eller partx(8) for at se flere detaljer om enheden."
#: disk-utils/cfdisk.c:1868
msgid "Press a key to continue."
msgstr "Tryk en tast for at fortsætte."
#: disk-utils/cfdisk.c:1949
msgid "Could not toggle the flag."
msgstr "Kunne ikke skifte flaget."
#: disk-utils/cfdisk.c:1959
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu."
msgstr "Kunne ikke slette partition %zu."
#: disk-utils/cfdisk.c:1961 disk-utils/fdisk-menu.c:590
#, c-format
msgid "Partition %zu has been deleted."
msgstr "Partition %zu er blevet slettet."
#: disk-utils/cfdisk.c:1982
msgid "Partition size: "
msgstr "Partitionsstørrelse: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2023
#, c-format
msgid "Changed type of partition %zu."
msgstr "Ændrede systemtypen for partition %zu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2025
#, c-format
msgid "The type of partition %zu is unchanged."
msgstr "Systemtypen for partition %zu er uændret."
#: disk-utils/cfdisk.c:2042
msgid "Device is open in read-only mode."
msgstr "Enhed er åben i skrivebeskyttet tilstand."
#: disk-utils/cfdisk.c:2047
msgid "Are you sure you want to write the partition table to disk? "
msgstr "Er du sikker på, at du vil skrive partitionstabellen til disken? "
#: disk-utils/cfdisk.c:2049
msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr "Tast »ja« eller »nej«, eller tryk ESC for at forlade denne dialog."
#: disk-utils/cfdisk.c:2054 login-utils/lslogins.c:210 sys-utils/lscpu.c:1263
#: sys-utils/lscpu.c:1273
msgid "yes"
msgstr "ja"
#: disk-utils/cfdisk.c:2055
msgid "Did not write partition table to disk."
msgstr "Skrev ikke partitionstabellen til disken."
#: disk-utils/cfdisk.c:2060
msgid "Failed to write disklabel."
msgstr "Kunne ikke skrive disketiket."
#: disk-utils/cfdisk.c:2063 disk-utils/fdisk-menu.c:545
msgid "The partition table has been altered."
msgstr "Partitionstabellen er ændret."
#: disk-utils/cfdisk.c:2085 disk-utils/cfdisk.c:2130
msgid "Note that partition table entries are not in disk order now."
msgstr "Bemærk at partitionstabellens indgange ikke er i diskrækkefølge nu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2110
msgid "failed to create a new disklabel"
msgstr "kunne ikke oprette en ny disketiket"
#: disk-utils/cfdisk.c:2118
msgid "failed to read partitions"
msgstr "kunne ikke læse partitioner"
#: disk-utils/cfdisk.c:2128 disk-utils/fdisk.c:864 disk-utils/fdisk-menu.c:537
msgid "Device open in read-only mode."
msgstr "Enhed åben i skrivebeskyttet tilstand."
#: disk-utils/cfdisk.c:2200
#, c-format
msgid " %1$s [options] <disk>\n"
msgstr " %1$s [tilvalg] <disk>\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2203 disk-utils/fdisk.c:642 disk-utils/sfdisk.c:1316
msgid "Display or manipulate a disk partition table.\n"
msgstr "Vis eller manipuler en diskpartitionstabel.\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2206
msgid " -L --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)\n"
msgstr " -L --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2207
msgid " -z --zero start with zeroed partition table\n"
msgstr " -z, --zero start med nulstillet partitionstabel\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2246 disk-utils/fdisk.c:774 misc-utils/cal.c:374
#: sys-utils/dmesg.c:1318 text-utils/hexdump.c:114
msgid "unsupported color mode"
msgstr "ikke understøttet farvetilstand"
#: disk-utils/cfdisk.c:2264 disk-utils/fdisk.c:714 disk-utils/sfdisk.c:193
msgid "failed to allocate libfdisk context"
msgstr "kunne ikke allokere libfdisk-kontekst"
#: disk-utils/delpart.c:14
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number>\n"
msgstr " %s <diskenhed> <partitionsnummer>\n"
#: disk-utils/delpart.c:18
msgid "Tell the kernel to forget about a specified partition.\n"
msgstr "Fortæl kernen at den skal glemme en specificeret partition.\n"
#: disk-utils/delpart.c:61
msgid "failed to remove partition"
msgstr "kunne ikke fjerne partition"
#: disk-utils/fdformat.c:52
#, c-format
msgid "Formatting ... "
msgstr "Formaterer ... "
#: disk-utils/fdformat.c:67 disk-utils/fdformat.c:137
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "færdig\n"
#: disk-utils/fdformat.c:79
#, c-format
msgid "Verifying ... "
msgstr "Verificerer ... "
#: disk-utils/fdformat.c:107
msgid "Read: "
msgstr "Læs: "
#: disk-utils/fdformat.c:109
#, c-format
msgid "Problem reading track/head %u/%u, expected %d, read %d\n"
msgstr "Problem ved læsning af spor/hoved %u/%u, ventede %d, læste %d\n"
#: disk-utils/fdformat.c:126
#, c-format
msgid ""
"bad data in track/head %u/%u\n"
"Continuing ... "
msgstr ""
"ugyldige data i spor/hoved %u/%u\n"
"Fortsætter ... "
#: disk-utils/fdformat.c:143 disk-utils/fsck.minix.c:196
#: disk-utils/swaplabel.c:117 misc-utils/wipefs.c:452
#: sys-utils/blkdiscard.c:63 sys-utils/tunelp.c:89
#, c-format
msgid " %s [options] <device>\n"
msgstr " %s [tilvalg] <enhed>\n"
#: disk-utils/fdformat.c:147
msgid "Do a low-level formatting of a floppy disk.\n"
msgstr "Udfør en formatering på lavt niveau for en diskette.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:150
msgid " -f, --from <N> start at the track N (default 0)\n"
msgstr " -f, --from <N> start på spor N (standard 0)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:151
msgid " -t, --to <N> stop at the track N\n"
msgstr " -t, --to <N> stop ved spor N\n"
#: disk-utils/fdformat.c:152
msgid ""
" -r, --repair <N> try to repair tracks failed during\n"
" the verification (max N retries)\n"
msgstr ""
" -r, --repair <N> forsøg at reparere spor der mislykkedes\n"
" under verifikationen (maks. N-forsøg)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:154
msgid " -n, --no-verify disable the verification after the format\n"
msgstr " -n, --no-verify deaktiver verifikationen efter formateringen\n"
#: disk-utils/fdformat.c:193
msgid "invalid argument - from"
msgstr "ugyldig parameter - from (fra)"
#: disk-utils/fdformat.c:197
msgid "invalid argument - to"
msgstr "ugyldig parameter - to (til)"
#: disk-utils/fdformat.c:200
msgid "invalid argument - repair"
msgstr "ugyldig parameter - repair (reparer)"
#: disk-utils/fdformat.c:220 disk-utils/fsck.cramfs.c:146
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:185 disk-utils/mkfs.cramfs.c:331
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:751 disk-utils/mkfs.cramfs.c:788
#: disk-utils/mkfs.minix.c:750 disk-utils/mkswap.c:242 disk-utils/partx.c:891
#: login-utils/last.c:673 login-utils/utmpdump.c:129 misc-utils/namei.c:231
#: misc-utils/rename.c:63 sys-utils/blkdiscard.c:157 sys-utils/dmesg.c:522
#: sys-utils/fallocate.c:198 sys-utils/fsfreeze.c:131 sys-utils/fstrim.c:76
#: sys-utils/swapon.c:482 sys-utils/switch_root.c:93
#: sys-utils/switch_root.c:133 term-utils/mesg.c:128 text-utils/more.c:598
#: text-utils/tailf.c:101 text-utils/tailf.c:281
#, c-format
msgid "stat of %s failed"
msgstr "stat for %s mislykkedes"
#: disk-utils/fdformat.c:223 disk-utils/partx.c:949 misc-utils/lsblk.c:1397
#: sys-utils/blkdiscard.c:159 sys-utils/mountpoint.c:107
#, c-format
msgid "%s: not a block device"
msgstr "%s: er ikke en blokenhed"
#: disk-utils/fdformat.c:225
#, c-format
msgid "cannot access file %s"
msgstr "kan ikke åbne filen %s"
#: disk-utils/fdformat.c:231
msgid "could not determine current format type"
msgstr "kunne ikke bestemme den eksisterende formattype"
#: disk-utils/fdformat.c:233
#, c-format
msgid "%s-sided, %d tracks, %d sec/track. Total capacity %d kB.\n"
msgstr "%s-sidet, %d spor, %d sekt/spor. Samlet kapacitet %d kB.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Double"
msgstr "Dobbelt"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Single"
msgstr "Enkelt"
#: disk-utils/fdformat.c:241
msgid "user defined start track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "brugerdefineret startspor er højere end det mediumspecificeret maksimum"
#: disk-utils/fdformat.c:243
msgid "user defined end track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "brugerdefineret slutspor er højere end det mediumspecificeret maksimum"
#: disk-utils/fdformat.c:245
msgid "user defined start track exceeds the user defined end track"
msgstr "brugerdefineret startspor er højere end det brugerdefineret slutspor"
#: disk-utils/fdformat.c:253 misc-utils/logger.c:538
msgid "close failed"
msgstr "close (luk) mislykkedes"
#: disk-utils/fdisk.c:73
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Do you really want to quit? "
msgstr ""
"\n"
"Vil du virkelig afslutte? "
#: disk-utils/fdisk.c:119
#, c-format
msgid "Select (default %c): "
msgstr "Vælg (standard %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:124
#, c-format
msgid "Using default response %c."
msgstr "Bruger standardsvar %c."
#: disk-utils/fdisk.c:137 disk-utils/fdisk.c:210 disk-utils/fdisk.c:281
msgid "Value out of range."
msgstr "Værdi uden for området."
#: disk-utils/fdisk.c:166
#, c-format
msgid "%s (%s, default %c): "
msgstr "%s (%s, standard %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:169 disk-utils/fdisk.c:235
#, c-format
msgid "%s (%s, default %ju): "
msgstr "%s (%s, standard %ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:174
#, c-format
msgid "%s (%c-%c, default %c): "
msgstr "%s (%c-%c, standard %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:177 disk-utils/fdisk.c:237
#, c-format
msgid "%s (%ju-%ju, default %ju): "
msgstr "%s (%ju-%ju, standard %ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:180
#, c-format
msgid "%s (%c-%c): "
msgstr "%s (%c-%c): "
#: disk-utils/fdisk.c:183 disk-utils/fdisk.c:239
#, c-format
msgid "%s (%ju-%ju): "
msgstr "%s (%ju-%ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:346 disk-utils/sfdisk.c:166
msgid " [Y]es/[N]o: "
msgstr " [J]a/[N]ej: "
#: disk-utils/fdisk.c:387
msgid "Partition type (type L to list all types): "
msgstr "Partitionstype (tryk L for en liste over alle typer): "
#: disk-utils/fdisk.c:388
msgid "Hex code (type L to list all codes): "
msgstr "Hex-kode (tryk L for en liste over koderne): "
#: disk-utils/fdisk.c:485
msgid "DOS Compatibility flag is set (DEPRECATED!)"
msgstr "DOS-kompatilitetsflag er sat (FORÆLDET!)"
