blob: f96fff1ad94a482d3d06ce38a4f4874bb8160231 [file] [log] [blame]
# Ukrainian translation to util-linux.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc
# This file is put in the public domain.
#
# Maxim V. Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>, 2004-2006.
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2012, 2013, 2014, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.26-rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-19 13:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-05 09:22+0200\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: disk-utils/addpart.c:14
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number> <start> <length>\n"
msgstr " %s <дисковий пристрій> <номер розділу> <початок> <довжина>\n"
#: disk-utils/addpart.c:18
msgid "Tell the kernel about the existence of a specified partition.\n"
msgstr "Повідомити ядру про існування вказаного розділу.\n"
#: disk-utils/addpart.c:56 disk-utils/blockdev.c:276 disk-utils/blockdev.c:420
#: disk-utils/blockdev.c:447 disk-utils/cfdisk.c:2278 disk-utils/delpart.c:57
#: disk-utils/fdformat.c:229 disk-utils/fdisk.c:624 disk-utils/fdisk.c:867
#: disk-utils/fdisk-list.c:205 disk-utils/fdisk-list.c:245
#: disk-utils/fsck.c:1430 disk-utils/fsck.cramfs.c:150
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:507 disk-utils/isosize.c:134
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:192 disk-utils/mkfs.cramfs.c:164
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:664 disk-utils/mkfs.cramfs.c:791
#: disk-utils/mkfs.minix.c:757 disk-utils/mkswap.c:216 disk-utils/mkswap.c:255
#: disk-utils/partx.c:952 disk-utils/resizepart.c:101 disk-utils/sfdisk.c:384
#: disk-utils/sfdisk.c:440 disk-utils/sfdisk.c:494 disk-utils/sfdisk.c:553
#: disk-utils/sfdisk.c:620 disk-utils/sfdisk.c:652 disk-utils/sfdisk.c:1100
#: disk-utils/swaplabel.c:60 libfdisk/src/bsd.c:582 lib/path.c:70
#: lib/path.c:82 login-utils/islocal.c:87 login-utils/last.c:659
#: login-utils/last-deprecated.c:245 login-utils/sulogin.c:468
#: login-utils/sulogin.c:506 login-utils/utmpdump.c:126
#: login-utils/utmpdump.c:348 login-utils/utmpdump.c:370
#: login-utils/vipw.c:256 login-utils/vipw.c:274 misc-utils/findmnt.c:1111
#: misc-utils/logger.c:698 misc-utils/mcookie.c:115 misc-utils/uuidd.c:225
#: sys-utils/blkdiscard.c:154 sys-utils/dmesg.c:520 sys-utils/eject.c:508
#: sys-utils/eject.c:708 sys-utils/fallocate.c:374 sys-utils/fsfreeze.c:128
#: sys-utils/fstrim.c:72 sys-utils/hwclock.c:283 sys-utils/hwclock-cmos.c:633
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:162 sys-utils/hwclock-rtc.c:256
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:414 sys-utils/hwclock-rtc.c:435
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:482 sys-utils/ldattach.c:371
#: sys-utils/nsenter.c:117 sys-utils/rtcwake.c:109 sys-utils/rtcwake.c:268
#: sys-utils/rtcwake.c:527 sys-utils/setpriv.c:230 sys-utils/setpriv.c:529
#: sys-utils/setpriv.c:552 sys-utils/swapon.c:345 sys-utils/swapon.c:508
#: sys-utils/switch_root.c:163 sys-utils/unshare.c:79 sys-utils/unshare.c:94
#: sys-utils/wdctl.c:321 sys-utils/wdctl.c:377 term-utils/agetty.c:2499
#: term-utils/script.c:221 term-utils/script.c:246 term-utils/script.c:694
#: term-utils/scriptreplay.c:206 term-utils/scriptreplay.c:209
#: term-utils/wall.c:276 text-utils/more.c:607 text-utils/rev.c:142
#: text-utils/tailf.c:61 text-utils/tailf.c:98 text-utils/ul.c:225
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "не вдалося відкрити %s"
#: disk-utils/addpart.c:59 disk-utils/delpart.c:60 disk-utils/resizepart.c:98
msgid "invalid partition number argument"
msgstr "некоректний аргумент номера розділу"
#: disk-utils/addpart.c:60
msgid "invalid start argument"
msgstr "некоректний аргумент початку"
#: disk-utils/addpart.c:61 disk-utils/resizepart.c:108
msgid "invalid length argument"
msgstr "некоректний аргумент довжини"
#: disk-utils/addpart.c:62
msgid "failed to add partition"
msgstr "не вдалося додати розділ"
#: disk-utils/blockdev.c:63
msgid "set read-only"
msgstr "встановити як лише-для-читання"
#: disk-utils/blockdev.c:70
msgid "set read-write"
msgstr "встановити для читання-запису"
#: disk-utils/blockdev.c:76
msgid "get read-only"
msgstr "отримати стан лише-для-читання"
#: disk-utils/blockdev.c:82
msgid "get discard zeroes support status"
msgstr "отримати стан підтримки відкидання нулів"
#: disk-utils/blockdev.c:88
msgid "get logical block (sector) size"
msgstr "отримати розмір логічного блоку (сектора)"
#: disk-utils/blockdev.c:94
msgid "get physical block (sector) size"
msgstr "отримати розмір фізичного блоку (сектора)"
#: disk-utils/blockdev.c:100
msgid "get minimum I/O size"
msgstr "отримати мінімальний розмір введення-виведення"
#: disk-utils/blockdev.c:106
msgid "get optimal I/O size"
msgstr "отримати оптимальний розмір введення-виведення"
#: disk-utils/blockdev.c:112
msgid "get alignment offset in bytes"
msgstr "отримати відступ вирівнювання у байтах"
#: disk-utils/blockdev.c:118
msgid "get max sectors per request"
msgstr "отримати значення максимальної кількості секторів на запит"
#: disk-utils/blockdev.c:124
msgid "get blocksize"
msgstr "отримати розмір блоку"
#: disk-utils/blockdev.c:131
msgid "set blocksize on file descriptor opening the block device"
msgstr "встановити розмір у блоках дескриптора файла, що відкриває блоковий пристрій"
#: disk-utils/blockdev.c:137
msgid "get 32-bit sector count (deprecated, use --getsz)"
msgstr "отримати 32-бітову кількість секторів (застарілий, скористайтеся --getsz)"
#: disk-utils/blockdev.c:143
msgid "get size in bytes"
msgstr "отримати розмір у байтах"
#: disk-utils/blockdev.c:150
msgid "set readahead"
msgstr "встановити режим попереднього читання"
#: disk-utils/blockdev.c:156
msgid "get readahead"
msgstr "отримати стан режиму попереднього читання"
#: disk-utils/blockdev.c:163
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "встановити для файлової системи режим попереднього читання"
#: disk-utils/blockdev.c:169
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "отримати стан режиму попереднього читання для файлової системи"
#: disk-utils/blockdev.c:173
msgid "flush buffers"
msgstr "скинути буфери"
#: disk-utils/blockdev.c:177
msgid "reread partition table"
msgstr "перечитати таблицю розділів"
#: disk-utils/blockdev.c:184
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
" %1$s -V\n"
" %1$s --report [devices]\n"
" %1$s [-v|-q] commands devices\n"
"\n"
"Available commands:\n"
msgstr ""
"\n"
"Користування:\n"
" %1$s -V\n"
" %1$s --report [пристрої]\n"
" %1$s [-v|-q] команди пристрої\n"
"\n"
"Доступні команди:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:190
#, c-format
msgid " %-25s get size in 512-byte sectors\n"
msgstr " %-25s отримати розмір у 512-байтових секторах\n"
#: disk-utils/blockdev.c:311
msgid "could not get device size"
msgstr "не вдалося отримати розмір пристрою"
#: disk-utils/blockdev.c:317
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Невідома команда: %s"
#: disk-utils/blockdev.c:333
#, c-format
msgid "%s requires an argument"
msgstr "%s потребує визначення аргументу"
#: disk-utils/blockdev.c:368 disk-utils/blockdev.c:473
#, c-format
msgid "ioctl error on %s"
msgstr "помилка ioctl у %s"
#: disk-utils/blockdev.c:370
#, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "Помилка %s.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:377
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
msgstr "%s виконано.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:456 misc-utils/lsblk.c:1135 misc-utils/lsblk.c:1142
#, c-format
msgid "%s: failed to initialize sysfs handler"
msgstr "%s: не вдалося ініціалізувати обробник sysfs"
#: disk-utils/blockdev.c:460
#, c-format
msgid "%s: failed to read partition start from sysfs"
msgstr "%s: не вдалося прочитати початок таблиці розділів із sysfs"
#: disk-utils/blockdev.c:481
#, c-format
msgid "RO RA SSZ BSZ StartSec Size Device\n"
msgstr "Чт ПоЧт РзмС РзмБл ПочСект Розмір Пристрій\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:171
msgid "Bootable"
msgstr "Завантаж."
#: disk-utils/cfdisk.c:171
msgid "Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr "Перемкнути ознаку завантаження поточного розділу"
#: disk-utils/cfdisk.c:172
msgid "Delete"
msgstr "Видалити"
#: disk-utils/cfdisk.c:172
msgid "Delete the current partition"
msgstr "Видалити поточний розділ"
#: disk-utils/cfdisk.c:173
msgid "New"
msgstr "Новий"
#: disk-utils/cfdisk.c:173
msgid "Create new partition from free space"
msgstr "Створити новий розділ у вільному просторі"
#: disk-utils/cfdisk.c:174
msgid "Quit"
msgstr "Вихід"
#: disk-utils/cfdisk.c:174
msgid "Quit program without writing partition table"
msgstr "Вийти з програми без запису таблиці розділів"
#: disk-utils/cfdisk.c:175 libfdisk/src/bsd.c:957 libfdisk/src/dos.c:2267
#: libfdisk/src/gpt.c:2557 libfdisk/src/sgi.c:1139 libfdisk/src/sun.c:1083
msgid "Type"
msgstr "Тип"
#: disk-utils/cfdisk.c:175
msgid "Change the partition type"
msgstr "Змінити тип розділу"
#: disk-utils/cfdisk.c:176
msgid "Help"
msgstr "Довідка"
#: disk-utils/cfdisk.c:176
msgid "Print help screen"
msgstr "Вивести вікно з довідкою"
#: disk-utils/cfdisk.c:177
msgid "Sort"
msgstr "Упорядкувати"
#: disk-utils/cfdisk.c:177
msgid "Fix partitions order"
msgstr "Виправити порядок розділів"
#: disk-utils/cfdisk.c:178
msgid "Write"
msgstr "Записати"
#: disk-utils/cfdisk.c:178
msgid "Write partition table to disk (this might destroy data)"
msgstr "Записати таблицю розділів на диск (може зіпсувати дані)"
#: disk-utils/cfdisk.c:179
msgid "Dump"
msgstr "Створити дамп"
#: disk-utils/cfdisk.c:179
msgid "Dump partition table to sfdisk compatible script file"
msgstr "Створити дамп таблиці розділів у сумісному з sfdisk файлі скрипту"
#: disk-utils/cfdisk.c:560 disk-utils/fdisk.c:369
#, c-format
msgid "internal error: unsupported dialog type %d"
msgstr "внутрішня помилка: непідтримуваний тип діалогу, %d"
#: disk-utils/cfdisk.c:1375
#, c-format
msgid "Disk: %s"
msgstr "Диск: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1377
#, c-format
msgid "Size: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Розмір: %s, %ju байтів, %ju секторів"
#: disk-utils/cfdisk.c:1380
#, c-format
msgid "Label: %s, identifier: %s"
msgstr "Мітка: %s, ідентифікатор: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1383
#, c-format
msgid "Label: %s"
msgstr "Мітка: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1537
msgid "May be followed by M for MiB, G for GiB, T for TiB, or S for sectors."
msgstr "Можна вказати одиницю, M — МіБ, G — ГіБ, T — ТіБ, або S, якщо розмір вказано у секторах."
#: disk-utils/cfdisk.c:1543
msgid "Please, specify size."
msgstr "Будь ласка, вкажіть розмір."
#: disk-utils/cfdisk.c:1565
#, c-format
msgid "Minimum size is %ju bytes."
msgstr "Максимальний розмір — %ju байтів."
#: disk-utils/cfdisk.c:1574
#, c-format
msgid "Maximum size is %ju bytes."
msgstr "Максимальний розмір — %ju байтів."
#: disk-utils/cfdisk.c:1581
msgid "Failed to parse size."
msgstr "Не вдалося обробити значення розміру."
#: disk-utils/cfdisk.c:1639
msgid "Select partition type"
msgstr "Виберіть тип розділу"
#: disk-utils/cfdisk.c:1685 disk-utils/cfdisk.c:1715
msgid "Enter script file name: "
msgstr "Введіть назву файла скрипту: "
#: disk-utils/cfdisk.c:1686
msgid "The script file will be applied to in-memory partition table."
msgstr "Файл скрипту буде застосовано до таблиці розділів у пам’яті комп’ютера."
#: disk-utils/cfdisk.c:1695 disk-utils/cfdisk.c:1737
#: disk-utils/fdisk-menu.c:463 disk-utils/fdisk-menu.c:501
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Не вдалося відкрити %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1697 disk-utils/fdisk-menu.c:465
#, c-format
msgid "Failed to parse script file %s"
msgstr "Не вдалося обробити файл скрипту %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1699 disk-utils/fdisk-menu.c:467
#, c-format
msgid "Failed to apply script %s"
msgstr "Не вдалося застосувати скрипт %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1716
msgid "The current in-memory partition table will be dumped to the file."
msgstr "Для поточної таблиці розділів у пам’яті комп’ютера буде створено дамп у файлі."
