tree: 2a48b1e6af27c4347153badae59c971fbca0cd88 [path history] [tgz]
  1. Makefile
  2. socfpga_stratix10.dtsi
  3. socfpga_stratix10_socdk.dts