#: disk-utils/fdisk.c:486
msgid "DOS Compatibility flag is not set"
msgstr "DOS-kompatilitetsflag er ikke sat"
#: disk-utils/fdisk.c:507
#, c-format
msgid "Partition %zu does not exist yet!"
msgstr "Partition %zu findes ikke endnu!"
#: disk-utils/fdisk.c:512 disk-utils/fdisk.c:521 libfdisk/src/ask.c:999
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: disk-utils/fdisk.c:520
#, c-format
msgid "Changed type of partition '%s' to '%s'."
msgstr "Ændrede systemtypen for partition »%s« til »%s«."
#: disk-utils/fdisk.c:524
#, c-format
msgid "Type of partition %zu is unchanged: %s."
msgstr "Systemtypen for partition %zu er uændret: %s"
#: disk-utils/fdisk.c:577
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: offset = %ju, size = %zu bytes."
msgstr ""
"\n"
"%s: forskydning = %ju, størrelse = %zu byte."
#: disk-utils/fdisk.c:583
msgid "cannot seek"
msgstr "kunne ikke søge (seek)"
#: disk-utils/fdisk.c:588
msgid "cannot read"
msgstr "kunne ikke læse"
#: disk-utils/fdisk.c:601 libfdisk/src/bsd.c:260 libfdisk/src/dos.c:946
#: libfdisk/src/gpt.c:2044
msgid "First sector"
msgstr "Første sektor"
#: disk-utils/fdisk.c:628
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE ioctl failed on %s"
msgstr "BLKGETSIZE ioctl mislykkedes på %s"
#: disk-utils/fdisk.c:637
#, c-format
msgid ""
" %1$s [options] <disk> change partition table\n"
" %1$s [options] -l [<disk>] list partition table(s)\n"
msgstr ""
" %1$s [tilvalg] <disk> ændr partitionstabel\n"
" %1$s [tilvalg] -l [<disk>] vis partitionstabeller\n"
#: disk-utils/fdisk.c:645
msgid " -b, --sector-size <size> physical and logical sector size\n"
msgstr " -b, --sector-size <str> fysisk og logisk sektorstørrelse\n"
#: disk-utils/fdisk.c:646
msgid " -c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)\n"
msgstr " -c, --compatibility[=<tilstand>] tilstand er »dos« eller »nondos« (standard)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:647
msgid " -L, --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)\n"
msgstr " -L[, --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:648
msgid " -l, --list display partitions end exit\n"
msgstr " -l, --list vis partitioner og afslut\n"
#: disk-utils/fdisk.c:649
msgid " -o, --output <list> output columns\n"
msgstr " -o, --output <vis> resultatkolonner\n"
#: disk-utils/fdisk.c:650
msgid " -t, --type <type> recognize specified partition table type only\n"
msgstr " -t, --type <type> genkend kun specificeret partitionstabeltype\n"
#: disk-utils/fdisk.c:651
msgid " -u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)\n"
msgstr " -u, --units[=<enhed>] vis enheder: »cylindere« eller »sektorer« (standard)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:652
msgid " -s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]\n"
msgstr " -s, --getsz vis enhedsstørrelse i 512-byte sektorer [FORÆLDET]\n"
#: disk-utils/fdisk.c:653
msgid " --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr " --bytes udskriv STØRRELSE i byte frem for i et læsevenligt format\n"
#: disk-utils/fdisk.c:656
msgid " -C, --cylinders <number> specify the number of cylinders\n"
msgstr " -C, --cylinders <antal> angiv antallet af cylindre\n"
#: disk-utils/fdisk.c:657
msgid " -H, --heads <number> specify the number of heads\n"
msgstr " -H, --heads <antal> angiv hovedantal\n"
#: disk-utils/fdisk.c:658
msgid " -S, --sectors <number> specify the number of sectors per track\n"
msgstr " -S, --sectors <antal> angiv antallet af sektorer per spor\n"
#: disk-utils/fdisk.c:724
msgid "invalid sector size argument"
msgstr "ugyldig parameter for sektorstørrelse"
#: disk-utils/fdisk.c:733
msgid "invalid cylinders argument"
msgstr "ugyldig parameter for cylindre"
#: disk-utils/fdisk.c:745
msgid "not found DOS label driver"
msgstr "kunne ikke finde driver for DOS-etiket"
#: disk-utils/fdisk.c:751
#, c-format
msgid "unknown compatibility mode '%s'"
msgstr "ukendt kompatibilitetstilstand »%s«"
#: disk-utils/fdisk.c:760
msgid "invalid heads argument"
msgstr "ugyldig parameter for hoveder"
#: disk-utils/fdisk.c:766
msgid "invalid sectors argument"
msgstr "ugyldig parameter for sektorer"
#: disk-utils/fdisk.c:791
#, c-format
msgid "unsupported disklabel: %s"
msgstr "ikke understøttet disketiket: %s"
#: disk-utils/fdisk.c:816
msgid "The device properties (sector size and geometry) should be used with one specified device only."
msgstr "Enhedsegenskaberne (sektorstørrelse og geometri) kræver at kun en enhed angives."
#: disk-utils/fdisk.c:855
#, c-format
msgid "Welcome to fdisk (%s)."
msgstr "Velkommen til fdisk (%s)."
#: disk-utils/fdisk.c:857 disk-utils/sfdisk.c:1137
msgid ""
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"Be careful before using the write command.\n"
msgstr ""
"Ændringer vil holdes i hukommelsen, indtil du beslutter at gemme dem.\n"
"Vær forsigtig før du bruger kommanden write (skriv).\n"
#: disk-utils/fdisk.c:877
msgid "A hybrid GPT was detected. You have to sync the hybrid MBR manually (expert command 'M')."
msgstr "En hybrid GPT blev detekteret. Du skal synkronisere den hybride MBR manuelt (ekspertkommando »M«)."
#: disk-utils/fdisk-list.c:47
#, c-format
msgid "Disk %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Disk %s: %s, %ju byte, %ju sektorer"
#: disk-utils/fdisk-list.c:54
#, c-format
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "Geometri: %d hoveder, %llu sektorer/spor, %llu cylindre"
#: disk-utils/fdisk-list.c:59
#, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr "Enheder: %s af %d * %ld = %ld byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:65
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Sektorstørrelse (logisk/fysisk): %lu byte / %lu byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:68
#, c-format
msgid "I/O size (minimum/optimal): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "I/O-størrelse (minimum/optimal): %lu byte / %lu byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:72
#, c-format
msgid "Alignment offset: %lu bytes"
msgstr "Justeringsforskydning: %lu byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:75
#, c-format
msgid "Disklabel type: %s"
msgstr "Disketikettype: %s"
# Evt. kan vi omgå det lidt mystiske "identifikation" ved bare at bruge
# forkortelsen id:
# Disk-id: ...
#: disk-utils/fdisk-list.c:79
#, c-format
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Diskidentifikation: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:107 disk-utils/fsck.c:1228
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "kunne ikke allokere iterator"
#: disk-utils/fdisk-list.c:113
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "kunne ikke allokere uddatatabel"
#: disk-utils/fdisk-list.c:154
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "kunne ikke allokere uddatalinje"
#: disk-utils/fdisk-list.c:181
#, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "Partition %zu starter ikke på en fysisk sektorgrænse."
#: disk-utils/fdisk-list.c:190
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr "Partitionstabellens indgange er ikke i diskrækkefølge."
#: disk-utils/fdisk-list.c:290
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Available columns (for -o):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilgængelige kolonner (for -o):\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:331
#, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "%s ukendt kolonne: %s"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:95
msgid "Generic"
msgstr "Generisk"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:96
msgid "delete a partition"
msgstr "slet en partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:97
msgid "list known partition types"
msgstr "vis liste over kendte partitionstyper"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:98
msgid "add a new partition"
msgstr "tilføj en ny partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:99
msgid "print the partition table"
msgstr "vis partitionstabellen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:100
msgid "change a partition type"
msgstr "skift en partitionstype"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:101
msgid "verify the partition table"
msgstr "verificer partitionstabellen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:103
msgid "print the raw data of the first sector from the device"
msgstr "vis rådataene fra den første sektor på enheden"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:104
msgid "print the raw data of the disklabel from the device"
msgstr "vis rådataene fra disketiketten på enheden"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:105
msgid "fix partitions order"
msgstr "ordn partitionsrækkefølgen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:107
msgid "Misc"
msgstr "Div."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:108
msgid "print this menu"
msgstr "vis denne menu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:109
msgid "change display/entry units"
msgstr "skift enheder for visning/indtastning"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:110
msgid "extra functionality (experts only)"
msgstr "ekstra funktionalitet (kun for eksperter)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:112
msgid "Script"
msgstr "Skript"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:113
msgid "load disk layout from sfdisk script file"
msgstr "indlæs disklayout fra sfdisk-skriptfil"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:114
msgid "dump disk layout to sfdisk script file"
msgstr "dump disklayout til sfdisk-skriptfil"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:116
msgid "Save & Exit"
msgstr "Gem og afslut"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:117
msgid "write table to disk and exit"
msgstr "skriv partitionstabel til disk og afslut"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:118
msgid "write table to disk"
msgstr "skriv tabel til disken"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:119
msgid "quit without saving changes"
msgstr "afslut uden at gemme ændringerne"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:120
msgid "return to main menu"
msgstr "returner til hovedmenuen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:122
msgid "return from BSD to DOS"
msgstr "returner fra BSD til DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:133
msgid "Create a new label"
msgstr "opret en ny etiket"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:134
msgid "create a new empty GPT partition table"
msgstr "opret en ny, tom GPT-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:135
msgid "create a new empty SGI (IRIX) partition table"
msgstr "opret en ny, tom SGI (IRIX)-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:136
msgid "create a new empty DOS partition table"
msgstr "opret en ny, tom DOS-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:137
msgid "create a new empty Sun partition table"
msgstr "opret en ny, tom Sun-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:141
msgid "create an IRIX (SGI) partition table"
msgstr "opret en IRIX-partitionstabel (SGI)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:150
msgid "Geometry"
msgstr "Geometri"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:151
msgid "change number of cylinders"
msgstr "ændr antallet af cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:152
msgid "change number of heads"
msgstr "ændr antallet af hoveder"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:153
msgid "change number of sectors/track"
msgstr "ændr antallet af sektorer/spor"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:162 include/pt-mbr-partnames.h:91
msgid "GPT"
msgstr "GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:163
msgid "change disk GUID"
msgstr "ændr disk-GUID"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:164
msgid "change partition name"
msgstr "ændr partitionsnavn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:165
msgid "change partition UUID"
msgstr "ændr partition-UUID"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:166
msgid "enter protective/hybrid MBR"
msgstr "gå til beskyttede/hybride MBR"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:169
msgid "toggle the legacy BIOS bootable flag"
msgstr "skift det forældede BIOS-opstartsflag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:170
msgid "toggle the no block IO protocol flag"
msgstr "skift protokolflaget no block IO"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:171
msgid "toggle the required partition flag"
msgstr "skift det krævede partitionsflag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:172
msgid "toggle the GUID specific bits"
msgstr "skift de GUID-specifikke dele"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:182
msgid "Sun"
msgstr "Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:183
msgid "toggle the read-only flag"
msgstr "skift skrivebeskyttelsesflag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:184
msgid "toggle the mountable flag"
msgstr "skift det monterbare flag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:186
msgid "change number of alternate cylinders"
msgstr "ændr antallet af alternative cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:187
msgid "change number of extra sectors per cylinder"
msgstr "ændr antallet af ekstra sektorer per cylinder"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:188
msgid "change interleave factor"
msgstr "ændr interleavefaktor"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:189
msgid "change rotation speed (rpm)"
msgstr "ændr rotationshastighed (omdr. per minut)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:190
msgid "change number of physical cylinders"
msgstr "ændr antallet af fysiske cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:199
msgid "SGI"
msgstr "SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:200
msgid "select bootable partition"
msgstr "vælg en opstartspartition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:201
msgid "edit bootfile entry"
msgstr "rediger indgang i opstartsfil"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:202
msgid "select sgi swap partition"
msgstr "vælg sgi swap-partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:203
msgid "create SGI info"
msgstr "opret SGI-information"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:212
msgid "DOS (MBR)"
msgstr "DOS (MBR)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:213
msgid "toggle a bootable flag"
msgstr "skift et opstartsflag (bootable)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:214
msgid "edit nested BSD disklabel"
msgstr "rediger indlejret BSD-disketiket"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:215
msgid "toggle the dos compatibility flag"
msgstr "skift DOS-kompatilitetsflaget"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:217
msgid "move beginning of data in a partition"
msgstr "flyt starten på data i en partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:218
msgid "change the disk identifier"
msgstr "skift diskidentifikationen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:220
msgid "return from protective/hybrid MBR to GPT"
msgstr "returner fra beskyttet/hybrid MBR til GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:230
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:231
msgid "edit drive data"
msgstr "rediger drevdata"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:232
msgid "install bootstrap"
msgstr "installer opstartsigangsætter (»bootstrap«)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:233
msgid "show complete disklabel"
msgstr "vis hele disketiketten"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:234
msgid "link BSD partition to non-BSD partition"
msgstr "lænk en BSD-partition til en ikke-BSD-partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:366
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help (expert commands):\n"
msgstr ""
"\n"
"Hjælp (ekspertkommandoer):\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:368 disk-utils/sfdisk.c:929
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help:\n"
msgstr ""
"\n"
"Hjælp:\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:388
#, c-format
msgid "You're editing nested '%s' partition table, primary partition table is '%s'."