#: disk-utils/cfdisk.c:1724 disk-utils/fdisk-menu.c:489
msgid "Failed to allocate script handler"
msgstr "Не вдалося отримати пам’ять під обробки скриптів"
#: disk-utils/cfdisk.c:1730
msgid "Failed to read disk layout into script."
msgstr "Не вдалося прочитати компонування диска до скрипту."
#: disk-utils/cfdisk.c:1744
msgid "Disk layout successfully dumped."
msgstr "Компонування диска успішно перенесено до дампу."
#: disk-utils/cfdisk.c:1747 disk-utils/fdisk-menu.c:507
#, c-format
msgid "Failed to write script %s"
msgstr "Не вдалося записати скрипт %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1783
msgid "Select label type"
msgstr "Вибрати тип мітки"
#: disk-utils/cfdisk.c:1786 disk-utils/fdisk.c:872
msgid "Device does not contain a recognized partition table."
msgstr "Пристрій не містить розпізнаної таблиці розділів."
#: disk-utils/cfdisk.c:1792
msgid "Select a type to create a new label or press 'L' to load script file."
msgstr "Виберіть тип для створення мітки або натисніть клавішу «L», щоб завантажити файл скрипту."
#: disk-utils/cfdisk.c:1837
msgid "This is cfdisk, a curses-based disk partitioning program."
msgstr "Це cfdisk - консольна програма роботи з розділами на базі curses."
#: disk-utils/cfdisk.c:1838
msgid "It lets you create, delete, and modify partitions on a block device."
msgstr "Надає змогу створювати, вилучати та змінювати розділи на блоковому пристрої."
#: disk-utils/cfdisk.c:1840
msgid "Command Meaning"
msgstr "Команда Призначення"
#: disk-utils/cfdisk.c:1841
msgid "------- -------"
msgstr "------- -----------"
#: disk-utils/cfdisk.c:1842
msgid " b Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr " b Перемкнути ознаку завантаження поточного розділу"
#: disk-utils/cfdisk.c:1843
msgid " d Delete the current partition"
msgstr " d Видалити поточний розділ"
#: disk-utils/cfdisk.c:1844
msgid " h Print this screen"
msgstr " h Вивести цю довідку"
#: disk-utils/cfdisk.c:1845
msgid " n Create new partition from free space"
msgstr " n Створити новий розділ у вільному просторі"
#: disk-utils/cfdisk.c:1846
msgid " q Quit program without writing partition table"
msgstr " q Вийти з програми без запису таблиці розділів"
#: disk-utils/cfdisk.c:1847
msgid " s Fix partitions order (only when in disarray)"
msgstr " s Виправити порядок розділів (лише поза масивом)"
#: disk-utils/cfdisk.c:1848
msgid " t Change the partition type"
msgstr " t Змінити тип розділу"
#: disk-utils/cfdisk.c:1849
msgid " u Dump disk layout to sfdisk compatible script file"
msgstr " u Створити дамп компонування диска у сумісному з sfdisk файлі скрипту"
#: disk-utils/cfdisk.c:1850
msgid " W Write partition table to disk (you must enter uppercase W);"
msgstr " W Записати таблицю розділів на диск (слід ввести W у верхньому регістрі)"
#: disk-utils/cfdisk.c:1851
msgid " since this might destroy data on the disk, you must either"
msgstr " оскільки це може зруйнувати дані на диску, необхідно або"
#: disk-utils/cfdisk.c:1852
msgid " confirm or deny the write by entering 'yes' or 'no'"
msgstr " підтвердити, або відмовитись від запису набравши «yes» чи «no»"
#: disk-utils/cfdisk.c:1853
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
msgstr "СтрілкаВгору Перемістити курсор на попередню позицію"
#: disk-utils/cfdisk.c:1854
msgid "Down Arrow Move cursor to the next partition"
msgstr "СтрілкаВниз Перемістити курсор у наступну позицію"
#: disk-utils/cfdisk.c:1855
msgid "Left Arrow Move cursor to the previous menu item"
msgstr "Стрілка ліворуч Перемістити курсор на попередній пункт меню"
#: disk-utils/cfdisk.c:1856
msgid "Right Arrow Move cursor to the next menu item"
msgstr "Стрілка праворуч Перемістити курсор на наступний пункт меню"
#: disk-utils/cfdisk.c:1858
msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
msgstr "Зауважте: Всі команди вводяться або у нижньому або у верхньому"
#: disk-utils/cfdisk.c:1859
msgid "case letters (except for Write)."
msgstr "регістрах (за винятком (W)запису)."
#: disk-utils/cfdisk.c:1861
msgid "Use lsblk(8) or partx(8) to see more details about the device."
msgstr "Докладніше про пристрій можна дізнатися за допомогою lsblk(8) або partx(8)."
#: disk-utils/cfdisk.c:1868
msgid "Press a key to continue."
msgstr "Натисніть будь-яку клавішу для продовження."
#: disk-utils/cfdisk.c:1949
msgid "Could not toggle the flag."
msgstr "Не вдалося перемкнути прапорець."
#: disk-utils/cfdisk.c:1959
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu."
msgstr "Не вдалося вилучити розділ %zu."
#: disk-utils/cfdisk.c:1961 disk-utils/fdisk-menu.c:590
#, c-format
msgid "Partition %zu has been deleted."
msgstr "Розділ %zu вилучено."
#: disk-utils/cfdisk.c:1982
msgid "Partition size: "
msgstr "Розмір розділу: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2023
#, c-format
msgid "Changed type of partition %zu."
msgstr "Змінено тип розділу %zu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2025
#, c-format
msgid "The type of partition %zu is unchanged."
msgstr "Тип розділу %zu залишився незмінним."
#: disk-utils/cfdisk.c:2042
msgid "Device is open in read-only mode."
msgstr "Пристрій відкрито у режимі лише читання."
#: disk-utils/cfdisk.c:2047
msgid "Are you sure you want to write the partition table to disk? "
msgstr "Ви впевнені, що бажаєте записати таблицю розділів на диск?"
#: disk-utils/cfdisk.c:2049
msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr "Введіть «yes» (так) або «no» (ні) або натисніть клавішу ESC, щоб припинити діалог."
#: disk-utils/cfdisk.c:2054 login-utils/lslogins.c:210 sys-utils/lscpu.c:1263
#: sys-utils/lscpu.c:1273
msgid "yes"
msgstr "yes"
#: disk-utils/cfdisk.c:2055
msgid "Did not write partition table to disk."
msgstr "Не записувати таблицю розділів на диск."
#: disk-utils/cfdisk.c:2060
msgid "Failed to write disklabel."
msgstr "Не вдалося записати мітку диска."
#: disk-utils/cfdisk.c:2063 disk-utils/fdisk-menu.c:545
msgid "The partition table has been altered."
msgstr "Таблицю розділів було змінено."
#: disk-utils/cfdisk.c:2085 disk-utils/cfdisk.c:2130
msgid "Note that partition table entries are not in disk order now."
msgstr "Зауважте, що тепер ви бачите записи таблиці розділів не у тому порядку, як на диску."
#: disk-utils/cfdisk.c:2110
msgid "failed to create a new disklabel"
msgstr "не вдалося створити нову мітку диска"
#: disk-utils/cfdisk.c:2118
msgid "failed to read partitions"
msgstr "не вдалося прочитати розділи"
#: disk-utils/cfdisk.c:2128 disk-utils/fdisk.c:864 disk-utils/fdisk-menu.c:537
msgid "Device open in read-only mode."
msgstr "Пристрій відкрито у режимі лише читання."
#: disk-utils/cfdisk.c:2200
#, c-format
msgid " %1$s [options] <disk>\n"
msgstr " %1$s [параметри] <диск>\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2203 disk-utils/fdisk.c:642 disk-utils/sfdisk.c:1316
msgid "Display or manipulate a disk partition table.\n"
msgstr "Показати або керувати таблицею розділів диска.\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2206
msgid " -L --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)\n"
msgstr ""
" -L, --color[=<умова>] розфарбовування виведених даних (auto (авто),\n"
" always (завжди) або never (ніколи))\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2207
msgid " -z --zero start with zeroed partition table\n"
msgstr " -z, --zero розпочати з зануленої таблиці розділів\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2246 disk-utils/fdisk.c:774 misc-utils/cal.c:374
#: sys-utils/dmesg.c:1318 text-utils/hexdump.c:114
msgid "unsupported color mode"
msgstr "непідтримуваний режим розфарбовування"
#: disk-utils/cfdisk.c:2264 disk-utils/fdisk.c:714 disk-utils/sfdisk.c:193
msgid "failed to allocate libfdisk context"
msgstr "не вдалося розмістити контекстні дані libfdisk"
#: disk-utils/delpart.c:14
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number>\n"
msgstr " %s <дисковий пристрій> <номер розділу>\n"
#: disk-utils/delpart.c:18
msgid "Tell the kernel to forget about a specified partition.\n"
msgstr "Повідомити ядру про те, що слід забути про вказаний розділ.\n"
#: disk-utils/delpart.c:61
msgid "failed to remove partition"
msgstr "не вдалося вилучити розділ"
#: disk-utils/fdformat.c:52
#, c-format
msgid "Formatting ... "
msgstr "Форматування ... "
#: disk-utils/fdformat.c:67 disk-utils/fdformat.c:137
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "виконано\n"
#: disk-utils/fdformat.c:79
#, c-format
msgid "Verifying ... "
msgstr "Перевірка ... "
#: disk-utils/fdformat.c:107
msgid "Read: "
msgstr "Читання: "
#: disk-utils/fdformat.c:109
#, c-format
msgid "Problem reading track/head %u/%u, expected %d, read %d\n"
msgstr "Помилка зчитування доріжки/голівки %u/%u, очікувалось %d, прочитано %d\n"
#: disk-utils/fdformat.c:126
#, c-format
msgid ""
"bad data in track/head %u/%u\n"
"Continuing ... "
msgstr ""
"помилкові дані на доріжці/голівці %u/%u\n"
"Продовжуємо... "
#: disk-utils/fdformat.c:143 disk-utils/fsck.minix.c:196
#: disk-utils/swaplabel.c:117 misc-utils/wipefs.c:452
#: sys-utils/blkdiscard.c:63 sys-utils/tunelp.c:89
#, c-format
msgid " %s [options] <device>\n"
msgstr " %s [параметри] <пристрій>\n"
#: disk-utils/fdformat.c:147
msgid "Do a low-level formatting of a floppy disk.\n"
msgstr "Виконати низькорівневе форматування дискети.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:150
msgid " -f, --from <N> start at the track N (default 0)\n"
msgstr " -f, --from <N> почати на доріжці N (типово 0)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:151
msgid " -t, --to <N> stop at the track N\n"
msgstr " -t, --to <N> зупинитися на доріжці N\n"
#: disk-utils/fdformat.c:152
msgid ""
" -r, --repair <N> try to repair tracks failed during\n"
" the verification (max N retries)\n"
msgstr ""
" -r, --repair <N> спробувати виправити доріжки з помилками,\n"
" виявлені під час перевірки (до N повторів)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:154
msgid " -n, --no-verify disable the verification after the format\n"
msgstr " -n, --no-verify вимкнути перевірку після форматування\n"
#: disk-utils/fdformat.c:193
msgid "invalid argument - from"
msgstr "некоректний аргумент - from"
#: disk-utils/fdformat.c:197
msgid "invalid argument - to"
msgstr "некоректний аргумент - to"
#: disk-utils/fdformat.c:200
msgid "invalid argument - repair"
msgstr "некоректний аргумент - repair"
#: disk-utils/fdformat.c:220 disk-utils/fsck.cramfs.c:146
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:185 disk-utils/mkfs.cramfs.c:331
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:751 disk-utils/mkfs.cramfs.c:788
#: disk-utils/mkfs.minix.c:750 disk-utils/mkswap.c:242 disk-utils/partx.c:891
#: login-utils/last.c:673 login-utils/utmpdump.c:129 misc-utils/namei.c:231
#: misc-utils/rename.c:63 sys-utils/blkdiscard.c:157 sys-utils/dmesg.c:522
#: sys-utils/fallocate.c:198 sys-utils/fsfreeze.c:131 sys-utils/fstrim.c:76
#: sys-utils/swapon.c:482 sys-utils/switch_root.c:93
#: sys-utils/switch_root.c:133 term-utils/mesg.c:128 text-utils/more.c:598
#: text-utils/tailf.c:101 text-utils/tailf.c:281
#, c-format
msgid "stat of %s failed"
msgstr "не вдалося отримати статистичні дані %s"
#: disk-utils/fdformat.c:223 disk-utils/partx.c:949 misc-utils/lsblk.c:1397
#: sys-utils/blkdiscard.c:159 sys-utils/mountpoint.c:107
#, c-format
msgid "%s: not a block device"
msgstr "%s: не є блоковим пристроєм"
#: disk-utils/fdformat.c:225
#, c-format
msgid "cannot access file %s"
msgstr "не вдалося отримати доступ до файла %s"
#: disk-utils/fdformat.c:231
msgid "could not determine current format type"
msgstr "не вдалося визначити поточний тип формату"
#: disk-utils/fdformat.c:233
#, c-format
msgid "%s-sided, %d tracks, %d sec/track. Total capacity %d kB.\n"
msgstr "%s-сторони, %d доріжок, %d сект/доріжку. Загальний об'єм %d кб.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Double"
msgstr "Дві"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Single"
msgstr "Одна"
#: disk-utils/fdformat.c:241
msgid "user defined start track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "визначена користувачем початкова доріжка перебуває за межами максимальної можливої для відповідного носія даних"
#: disk-utils/fdformat.c:243
msgid "user defined end track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "визначена користувачем кінцева доріжка перебуває за межами максимальної можливої для відповідного носія даних"
#: disk-utils/fdformat.c:245
msgid "user defined start track exceeds the user defined end track"
msgstr "визначена користувачем початкова доріжка перебуває за межами визначеної користувачем кінцевої доріжки"
#: disk-utils/fdformat.c:253 misc-utils/logger.c:538
msgid "close failed"
msgstr "помилка закриття"
#: disk-utils/fdisk.c:73
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Do you really want to quit? "
msgstr ""
"\n"
"Ви справді хочете вийти? "
#: disk-utils/fdisk.c:119
#, c-format
msgid "Select (default %c): "
msgstr "Вибір (типово %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:124
#, c-format
msgid "Using default response %c."
msgstr "Використовуємо типову відповідь, %c."
#: disk-utils/fdisk.c:137 disk-utils/fdisk.c:210 disk-utils/fdisk.c:281
msgid "Value out of range."
msgstr "Значення поза припустимим діапазоном."
#: disk-utils/fdisk.c:166
#, c-format
msgid "%s (%s, default %c): "
msgstr "%s (%s, типово %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:169 disk-utils/fdisk.c:235
#, c-format
msgid "%s (%s, default %ju): "
msgstr "%s (%s, типово %ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:174
#, c-format
msgid "%s (%c-%c, default %c): "
msgstr "%s (%c-%c, типово %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:177 disk-utils/fdisk.c:237
#, c-format
msgid "%s (%ju-%ju, default %ju): "
msgstr "%s (%ju-%ju, типово %ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:180
#, c-format
msgid "%s (%c-%c): "
msgstr "%s (%c-%c): "
#: disk-utils/fdisk.c:183 disk-utils/fdisk.c:239
#, c-format
msgid "%s (%ju-%ju): "
msgstr "%s (%ju-%ju): "
#: disk-utils/fdisk.c:346 disk-utils/sfdisk.c:166
msgid " [Y]es/[N]o: "
msgstr " [Y]es (Так)/[N]o (Ні): "
#: disk-utils/fdisk.c:387
msgid "Partition type (type L to list all types): "
msgstr "Тип розділу (введіть L, щоб переглянути список типів): "
#: disk-utils/fdisk.c:388
msgid "Hex code (type L to list all codes): "
msgstr "Шістнадцятковий код (наберіть L, щоб переглянути список кодів): "
#: disk-utils/fdisk.c:485
msgid "DOS Compatibility flag is set (DEPRECATED!)"
msgstr "Встановлено прапорець сумісності з DOS (ЗАСТАРІЛЕ!)"
#: disk-utils/fdisk.c:486
msgid "DOS Compatibility flag is not set"
msgstr "Прапорець сумісності з DOS не встановлено"
#: disk-utils/fdisk.c:507
#, c-format
msgid "Partition %zu does not exist yet!"
msgstr "Розділу %zu ще не існує!"
#: disk-utils/fdisk.c:512 disk-utils/fdisk.c:521 libfdisk/src/ask.c:999
msgid "Unknown"
msgstr "Невідомий"
#: disk-utils/fdisk.c:520
#, c-format
msgid "Changed type of partition '%s' to '%s'."
msgstr "Тип розділу «%s» змінено на «%s»."
#: disk-utils/fdisk.c:524
#, c-format
msgid "Type of partition %zu is unchanged: %s."
msgstr "Тип розділу %zu залишився незмінним: %s."
#: disk-utils/fdisk.c:577
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: offset = %ju, size = %zu bytes."
msgstr ""
"\n"
"%s: зсув = %ju, розмір = %zu байтів."
#: disk-utils/fdisk.c:583
msgid "cannot seek"
msgstr "не вдалося виконати позиціювання"
#: disk-utils/fdisk.c:588
msgid "cannot read"
msgstr "не вдалося виконати читання"
#: disk-utils/fdisk.c:601 libfdisk/src/bsd.c:260 libfdisk/src/dos.c:946
#: libfdisk/src/gpt.c:2044
msgid "First sector"
msgstr "Перший сектор"
#: disk-utils/fdisk.c:628
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE ioctl failed on %s"
msgstr "помилка ioctl BLKGETSIZE на %s"
#: disk-utils/fdisk.c:637
#, c-format
msgid ""
" %1$s [options] <disk> change partition table\n"
" %1$s [options] -l [<disk>] list partition table(s)\n"
msgstr ""
" %1$s [параметри] <диск> змінити таблицю розділів\n"
" %1$s [параметри] -l [<диск>] показати список таблиць розділів\n"
#: disk-utils/fdisk.c:645
msgid " -b, --sector-size <size> physical and logical sector size\n"
msgstr " -b, --sector-size <розмір> розмір фізичного і логічного секторів\n"
#: disk-utils/fdisk.c:646
msgid " -c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)\n"
msgstr " -c, --compatibility[=<режим>] режим сумісності: «dos» або «nondos» (типовий)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:647
msgid " -L, --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)\n"
msgstr ""
" -L, --color[=<умова>] розфарбовування виведених даних (auto (авто),\n"
" always (завжди) або never (ніколи))\n"
#: disk-utils/fdisk.c:648
msgid " -l, --list display partitions end exit\n"
msgstr " -l, --list вивести список розділів і завершити роботу\n"
#: disk-utils/fdisk.c:649
msgid " -o, --output <list> output columns\n"
msgstr " -o, --output <список> стовпчики виведених даних\n"
#: disk-utils/fdisk.c:650
msgid " -t, --type <type> recognize specified partition table type only\n"
msgstr " -t, --type <тип> розпізнавати лише вказаний тип таблиці розділів\n"
#: disk-utils/fdisk.c:651
msgid " -u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)\n"
msgstr " -u, --units[=<одиниця>] одиниці показу даних: «cylinders» (циліндри) або «sectors» (сектори, типова)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:652
msgid " -s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]\n"
msgstr " -s, --getsz вивести розмір пристрою у 512-байтових секторах [ЗАСТАРІЛИЙ]\n"
#: disk-utils/fdisk.c:653
msgid " --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr " --bytes вивести РОЗМІР у байтах, а не у зручному для читання форматі\n"
#: disk-utils/fdisk.c:656
msgid " -C, --cylinders <number> specify the number of cylinders\n"
msgstr " -C, --cylinders <кількість> вказати кількість циліндрів\n"
#: disk-utils/fdisk.c:657
msgid " -H, --heads <number> specify the number of heads\n"
msgstr " -H, --heads <кількість> вказати кількість голівок\n"
#: disk-utils/fdisk.c:658
msgid " -S, --sectors <number> specify the number of sectors per track\n"
msgstr " -S, --sectors <кількість> вказати кількість секторів на доріжку\n"
#: disk-utils/fdisk.c:724
msgid "invalid sector size argument"
msgstr "некоректний аргумент розміру сектора"
#: disk-utils/fdisk.c:733
msgid "invalid cylinders argument"
msgstr "некоректний аргумент кількості циліндрів"
#: disk-utils/fdisk.c:745
msgid "not found DOS label driver"
msgstr "не знайдено драйвера міток DOS"
#: disk-utils/fdisk.c:751
#, c-format
msgid "unknown compatibility mode '%s'"
msgstr "невідомий режим сумісності, «%s»"
#: disk-utils/fdisk.c:760
msgid "invalid heads argument"
msgstr "некоректний аргумент кількості голівок"
#: disk-utils/fdisk.c:766
msgid "invalid sectors argument"
msgstr "некоректний аргумент кількості секторів"
#: disk-utils/fdisk.c:791
#, c-format
msgid "unsupported disklabel: %s"
msgstr "непідтримувана мітка диска: %s"
#: disk-utils/fdisk.c:816
msgid "The device properties (sector size and geometry) should be used with one specified device only."
msgstr "Властивості пристрою (розмір сектора та геометрію) слід використовувати лише для одного вказаного пристрою."
#: disk-utils/fdisk.c:855
#, c-format
msgid "Welcome to fdisk (%s)."
msgstr "Вітаємо у fdisk (%s)."
#: disk-utils/fdisk.c:857 disk-utils/sfdisk.c:1137
msgid ""
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"Be careful before using the write command.\n"
msgstr ""
"Зміни буде збережено у пам'яті, доки ви не вирішите записати їх.\n"
"Будьте обережні з використанням команди запису.\n"
#: disk-utils/fdisk.c:877
msgid "A hybrid GPT was detected. You have to sync the hybrid MBR manually (expert command 'M')."
msgstr "Виявлено гібридний GPT. Вам доведеться синхронізувати гібридний MBR вручну (додатковий режим «M»)."
#: disk-utils/fdisk-list.c:47
#, c-format
msgid "Disk %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Диск %s: %s, %ju байтів, %ju секторів"
#: disk-utils/fdisk-list.c:54
#, c-format
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "Геометрія: %d голівок, %llu секторів/доріжку, %llu циліндрів"
#: disk-utils/fdisk-list.c:59
#, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr "Одиниці: %s з %d * %ld = %ld байтів"
#: disk-utils/fdisk-list.c:65
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Розмір сектора (логічного/фізичного): %lu байтів / %lu байтів"
#: disk-utils/fdisk-list.c:68
#, c-format
msgid "I/O size (minimum/optimal): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Розмір введення-виведення (мінімальний/оптимальний): %lu байтів / %lu байтів"
#: disk-utils/fdisk-list.c:72
#, c-format
msgid "Alignment offset: %lu bytes"
msgstr "Відступ вирівнювання: %lu байтів"
#: disk-utils/fdisk-list.c:75
#, c-format
msgid "Disklabel type: %s"
msgstr "Тип мітки диска: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:79
#, c-format
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Ідентифікатор диска: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:107 disk-utils/fsck.c:1228
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "не вдалося розподілити ітератор"
#: disk-utils/fdisk-list.c:113
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "не вдалося розташувати у пам’яті таблицю виведення"
#: disk-utils/fdisk-list.c:154
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "не вдалося розташувати у пам’яті рядок виведення"
#: disk-utils/fdisk-list.c:181
#, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "Розділ %zu не починається на межі фізичного сектора."
#: disk-utils/fdisk-list.c:190
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr "Записи таблиці розділів не у тому порядку, як на диску."
#: disk-utils/fdisk-list.c:290
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Available columns (for -o):\n"
msgstr ""
"\n"
"Можливі стовпчики (для -o):\n"
#: disk-utils/fdisk-list.c:331
#, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "Невідомий стовпчик %s: %s"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:95
msgid "Generic"
msgstr "Загальне"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:96
msgid "delete a partition"
msgstr "вилучити розділ"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:97
msgid "list known partition types"
msgstr "показати список відомих типів розділів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:98
msgid "add a new partition"
msgstr "додати новий розділ"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:99
msgid "print the partition table"
msgstr "вивести таблицю розділів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:100
msgid "change a partition type"
msgstr "змінити тип розділу"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:101
msgid "verify the partition table"
msgstr "перевірити таблицю розділів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:103
msgid "print the raw data of the first sector from the device"
msgstr "вивести необроблені дані з першого сектора пристрою"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:104
msgid "print the raw data of the disklabel from the device"
msgstr "вивести необроблені дані мітки диска з пристрою"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:105
msgid "fix partitions order"
msgstr "виправити порядок розділів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:107
msgid "Misc"
msgstr "Інше"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:108
msgid "print this menu"
msgstr "вивести це меню"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:109
msgid "change display/entry units"
msgstr "змінити одиниці показу/введення"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:110
msgid "extra functionality (experts only)"
msgstr "додаткові функціональні можливості (лише для фахівців)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:112
msgid "Script"
msgstr "Скрипт"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:113
msgid "load disk layout from sfdisk script file"
msgstr "завантажити компонування диска із файла скрипту sfdisk"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:114
msgid "dump disk layout to sfdisk script file"
msgstr "створити дамп компонування диска до файла скрипту sfdisk"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:116
msgid "Save & Exit"
msgstr "Зберегти і вийти"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:117
msgid "write table to disk and exit"
msgstr "записати таблицю на диск і вийти"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:118
msgid "write table to disk"
msgstr "записати таблицю на диск"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:119
msgid "quit without saving changes"
msgstr "вийти без збереження змін"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:120
msgid "return to main menu"
msgstr "повернутись до головного меню"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:122
msgid "return from BSD to DOS"
msgstr "повернутися з BSD до DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:133
msgid "Create a new label"
msgstr "Створити нову мітку"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:134
msgid "create a new empty GPT partition table"
msgstr "створити нову порожню таблицю розділів GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:135
msgid "create a new empty SGI (IRIX) partition table"
msgstr "створити нову порожню таблицю розділів SGI (IRIX)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:136
msgid "create a new empty DOS partition table"
msgstr "створити нову порожню таблицю розділів DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:137
msgid "create a new empty Sun partition table"
msgstr "створити нову порожню таблицю розділів Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:141
msgid "create an IRIX (SGI) partition table"
msgstr "створити таблицю розділів IRIX (SGI)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:150
msgid "Geometry"
msgstr "Геометрія"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:151
msgid "change number of cylinders"
msgstr "змінити кількість циліндрів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:152
msgid "change number of heads"
msgstr "змінити кількість голівок"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:153
msgid "change number of sectors/track"
msgstr "змінити кількість секторів/доріжку"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:162 include/pt-mbr-partnames.h:91
msgid "GPT"
msgstr "GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:163
msgid "change disk GUID"
msgstr "змінити GUID диска"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:164
msgid "change partition name"
msgstr "змінити назву розділу"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:165
msgid "change partition UUID"
msgstr "змінити UUID розділу"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:166
msgid "enter protective/hybrid MBR"
msgstr "увійти до захисного або гібридного MBR"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:169
msgid "toggle the legacy BIOS bootable flag"
msgstr "перемкнути застарілий прапорець BIOS придатності до завантаження"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:170
msgid "toggle the no block IO protocol flag"
msgstr "перемкнути прапорець протоколу неблокового введення-виведення"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:171
msgid "toggle the required partition flag"
msgstr "перемкнути прапорець необхідного розділу"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:172
msgid "toggle the GUID specific bits"
msgstr "перемкнути специфічні для GUID біти"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:182
msgid "Sun"
msgstr "Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:183
msgid "toggle the read-only flag"
msgstr "перемкнути прапорець «лише-для-читання»"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:184
msgid "toggle the mountable flag"
msgstr "перемкнути прапорець монтування"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:186
msgid "change number of alternate cylinders"
msgstr "змінити кількість запасних циліндрів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:187
msgid "change number of extra sectors per cylinder"
msgstr "змінити кількість додаткових секторів на циліндр"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:188
msgid "change interleave factor"
msgstr "змінити коефіцієнт чергування"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:189
msgid "change rotation speed (rpm)"
msgstr "змінити швидкість обертання (об./хв.)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:190
msgid "change number of physical cylinders"
msgstr "змінити розмір фізичних циліндрів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:199
msgid "SGI"
msgstr "SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:200
msgid "select bootable partition"
msgstr "вибрати завантажувальний розділ"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:201
msgid "edit bootfile entry"
msgstr "редагувати запис завантажувального файла"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:202
msgid "select sgi swap partition"
msgstr "вибрати sgi-розділ свопінгу"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:203
msgid "create SGI info"
msgstr "створити дані SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:212
msgid "DOS (MBR)"
msgstr "DOS (MBR)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:213
msgid "toggle a bootable flag"
msgstr "перемкнути прапорець завантажуваності"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:214
msgid "edit nested BSD disklabel"
msgstr "змінити вкладену мітку диска BSD"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:215
msgid "toggle the dos compatibility flag"
msgstr "перемкнути прапорець сумісності з dos"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:217
msgid "move beginning of data in a partition"
msgstr "перемістити початок даних на розділі"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:218
msgid "change the disk identifier"
msgstr "змінити ідентифікатор диска"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:220
msgid "return from protective/hybrid MBR to GPT"
msgstr "повернутися із захисного або гібридного MBR до GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:230
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:231
msgid "edit drive data"
msgstr "змінити дані диска"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:232
msgid "install bootstrap"
msgstr "встановити початковий завантажувач"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:233
msgid "show complete disklabel"
msgstr "показати мітку диска повністю"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:234
msgid "link BSD partition to non-BSD partition"
msgstr "прив'язування розділу BSD до розділу, що не належить до типу BSD"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:366
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help (expert commands):\n"
msgstr ""
"\n"
"Довідка (розширений набір команд):\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:368 disk-utils/sfdisk.c:929
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help:\n"
msgstr ""
"\n"
"Довідка:\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:388
#, c-format
msgid "You're editing nested '%s' partition table, primary partition table is '%s'."