msgstr "Du redigerer en indlejret »%s«-partitionstabel, primær partitionstabel er »%s«."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:418
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Ekspertkommando (m for hjælp): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:420
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Kommando (m for hjælp): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:430
#, c-format
msgid "%c: unknown command"
msgstr "%c: ukendt kommando"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:456 disk-utils/fdisk-menu.c:483
msgid "Enter script file name"
msgstr "Indtast skriptfilnavn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:469
msgid "Script successfully applied."
msgstr "Skript anvendt."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:495
msgid "Failed to transform disk layout into script"
msgstr "Kunne ikke transformere disklayout til skript"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:509
msgid "Script successfully saved."
msgstr "Skript gemt."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:542
msgid "failed to write disklabel"
msgstr "kunne ikke skrive disketiket"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:588
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu"
msgstr "Kunne ikke slette partition %zu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:612
msgid "Changing display/entry units to cylinders (DEPRECATED!)."
msgstr "Skifter enheder for visning/indtastning til cylindre (FORÆLDET!)."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:614
msgid "Changing display/entry units to sectors."
msgstr "Skifter enheder for visning/indtastning til sektorer."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:624 disk-utils/fdisk-menu.c:788
msgid "Leaving nested disklabel."
msgstr "Efterlader indlejret disketiket."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:665
msgid "Entering protective/hybrid MBR disklabel."
msgstr "Går i beskyttet/hybrid MBR-disketiket."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:681
msgid "New UUID (in 8-4-4-4-12 format)"
msgstr "Ny UUID (i 8-4-4-4-12-format)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:696
msgid "New name"
msgstr "Nyt navn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:759
msgid "Entering nested BSD disklabel."
msgstr "Indtaster indlejret BSD-disketiket."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:945
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Antal cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:949
msgid "Number of heads"
msgstr "Antal hoveder"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:953
msgid "Number of sectors"
msgstr "Antal sektorer"
#: disk-utils/fsck.c:208
#, c-format
msgid "%s is mounted\n"
msgstr "%s er monteret\n"
#: disk-utils/fsck.c:210
#, c-format
msgid "%s is not mounted\n"
msgstr "%s er ikke monteret\n"
#: disk-utils/fsck.c:324 disk-utils/fsck.cramfs.c:169
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:176 disk-utils/fsck.cramfs.c:230
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:248 disk-utils/sfdisk.c:250 libfdisk/src/bsd.c:587
#: lib/path.c:110 lib/path.c:131 lib/path.c:152 lib/path.c:200
#: login-utils/last.c:196 login-utils/last.c:233 login-utils/sulogin.c:675
#: sys-utils/setpriv.c:239 term-utils/setterm.c:731 term-utils/setterm.c:788
#: term-utils/setterm.c:792 term-utils/setterm.c:799
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "kan ikke læse %s"
#: disk-utils/fsck.c:326 lib/path.c:133 lib/path.c:154
#, c-format
msgid "parse error: %s"
msgstr "fortolkningsfejl: %s"
#: disk-utils/fsck.c:353
#, c-format
msgid "cannot create directory %s"
msgstr "kan ikke oprette mappe %s"
#: disk-utils/fsck.c:366
#, c-format
msgid "Locking disk by %s ... "
msgstr "Låser disk efter %s ... "
#: disk-utils/fsck.c:377
#, c-format
msgid "(waiting) "
msgstr "(venter) "
#. TRANSLATORS: These are followups to "Locking disk...".
#: disk-utils/fsck.c:387
msgid "succeeded"
msgstr "lykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:387
msgid "failed"
msgstr "mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:405
#, c-format
msgid "Unlocking %s.\n"
msgstr "Låser %s op.\n"
#: disk-utils/fsck.c:438
#, c-format
msgid "failed to setup description for %s"
msgstr "kunne ikke opsætte beskrivelse for %s"
# evt. "i linje "
#: disk-utils/fsck.c:468
#, c-format
msgid "%s: parse error at line %d -- ignore"
msgstr "%s: fortolk fejl på linje %d - ignorer"
#: disk-utils/fsck.c:500 disk-utils/fsck.c:502
#, c-format
msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: kunne ikke fortolke fstab"
#: disk-utils/fsck.c:663 login-utils/login.c:979 login-utils/sulogin.c:1041
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:295 sys-utils/nsenter.c:142
#: sys-utils/swapon.c:302 sys-utils/unshare.c:221 term-utils/script.c:278
#: term-utils/script.c:288
msgid "fork failed"
msgstr "forgrening mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:670
#, c-format
msgid "%s: execute failed"
msgstr "%s: kør mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:758
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr "vent: Ikke flere underprocesser?!?"
#: disk-utils/fsck.c:761 sys-utils/flock.c:312 sys-utils/swapon.c:326
#: sys-utils/unshare.c:226
msgid "waitpid failed"
msgstr "waitpid mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:779
#, c-format
msgid "Warning... %s for device %s exited with signal %d."
msgstr "Advarsel... %s for enhed %s afsluttede med signal %d."
#: disk-utils/fsck.c:785
#, c-format
msgid "%s %s: status is %x, should never happen."
msgstr "%s %s: status er %x, bør aldrig ske."
#: disk-utils/fsck.c:831
#, c-format
msgid "Finished with %s (exit status %d)\n"
msgstr "Afsluttede med %s (afslutningsstatus %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:909
#, c-format
msgid "error %d (%m) while executing fsck.%s for %s"
msgstr "fejl %d (%m) under kørsel af fsck.%s for %s"
#: disk-utils/fsck.c:975
msgid ""
"Either all or none of the filesystem types passed to -t must be prefixed\n"
"with 'no' or '!'."
msgstr ""
"Enten alle eller ingen af filsystemtyperne videresendt til -t skal være\n"
"foranstillet med »nej« eller »!«."
#: disk-utils/fsck.c:1091
#, c-format
msgid "%s: skipping bad line in /etc/fstab: bind mount with nonzero fsck pass number"
msgstr "%s: springer ugyldig linje i /etc/fstab over: bind montering med fcsk-pass-tal der er forskelligt fra nul"
#: disk-utils/fsck.c:1103
#, c-format
msgid "%s: skipping nonexistent device\n"
msgstr "%s: springer enhed der ikke findes over\n"
#: disk-utils/fsck.c:1108
#, c-format
msgid "%s: nonexistent device (\"nofail\" fstab option may be used to skip this device)\n"
msgstr "%s: ikkeeksisterende enhed (fstab-tilvalget »nofail« kan bruges til at springe denne enhed over)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1125
#, c-format
msgid "%s: skipping unknown filesystem type\n"
msgstr "%s: springer ukendt filsystemtype over\n"
#: disk-utils/fsck.c:1139
#, c-format
msgid "cannot check %s: fsck.%s not found"
msgstr "kan ikke tjekke %s: fsck.%s blev ikke fundet"
#: disk-utils/fsck.c:1243
msgid "Checking all file systems.\n"
msgstr "Kontrollerer alle filsystemer.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1334
#, c-format
msgid "--waiting-- (pass %d)\n"
msgstr "--venter-- (gennemgang %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1359
#, c-format
msgid " %s [options] -- [fs-options] [<filesystem> ...]\n"
msgstr " %s [tilvalg] -- [fs-tilvalg] [<filsystem> ...]\n"
#: disk-utils/fsck.c:1363
msgid "Check and repair a Linux filesystem.\n"
msgstr "Kontroller og reparer et Linux-filsystem.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1366
msgid " -A check all filesystems\n"
msgstr " -A Kontroller alle filsystemer\n"
#: disk-utils/fsck.c:1367
msgid " -C [<fd>] display progress bar; file descriptor is for GUIs\n"
msgstr " -C [<fd>] vis statusbjælke; filbeskriver er for grafiske brugerflader\n"
#: disk-utils/fsck.c:1368
msgid " -l lock the device to guarantee exclusive access\n"
msgstr " -l lås enheden for at garantere eksklusiv adgang\n"
#: disk-utils/fsck.c:1369
msgid " -M do not check mounted filesystems\n"
msgstr " -M kontroller ikke monterede filsystemer\n"
#: disk-utils/fsck.c:1370
msgid " -N do not execute, just show what would be done\n"
msgstr " -N kør ikke, bare vis hvad der skal gøres\n"
#: disk-utils/fsck.c:1371
msgid " -P check filesystems in parallel, including root\n"
msgstr " -P kontroller filsystemer parallelt, inklusiv root\n"
#: disk-utils/fsck.c:1372
msgid " -R skip root filesystem; useful only with '-A'\n"
msgstr " -R udelad root-filsystem; nyttig kun med »-A«\n"
#: disk-utils/fsck.c:1373
msgid " -r report statistics for each device checked\n"
msgstr " -r rapporter statistik for hver kontrolleret enhed\n"
#: disk-utils/fsck.c:1374
msgid " -s serialize the checking operations\n"
msgstr " -s serialiser de kontrollerende operationer\n"
#: disk-utils/fsck.c:1375
msgid " -T do not show the title on startup\n"
msgstr " -T vis ikke titlen ved opstart\n"
#: disk-utils/fsck.c:1376
msgid ""
" -t <type> specify filesystem types to be checked;\n"
" <type> is allowed to be a comma-separated list\n"
msgstr ""
" -t <type> specificer filsystemtyper for kontrol;\n"
" <type> kan være en kommaadskilt liste\n"
#: disk-utils/fsck.c:1378
msgid " -V explain what is being done\n"
msgstr " -V forklar hvad der sker\n"
#: disk-utils/fsck.c:1379
msgid " -? display this help and exit\n"
msgstr " -? vis denne hjælpetekst og afslut\n"
#: disk-utils/fsck.c:1382
msgid "See the specific fsck.* commands for available fs-options."
msgstr "Se de specifikke fsck.*-kommandoer for tilgængelige fs-tilvalg."