msgstr "Ви редагуєте вкладену таблицю розділів «%s», основною таблицею розділів є «%s»."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:418
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Команди експертного режиму(m - довідка): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:420
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Команда (m - довідка): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:430
#, c-format
msgid "%c: unknown command"
msgstr "%c: невідома команда"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:456 disk-utils/fdisk-menu.c:483
msgid "Enter script file name"
msgstr "Введіть назву файла скрипту"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:469
msgid "Script successfully applied."
msgstr "Скрипт успішно застосовано."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:495
msgid "Failed to transform disk layout into script"
msgstr "Не вдалося перетворити компонування диска на скрипт"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:509
msgid "Script successfully saved."
msgstr "Скрипт успішно збережено."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:542
msgid "failed to write disklabel"
msgstr "не вдалося записати мітку диска"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:588
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu"
msgstr "Не вдалося вилучити розділ %zu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:612
msgid "Changing display/entry units to cylinders (DEPRECATED!)."
msgstr "Зміна одиниць показу і виведення на циліндри (ЗАСТАРІЛЕ!)."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:614
msgid "Changing display/entry units to sectors."
msgstr "Зміна одиниць показу і введення на сектори."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:624 disk-utils/fdisk-menu.c:788
msgid "Leaving nested disklabel."
msgstr "Залишаємо вкладену мітку диска."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:665
msgid "Entering protective/hybrid MBR disklabel."
msgstr "Входимо до захищеної або гібридної мітки диска MBR."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:681
msgid "New UUID (in 8-4-4-4-12 format)"
msgstr "Новий UUID (у форматі 8-4-4-4-12)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:696
msgid "New name"
msgstr "Нова назва"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:759
msgid "Entering nested BSD disklabel."
msgstr "Входимо до вкладеної мітки диска BSD."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:945
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Кількість циліндрів"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:949
msgid "Number of heads"
msgstr "Кількість голівок"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:953
msgid "Number of sectors"
msgstr "Кількість секторів"
#: disk-utils/fsck.c:208
#, c-format
msgid "%s is mounted\n"
msgstr "%s змонтовано.\n"
#: disk-utils/fsck.c:210
#, c-format
msgid "%s is not mounted\n"
msgstr "%s не змонтовано\n"
#: disk-utils/fsck.c:324 disk-utils/fsck.cramfs.c:169
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:176 disk-utils/fsck.cramfs.c:230
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:248 disk-utils/sfdisk.c:250 libfdisk/src/bsd.c:587
#: lib/path.c:110 lib/path.c:131 lib/path.c:152 lib/path.c:200
#: login-utils/last.c:196 login-utils/last.c:233 login-utils/sulogin.c:675
#: sys-utils/setpriv.c:239 term-utils/setterm.c:731 term-utils/setterm.c:788
#: term-utils/setterm.c:792 term-utils/setterm.c:799
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "не вдалося прочитати %s"
#: disk-utils/fsck.c:326 lib/path.c:133 lib/path.c:154
#, c-format
msgid "parse error: %s"
msgstr "помилка обробки: %s"
#: disk-utils/fsck.c:353
#, c-format
msgid "cannot create directory %s"
msgstr "не вдалося створити каталог %s"
#: disk-utils/fsck.c:366
#, c-format
msgid "Locking disk by %s ... "
msgstr "Блокуємо диск за допомогою %s ... "
#: disk-utils/fsck.c:377
#, c-format
msgid "(waiting) "
msgstr "(очікування) "
#. TRANSLATORS: These are followups to "Locking disk...".
#: disk-utils/fsck.c:387
msgid "succeeded"
msgstr "успішно"
#: disk-utils/fsck.c:387
msgid "failed"
msgstr "невдача"
#: disk-utils/fsck.c:405
#, c-format
msgid "Unlocking %s.\n"
msgstr "Розблоковуємо %s.\n"
#: disk-utils/fsck.c:438
#, c-format
msgid "failed to setup description for %s"
msgstr "не вдалося налаштувати опис для %s"
#: disk-utils/fsck.c:468
#, c-format
msgid "%s: parse error at line %d -- ignore"
msgstr "%s: помилка обробки у рядку %d -- проігноровано"
#: disk-utils/fsck.c:500 disk-utils/fsck.c:502
#, c-format
msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: не вдалося обробити fstab"
#: disk-utils/fsck.c:663 login-utils/login.c:979 login-utils/sulogin.c:1041
#: login-utils/vipw.c:204 sys-utils/flock.c:295 sys-utils/nsenter.c:142
#: sys-utils/swapon.c:302 sys-utils/unshare.c:221 term-utils/script.c:278
#: term-utils/script.c:288
msgid "fork failed"
msgstr "невдале розгалуження"
#: disk-utils/fsck.c:670
#, c-format
msgid "%s: execute failed"
msgstr "%s: помилка виконання"
#: disk-utils/fsck.c:758
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr "чекайте, більше не залишилося дочірніх процесів?!?"
#: disk-utils/fsck.c:761 sys-utils/flock.c:312 sys-utils/swapon.c:326
#: sys-utils/unshare.c:226
msgid "waitpid failed"
msgstr "помилка waitpid"
#: disk-utils/fsck.c:779
#, c-format
msgid "Warning... %s for device %s exited with signal %d."
msgstr "Попередження... виконання %s для пристрою %s завершилося сигналом %d."
#: disk-utils/fsck.c:785
#, c-format
msgid "%s %s: status is %x, should never happen."
msgstr "%s %s: стан — %x, такого не повинно було статися."
#: disk-utils/fsck.c:831
#, c-format
msgid "Finished with %s (exit status %d)\n"
msgstr "Завершено, %s (стан виходу %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:909
#, c-format
msgid "error %d (%m) while executing fsck.%s for %s"
msgstr "помилка %d (%m) під час виконання fsck.%s для %s"
#: disk-utils/fsck.c:975
msgid ""
"Either all or none of the filesystem types passed to -t must be prefixed\n"
"with 'no' or '!'."
msgstr ""
"Префікс «no» або «!» має бути передано або всім або жодному з типів файлових\n"
"систем, переданих до -t."
#: disk-utils/fsck.c:1091
#, c-format
msgid "%s: skipping bad line in /etc/fstab: bind mount with nonzero fsck pass number"
msgstr "%s: пропускаємо помилковий рядок у /etc/fstab: монтування з прив'язуванням і ненульовою кількістю проходів fsck"
#: disk-utils/fsck.c:1103
#, c-format
msgid "%s: skipping nonexistent device\n"
msgstr "%s: пропускаємо пристрій, якого не існує\n"
#: disk-utils/fsck.c:1108
#, c-format
msgid "%s: nonexistent device (\"nofail\" fstab option may be used to skip this device)\n"
msgstr "%s: пристрою не існує (щоб пропустити цей пристрій, можна скористатися параметром \"nofail\" у fstab)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1125
#, c-format
msgid "%s: skipping unknown filesystem type\n"
msgstr "%s: пропускаємо файлову систему невідомого типу\n"
#: disk-utils/fsck.c:1139
#, c-format
msgid "cannot check %s: fsck.%s not found"
msgstr "не вдалося перевірити %s: на виявлено fsck.%s"
#: disk-utils/fsck.c:1243
msgid "Checking all file systems.\n"
msgstr "Перевірка всіх файлових систем.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1334
#, c-format
msgid "--waiting-- (pass %d)\n"
msgstr "--очікування-- (прохід %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1359
#, c-format
msgid " %s [options] -- [fs-options] [<filesystem> ...]\n"
msgstr " %s [параметри fsck] [параметри файлової системи] [файлова система...]\n"
#: disk-utils/fsck.c:1363
msgid "Check and repair a Linux filesystem.\n"
msgstr "Перевірити і виправити файлову систему Linux.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1366
msgid " -A check all filesystems\n"
msgstr " -A перевірити всі файлові системи\n"
#: disk-utils/fsck.c:1367
msgid " -C [<fd>] display progress bar; file descriptor is for GUIs\n"
msgstr " -C <дф> показувати смужку поступу, дескриптор файла призначено для графічного інтерфейсу\n"
#: disk-utils/fsck.c:1368
msgid " -l lock the device to guarantee exclusive access\n"
msgstr " -l заблокувати пристрій, щоб гарантувати виключний доступ\n"
#: disk-utils/fsck.c:1369
msgid " -M do not check mounted filesystems\n"
msgstr " -M не перевіряти змонтовані файлові системи\n"
#: disk-utils/fsck.c:1370
msgid " -N do not execute, just show what would be done\n"
msgstr " -N нічого не виконувати, просто показати дії, які буде виконано\n"
#: disk-utils/fsck.c:1371
msgid " -P check filesystems in parallel, including root\n"
msgstr " -P перевірити файлові системи, зокрема кореневу, у паралельному режимі\n"
#: disk-utils/fsck.c:1372
msgid " -R skip root filesystem; useful only with '-A'\n"
msgstr " -R пропустити кореневу файлову систему; корисне лише з «-A»\n"
#: disk-utils/fsck.c:1373
msgid " -r report statistics for each device checked\n"
msgstr " -r вивести статистичні дані для кожного перевіреного пристрою\n"
#: disk-utils/fsck.c:1374
msgid " -s serialize the checking operations\n"
msgstr " -s створити послідовність дій з перевірки\n"
#: disk-utils/fsck.c:1375
msgid " -T do not show the title on startup\n"
msgstr " -T не показувати заголовок після запуску\n"
#: disk-utils/fsck.c:1376
msgid ""
" -t <type> specify filesystem types to be checked;\n"
" <type> is allowed to be a comma-separated list\n"
msgstr ""
" -t <тип> вказати типи файлових систем, які слід перевірити;\n"
" типи можна вказати у форматі списку з відокремленням комами\n"
#: disk-utils/fsck.c:1378
msgid " -V explain what is being done\n"
msgstr " -V пояснювати, що робить програма\n"
#: disk-utils/fsck.c:1379
msgid " -? display this help and exit\n"
msgstr " -? показати це довідкове повідомлення і вийти\n"
#: disk-utils/fsck.c:1382
msgid "See the specific fsck.* commands for available fs-options."
msgstr "Ознайомтеся з довідкою до команд fsck.*, щоб дізнатися більше про параметри файлових систем."
#: disk-utils/fsck.c:1420
msgid "too many devices"
msgstr "забагато пристроїв"
#: disk-utils/fsck.c:1432
msgid "Is /proc mounted?"
msgstr "/proc змонтовано?"