#: disk-utils/fsck.c:1420
msgid "too many devices"
msgstr "for mange enheder"
#: disk-utils/fsck.c:1432
msgid "Is /proc mounted?"
msgstr "Er /proc monteret?"
# tror matching er 'passende' til et eller andet kriterium, ikke
# nødvendigvis ens
#: disk-utils/fsck.c:1440
#, c-format
msgid "must be root to scan for matching filesystems: %s"
msgstr "skal være root (rod) for at skanne for passende filsystemer: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1444
#, c-format
msgid "couldn't find matching filesystem: %s"
msgstr "kunne ikke finde filsystem der stemmer overens: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1452 disk-utils/fsck.c:1539 misc-utils/kill.c:367
#: sys-utils/eject.c:287
msgid "too many arguments"
msgstr "for mange parametre"
#: disk-utils/fsck.c:1591
msgid "the -l option can be used with one device only -- ignore"
msgstr "tilvalget -l kan kun bruges med en enhed - ignorer"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:108 misc-utils/whereis.c:189
#, c-format
msgid " %s [options] <file>\n"
msgstr " %s [tilvalg] <fil>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:111
msgid "Check and repair a compressed ROM filesystem.\n"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:114
msgid " -a for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -a kun for kompatibilitet, ignoreret\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:115
msgid " -v, --verbose be more verbose\n"
msgstr " -v, --verbose vær mere uddybende\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:116
msgid " -y for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -y kun for kompatibilitet, ignoreret\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
msgid " -b, --blocksize <size> use this blocksize, defaults to page size\n"
msgstr " -b, --blocksize <str> brug denne blokstørrelse, standard er sidestørrelse\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:118
msgid " --extract[=<dir>] test uncompression, optionally extract into <dir>\n"
msgstr " --extract[=<mappe>] test udpakning, udtræk valgfri til <mappe>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:156
#, c-format
msgid "ioctl failed: unable to determine device size: %s"
msgstr "ioctl mislykkedes: Kunne ikke bestemme filsystemets størrelse: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:162
#, c-format
msgid "not a block device or file: %s"
msgstr "hverken en blokenhed eller fil: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:165 disk-utils/fsck.cramfs.c:201
msgid "file length too short"
msgstr "fillængde for kort"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:174 disk-utils/fsck.cramfs.c:228
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:244 libfdisk/src/bsd.c:659 libfdisk/src/bsd.c:831
#: login-utils/last.c:191 login-utils/last.c:225 sys-utils/fallocate.c:203
#, c-format
msgid "seek on %s failed"
msgstr "søgning på %s mislykkedes"
# her kan vist godt bruges superblokmagi, eller lidt pænere:
# magisk superblok-tal blev ...
# ('magiske tal' er noget som man bruger til at tjekke at filsystemet
# har det godt, mener jeg.)
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:180 disk-utils/fsck.cramfs.c:182
msgid "superblock magic not found"
msgstr "magisk superbloktal blev ikke fundet"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:185
#, c-format
msgid "cramfs endianness is %s\n"
msgstr "cramfs endianness er %s\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:186
msgid "big"
msgstr "stor"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:186
msgid "little"
msgstr "lille"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:190
msgid "unsupported filesystem features"
msgstr "filsystemfunktioner er ikke understøttet"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:194
#, c-format
msgid "superblock size (%d) too small"
msgstr "superblokstørrelse (%d) er for lille"
# "zero (nul) optælling af fil"
# Ask: jeg læser det som: filtallet er nul
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:199
msgid "zero file count"
msgstr "filtallet er nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:203
msgid "file extends past end of filesystem"
msgstr "fil når ud over filsystemets slutning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:205
msgid "old cramfs format"
msgstr "gammelt cramfs-format"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:214
msgid "unable to test CRC: old cramfs format"
msgstr "kan ikke teste CRC: Gammelt cramfs-format"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:267
msgid "crc error"
msgstr "crc-fejl"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:297 disk-utils/fsck.minix.c:556
msgid "seek failed"
msgstr "søgning mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:301
msgid "read romfs failed"
msgstr "læsning af romfs mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:333
msgid "root inode is not directory"
msgstr "rod-inode er ikke en mappe"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:337
#, c-format
msgid "bad root offset (%lu)"
msgstr "ugyldig rodforskydning (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:355
msgid "data block too large"
msgstr "datablok er for stor"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:359
#, c-format
msgid "decompression error: %s"
msgstr "dekomprimeringsfejl: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:385
#, c-format
msgid " hole at %ld (%zd)\n"
msgstr " hul ved %ld (%zd)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:392 disk-utils/fsck.cramfs.c:547
#, c-format
msgid " uncompressing block at %ld to %ld (%ld)\n"
msgstr " udpakker blok fra %ld til %ld (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:399
#, c-format
msgid "non-block (%ld) bytes"
msgstr "ikke-blok (%ld) byte"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:403
#, c-format
msgid "non-size (%ld vs %ld) bytes"
msgstr "ikke-størrelse (%ld mod %ld) byte"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:409 disk-utils/fsck.cramfs.c:513
#: disk-utils/swaplabel.c:104 misc-utils/uuidd.c:350 sys-utils/fallocate.c:382
#: sys-utils/setpriv.c:535 sys-utils/setpriv.c:558 sys-utils/swapon.c:363
#: term-utils/ttymsg.c:175
#, c-format
msgid "write failed: %s"
msgstr "skrivning mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:421
#, c-format
msgid "lchown failed: %s"
msgstr "lchown mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:425
#, c-format
msgid "chown failed: %s"
msgstr "chown mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:430
#, c-format
msgid "utime failed: %s"
msgstr "utime mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:442
#, c-format
msgid "directory inode has zero offset and non-zero size: %s"
msgstr "mappen inode har nulforskydning og størrelse forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:457
#, c-format
msgid "mkdir failed: %s"
msgstr "mkdir mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:473
msgid "filename length is zero"
msgstr "længden på filnavnet er nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:475
msgid "bad filename length"
msgstr "ugyldig længde på filnavn"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:481
msgid "bad inode offset"
msgstr "ugyldig inode-forskydning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:496
msgid "file inode has zero offset and non-zero size"
msgstr "filen inode har nulforskydning og størrelse forskellig fra nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:499
msgid "file inode has zero size and non-zero offset"
msgstr "filen inode har nulstørrelse og forskydning forskellig fra nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:528
msgid "symbolic link has zero offset"
msgstr "symbolsk henvisning har nulforskydning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:530
msgid "symbolic link has zero size"
msgstr "symbolsk henvisning har nulstørrelse"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:539
#, c-format
msgid "size error in symlink: %s"
msgstr "størrelsesfejl i symbolsk henvisning: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:553
#, c-format
msgid "symlink failed: %s"
msgstr "symbolsk henvisning mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:566
#, c-format
msgid "special file has non-zero offset: %s"
msgstr "speciel fil har forskydning forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:576
#, c-format
msgid "fifo has non-zero size: %s"
msgstr "fifo har størrelse forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:582
#, c-format
msgid "socket has non-zero size: %s"
msgstr "sokkel har størrelse forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:585
#, c-format
msgid "bogus mode: %s (%o)"
msgstr "bogustilstand: %s (%o)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:594
#, c-format
msgid "mknod failed: %s"
msgstr "mknod mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:626
#, c-format
msgid "directory data start (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%zu)"
msgstr "mappedatastart (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%zu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:630
#, c-format
msgid "directory data end (%lu) != file data start (%lu)"
msgstr "mappedataslutning (%lu) != start på fildata (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:635
msgid "invalid file data offset"
msgstr "ugyldig fildataforskydning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:682 disk-utils/mkfs.cramfs.c:729
msgid "invalid blocksize argument"
msgstr "ugyldig blokstørrelsesparameter"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:703
#, c-format
msgid "%s: OK\n"
msgstr "%s: O.k.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:199
msgid "Check the consistency of a Minix filesystem.\n"
msgstr "Kontroller konsistensen for et Minix-filsystem.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:202
msgid " -l list all filenames\n"
msgstr " -l vis alle filnavne\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:203
msgid " -a automatic repair\n"
msgstr " -a automatisk reparation\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:204
msgid " -r interactive repair\n"
msgstr " -r interaktiv reparation\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:205
msgid " -v be verbose\n"
msgstr " -v vær uddybende\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:206
msgid " -s output super-block information\n"
msgstr " -s vis superblokinformation\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:207
msgid " -m activate mode not cleared warnings\n"
msgstr " -m aktiver tilstand for ikke ryddede advarsler\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:208
msgid " -f force check\n"
msgstr " -f fremtving kontrol\n"
#. TRANSLATORS: these yes no questions uses rpmatch(), and should be
#. * translated.