#: disk-utils/fsck.c:1440
#, c-format
msgid "must be root to scan for matching filesystems: %s"
msgstr "для пошуку відповідних файлових систем слід виконувати команду від імені адміністратора (root): %s"
#: disk-utils/fsck.c:1444
#, c-format
msgid "couldn't find matching filesystem: %s"
msgstr "не вдалося знайти відповідну файлову систему: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1452 disk-utils/fsck.c:1539 misc-utils/kill.c:367
#: sys-utils/eject.c:287
msgid "too many arguments"
msgstr "забагато аргументів"
#: disk-utils/fsck.c:1591
msgid "the -l option can be used with one device only -- ignore"
msgstr "параметр -l можна використовувати лише з одним пристроєм - ігноруємо"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:108 misc-utils/whereis.c:189
#, c-format
msgid " %s [options] <file>\n"
msgstr " %s [параметри] <файл>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:111
msgid "Check and repair a compressed ROM filesystem.\n"
msgstr "Перевірити і виправити стиснену файлову систему ROM.\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:114
msgid " -a for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -a лише для сумісності, ігнорується\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:115
msgid " -v, --verbose be more verbose\n"
msgstr " -v, --verbose виводити докладні повідомлення\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:116
msgid " -y for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -y лише для сумісності, ігнорується\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
msgid " -b, --blocksize <size> use this blocksize, defaults to page size\n"
msgstr " -b, --blocksize <розмір> використовувати вказаний розмір блоку, типовим є розмір сторінки\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:118
msgid " --extract[=<dir>] test uncompression, optionally extract into <dir>\n"
msgstr " --extract[=<кат>] перевірити розпакування, додатково можна визначити каталог <кат> для цього\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:156
#, c-format
msgid "ioctl failed: unable to determine device size: %s"
msgstr "помилка ioctl: не вдалося визначити розмір пристрою: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:162
#, c-format
msgid "not a block device or file: %s"
msgstr "не є блоковим пристроєм або файлом: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:165 disk-utils/fsck.cramfs.c:201
msgid "file length too short"
msgstr "довжина файла є надто малою"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:174 disk-utils/fsck.cramfs.c:228
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:244 libfdisk/src/bsd.c:659 libfdisk/src/bsd.c:831
#: login-utils/last.c:191 login-utils/last.c:225 sys-utils/fallocate.c:203
#, c-format
msgid "seek on %s failed"
msgstr "не вдалося виконати позиціювання на %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:180 disk-utils/fsck.cramfs.c:182
msgid "superblock magic not found"
msgstr "не знайдено контрольної суми суперблоку"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:185
#, c-format
msgid "cramfs endianness is %s\n"
msgstr "порядок байтів cramfs: %s\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:186
msgid "big"
msgstr "прямий"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:186
msgid "little"
msgstr "зворотний"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:190
msgid "unsupported filesystem features"
msgstr "непідтримувані можливості файлової системи"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:194
#, c-format
msgid "superblock size (%d) too small"
msgstr "розмір суперблоку (%d) є надто малим"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:199
msgid "zero file count"
msgstr "нульова кількість файлів"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:203
msgid "file extends past end of filesystem"
msgstr "файл завершується за межами файлової системи"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:205
msgid "old cramfs format"
msgstr "застарілий формат cramfs"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:214
msgid "unable to test CRC: old cramfs format"
msgstr "не вдалося перевірити CRC: застарілий формат cramfs"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:267
msgid "crc error"
msgstr "помилка crc"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:297 disk-utils/fsck.minix.c:556
msgid "seek failed"
msgstr "помилка при встановленні позиції"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:301
msgid "read romfs failed"
msgstr "помилка читання romfs"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:333
msgid "root inode is not directory"
msgstr "кореневий вузол не є каталогом"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:337
#, c-format
msgid "bad root offset (%lu)"
msgstr "помилковий зсув кореня (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:355
msgid "data block too large"
msgstr "блок даних є надто великим"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:359
#, c-format
msgid "decompression error: %s"
msgstr "помилка розпаковування: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:385
#, c-format
msgid " hole at %ld (%zd)\n"
msgstr " дірка на %ld (%zd)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:392 disk-utils/fsck.cramfs.c:547
#, c-format
msgid " uncompressing block at %ld to %ld (%ld)\n"
msgstr " розтискається блок з %ld до %ld (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:399
#, c-format
msgid "non-block (%ld) bytes"
msgstr "неблокові (%ld) байти"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:403
#, c-format
msgid "non-size (%ld vs %ld) bytes"
msgstr "безрозмірні (%ld, а не %ld) байти"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:409 disk-utils/fsck.cramfs.c:513
#: disk-utils/swaplabel.c:104 misc-utils/uuidd.c:350 sys-utils/fallocate.c:382
#: sys-utils/setpriv.c:535 sys-utils/setpriv.c:558 sys-utils/swapon.c:363
#: term-utils/ttymsg.c:175
#, c-format
msgid "write failed: %s"
msgstr "помилка write: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:421
#, c-format
msgid "lchown failed: %s"
msgstr "помилка lchown: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:425
#, c-format
msgid "chown failed: %s"
msgstr "помилка chown: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:430
#, c-format
msgid "utime failed: %s"
msgstr "помилка utime: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:442
#, c-format
msgid "directory inode has zero offset and non-zero size: %s"
msgstr "inode каталогу має нульовий зсув і ненульовий розмір: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:457
#, c-format
msgid "mkdir failed: %s"
msgstr "помилка mkdir: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:473
msgid "filename length is zero"
msgstr "розмір назви файла є нульовим"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:475
msgid "bad filename length"
msgstr "помилковий розмір назви файла"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:481
msgid "bad inode offset"
msgstr "помилковий відступ вузла"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:496
msgid "file inode has zero offset and non-zero size"
msgstr "inode файла має нульовий зсув і ненульовий розмір"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:499
msgid "file inode has zero size and non-zero offset"
msgstr "inode файла має нульовий розмір і ненульовий зсув"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:528
msgid "symbolic link has zero offset"
msgstr "символічне посилання має нульовий відступ"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:530
msgid "symbolic link has zero size"
msgstr "символічне посилання має нульовий розмір"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:539
#, c-format
msgid "size error in symlink: %s"
msgstr "помилка розміну у символічному посиланні: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:553
#, c-format
msgid "symlink failed: %s"
msgstr "помилка symlink: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:566
#, c-format
msgid "special file has non-zero offset: %s"
msgstr "особливий файл має ненульовий відступ: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:576
#, c-format
msgid "fifo has non-zero size: %s"
msgstr "fifo має ненульовий розмір: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:582
#, c-format
msgid "socket has non-zero size: %s"
msgstr "сокет має ненульовий розмір: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:585
#, c-format
msgid "bogus mode: %s (%o)"
msgstr "фіктивний режим: %s (%o)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:594
#, c-format
msgid "mknod failed: %s"
msgstr "помилка mknod: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:626
#, c-format
msgid "directory data start (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%zu)"
msgstr "початок даних каталогу (%lu) < розмір(struct cramfs_super) + початок (%zu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:630
#, c-format
msgid "directory data end (%lu) != file data start (%lu)"
msgstr "завершення даних каталогу (%lu) != початку даних файлів (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:635
msgid "invalid file data offset"
msgstr "некоректний зсув даних файла"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:682 disk-utils/mkfs.cramfs.c:729
msgid "invalid blocksize argument"
msgstr "некоректний аргумент розміру у блоках"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:703
#, c-format
msgid "%s: OK\n"
msgstr "%s: Гаразд\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:199
msgid "Check the consistency of a Minix filesystem.\n"
msgstr "Перевірити на цілісність файлову систему Minix.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:202
msgid " -l list all filenames\n"
msgstr " -l показати список всіх назв файлів\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:203
msgid " -a automatic repair\n"
msgstr " -a автоматичне відновлення\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:204
msgid " -r interactive repair\n"
msgstr " -r інтерактивне відновлення\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:205
msgid " -v be verbose\n"
msgstr " -v докладний режим\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:206
msgid " -s output super-block information\n"
msgstr " -s вивести дані щодо суперблоків\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:207
msgid " -m activate mode not cleared warnings\n"
msgstr " -m задіяти режим без вилучення попереджень\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:208
msgid " -f force check\n"
msgstr " -f примусова перевірка\n"
#. TRANSLATORS: these yes no questions uses rpmatch(), and should be
#. * translated.
#: disk-utils/fsck.minix.c:267
#, c-format
msgid "%s (y/n)? "
msgstr "%s (т/н або y/n)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:267
#, c-format
msgid "%s (n/y)? "
msgstr "%s (н/т або n/y)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:284
#, c-format
msgid "y\n"
msgstr "y\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:286
#, c-format
msgid "n\n"
msgstr "n\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:302
#, c-format
msgid "%s is mounted.\t "
msgstr "%s змонтовано.\t "
#: disk-utils/fsck.minix.c:304
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Ви дійсно бажаєте продовжити"
#: disk-utils/fsck.minix.c:308
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "перевірку перервано.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:324 disk-utils/fsck.minix.c:345
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "nr зони < FIRSTZONE у файлі `%s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:327 disk-utils/fsck.minix.c:348
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "nr зони >= ZONES у файлі `%s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:331 disk-utils/fsck.minix.c:352
msgid "Remove block"
msgstr "Видалити блок"
#: disk-utils/fsck.minix.c:368
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Помилка читання: помилка при позиціюванні на блок у файлі '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:374
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Помилка читання: неправильний блок у файлі '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:386
#, c-format
msgid ""
"Internal error: trying to write bad block\n"
"Write request ignored\n"
msgstr ""
"Внутрішня помилка: спроба запису у пошкоджений блок\n"
"Операція запису проігнорована\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:392
msgid "seek failed in write_block"
msgstr "помилка при позиціюванні у функції write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:395
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Помилка запису: пошкоджений блок у файлі '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:507
msgid "seek failed in write_super_block"
msgstr "помилка при позиціюванні у функції write_super_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:509
msgid "unable to write super-block"
msgstr "помилка запису суперблоку"
#: disk-utils/fsck.minix.c:522
msgid "Unable to write inode map"
msgstr "Не вдалося записати карту inode"
#: disk-utils/fsck.minix.c:525
msgid "Unable to write zone map"
msgstr "Не вдалося записати мапу зон"
#: disk-utils/fsck.minix.c:528
msgid "Unable to write inodes"
msgstr "Не вдалося записати вузли"
#: disk-utils/fsck.minix.c:560
msgid "unable to alloc buffer for superblock"
msgstr "не вдалося отримати буфер для суперблоку"
#: disk-utils/fsck.minix.c:563
msgid "unable to read super block"
msgstr "не вдалося прочитати суперблок"
#: disk-utils/fsck.minix.c:581
msgid "bad magic number in super-block"
msgstr "неправильна сигнатура суперблока"
#: disk-utils/fsck.minix.c:583
msgid "Only 1k blocks/zones supported"
msgstr "Підтримуються лише 1k блоки/зону"
#: disk-utils/fsck.minix.c:585
msgid "bad s_imap_blocks field in super-block"
msgstr "неправильне s_imap_blocks поле у суперблоці"
#: disk-utils/fsck.minix.c:588
msgid "bad s_zmap_blocks field in super-block"
msgstr "неправильне s_zmap_blocks поле у суперблоці"
#: disk-utils/fsck.minix.c:604
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "Не вдалося виділити буфер для мапи вузлів"
#: disk-utils/fsck.minix.c:607
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "Не вдалося розмістити буфер для карти зон"
#: disk-utils/fsck.minix.c:610
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "Не вдалося виділити буфер для вузлів"
#: disk-utils/fsck.minix.c:613
msgid "Unable to allocate buffer for inode count"
msgstr "Не вдалося виділити буфер для лічильника вузлів"
#: disk-utils/fsck.minix.c:616
msgid "Unable to allocate buffer for zone count"
msgstr "Не вдалося виділити буфер для лічильника зон"
#: disk-utils/fsck.minix.c:620
msgid "Unable to read inode map"
msgstr "Не вдалося прочитати мапу вузлів"
#: disk-utils/fsck.minix.c:624
msgid "Unable to read zone map"
msgstr "Не вдалося прочитати мапу зон"
#: disk-utils/fsck.minix.c:628
msgid "Unable to read inodes"
msgstr "Не вдалося прочитати вузли"
#: disk-utils/fsck.minix.c:630
#, c-format
msgid "Warning: Firstzone != Norm_firstzone\n"
msgstr "Попередження: Firstzone != Norm_firstzone\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:635
#, c-format
msgid "%ld inodes\n"
msgstr "%ld вузлів\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:636
#, c-format
msgid "%ld blocks\n"
msgstr "%ld блоків\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:637 disk-utils/mkfs.minix.c:550
#, c-format
msgid "Firstdatazone=%jd (%jd)\n"
msgstr "Перша зона даних=%jd (%jd)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:638
#, c-format
msgid "Zonesize=%d\n"
msgstr "Розмір зони=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:639
#, c-format
msgid "Maxsize=%zu\n"
msgstr "Макс.розмір=%zu\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:640
#, c-format
msgid "Filesystem state=%d\n"
msgstr "Стан файлової системи=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:641
#, c-format
msgid ""
"namelen=%zd\n"
"\n"
msgstr ""
"довж.назви=%zd\n"
"\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:656 disk-utils/fsck.minix.c:706
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "Вузол %d позначений як вільний, але використовується у '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:659 disk-utils/fsck.minix.c:709
msgid "Mark in use"
msgstr "Позначити як використовуваний"
#: disk-utils/fsck.minix.c:681 disk-utils/fsck.minix.c:729
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Файл `%s' має права доступу %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:688 disk-utils/fsck.minix.c:735
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Попередження: значення лічильника вузлів надто велике.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:747 disk-utils/fsck.minix.c:755
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "кореневий вузол не є каталогом"
#: disk-utils/fsck.minix.c:767 disk-utils/fsck.minix.c:798
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Блок вже використовується раніше. Тепер у файлі `%s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:769 disk-utils/fsck.minix.c:800
#: disk-utils/fsck.minix.c:1127 disk-utils/fsck.minix.c:1136
#: disk-utils/fsck.minix.c:1183 disk-utils/fsck.minix.c:1192
msgid "Clear"
msgstr "Очистити"
#: disk-utils/fsck.minix.c:779 disk-utils/fsck.minix.c:810
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Блок %d з файлу `%s' позначений вільним."