#: disk-utils/fsck.minix.c:267
#, c-format
msgid "%s (y/n)? "
msgstr "%s (j/n)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:267
#, c-format
msgid "%s (n/y)? "
msgstr "%s (n/j)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:284
#, c-format
msgid "y\n"
msgstr "j\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:286
#, c-format
msgid "n\n"
msgstr "n\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:302
#, c-format
msgid "%s is mounted.\t "
msgstr "%s er monteret.\t "
#: disk-utils/fsck.minix.c:304
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Vil du virkelig fortsætte"
#: disk-utils/fsck.minix.c:308
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "tjek afbrudt.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:324 disk-utils/fsck.minix.c:345
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "Zone-nr < FIRSTZONE i filen »%s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:327 disk-utils/fsck.minix.c:348
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "Zone nr >= ZONES i filen »%s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:331 disk-utils/fsck.minix.c:352
msgid "Remove block"
msgstr "Fjern blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:368
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Læsefejl: kunne ikke søge til blok i filen »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:374
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Læsefejl: ugyldig blok i filen »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:386
#, c-format
msgid ""
"Internal error: trying to write bad block\n"
"Write request ignored\n"
msgstr ""
"Intern fejl: forsøger at skrive ugyldig blok\n"
"Skriveforsøg ignoreret\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:392
msgid "seek failed in write_block"
msgstr "søgning mislykkedes i write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:395
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Skrivefejl: Ugyldig blok i fil »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:507
msgid "seek failed in write_super_block"
msgstr "søgning mislykkedes i write_super_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:509
msgid "unable to write super-block"
msgstr "kunne ikke skrive super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:522
msgid "Unable to write inode map"
msgstr "Kunne ikke skrive inode-oversigten"
#: disk-utils/fsck.minix.c:525
msgid "Unable to write zone map"
msgstr "Kunne ikke skrive zone-oversigten"
#: disk-utils/fsck.minix.c:528
msgid "Unable to write inodes"
msgstr "Kunne ikke skrive inoder"
#: disk-utils/fsck.minix.c:560
msgid "unable to alloc buffer for superblock"
msgstr "kunne ikke allokere mellemlagre for superblok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:563
msgid "unable to read super block"
msgstr "kunne ikke læse super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:581
msgid "bad magic number in super-block"
msgstr "ugyldigt magisk nummer i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:583
msgid "Only 1k blocks/zones supported"
msgstr "Kun 1k blokke/zoner understøttes"
#: disk-utils/fsck.minix.c:585
msgid "bad s_imap_blocks field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_imap_blocks-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:588
msgid "bad s_zmap_blocks field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_zmap_blocks-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:604
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til inode-oversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:607
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til zoneoversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:610
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til inoder"
#: disk-utils/fsck.minix.c:613
msgid "Unable to allocate buffer for inode count"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til inode-optælling"
#: disk-utils/fsck.minix.c:616
msgid "Unable to allocate buffer for zone count"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til zoneoptælling"
#: disk-utils/fsck.minix.c:620
msgid "Unable to read inode map"
msgstr "Kunne ikke læse inode-oversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:624
msgid "Unable to read zone map"
msgstr "Kunne ikke læse zoneoversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:628
msgid "Unable to read inodes"
msgstr "Kunne ikke læse inoder"
#: disk-utils/fsck.minix.c:630
#, c-format
msgid "Warning: Firstzone != Norm_firstzone\n"
msgstr "Advarsel: Firstzone != Norm_firstzone\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:635
#, c-format
msgid "%ld inodes\n"
msgstr "%ld inoder\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:636
#, c-format
msgid "%ld blocks\n"
msgstr "%ld blokke\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:637 disk-utils/mkfs.minix.c:550
#, c-format
msgid "Firstdatazone=%jd (%jd)\n"
msgstr "Førstedatazone=%jd (%jd)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:638
#, c-format
msgid "Zonesize=%d\n"
msgstr "Zonestørrelse=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:639
#, c-format
msgid "Maxsize=%zu\n"
msgstr "Maksstørrelse=%zu\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:640
#, c-format
msgid "Filesystem state=%d\n"
msgstr "Filsystem-tilstand=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:641
#, c-format
msgid ""
"namelen=%zd\n"
"\n"
msgstr ""
"navnelængde=%zd\n"
"\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:656 disk-utils/fsck.minix.c:706
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "Inode %d er markeret som ubrugt, men bruges af filen »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:659 disk-utils/fsck.minix.c:709
msgid "Mark in use"
msgstr "Marker i brug"
#: disk-utils/fsck.minix.c:681 disk-utils/fsck.minix.c:729
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Filen »%s« har tilstand %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:688 disk-utils/fsck.minix.c:735
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Advarsel: Antal inoder er for stort.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:747 disk-utils/fsck.minix.c:755
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "rod-inode er ikke en mappe"
#: disk-utils/fsck.minix.c:767 disk-utils/fsck.minix.c:798
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Blok blev brugt tidligere. Nu i filen »%s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:769 disk-utils/fsck.minix.c:800
#: disk-utils/fsck.minix.c:1127 disk-utils/fsck.minix.c:1136
#: disk-utils/fsck.minix.c:1183 disk-utils/fsck.minix.c:1192
msgid "Clear"
msgstr "Slet"
#: disk-utils/fsck.minix.c:779 disk-utils/fsck.minix.c:810
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Blok %d i filen »%s« er markeret som ubrugt."
#: disk-utils/fsck.minix.c:781 disk-utils/fsck.minix.c:812
msgid "Correct"
msgstr "Korriger"
#: disk-utils/fsck.minix.c:951 disk-utils/fsck.minix.c:1023
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr "Mappen »%s« indeholder forkert inode-antal for filen »%.*s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:953 disk-utils/fsck.minix.c:1025
msgid " Remove"
msgstr " Fjern"
#: disk-utils/fsck.minix.c:969 disk-utils/fsck.minix.c:1041
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: ugyldig mappe: ».« er ikke først\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:978 disk-utils/fsck.minix.c:1050
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: ugyldig mappe: »..« er ikke nummer to\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1084 disk-utils/fsck.minix.c:1101
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1087 disk-utils/fsck.minix.c:1104
#, c-format
msgid "%s: bad directory: size < 32"
msgstr "%s: ugyldig mappe: størrelse < 32"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1116
msgid "seek failed in bad_zone"
msgstr "mislykket søgning i bad_zone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1126 disk-utils/fsck.minix.c:1182
#, c-format
msgid "Inode %lu mode not cleared."
msgstr "Inode %lu-tilstand ikke slettet."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1135 disk-utils/fsck.minix.c:1191
#, c-format
msgid "Inode %lu not used, marked used in the bitmap."
msgstr "Inode %lu ikke brugt, markeret som brugt i bitoversigten."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1141 disk-utils/fsck.minix.c:1197
#, c-format
msgid "Inode %lu used, marked unused in the bitmap."
msgstr "Inode %lu i brug, markeret som ubrugt i bitoversigten."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1142 disk-utils/fsck.minix.c:1198
msgid "Set"
msgstr "Sæt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1146 disk-utils/fsck.minix.c:1202
#, c-format
msgid "Inode %lu (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
msgstr "Inode %lu (tilstand = %07o), i_nlinks=%d, optalt=%d."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1149 disk-utils/fsck.minix.c:1205
msgid "Set i_nlinks to count"
msgstr "Sæt i_nlinks til det optalte"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1161 disk-utils/fsck.minix.c:1217
#, c-format
msgid "Zone %lu: marked in use, no file uses it."
msgstr "Zone %lu: markeret som brugt, ingen filer bruger den."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1163 disk-utils/fsck.minix.c:1219
msgid "Unmark"
msgstr "Afmarker"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1168 disk-utils/fsck.minix.c:1224
#, c-format
msgid "Zone %lu: in use, counted=%d\n"
msgstr "Zone %lu: i brug, optalt=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1171 disk-utils/fsck.minix.c:1227
#, c-format
msgid "Zone %lu: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Zone %lu: ikke i brug, optalt=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1268
msgid "bad inode size"
msgstr "ugyldig inode-størrelse"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1270
msgid "bad v2 inode size"
msgstr "ugyldig v2 inode-størrelse"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1314
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "kræver terminal til interaktive reparationer"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1318
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "kunne ikke åbne %s: %s"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1329
#, c-format
msgid "%s is clean, no check.\n"
msgstr "%s er i orden, tjekkes ikke.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1332
#, c-format
msgid "Forcing filesystem check on %s.\n"
msgstr "Gennemtvinger tjek af filsystem på %s.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1334
#, c-format
msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
msgstr "Filsystem på %s er måske ikke i orden, kræver et tjek.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1366
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6ld inodes used (%ld%%)\n"
msgstr ""
"\n"
"%6ld inoder brugt (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1372
#, c-format
msgid "%6ld zones used (%ld%%)\n"
msgstr "%6ld zoner brugt (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1374
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6d regular files\n"
"%6d directories\n"
"%6d character device files\n"
"%6d block device files\n"
"%6d links\n"
"%6d symbolic links\n"
"------\n"
"%6d files\n"
msgstr ""
"\n"
"%6d regulære filer\n"
"%6d mapper\n"
"%6d tegn-enhedsfiler\n"
"%6d blok-enhedsfiler\n"
"%6d henvisninger\n"
"%6d symbolske henvisninger\n"
"------\n"
"%6d filer\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1388
#, c-format
msgid ""
"----------------------------\n"
"FILE SYSTEM HAS BEEN CHANGED\n"
"----------------------------\n"
msgstr ""
"----------------------------\n"
"-FILSYSTEM BLEV MODIFICERET-\n"
"----------------------------\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1400 disk-utils/mkfs.minix.c:808
#: disk-utils/mkswap.c:540 disk-utils/partx.c:1004 disk-utils/resizepart.c:112
#: login-utils/utmpdump.c:388 misc-utils/logger.c:333 misc-utils/logger.c:403
#: misc-utils/logger.c:464 sys-utils/dmesg.c:660 sys-utils/wdctl.c:346
#: sys-utils/wdctl.c:411 term-utils/script.c:342 term-utils/script.c:383
#: term-utils/script.c:502 text-utils/pg.c:1249
msgid "write failed"
msgstr "skrivning mislykkedes"
#: disk-utils/isosize.c:136
#, c-format
msgid "%s: might not be an ISO filesystem"
msgstr "%s: må ikke være et ISO-filsystem"
#: disk-utils/isosize.c:139
#, c-format
msgid "seek error on %s"
msgstr "søgefejl på %s"
#: disk-utils/isosize.c:142
#, c-format
msgid "read error on %s"
msgstr "læsefejl på %s"
#: disk-utils/isosize.c:151
#, c-format
msgid "sector count: %d, sector size: %d\n"
msgstr "sektorantal: %d, sektorstørrelse: %d\n"
#: disk-utils/isosize.c:170
#, c-format
msgid " %s [options] <iso9660_image_file>\n"
msgstr " %s [tilvalg] <iso9660_billed_fil>\n"
#: disk-utils/isosize.c:174
msgid "Show the length of an ISO-9660 filesystem.\n"
msgstr "Vis længden for et ISO-9660-filsystem.\n"
#: disk-utils/isosize.c:177
msgid " -d, --divisor=<number> divide the amount of bytes by <number>\n"
msgstr " -d, --divisor=<tal> divider antallet af byte med <tal>\n"
#: disk-utils/isosize.c:178
msgid " -x, --sectors show sector count and size\n"
msgstr " -x, --sectors vis sektorantal og størrelse\n"
#: disk-utils/isosize.c:210
msgid "invalid divisor argument"
msgstr "ugyldig parameter for nævner"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:73
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] device [block-count]\n"
msgstr "Brug: %s [tilvalg] enhed [blokantal]\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:77
msgid "Make an SCO bfs filesystem.\n"
msgstr "Lav et SCO bfs-filsystem.\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:79
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -N, --inodes=NUM specify desired number of inodes\n"
" -V, --vname=NAME specify volume name\n"
" -F, --fname=NAME specify file system name\n"
" -v, --verbose explain what is being done\n"
" -c this option is silently ignored\n"
" -l this option is silently ignored\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
" -V as version must be only option\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -N, --inodes=ANT angiv ønsket antal inoder\n"
" -V, --vname=NAVN angiv navn for diskenhed\n"
" -F, --fname=NAVN angiv navn for filsystem\n"
" -v, --verbose forklar hvad der sker\n"
" -c denne indstilling ignoreres i stilhed\n"
" -l denne indstilling ignoreres i stilhed\n"
" -V, --version vis versionsinformation og afslut\n"
" -V som version skal være eneste tilvalg\n"
" -h, --help vis denne hjælpetekst og afslut\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:144
msgid "invalid number of inodes"
msgstr "ugyldigt antal inoder"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:150
msgid "volume name too long"
msgstr "navn på diskenhed er for langt"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:157
msgid "fsname name too long"
msgstr "filsystemnavn er for langt"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:188
#, c-format
msgid "%s is not a block special device"
msgstr "%s er ikke en blokenhed"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:196
msgid "invalid block-count"
msgstr "ugyldigt blokantal"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:202
#, c-format
msgid "cannot get size of %s"
msgstr "kan ikke indhente størrelsen af %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:207
#, c-format
msgid "blocks argument too large, max is %llu"
msgstr "blokparameter er for stor, maks. er %llu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:222
msgid "too many inodes - max is 512"
msgstr "for mange inoder - øvre grænse er 512"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:232
#, c-format
msgid "not enough space, need at least %llu blocks"
msgstr "ikke plads nok, kræver mindst %llu blokke"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:244
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Enhed: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:245
#, c-format
msgid "Volume: <%-6s>\n"
msgstr "Diskenhed: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:246
#, c-format
msgid "FSname: <%-6s>\n"
msgstr "FSnavn: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:247
#, c-format
msgid "BlockSize: %d\n"
msgstr "Blokstørrelse: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:249
#, c-format
msgid "Inodes: %lu (in 1 block)\n"
msgstr "Inoder: %lu (i en blok)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:252
#, c-format
msgid "Inodes: %lu (in %llu blocks)\n"
msgstr "Inoder: %lu (i %llu blokke)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:254
#, c-format
msgid "Blocks: %lld\n"
msgstr "Blokke: %lld\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:255
#, c-format
msgid "Inode end: %d, Data end: %d\n"
msgstr "Inode-slut: %d, data-slut: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:260
msgid "error writing superblock"
msgstr "fejl under skrivning af superblok"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:281
msgid "error writing root inode"
msgstr "fejl under skrivning af rod-inode"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:286
msgid "error writing inode"
msgstr "fejl under skrivning af inode"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:289
msgid "seek error"
msgstr "søgefejl"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:295
msgid "error writing . entry"
msgstr "fejl under skrivning af .-indgang"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:299
msgid "error writing .. entry"
msgstr "fejl under skrivning af ..-indgang"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:302
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "fejl under lukning af %s"
#: disk-utils/mkfs.c:48
#, c-format
msgid " %s [options] [-t <type>] [fs-options] <device> [<size>]\n"
msgstr " %s [tilvalg] [-t <type>] [fs-tilvalg] <enhed> [<størrelse>]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:52
msgid "Make a Linux filesystem.\n"
msgstr "Lav et Linux-filsystem.\n"
#: disk-utils/mkfs.c:55
#, c-format
msgid " -t, --type=<type> filesystem type; when unspecified, ext2 is used\n"
msgstr " -t, --type=<type> filsystemtype; når uspecificeret bruges ext2\n"
#: disk-utils/mkfs.c:56
#, c-format
msgid " fs-options parameters for the real filesystem builder\n"
msgstr " fs-options parametre for den reelle filsystembygger\n"
#: disk-utils/mkfs.c:57
#, c-format
msgid " <device> path to the device to be used\n"
msgstr " <enhed> sti til enheden som skal bruges\n"
#: disk-utils/mkfs.c:58
#, c-format
msgid " <size> number of blocks to be used on the device\n"
msgstr " <størrelse> antal blokke der skal bruges på enheden\n"
#: disk-utils/mkfs.c:59
#, c-format
msgid ""
" -V, --verbose explain what is being done;\n"
" specifying -V more than once will cause a dry-run\n"
msgstr ""
" -V, --verbose forklar hvad der sker;\n"
" specificering af -V mere end en gang vil medføre et tørløb\n"
#: disk-utils/mkfs.c:61
#, c-format
msgid ""
" -V, --version display version information and exit;\n"
" -V as --version must be the only option\n"
msgstr ""
" -V, --version vis versionsinformation og afslut;\n"
" -V som --version skal være det eneste tilvalg\n"
#: disk-utils/mkfs.c:63
#, c-format
msgid " -h, --help display this help text and exit\n"
msgstr " -h, --help vis denne hjælpetekst og afslut\n"
#: disk-utils/mkfs.c:154 lib/exec_shell.c:45 login-utils/newgrp.c:233
#: login-utils/su-common.c:651 login-utils/su-common.c:980
#: login-utils/sulogin.c:811 login-utils/sulogin.c:815 schedutils/chrt.c:332
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:301
#: sys-utils/nsenter.c:375 sys-utils/prlimit.c:643 sys-utils/rtcwake.c:589
#: sys-utils/setarch.c:314 sys-utils/setarch.c:389 sys-utils/setsid.c:117
#: sys-utils/swapon.c:318 sys-utils/switch_root.c:243 sys-utils/unshare.c:258
#: term-utils/script.c:558 text-utils/pg.c:1376
#, c-format
msgid "failed to execute %s"
msgstr "kunne ikke køre %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:122
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-N endian] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
" -h print this help\n"
" -v be verbose\n"
" -E make all warnings errors (non-zero exit status)\n"
" -b blksize use this blocksize, must equal page size\n"
" -e edition set edition number (part of fsid)\n"
" -N endian set cramfs endianness (big|little|host), default host\n"
" -i file insert a file image into the filesystem (requires >= 2.4.0)\n"
" -n name set name of cramfs filesystem\n"
" -p pad by %d bytes for boot code\n"
" -s sort directory entries (old option, ignored)\n"
" -z make explicit holes (requires >= 2.3.39)\n"
" dirname root of the filesystem to be compressed\n"
" outfile output file\n"
msgstr ""
"brug: %s [-h] [-v] [-b blokstr] [-e udgave] [-N endian] [-i fil] [-n navn] mappenavn udfil\n"
" -h vis denne hjælpetekst\n"
" -v vær mere forklarende\n"
" -E gør alle advarsler til fejl (afslutningsstatus over nul)\n"
" -b blokstr benyt denne blokstørrelse, skal svare til sidestørrelsen\n"
" -e udgave angiv udgavenummer (en del af fsid)\n"
" -N endian sæt endianness for cramfs (big|little|host), standardvært\n"
" -i fil indsæt filaftryk i filsystemet (kræver >= 2.4.0)\n"
" -n navn angiv navnet på cramfs-filsystemet\n"
" -p indsæt %d byte foran opstartskoden\n"
" -s sortér mappeindgange (gammelt tilvalg, ignoreres)\n"
" -z lav eksplicitte huller (kræver >= 2.3.39)\n"
" mappenavn roden af det filsystem, der skal komprimeres\n"
" udfil uddatafil\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:155
#, c-format
msgid "readlink failed: %s"
msgstr "readlink mislykkedes: %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:299
#, c-format
msgid "could not read directory %s"
msgstr "kunne ikke læse mappe %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:324
#, c-format
msgid ""
"Very long (%zu bytes) filename `%s' found.\n"
" Please increase MAX_INPUT_NAMELEN in mkcramfs.c and recompile. Exiting."
msgstr ""
"Fandt meget langt (%zu byte) filnavn »%s«.\n"
" Forøg MAX_INPUT_NAMELEN i mkcramfs.c og genoversæt. Afslutter."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:446
msgid "filesystem too big. Exiting."
msgstr "for stort filsystem. Afslutter."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:605
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AAARGH: blok blev »komprimeret« til > 2*bloklængden (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:624
#, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+ld byte)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:669
#, c-format
msgid "cannot close file %s"
msgstr "kunne ikke lukke filen »%s«"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:735
msgid "invalid edition number argument"
msgstr "ugyldig parameter for editionsnummer"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:745
msgid "invalid endianness given; must be 'big', 'little', or 'host'"
msgstr "ugyldig endianness angivet. Skal være »big«, »little« eller »host«"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:809
#, c-format
msgid "warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum image size is %uMB. We might die prematurely."
msgstr "advarsel: et gæt på den nødvendige størrelse (øvre grænse) er %lldMB, men den maksimale aftryksstørrelse er %uMB. Vi bliver muligvis ikke færdige."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:833
msgid "ROM image map"
msgstr "ROM-aftrykskort"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:845
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Medtager: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:851
#, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
msgstr "Mappedata: %zd byte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:859
#, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
msgstr "Alt: %zd kilobyte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:864
#, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
msgstr "Superblok: %zd byte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:871
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "CRC: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:876
#, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)"
msgstr "der er tildelt for lidt plads til ROM-aftrykket (%lld tildelt, %zu brugt)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:882
#, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)"
msgstr "Skrivning af ROM-aftryk mislykkedes (%zd %zd)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:885
msgid "ROM image"
msgstr "ROM-aftryk"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:894
msgid "warning: filenames truncated to 255 bytes."
msgstr "advarsel: filnavne afkortet til 255 byte."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:896
msgid "warning: files were skipped due to errors."
msgstr "advarsel: filer oversprunget pga. fejl."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:898
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte)."
msgstr "advarsel: filstørrelser afkortet til %luMB (minus 1 byte)."
# spørgsmålet er om det *giver* sikkerhedsproblemer, eller måske bare
# er et symptom på at der kan være sikkerhedsproblemer :)
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:902
#, c-format
msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "advarsel: uids forkortet til %u bit. (Dette kan være et sikkerhedsproblem.)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:905
#, c-format
msgid "warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "advarsel: gids forkortet til %u bit. (Dette kan være et sikkerhedsproblem.)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:908
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
"that some device files will be wrong."
msgstr ""
"ADVARSEL: enhedsnumre er afkortet til %u bit. Det betyder næsten med\n"
"sikkerhed, at nogle af enhedsfilerne vil være fejlbehæftede."
#: disk-utils/mkfs.minix.c:149
#, c-format
msgid "Usage: %s [-c | -l filename] [-nXX] [-iXX] /dev/name [blocks]"
msgstr "Brug: %s [-c | -l filnavn] [-nXX] [-iXX] /dev/navn [blokke]"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:171
#, c-format
msgid "%s is mounted; will not make a filesystem here!"