#: disk-utils/fsck.minix.c:781 disk-utils/fsck.minix.c:812
msgid "Correct"
msgstr "Виправити"
#: disk-utils/fsck.minix.c:951 disk-utils/fsck.minix.c:1023
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr "Каталог '%s' містить неправильну кількість вузлів для файлу '%.*s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:953 disk-utils/fsck.minix.c:1025
msgid " Remove"
msgstr " Видалити"
#: disk-utils/fsck.minix.c:969 disk-utils/fsck.minix.c:1041
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: неправильний каталог: елемент '.' не перший\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:978 disk-utils/fsck.minix.c:1050
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: неправильний каталог: елемент '..' не другий\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1084 disk-utils/fsck.minix.c:1101
msgid "internal error"
msgstr "внутрішня помилка"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1087 disk-utils/fsck.minix.c:1104
#, c-format
msgid "%s: bad directory: size < 32"
msgstr "%s: неправильний каталог: розмір < 32"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1116
msgid "seek failed in bad_zone"
msgstr "помилка при позиціюванні у функції bad_zone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1126 disk-utils/fsck.minix.c:1182
#, c-format
msgid "Inode %lu mode not cleared."
msgstr "Режим inode %lu не скинуто."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1135 disk-utils/fsck.minix.c:1191
#, c-format
msgid "Inode %lu not used, marked used in the bitmap."
msgstr "Inode %lu не використано, хоча його позначено як використаний на карті."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1141 disk-utils/fsck.minix.c:1197
#, c-format
msgid "Inode %lu used, marked unused in the bitmap."
msgstr "Inode %lu використано, хоча його позначено як невикористаний на карті."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1142 disk-utils/fsck.minix.c:1198
msgid "Set"
msgstr "Встановити"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1146 disk-utils/fsck.minix.c:1202
#, c-format
msgid "Inode %lu (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
msgstr "Inode %lu (режим доступу = %07o), i_nlinks=%d, лічильник=%d."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1149 disk-utils/fsck.minix.c:1205
msgid "Set i_nlinks to count"
msgstr "Встановити i_nlinks у значення лічильника"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1161 disk-utils/fsck.minix.c:1217
#, c-format
msgid "Zone %lu: marked in use, no file uses it."
msgstr "Зона %lu: позначена як використана, хоча не використовується жодним файлом."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1163 disk-utils/fsck.minix.c:1219
msgid "Unmark"
msgstr "Зняти позначення"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1168 disk-utils/fsck.minix.c:1224
#, c-format
msgid "Zone %lu: in use, counted=%d\n"
msgstr "Зона %lu: використовується, лічильник=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1171 disk-utils/fsck.minix.c:1227
#, c-format
msgid "Zone %lu: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Зона %lu: не використовується, лічильник=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1268
msgid "bad inode size"
msgstr "неправильний розмір inode"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1270
msgid "bad v2 inode size"
msgstr "неправильний номер вузла версії 2"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1314
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "для інтерактивного відновлення необхідний термінал"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1318
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "не вдалося відкрити %s: %s"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1329
#, c-format
msgid "%s is clean, no check.\n"
msgstr "%s - чистий, перевірка не виконуватиметься.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1332
#, c-format
msgid "Forcing filesystem check on %s.\n"
msgstr "Примусова перевірка файлової системи на %s.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1334
#, c-format
msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
msgstr "Файлова система на %s пошкоджена, потрібна перевірка.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1366
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6ld inodes used (%ld%%)\n"
msgstr ""
"\n"
"%6ld використаних вузлів (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1372
#, c-format
msgid "%6ld zones used (%ld%%)\n"
msgstr "%6ld використаних зон (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1374
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6d regular files\n"
"%6d directories\n"
"%6d character device files\n"
"%6d block device files\n"
"%6d links\n"
"%6d symbolic links\n"
"------\n"
"%6d files\n"
msgstr ""
"\n"
"%6d звичайних файлів\n"
"%6d каталогів\n"
"%6d файлів символьних пристроїв\n"
"%6d файлів блочних пристроїв\n"
"%6d посилань\n"
"%6d символьних посилань\n"
"------\n"
"%6d файлів\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1388
#, c-format
msgid ""
"----------------------------\n"
"FILE SYSTEM HAS BEEN CHANGED\n"
"----------------------------\n"
msgstr ""
"----------------------------\n"
"ФАЙЛОВА СИСТЕМА ЗАЗНАЛА ЗМІН\n"
"----------------------------\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1400 disk-utils/mkfs.minix.c:808
#: disk-utils/mkswap.c:540 disk-utils/partx.c:1004 disk-utils/resizepart.c:112
#: login-utils/utmpdump.c:388 misc-utils/logger.c:333 misc-utils/logger.c:403
#: misc-utils/logger.c:464 sys-utils/dmesg.c:660 sys-utils/wdctl.c:346
#: sys-utils/wdctl.c:411 term-utils/script.c:342 term-utils/script.c:383
#: term-utils/script.c:502 text-utils/pg.c:1249
msgid "write failed"
msgstr "запис завершився помилкою"
#: disk-utils/isosize.c:136
#, c-format
msgid "%s: might not be an ISO filesystem"
msgstr "%s: можливо не є файловою системою ISO"
#: disk-utils/isosize.c:139
#, c-format
msgid "seek error on %s"
msgstr "помилка позиціювання на %s"
#: disk-utils/isosize.c:142
#, c-format
msgid "read error on %s"
msgstr "помилка читання на %s"
#: disk-utils/isosize.c:151
#, c-format
msgid "sector count: %d, sector size: %d\n"
msgstr "кількість секторів: %d, розмір сектора: %d\n"
#: disk-utils/isosize.c:170
#, c-format
msgid " %s [options] <iso9660_image_file>\n"
msgstr " %s [параметри] <файл_образу_iso9660>\n"
#: disk-utils/isosize.c:174
msgid "Show the length of an ISO-9660 filesystem.\n"
msgstr "Показати довжину файлової системи ISO-9660.\n"
#: disk-utils/isosize.c:177
msgid " -d, --divisor=<number> divide the amount of bytes by <number>\n"
msgstr " -d, --divisor=<число> поділити кількість байтів на <число>\n"
#: disk-utils/isosize.c:178
msgid " -x, --sectors show sector count and size\n"
msgstr " -x, --sectors вивести дані щодо кількості секторів та розміру\n"
#: disk-utils/isosize.c:210
msgid "invalid divisor argument"
msgstr "некоректний аргумент поділу"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:73
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] device [block-count]\n"
msgstr "Користування: %s [параметри] пристрій [кількість блоків]\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:77
msgid "Make an SCO bfs filesystem.\n"
msgstr "Створити файлову систему bfs SCO.\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:79
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -N, --inodes=NUM specify desired number of inodes\n"
" -V, --vname=NAME specify volume name\n"
" -F, --fname=NAME specify file system name\n"
" -v, --verbose explain what is being done\n"
" -c this option is silently ignored\n"
" -l this option is silently ignored\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
" -V as version must be only option\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Параметри:\n"
" -N, --inodes=ЧИСЛО вказати бажану кількість inode\n"
" -V, --vname=НАЗВА вказати назву тому\n"
" -F, --fname=НАЗВА вказати назву файлової системи\n"
" -v, --verbose пояснити дії, які буде виконано\n"
" -c цей параметр буде без попередження пропущено\n"
" -l цей параметр буде без попередження пропущено\n"
" -V, --version вивести дані щодо версії і вийти\n"
" -V для версії можна використовувати лише один раз\n"
" -h, --help вивести це довідкове повідомлення і вийти\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:144
msgid "invalid number of inodes"
msgstr "некоректна кількість inode"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:150
msgid "volume name too long"
msgstr "назва тому занадто довга"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:157
msgid "fsname name too long"
msgstr "назва файлової системи надто довга"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:188
#, c-format
msgid "%s is not a block special device"
msgstr "%s не є спеціальним файлом блочного пристрою"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:196
msgid "invalid block-count"
msgstr "некоректна кількість блоків"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:202
#, c-format
msgid "cannot get size of %s"
msgstr "не вдалося отримати розмір %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:207
#, c-format
msgid "blocks argument too large, max is %llu"
msgstr "аргумент блоків є надто великим, максимальним є значення %llu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:222
msgid "too many inodes - max is 512"
msgstr "надто багато вузлів - максимум 512"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:232
#, c-format
msgid "not enough space, need at least %llu blocks"
msgstr "не вистачає простору, потрібно принаймні %llu блоків"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:244
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Пристрій: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:245
#, c-format
msgid "Volume: <%-6s>\n"
msgstr "Том: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:246
#, c-format
msgid "FSname: <%-6s>\n"
msgstr "Назва ф.с.: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:247
#, c-format
msgid "BlockSize: %d\n"
msgstr "Розмір блоку: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:249
#, c-format
msgid "Inodes: %lu (in 1 block)\n"
msgstr "Inode: %lu (у 1 блоці)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:252
#, c-format
msgid "Inodes: %lu (in %llu blocks)\n"
msgstr "Inode: %lu (у %llu блоках)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:254
#, c-format
msgid "Blocks: %lld\n"
msgstr "Блоків: %lld\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:255
#, c-format
msgid "Inode end: %d, Data end: %d\n"
msgstr "Кінець вузлів: %d, Кінець даних: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:260
msgid "error writing superblock"
msgstr "помилка запису суперблоку"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:281
msgid "error writing root inode"
msgstr "помилка запису кореневого вузла"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:286
msgid "error writing inode"
msgstr "помилка запису вузла"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:289
msgid "seek error"
msgstr "помилка позиціювання"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:295
msgid "error writing . entry"
msgstr "помилка запису елемента '.'"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:299
msgid "error writing .. entry"
msgstr "помилка запису елемента '..'"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:302
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "помилка закривання %s"
#: disk-utils/mkfs.c:48
#, c-format
msgid " %s [options] [-t <type>] [fs-options] <device> [<size>]\n"
msgstr " %s [параметри] [-t <тип>] [параметри файлової системи] <пристрій> [<розмір>]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:52
msgid "Make a Linux filesystem.\n"
msgstr "Створити файлову систему Linux.\n"
#: disk-utils/mkfs.c:55
#, c-format
msgid " -t, --type=<type> filesystem type; when unspecified, ext2 is used\n"
msgstr " -t, --type=<тип> тип файлової системи. Якщо не вказано, використовується ext2.\n"
#: disk-utils/mkfs.c:56
#, c-format
msgid " fs-options parameters for the real filesystem builder\n"
msgstr " fs-options параметри для справжнього засобу побудови файлової системи\n"
#: disk-utils/mkfs.c:57
#, c-format
msgid " <device> path to the device to be used\n"
msgstr " <пристрій> шлях до пристрою, який використовуватиметься\n"
#: disk-utils/mkfs.c:58
#, c-format
msgid " <size> number of blocks to be used on the device\n"
msgstr " <розмір> кількість блоків, які буде використано на пристрої\n"
#: disk-utils/mkfs.c:59
#, c-format
msgid ""
" -V, --verbose explain what is being done;\n"
" specifying -V more than once will cause a dry-run\n"
msgstr ""
" -V, --verbose вивести дані щодо дій, які виконуються;\n"
" визначення декількох -V призводить до тестового запуску\n"
#: disk-utils/mkfs.c:61
#, c-format
msgid ""
" -V, --version display version information and exit;\n"
" -V as --version must be the only option\n"
msgstr ""
" -V, --version вивести дані щодо версії і вийти;\n"
" -V як --version має бути єдиним параметром\n"
#: disk-utils/mkfs.c:63
#, c-format
msgid " -h, --help display this help text and exit\n"
msgstr " -h, --help вивести текстову довідку і завершити роботу\n"
#: disk-utils/mkfs.c:154 lib/exec_shell.c:45 login-utils/newgrp.c:233
#: login-utils/su-common.c:651 login-utils/su-common.c:980
#: login-utils/sulogin.c:811 login-utils/sulogin.c:815 schedutils/chrt.c:332
#: schedutils/ionice.c:260 schedutils/taskset.c:239 sys-utils/flock.c:301
#: sys-utils/nsenter.c:375 sys-utils/prlimit.c:643 sys-utils/rtcwake.c:589
#: sys-utils/setarch.c:314 sys-utils/setarch.c:389 sys-utils/setsid.c:117
#: sys-utils/swapon.c:318 sys-utils/switch_root.c:243 sys-utils/unshare.c:258
#: term-utils/script.c:558 text-utils/pg.c:1376
#, c-format
msgid "failed to execute %s"
msgstr "не вдалося виконати %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:122
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-N endian] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
" -h print this help\n"
" -v be verbose\n"
" -E make all warnings errors (non-zero exit status)\n"
" -b blksize use this blocksize, must equal page size\n"
" -e edition set edition number (part of fsid)\n"
" -N endian set cramfs endianness (big|little|host), default host\n"
" -i file insert a file image into the filesystem (requires >= 2.4.0)\n"
" -n name set name of cramfs filesystem\n"
" -p pad by %d bytes for boot code\n"
" -s sort directory entries (old option, ignored)\n"
" -z make explicit holes (requires >= 2.3.39)\n"
" dirname root of the filesystem to be compressed\n"
" outfile output file\n"
msgstr ""
"користування: %s [-h] [-v] [-b розм_бл] [-e модифікація] [-N порядок] [-i файл] [-n назва] назв_кат файл_вив\n"
" -h вивести цю довідку\n"
" -v докладніший вивід\n"
" -E вважати всі попередження помилками (ненульовий код завершення)\n"
" -b розм_бл використовувати цей розмір блоку, повинен дорівнювати розміру сторінки\n"
" -e модифікація встановити номер модифікації (частина від fsid)\n"
" -N порядок встановити порядок байтів у cramfs (big|little|host), типовим є host\n"
" -i файл вставити файл образу у файлову систему (вимагає >= 2.4.0)\n"
" -n назва встановити назву файлової системи cramfs\n"
" -p зарезервувати %d байт для коду завантажувача\n"
" -s сортувати елементи каталогу (застарілий параметр, ігнорується)\n"
" -z створювати явні дірки (вимагає >= 2.3.39)\n"
" назв_кат кореневий каталог майбутньої стиснутої файлової системи\n"
" файл_вив файл виводу\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:155
#, c-format
msgid "readlink failed: %s"
msgstr "помилка readlink: %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:299
#, c-format
msgid "could not read directory %s"
msgstr "не вдалося прочитати каталог %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:324
#, c-format
msgid ""
"Very long (%zu bytes) filename `%s' found.\n"
" Please increase MAX_INPUT_NAMELEN in mkcramfs.c and recompile. Exiting."