msgstr "%s er monteret; vil ikke oprette et filsystem her!"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:197
#, c-format
msgid "%s: seek to boot block failed in write_tables"
msgstr "%s: mislykket søgning til opstartsblok i write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:200
#, c-format
msgid "%s: unable to clear boot sector"
msgstr "%s: kunne ikke slette opstartssektor"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:202
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_tables"
msgstr "%s: søgning mislykkedes i write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:205
#, c-format
msgid "%s: unable to write super-block"
msgstr "%s: kunne ikke skrive super-blok"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:208
#, c-format
msgid "%s: unable to write inode map"
msgstr "%s: kunne ikke skrive inode-oversigt"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:211
#, c-format
msgid "%s: unable to write zone map"
msgstr "%s: kunne ikke skrive zoneoversigt"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:214
#, c-format
msgid "%s: unable to write inodes"
msgstr "%s: kunne ikke skrive inoder"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:219
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_block"
msgstr "%s: søgning mislykkedes i write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:222
#, c-format
msgid "%s: write failed in write_block"
msgstr "%s: mislykket skrivning i write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:231 disk-utils/mkfs.minix.c:306
#: disk-utils/mkfs.minix.c:355
#, c-format
msgid "%s: too many bad blocks"
msgstr "%s: for mange ugyldige blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:239
#, c-format
msgid "%s: not enough good blocks"
msgstr "%s: ikke nok gyldige blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:489
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffer for superblock"
msgstr "%s: kunne ikke allokere mellemlagre for superblok"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:535
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffers for maps"
msgstr "%s: kunne ikke allokere mellemlagre til oversigter"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:545
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "%s: kunne ikke allokere mellemlager til inoder"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:548
#, c-format
msgid "%lu inode\n"
msgid_plural "%lu inodes\n"
msgstr[0] "%lu inode\n"
msgstr[1] "%lu inoder\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:549
#, c-format
msgid "%lu block\n"
msgid_plural "%lu blocks\n"
msgstr[0] "%lu blok\n"
msgstr[1] "%lu blokke\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:551
#, c-format
msgid "Zonesize=%zu\n"
msgstr "Zonestørrelse=%zu\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:552
#, c-format
msgid ""
"Maxsize=%zu\n"
"\n"
msgstr ""
"Maksstørrelse=%zu\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:565
#, c-format
msgid "%s: seek failed during testing of blocks"
msgstr "%s: søgning mislykkedes under test af blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:572
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr "Mystiske værdier i do_check: sandsynligvis programfejl\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:605
#, c-format
msgid "%s: seek failed in check_blocks"
msgstr "%s: søgning mislykkedes i check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:615
#, c-format
msgid "%s: bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr "%s: ugyldige blokke før dataområde: kan ikke oprette filsystem"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:622 disk-utils/mkfs.minix.c:646
#, c-format
msgid "%d bad block\n"
msgid_plural "%d bad blocks\n"
msgstr[0] "%d ugyldige blok\n"
msgstr[1] "%d ugyldige blokke\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:631
#, c-format
msgid "%s: can't open file of bad blocks"
msgstr "%s: kan ikke åbne fil med ugyldige blokke"
# den her kan jeg ikke fortolke. Måske:
# badblock-talinddatafejl på...
#: disk-utils/mkfs.minix.c:636
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr "talinddatafejl af typen badblock på linje %d\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:637
#, c-format
msgid "%s: cannot read badblocks file"
msgstr "%s: kan ikke læse badblocks-fil"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:673 disk-utils/mkfs.minix.c:675
#, c-format
msgid "%s: bad inode size"
msgstr "%s: ugyldig inode-størrelse"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:684
msgid "failed to parse number of inodes"
msgstr "kunne ikke fortolke antal inoder"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:690
msgid "failed to parse maximum length of filenames"
msgstr "kunne ikke fortolke maksimal længde for filnavne"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:723
msgid "failed to parse number of blocks"
msgstr "kunne ikke fortolke antallet af blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:766
#, c-format
msgid "%s: device is misaligned"
msgstr "%s: enhed er fejljusteret"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:769
#, c-format
msgid "block size smaller than physical sector size of %s"
msgstr "blokstørrelse mindre end fysisk sektorstørrelse på %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:773
#, c-format
msgid "cannot determine size of %s"
msgstr "kan ikke bestemme størrelse på %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:782
#, c-format
msgid "will not try to make filesystem on '%s'"
msgstr "vil ikke forsøge at oprette filsystem på »%s«"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:784
#, c-format
msgid "%s: number of blocks too small"
msgstr "%s: for lille antal blokke"
#: disk-utils/mkswap.c:81
#, c-format
msgid "Bad user-specified page size %u"
msgstr "Ugyldig sidestørrelse %u angivet af bruger"
#: disk-utils/mkswap.c:84
#, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d"
msgstr "Benytter brugerbestemt sidestørrelse %d i stedet for systemværdien %d"
#: disk-utils/mkswap.c:125
msgid "Label was truncated."
msgstr "Etiket blev afkortet."
#: disk-utils/mkswap.c:133
#, c-format
msgid "no label, "
msgstr "ingen etiket, "
#: disk-utils/mkswap.c:141
#, c-format
msgid "no uuid\n"
msgstr "ingen uuid\n"
#: disk-utils/mkswap.c:148
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
" %s [options] device [size]\n"
msgstr ""
"\n"
"Brug:\n"
" %s [tilvalg] enhed [størrelse]\n"
#: disk-utils/mkswap.c:153
msgid "Set up a Linux swap area.\n"
msgstr "Opsæt et Linux-swapområde.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:156
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -c, --check check bad blocks before creating the swap area\n"
" -f, --force allow swap size area be larger than device\n"
" -p, --pagesize SIZE specify page size in bytes\n"
" -L, --label LABEL specify label\n"
" -v, --swapversion NUM specify swap-space version number\n"
" -U, --uuid UUID specify the uuid to use\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -c, --check tjek for ugyldige blokke før oprettelse af swapområde\n"
" -f, --force tillad at størrelsen på swapområdet er større end enheden\n"
" -p, --pagesize STØRRELSE angiv sidestørrelse i byte\n"
" -L, --label ETIKET angiv etiket\n"
" -v, --swapversion NUM angiv versionsnummer for swapområde\n"
" -U, --uuid UUID angiv uuid'en der skal bruges\n"
" -V, --version vis versionsinformation og afslut\n"
" -h, --help vis denne hjælpetekst og afslut\n"
"\n"
#: disk-utils/mkswap.c:175
#, c-format
msgid "too many bad pages: %lu"
msgstr "for mange ugyldige sider: %lu"
#: disk-utils/mkswap.c:196
msgid "seek failed in check_blocks"
msgstr "søgning mislykkedes i check_blocks"
#: disk-utils/mkswap.c:204
#, c-format
msgid "%lu bad page\n"
msgid_plural "%lu bad pages\n"
msgstr[0] "%lu ugyldig side\n"
msgstr[1] "%lu ugyldige sider\n"
# måske libblkid-probe, ikke sikker (allokere ny undersøgelse af libblkid
# Jeg tror ikke det er en undersøgelse af, men snarere noget som
# undersøger noget andet. Det kan også sagtens være en probe på dansk.
# Så jeg vil foreslå:
# "kunne ikke tildele enhede til libblkid-probe
#: disk-utils/mkswap.c:229
msgid "unable to alloc new libblkid probe"
msgstr "kunne ikke allokere ny libblkid-probe"
# måske libblkid-probe, ikke sikker
#: disk-utils/mkswap.c:231
msgid "unable to assign device to libblkid probe"
msgstr "kunne ikke tildele enhed til libblkid-probe"
#: disk-utils/mkswap.c:249
#, c-format
msgid "warning: checking bad blocks from swap file is not supported: %s"
msgstr "advarsel: kontrol af ødelagte blokke fra swapfil er ikke understøttet: %s"
#: disk-utils/mkswap.c:259
#, c-format
msgid "warning: %s is misaligned"
msgstr "advarsel: %s er ikke korrekt justeret"
#: disk-utils/mkswap.c:271 disk-utils/mkswap.c:297 disk-utils/mkswap.c:344
msgid "unable to rewind swap-device"
msgstr "kunne ikke spole tilbage på swap-enheden"
#: disk-utils/mkswap.c:300
msgid "unable to erase bootbits sectors"
msgstr "kunne ikke slette opstartsbit-sektorer"
#: disk-utils/mkswap.c:316
#, c-format
msgid "%s: warning: wiping old %s signature."
msgstr "%s: advarsel: fjerner gammel %s-signatur."
#: disk-utils/mkswap.c:321
#, c-format
msgid "%s: warning: don't erase bootbits sectors"
msgstr "%s: advarsel: slet ikke opstartsbit-sektorer"
#: disk-utils/mkswap.c:324
#, c-format
msgid " (%s partition table detected). "
msgstr " (%s-partitionstabel detekteret). "
#: disk-utils/mkswap.c:326
#, c-format
msgid " (compiled without libblkid). "
msgstr " (kompileret uden libblkid). "
#: disk-utils/mkswap.c:327
#, c-format
msgid "Use -f to force.\n"
msgstr "Brug -f for at fremtvinge kontrol\n"
#: disk-utils/mkswap.c:349
#, c-format
msgid "%s: unable to write signature page"
msgstr "%s: kunne ikke skrive signaturside"
#: disk-utils/mkswap.c:390
msgid "parsing page size failed"
msgstr "kunne ikke fortolke sidestørrelse"
#: disk-utils/mkswap.c:396
msgid "parsing version number failed"
msgstr "kunne ikke fortolke versionsnummer"
#: disk-utils/mkswap.c:399
#, c-format
msgid "swapspace version %d is not supported"
msgstr "swapområdeversion %d er ikke understøttet"
#: disk-utils/mkswap.c:405
#, c-format
msgid "warning: ignoring -U (UUIDs are unsupported by %s)"
msgstr "advarsel: ignorer -U (UUID'er er ikke understøttet af %s)"
#: disk-utils/mkswap.c:424
msgid "only one device argument is currently supported"
msgstr "kun en enhedsparameter er understøttet i øjeblikket"
#: disk-utils/mkswap.c:431
msgid "error: parsing UUID failed"
msgstr "fejl: UUID-fortolkning mislykkedes"
#: disk-utils/mkswap.c:440
msgid "error: Nowhere to set up swap on?"
msgstr "fejl: Ingen steder at opsætte swap?"
#: disk-utils/mkswap.c:446
msgid "invalid block count argument"
msgstr "ugyldig parameter for blokantal"
#: disk-utils/mkswap.c:455
#, c-format
msgid "error: size %llu KiB is larger than device size %ju KiB"
msgstr "fejl: størrelsen %llu KiB er større end enhedsstørrelsen %ju KiB"
#: disk-utils/mkswap.c:461
#, c-format
msgid "error: swap area needs to be at least %ld KiB"
msgstr "fejl: swap-område skal mindst være på %ld KiB"
#: disk-utils/mkswap.c:466
#, c-format
msgid "warning: truncating swap area to %llu KiB"
msgstr "fejl: afkorter swap-området til %llu KiB"
#: disk-utils/mkswap.c:471
#, c-format
msgid "error: %s is mounted; will not make swapspace"
msgstr "fejl: %s er monteret; vil ikke oprette swapområde"
#: disk-utils/mkswap.c:488
msgid "Unable to set up swap-space: unreadable"
msgstr "Kunne ikke klargøre swap-område: ulæseligt"
#: disk-utils/mkswap.c:493
#, c-format
msgid "Setting up swapspace version %d, size = %s (%ju bytes)\n"
msgstr "Klargør swap-område version %d, størrelse = %s (%ju byte)\n"
# selinux-filetiket
#: disk-utils/mkswap.c:513
#, c-format
msgid "%s: unable to obtain selinux file label"
msgstr "%s: kunne ikke indhente selinux' filetiket"
#: disk-utils/mkswap.c:516
msgid "unable to matchpathcon()"
msgstr "kunne ikke matchpathcon()"
#: disk-utils/mkswap.c:519
msgid "unable to create new selinux context"
msgstr "kunne ikke oprette ny selinuxkontekst"
#: disk-utils/mkswap.c:521
msgid "couldn't compute selinux context"
msgstr "kunne ikke beregne selinuxkontekst"
#: disk-utils/mkswap.c:527
#, c-format
msgid "unable to relabel %s to %s"
msgstr "kunne ikke omdøbe %s til %s"
#: disk-utils/partx.c:87
msgid "partition number"
msgstr "partitionsnummer"
#: disk-utils/partx.c:88
msgid "start of the partition in sectors"
msgstr "start på partitionen i sektorer"
#: disk-utils/partx.c:89
msgid "end of the partition in sectors"
msgstr "slutning på partitionen i sektorer"
#: disk-utils/partx.c:90
msgid "number of sectors"
msgstr "antal sektorer"
#: disk-utils/partx.c:91
msgid "human readable size"
msgstr "læsevenlig størrelse"
#: disk-utils/partx.c:92
msgid "partition name"
msgstr "partitionsnavn"
#: disk-utils/partx.c:93 misc-utils/findmnt.c:130 misc-utils/lsblk.c:154
msgid "partition UUID"
msgstr "partition-UUID"
#: disk-utils/partx.c:94
msgid "partition table type (dos, gpt, ...)"
msgstr "partitionstabeltype (dos, gpt ...)"