msgstr ""
"Виявлено надто довгу назву (%zu байтів) «%s».\n"
" Збільште значення MAX_INPUT_NAMELEN у файлі mkcramfs.c і виконайте повторне збирання.\n"
"Завершуємо роботу."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:446
msgid "filesystem too big. Exiting."
msgstr "файлова система надто велика. Завершення."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:605
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AIEEE: блок \"стиснений\" > 2*blocklength (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:624
#, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+ld байтів)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:669
#, c-format
msgid "cannot close file %s"
msgstr "не вдалося закрити файл %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:735
msgid "invalid edition number argument"
msgstr "некоректний аргумент номера модифікації"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:745
msgid "invalid endianness given; must be 'big', 'little', or 'host'"
msgstr "вказано некоректний порядок байтів. Має бути вказано «big», «little» або «host»"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:809
#, c-format
msgid "warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum image size is %uMB. We might die prematurely."
msgstr "Попередження: очікуваний необхідний розмір (верхня межа) складає %lld МБ, але максимальний розмір образу — %u МБ. Можливе передчасне аварійне завершення."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:833
msgid "ROM image map"
msgstr "картка образу ROM"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:845
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Включається: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:851
#, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
msgstr "Дані каталогу: %zd байтів\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:859
#, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
msgstr "Загалом: %zd кілобайтів\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:864
#, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
msgstr "Суперблок: %zd байтів\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:871
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "Контрольна сума: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:876
#, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)"
msgstr "не вистачає простору для ROM-образу (отримано %lld, використано %zu)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:882
#, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)"
msgstr "помилка запису ROM-обрізу (%zd %zd)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:885
msgid "ROM image"
msgstr "образ ROM"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:894
msgid "warning: filenames truncated to 255 bytes."
msgstr "попередження: назви файлів обрізано до 255 байтів."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:896
msgid "warning: files were skipped due to errors."
msgstr "попередження: файли пропущено через помилки."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:898
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte)."
msgstr "попередження: розміри файлів обрізано до %lu МБ (мінус 1 байт)."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:902
#, c-format
msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "попередження: uid обрізано до %u бітів. (Це може загрожувати безпеці.)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:905
#, c-format
msgid "warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "попередження: gid обрізано до %u бітів. (Це може загрожувати безпеці.)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:908
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
"that some device files will be wrong."
msgstr ""
"УВАГА: номери пристроїв обрізано до %u бітів. Це майже завжди означає\n"
"що деякі з файлів пристроїв будуть помилковими."
#: disk-utils/mkfs.minix.c:149
#, c-format
msgid "Usage: %s [-c | -l filename] [-nXX] [-iXX] /dev/name [blocks]"
msgstr "Користування: %s [-c | -l назва_файла] [-nXX] [-iXX] /dev/назва [блоки]"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:171
#, c-format
msgid "%s is mounted; will not make a filesystem here!"
msgstr "%s підключений; тут не можна створювати файлову систему!"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:197
#, c-format
msgid "%s: seek to boot block failed in write_tables"
msgstr "%s: помилка позиціювання у блоці завантаження у write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:200
#, c-format
msgid "%s: unable to clear boot sector"
msgstr "%s: не вдалося спорожнити сектор завантажувача"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:202
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_tables"
msgstr "%s: помилка позиціювання у функції write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:205
#, c-format
msgid "%s: unable to write super-block"
msgstr "%s: не вдалося записати суперблок"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:208
#, c-format
msgid "%s: unable to write inode map"
msgstr "%s: не вдалося записати карту inode"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:211
#, c-format
msgid "%s: unable to write zone map"
msgstr "%s: не вдалося записати карту зон"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:214
#, c-format
msgid "%s: unable to write inodes"
msgstr "%s: не вдалося записати inode"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:219
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_block"
msgstr "%s: помилка під час позиціювання у функції write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:222
#, c-format
msgid "%s: write failed in write_block"
msgstr "%s: помилка запису у функції write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:231 disk-utils/mkfs.minix.c:306
#: disk-utils/mkfs.minix.c:355
#, c-format
msgid "%s: too many bad blocks"
msgstr "%s: надто багато помилкових блоків"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:239
#, c-format
msgid "%s: not enough good blocks"
msgstr "%s: недостатньо неушкоджених блоків"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:489
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffer for superblock"
msgstr "%s: не вдалося розмістити буфер для суперблоку"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:535
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffers for maps"
msgstr "%s: не вдалося розмістити буфери для карт"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:545
#, c-format
msgid "%s: unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "%s: не вдалося розмістити буфер для inode"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:548
#, c-format
msgid "%lu inode\n"
msgid_plural "%lu inodes\n"
msgstr[0] "%lu inode\n"
msgstr[1] "%lu inode\n"
msgstr[2] "%lu inode\n"
msgstr[3] "%lu inode\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:549
#, c-format
msgid "%lu block\n"
msgid_plural "%lu blocks\n"
msgstr[0] "%lu блок\n"
msgstr[1] "%lu блоки\n"
msgstr[2] "%lu блоків\n"
msgstr[3] "%lu блок\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:551
#, c-format
msgid "Zonesize=%zu\n"
msgstr "Розмір зони=%zu\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:552
#, c-format
msgid ""
"Maxsize=%zu\n"
"\n"
msgstr ""
"Макс.розмір=%zu\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:565
#, c-format
msgid "%s: seek failed during testing of blocks"
msgstr "%s: помилка позиціювання при перевірці блоків"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:572
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr "Незрозуміле значення у функції do_check: можливо помилка\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:605
#, c-format
msgid "%s: seek failed in check_blocks"
msgstr "%s: помилка позиціювання у функції check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:615
#, c-format
msgid "%s: bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr "%s: неправильні блоки перед областю даних: не вдалося створити ФС"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:622 disk-utils/mkfs.minix.c:646
#, c-format
msgid "%d bad block\n"
msgid_plural "%d bad blocks\n"
msgstr[0] "%d пошкоджений блок\n"
msgstr[1] "%d пошкоджених блоки\n"
msgstr[2] "%d пошкоджених блоків\n"
msgstr[3] "%d пошкоджений блок\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:631
#, c-format
msgid "%s: can't open file of bad blocks"
msgstr "%s: не вдалося відкрити файл пошкоджених блоків"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:636
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr "помилка у вхідних даних щодо кількості пошкоджених блоків у рядку %d\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:637
#, c-format
msgid "%s: cannot read badblocks file"
msgstr "%s: не вдалося прочитати файл помилкових блоків"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:673 disk-utils/mkfs.minix.c:675
#, c-format
msgid "%s: bad inode size"
msgstr "%s: помилковий розмір вузла"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:684
msgid "failed to parse number of inodes"
msgstr "не вдалося обробити значення кількості inode"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:690
msgid "failed to parse maximum length of filenames"
msgstr "не вдалося обробити значення максимальної довжини назв файлів"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:723
msgid "failed to parse number of blocks"
msgstr "не вдалося обробити значення кількості блоків"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:766
#, c-format
msgid "%s: device is misaligned"
msgstr "%s: помилкове вирівнювання на пристрої"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:769
#, c-format
msgid "block size smaller than physical sector size of %s"
msgstr "розмір блоку є меншим за розмір фізичного сектора, %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:773
#, c-format
msgid "cannot determine size of %s"
msgstr "не вдалося визначити розмір %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:782
#, c-format
msgid "will not try to make filesystem on '%s'"
msgstr "файлова система не буде створена на '%s'"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:784
#, c-format
msgid "%s: number of blocks too small"
msgstr "%s: кількість блоків є надто малою"
#: disk-utils/mkswap.c:81
#, c-format
msgid "Bad user-specified page size %u"
msgstr "Користувачем вказано помилковий розмір сторінки, %u"
#: disk-utils/mkswap.c:84
#, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d"
msgstr "Використовується вказаний користувачем розмір сторінки %d, замість системного значення %d"
#: disk-utils/mkswap.c:125
msgid "Label was truncated."
msgstr "Мітку було обрізано."
#: disk-utils/mkswap.c:133
#, c-format
msgid "no label, "
msgstr "немає мітки, "
#: disk-utils/mkswap.c:141
#, c-format
msgid "no uuid\n"
msgstr "немає uuid\n"
#: disk-utils/mkswap.c:148
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
" %s [options] device [size]\n"
msgstr ""
"\n"
"Користування:\n"
" %s [параметри] пристрій [розмір]\n"
#: disk-utils/mkswap.c:153
msgid "Set up a Linux swap area.\n"
msgstr "Налаштувати область резервної пам’яті Linux.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:156
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -c, --check check bad blocks before creating the swap area\n"
" -f, --force allow swap size area be larger than device\n"
" -p, --pagesize SIZE specify page size in bytes\n"
" -L, --label LABEL specify label\n"
" -v, --swapversion NUM specify swap-space version number\n"
" -U, --uuid UUID specify the uuid to use\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Параметри:\n"
" -c, --check перевірити пам'ять до створення області свопінгу\n"
" -f, --force дозволити перевищення об'єму пристрою областю свопінгу\n"
" -p, --pagesize РОЗМІР вказати розмір сторінки у байтах\n"
" -L, --label МІТКА вказати мітку\n"
" -v, --swapversion ЧИСЛО вказати номер версії області свопінгу\n"
" -U, --uuid UUID вказати uuid, яким слід скористатися\n"
" -V, --version вивести дані щодо версії і вийти\n"
" -h, --help вивести це довідкове повідомлення і вийти\n"
"\n"
#: disk-utils/mkswap.c:175
#, c-format
msgid "too many bad pages: %lu"
msgstr "надто багато пошкоджених сторінок: %lu"
#: disk-utils/mkswap.c:196
msgid "seek failed in check_blocks"
msgstr "помилка позиціювання у функції check_blocks"
#: disk-utils/mkswap.c:204
#, c-format
msgid "%lu bad page\n"
msgid_plural "%lu bad pages\n"
msgstr[0] "%lu пошкоджена сторінка\n"
msgstr[1] "%lu пошкоджені сторінки\n"
msgstr[2] "%lu пошкоджених сторінок\n"
msgstr[3] "%lu пошкоджена сторінка\n"
#: disk-utils/mkswap.c:229
msgid "unable to alloc new libblkid probe"
msgstr "не вдалося отримати пам'ять для нового зондування libblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:231
msgid "unable to assign device to libblkid probe"
msgstr "не вдалося призначити пристрій до зондування libblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:249
#, c-format
msgid "warning: checking bad blocks from swap file is not supported: %s"
msgstr "попередження: перевірки файла резервної пам’яті на помилкові блоки не передбачено: %s"
#: disk-utils/mkswap.c:259
#, c-format
msgid "warning: %s is misaligned"
msgstr "попередження: помилкове вирівнювання %s"
#: disk-utils/mkswap.c:271 disk-utils/mkswap.c:297 disk-utils/mkswap.c:344
msgid "unable to rewind swap-device"
msgstr "помилка встановлення позиції на початок пристрою свопінгу"
#: disk-utils/mkswap.c:300
msgid "unable to erase bootbits sectors"
msgstr "не вдалося очистити завантажувальні сектори"
#: disk-utils/mkswap.c:316
#, c-format
msgid "%s: warning: wiping old %s signature."
msgstr "%s: попередження: витираємо старий підпис %s."
#: disk-utils/mkswap.c:321
#, c-format
msgid "%s: warning: don't erase bootbits sectors"
msgstr "%s: попередження: не вилучайте завантажувальні сектори"
#: disk-utils/mkswap.c:324
#, c-format
msgid " (%s partition table detected). "
msgstr " (виявлено таблицю розділів %s). "
#: disk-utils/mkswap.c:326
#, c-format
msgid " (compiled without libblkid). "
msgstr " (зібрано без підтримки libblkid). "
#: disk-utils/mkswap.c:327
#, c-format
msgid "Use -f to force.\n"
msgstr "Скористайтеся -f для примусової обробки.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:349
#, c-format
msgid "%s: unable to write signature page"
msgstr "%s: не вдалося записати сторінку підпису"
#: disk-utils/mkswap.c:390
msgid "parsing page size failed"
msgstr "спроба обробки розміру сторінки зазнала невдачі"
#: disk-utils/mkswap.c:396
msgid "parsing version number failed"
msgstr "спроба обробки номера версії зазнала невдачі"
#: disk-utils/mkswap.c:399
#, c-format
msgid "swapspace version %d is not supported"
msgstr "підтримки версії swapspace %d не передбачено"
#: disk-utils/mkswap.c:405
#, c-format
msgid "warning: ignoring -U (UUIDs are unsupported by %s)"
msgstr "попередження: ігноруємо -U (UUID не підтримуються %s)"
#: disk-utils/mkswap.c:424
msgid "only one device argument is currently supported"
msgstr "у поточній версії передбачено лише один аргумент пристрою"
#: disk-utils/mkswap.c:431
msgid "error: parsing UUID failed"
msgstr "помилка: не вдалося обробити значення UUID"
#: disk-utils/mkswap.c:440
msgid "error: Nowhere to set up swap on?"
msgstr "помилка: Не вказано, де створити область свопінгу?"
#: disk-utils/mkswap.c:446
msgid "invalid block count argument"
msgstr "некоректний аргумент кількості блоків"
#: disk-utils/mkswap.c:455
#, c-format
msgid "error: size %llu KiB is larger than device size %ju KiB"
msgstr "помилка: розмір %llu КіБ є більшим за розмір пристрою, %ju КіБ"
#: disk-utils/mkswap.c:461
#, c-format
msgid "error: swap area needs to be at least %ld KiB"
msgstr "помилка: область свопінгу має перевищувати за об'ємом %ld КіБ"
#: disk-utils/mkswap.c:466
#, c-format
msgid "warning: truncating swap area to %llu KiB"
msgstr "попередження: обрізаємо область свопінгу до %llu КіБ"
#: disk-utils/mkswap.c:471
#, c-format
msgid "error: %s is mounted; will not make swapspace"
msgstr "помилка: %s змонтовано; місце для резервного зберігання не буде створено"
#: disk-utils/mkswap.c:488
msgid "Unable to set up swap-space: unreadable"
msgstr "не вдалося встановити простір свопінгу: не вдалося прочитати"
#: disk-utils/mkswap.c:493
#, c-format
msgid "Setting up swapspace version %d, size = %s (%ju bytes)\n"
msgstr "Встановлюємо версію %d області свопінгу, розмір = %s (%ju байтів)\n"
#: disk-utils/mkswap.c:513
#, c-format
msgid "%s: unable to obtain selinux file label"
msgstr "%s: не вдалося отримати мітку файла selinux"
#: disk-utils/mkswap.c:516
msgid "unable to matchpathcon()"
msgstr "не вдалося виконати matchpathcon()"
#: disk-utils/mkswap.c:519
msgid "unable to create new selinux context"
msgstr "не вдалося створити новий контекст selinux"
#: disk-utils/mkswap.c:521
msgid "couldn't compute selinux context"
msgstr "не вдалося визначити контекст selinux"
#: disk-utils/mkswap.c:527
#, c-format
msgid "unable to relabel %s to %s"
msgstr "не вдалося змінити мітку %s на %s"
#: disk-utils/partx.c:87
msgid "partition number"
msgstr "номер розділу"
#: disk-utils/partx.c:88
msgid "start of the partition in sectors"
msgstr "початок розділу у секторах"
#: disk-utils/partx.c:89
msgid "end of the partition in sectors"
msgstr "кінець розділу у секторах"
#: disk-utils/partx.c:90
msgid "number of sectors"
msgstr "кількість секторів"
#: disk-utils/partx.c:91
msgid "human readable size"
msgstr "зручний для читання розмір"
#: disk-utils/partx.c:92
msgid "partition name"
msgstr "назва розділу"
#: disk-utils/partx.c:93 misc-utils/findmnt.c:130 misc-utils/lsblk.c:154
msgid "partition UUID"
msgstr "UUID розділу"
#: disk-utils/partx.c:94
msgid "partition table type (dos, gpt, ...)"
msgstr "тип таблиці розділів (dos, gpt, ...)"
#: disk-utils/partx.c:95 misc-utils/lsblk.c:155
msgid "partition flags"
msgstr "прапорці розділу"
#: disk-utils/partx.c:96
msgid "partition type (a string, a UUID, or hex)"
msgstr "тип розділу (рядок, UUID або шістнадцяткове число)"
#: disk-utils/partx.c:114 sys-utils/losetup.c:482
msgid "failed to initialize loopcxt"
msgstr "не вдалося ініціалізувати loopcxt"
#: disk-utils/partx.c:118
#, c-format
msgid "%s: failed to find unused loop device"
msgstr "%s: не вдалося знайти невикористаний петльовий (loop) пристрій"
#: disk-utils/partx.c:122
#, c-format
msgid "Trying to use '%s' for the loop device\n"
msgstr "Спроба використання «%s» як петльового (loop) пристрою\n"
#: disk-utils/partx.c:126
#, c-format
msgid "%s: failed to set backing file"
msgstr "%s: не вдалося встановити резервний файл"
#: disk-utils/partx.c:131 sys-utils/losetup.c:671
#, c-format
msgid "%s: failed to set up loop device"
msgstr "%s: не вдалося налаштувати петльовий (loop) пристрій"
#: disk-utils/partx.c:161 login-utils/lslogins.c:324 misc-utils/findmnt.c:391
#: misc-utils/lsblk.c:327 misc-utils/lslocks.c:340 sys-utils/losetup.c:101
#: sys-utils/lscpu.c:328 sys-utils/prlimit.c:277 sys-utils/swapon.c:135
#: sys-utils/wdctl.c:151 sys-utils/zramctl.c:113
#, c-format
msgid "unknown column: %s"
msgstr "невідомий стовпчик: %s"
#: disk-utils/partx.c:208
#, c-format
msgid "%s: failed to get partition number"
msgstr "%s: не вдалося отримати номер розділу"
#: disk-utils/partx.c:273
#, c-format
msgid "%s: error deleting partition %d"
msgstr "%s: помилка під час спроби вилучення розділу %d"
#: disk-utils/partx.c:275
#, c-format
msgid "%s: error deleting partitions %d-%d"
msgstr "%s: помилка під час спроби вилучення розділів %d-%d"
#: disk-utils/partx.c:299 disk-utils/partx.c:446 disk-utils/partx.c:974
#, c-format
msgid "specified range <%d:%d> does not make sense"
msgstr "вказаний діапазон <%d:%d> не має сенсу"
#: disk-utils/partx.c:308
#, c-format
msgid "%s: partition #%d removed\n"
msgstr "%s: розділ %d вилучено\n"
#: disk-utils/partx.c:312
#, c-format
msgid "%s: partition #%d doesn't exist\n"
msgstr "%s: розділу %d не існує\n"
#: disk-utils/partx.c:317
#, c-format
msgid "%s: deleting partition #%d failed"
msgstr "%s: спроба вилучення розділу %d зазнала невдачі"
#: disk-utils/partx.c:337
#, c-format
msgid "%s: error adding partition %d"
msgstr "%s: помилка під час додавання розділу %d"
#: disk-utils/partx.c:339
#, c-format
msgid "%s: error adding partitions %d-%d"
msgstr "%s: помилка під час додавання розділів %d-%d"
#: disk-utils/partx.c:376 disk-utils/partx.c:482
#, c-format
msgid "%s: partition #%d added\n"
msgstr "%s: додано розділ %d\n"
#: disk-utils/partx.c:381
#, c-format
msgid "%s: adding partition #%d failed"
msgstr "%s: спроба додавання розділу %d зазнала невдачі"
#: disk-utils/partx.c:416
#, c-format
msgid "%s: error updating partition %d"
msgstr "%s: помилка під час спроби оновлення розділу %d"
#: disk-utils/partx.c:418
#, c-format
msgid "%s: error updating partitions %d-%d"
msgstr "%s: помилка під час оновлення розділів %d-%d"
#: disk-utils/partx.c:455
#, c-format
msgid "%s: no partition #%d"
msgstr "%s: немає розділу з номером %d"
#: disk-utils/partx.c:476
#, c-format
msgid "%s: partition #%d resized\n"
msgstr "%s: розмір розділу %d змінено\n"
#: disk-utils/partx.c:490
#, c-format
msgid "%s: updating partition #%d failed"
msgstr "%s: спроба оновлення розділу %d зазнала невдачі"
#: disk-utils/partx.c:527
#, c-format
msgid "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sector, %6ju MB)\n"
msgid_plural "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju sectors, %6ju MB)\n"
msgstr[0] "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju сектор, %6ju МБ)\n"
msgstr[1] "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju сектори, %6ju МБ)\n"
msgstr[2] "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju секторів, %6ju МБ)\n"
msgstr[3] "#%2d: %9ju-%9ju (%9ju сектор, %6ju МБ)\n"
#: disk-utils/partx.c:546 misc-utils/findmnt.c:703 misc-utils/findmnt.c:720
#: misc-utils/lslocks.c:402
msgid "failed to add line to output"
msgstr "не вдалося додати рядок до виведених даних"
#: disk-utils/partx.c:609
msgid "failed to add data to output table"
msgstr "не вдалося додати дані до таблиці-результату"
#: disk-utils/partx.c:632 login-utils/lslogins.c:899 misc-utils/findmnt.c:1559
#: misc-utils/lsblk.c:1769 misc-utils/lslocks.c:461 sys-utils/losetup.c:300
#: sys-utils/lscpu.c:1434 sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/swapon.c:268
#: sys-utils/wdctl.c:259 sys-utils/zramctl.c:339
msgid "failed to initialize output table"
msgstr "не вдалося ініціалізувати таблицю виведення даних"
#: disk-utils/partx.c:643 misc-utils/findmnt.c:1581 misc-utils/lsblk.c:1785
#: misc-utils/lslocks.c:471 sys-utils/losetup.c:308 sys-utils/losetup.c:344
#: sys-utils/lscpu.c:1439 sys-utils/prlimit.c:306 sys-utils/swapon.c:277
#: sys-utils/wdctl.c:270 sys-utils/zramctl.c:348
msgid "failed to initialize output column"
msgstr "не вдалося ініціалізувати стовпчик виведення"
#: disk-utils/partx.c:683
#, c-format
msgid "failed to initialize blkid filter for '%s'"
msgstr "не вдалося ініціалізувати фільтр ідентифікаторів блоків для «%s»"
#: disk-utils/partx.c:691
#, c-format
msgid "%s: failed to read partition table"
msgstr "%s: не вдалося прочитати таблицю розділів"
#: disk-utils/partx.c:697
#, c-format
msgid "%s: partition table type '%s' detected\n"
msgstr "%s: виявлено тип таблиці розділів «%s»\n"
#: disk-utils/partx.c:701
#, c-format
msgid "%s: partition table with no partitions"
msgstr "%s: таблиця розділів без розділів"
#: disk-utils/partx.c:713
#, c-format
msgid " %s [-a|-d|-s|-u] [--nr <n:m> | <partition>] <disk>\n"
msgstr " %s [-a|-d|-s|-u] [--nr <n:m> | <розділ>] <диск>\n"
#: disk-utils/partx.c:717
msgid "Tell the kernel about the presence and numbering of partitions.\n"
msgstr "Повідомити ядро щодо наявності і нумерування розділів.\n"
#: disk-utils/partx.c:720
msgid " -a, --add add specified partitions or all of them\n"
msgstr " -a, --add додати вказані розділи або всі розділи\n"
#: disk-utils/partx.c:721
msgid " -d, --delete delete specified partitions or all of them\n"
msgstr " -d, --delete вилучити вказані розділи або всі розділи\n"
#: disk-utils/partx.c:722
msgid " -u, --update update specified partitions or all of them\n"
msgstr " -u, --update оновити вказані розділи або всі розділи\n"
#: disk-utils/partx.c:723
msgid ""
" -s, --show list partitions\n"
"\n"
msgstr ""
" -s, --show вивести список розділів\n"
"\n"
#: disk-utils/partx.c:724 misc-utils/lsblk.c:1535
msgid " -b, --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr " -b, --bytes вивести РОЗМІР у байтах, а не у зручному для читання форматі\n"
#: disk-utils/partx.c:725
msgid " -g, --noheadings don't print headings for --show\n"
msgstr " -g, --noheadings не виводити заголовки для --show\n"
#: disk-utils/partx.c:726
msgid " -n, --nr <n:m> specify the range of partitions (e.g. --nr 2:4)\n"
msgstr " -n, --nr <n:m> вказати діапазон розділів (наприклад, --nr 2:4)\n"
#: disk-utils/partx.c:727
msgid " -o, --output <list> define which output columns to use\n"
msgstr " -o, --output <список> визначити, які стовпчики слід використовувати для виведення\n"
#: disk-utils/partx.c:728 misc-utils/lsblk.c:1548
msgid " -P, --pairs use key=\"value\" output format\n"
msgstr " -P, --pairs використовувати формат виведення ключ=\"значення\"\n"
#: disk-utils/partx.c:729 misc-utils/lsblk.c:1549
msgid " -r, --raw use raw output format\n"
msgstr " -r, --raw використовувати формат виведення без обробки\n"
#: disk-utils/partx.c:730
msgid " -t, --type <type> specify the partition type (dos, bsd, solaris, etc.)\n"
msgstr " -t, --type <тип> вказати тип розділу (dos, bsd, solaris тощо)\n"
#: disk-utils/partx.c:731 sys-utils/fallocate.c:91
msgid " -v, --verbose verbose mode\n"
msgstr " -v, --verbose докладний режим\n"
#: disk-utils/partx.c:737
msgid ""
"\n"
"Available columns (for --show, --raw or --pairs):\n"
msgstr ""
"\n"
"Доступні стовпчики (для --show, --raw або --pairs):\n"
#: disk-utils/partx.c:810
msgid "failed to parse --nr <M-N> range"
msgstr "не вдалося обробити діапазон --nr <M-N>"
#: disk-utils/partx.c:910
msgid "--nr and <partition> are mutually exclusive"
msgstr "--nr і <розділ> не можна використовувати одночасно"
#: disk-utils/partx.c:929
#, c-format
msgid "partition: %s, disk: %s, lower: %d, upper: %d\n"
msgstr "розділ: %s, диск: %s, нижній: %d, верхній: %d\n"