#: disk-utils/partx.c:95 misc-utils/lsblk.c:155
msgid "partition flags"
msgstr "partitionsflag"
#: disk-utils/partx.c:96
msgid "partition type (a string, a UUID, or hex)"
msgstr "partitionstype (en streng, en UUID eller hex)"
#: disk-utils/partx.c:114 sys-utils/losetup.c:482
msgid "failed to initialize loopcxt"
msgstr "kunne ikke initialisere loopcxt"
#: disk-utils/partx.c:118
#, c-format
msgid "%s: failed to find unused loop device"
msgstr "%s: kunne ikke finde ledig løkkeenhed (loop device)"
#: disk-utils/partx.c:122
#, c-format
msgid "Trying to use '%s' for the loop device\n"
msgstr "Forsøger at bruge »%s« for løkkeenheden\n"
#: disk-utils/partx.c:126
#, c-format
msgid "%s: failed to set backing file"
msgstr "%s: Kunne ikke angive reservefil"
#: disk-utils/partx.c:131 sys-utils/losetup.c:671
#, c-format
msgid "%s: failed to set up loop device"
msgstr "%s: klargøring af løkkeenhed mislykkedes"
#: disk-utils/partx.c:161 login-utils/lslogins.c:324 misc-utils/findmnt.c:391
#: misc-utils/lsblk.c:327 misc-utils/lslocks.c:340 sys-utils/losetup.c:101
#: sys-utils/lscpu.c:328 sys-utils/prlimit.c:277 sys-utils/swapon.c:135
#: sys-utils/wdctl.c:151 sys-utils/zramctl.c:113
#, c-format
msgid "unknown column: %s"
msgstr "ukendt kolonne: %s"
#: disk-utils/partx.c:208
#, c-format
msgid "%s: failed to get partition number"
msgstr "%s: kunne ikke indhente partitionsnummer"
#: disk-utils/partx.c:273
#, c-format
msgid "%s: error deleting partition %d"
msgstr "%s: fejl under sletning af partition %d"
#: disk-utils/partx.c:275
#, c-format
msgid "%s: error deleting partitions %d-%d"
msgstr "%s: fejl under sletning af partitionerne %d-%d"
#: disk-utils/partx.c:299 disk-utils/partx.c:446 disk-utils/partx.c:974
#, c-format
msgid "specified range <%d:%d> does not make sense"
msgstr "det angivet interval <%d:%d> giver ikke mening"
#: disk-utils/partx.c:308
#, c-format
msgid "%s: partition #%d removed\n"
msgstr "%s: partition #%d fjernet\n"
#: disk-utils/partx.c:312
#, c-format
msgid "%s: partition #%d doesn't exist\n"
msgstr "%s: partition #%d findes ikke\n"
#: disk-utils/partx.c:317
#, c-format
msgid "%s: deleting partition #%d failed"
msgstr "%s: sletning af partition #%d mislykkedes"
#: disk-utils/partx.c:337
#, c-format
msgid "%s: error adding partition %d"
msgstr "%s: fejl under tilføjelse af partition %d"
#: disk-utils/partx.c:339
#, c-format
msgid "%s: error adding partitions %d-%d"
msgstr "%s: fejl under tilføjelse af partitioner %d-%d"
#: disk-utils/partx.c:376 disk-utils/partx.c:482
#, c-format
msgid "%s: partition #%d added\n"
msgstr "%s: partition #%d tilføjet\n"
#: disk-utils/partx.c:381
#, c-format
msgid "%s: adding partition #%d failed"
msgstr "%s: tilføjelse af partition #%d mislykkedes"
#: disk-utils/partx.c:416
#, c-format
msgid "%s: error updating partition %d"
msgstr "%s: fejl under opdatering af partition %d"
#: disk-utils/partx.c:418
#, c-format
msgid "%s: error updating partitions %d-%d"
msgstr "%s: fejl under opdatering af partitionerne %d-%d"
#: disk-utils/partx.c:455
#, c-format
msgid "%s: no partition #%d"
msgstr "%s: ingen partition #%d"
#: disk-utils/partx.c:476
#, c-format
msgid "%s: partition #%d resized\n"
msgstr "%s: partition #%d har fået ændret størrelse\n"
#: disk-utils/partx.c:490
#, c-format
msgid "%s: updating partition #%d failed"
msgstr "%s: opdatering af partition #%d mislykkedes"
#: disk-utils/partx.c:527
#, c-format
msgid "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sector, %6ju MB)\n"
msgid_plural "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sectors, %6ju MB)\n"
msgstr[0] "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sektor, %6ju MB)\n"
msgstr[1] "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sektorer, %6ju MB)\n"
# måske udskrift
#: disk-utils/partx.c:546 misc-utils/findmnt.c:703 misc-utils/findmnt.c:720
#: misc-utils/lslocks.c:402
msgid "failed to add line to output"
msgstr "kunne ikke tilføje linje til uddata"
#: disk-utils/partx.c:609
msgid "failed to add data to output table"
msgstr "kunne ikke tilføje data til uddatatabel"
#: disk-utils/partx.c:632 login-utils/lslogins.c:899 misc-utils/findmnt.c:1559
#: misc-utils/lsblk.c:1769 misc-utils/lslocks.c:461 sys-utils/losetup.c:300
#: sys-utils/lscpu.c:1434 sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/swapon.c:268
#: sys-utils/wdctl.c:259 sys-utils/zramctl.c:339
msgid "failed to initialize output table"
msgstr "kunne ikke initialisere uddatatabel"
#: disk-utils/partx.c:643 misc-utils/findmnt.c:1581 misc-utils/lsblk.c:1785
#: misc-utils/lslocks.c:471 sys-utils/losetup.c:308 sys-utils/losetup.c:344
#: sys-utils/lscpu.c:1439 sys-utils/prlimit.c:306 sys-utils/swapon.c:277
#: sys-utils/wdctl.c:270 sys-utils/zramctl.c:348
msgid "failed to initialize output column"
msgstr "kunne ikke initialisere uddatakolonne"
#: disk-utils/partx.c:683
#, c-format
msgid "failed to initialize blkid filter for '%s'"
msgstr "kunne ikke initialisere blkid-filter for »%s«"
#: disk-utils/partx.c:691
#, c-format
msgid "%s: failed to read partition table"
msgstr "%s: kunne ikke læse partitionstabel"
#: disk-utils/partx.c:697
#, c-format
msgid "%s: partition table type '%s' detected\n"
msgstr "%s: partitionstabeltype »%s« detekteret\n"
#: disk-utils/partx.c:701
#, c-format
msgid "%s: partition table with no partitions"
msgstr "%s: partitionstabel uden partitioner"
#: disk-utils/partx.c:713
#, c-format
msgid " %s [-a|-d|-s|-u] [--nr <n:m> | <partition>] <disk>\n"
msgstr " %s [-a|-d|-s|-u] [--nr <n:m> | <partition>] <disk>\n"
#: disk-utils/partx.c:717
msgid "Tell the kernel about the presence and numbering of partitions.\n"
msgstr "Fortæl kernen om tilstedeværelsen og antallet af partitioner.\n"
#: disk-utils/partx.c:720
msgid " -a, --add add specified partitions or all of them\n"
msgstr " - a, --add tilføj specificerede partitioner eller dem alle\n"
#: disk-utils/partx.c:721
msgid " -d, --delete delete specified partitions or all of them\n"
msgstr " -d --delete slet specificerede partitioner eller dem alle\n"
#: disk-utils/partx.c:722
msgid " -u, --update update specified partitions or all of them\n"
msgstr " -u, --update opdater specificerede partitioner eller dem alle\n"
#: disk-utils/partx.c:723
msgid ""
" -s, --show list partitions\n"
"\n"
msgstr ""
" -s, --show vis partitioner\n"
"\n"
#: disk-utils/partx.c:724 misc-utils/lsblk.c:1535
msgid " -b, --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr " -b, --bytes udskriv STØRRELSE i byte frem for i et læsevenligt format\n"
#: disk-utils/partx.c:725
msgid " -g, --noheadings don't print headings for --show\n"
msgstr " -g, --noheadings udskriv ikke overskrifter for --show\n"
#: disk-utils/partx.c:726
msgid " -n, --nr <n:m> specify the range of partitions (e.g. --nr 2:4)\n"
msgstr " -n, --nr <n:m> angiv interval for partitionerne (f.eks. --nr 2:4\n"
#: disk-utils/partx.c:727
msgid " -o, --output <list> define which output columns to use\n"
msgstr " -o, --output <vis> definer hvilken resultatkolonne, der skal bruges\n"
#: disk-utils/partx.c:728 misc-utils/lsblk.c:1548
msgid " -P, --pairs use key=\"value\" output format\n"
msgstr " -P, --pairs brug uddataformat for nøgle=»værdi«\n"
#: disk-utils/partx.c:729 misc-utils/lsblk.c:1549
msgid " -r, --raw use raw output format\n"
msgstr " -r, --raw brug rå uddataformat\n"
#: disk-utils/partx.c:730
msgid " -t, --type <type> specify the partition type (dos, bsd, solaris, etc.)\n"
msgstr " -t, --type <type> angiv partitionstypen (dos, bsd, solaris etc.)\n"
#: disk-utils/partx.c:731 sys-utils/fallocate.c:91
msgid " -v, --verbose verbose mode\n"
msgstr " -v, --verbose uddybende tilstand\n"
#: disk-utils/partx.c:737
msgid ""
"\n"
"Available columns (for --show, --raw or --pairs):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilgængelige kolonner (for --show, --raw eller --pairs):\n"
#: disk-utils/partx.c:810
msgid "failed to parse --nr <M-N> range"
msgstr "kunne ikke fortolke --nr <M-N>-interval"
#: disk-utils/partx.c:910
msgid "--nr and <partition> are mutually exclusive"
msgstr "--nr og <partition> udelukker hinanden"
#: disk-utils/partx.c:929
#, c-format
msgid "partition: %s, disk: %s, lower: %d, upper: %d\n"
msgstr "partition: %s, disk: %s, nedre: %d, øvre: %d\n"
#: disk-utils/partx.c:941
#, c-format
msgid "%s: cannot delete partitions"
msgstr "%s: kan ikke slette partitioner"
#: disk-utils/partx.c:944
#, c-format
msgid "%s: partitioned loop devices unsupported"
msgstr "%s: partitionerede løkkenheder er ikke understøttet"
#: disk-utils/partx.c:961