blob: 72b2c6d629b937b27dad5f69775000787cbdd148 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
* Mediatek ALSA SoC AFE platform driver for 8195
*
* Copyright (c) 2021 MediaTek Inc.
* Author: Bicycle Tsai <bicycle.tsai@mediatek.com>
* Trevor Wu <trevor.wu@mediatek.com>
*/
#include <linux/delay.h>
#include <linux/dma-mapping.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/mfd/syscon.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_address.h>
#include <linux/of_platform.h>
#include <linux/of_reserved_mem.h>
#include <linux/pm_runtime.h>
#include <linux/reset.h>
#include "mt8195-afe-common.h"
#include "mt8195-afe-clk.h"
#include "mt8195-reg.h"
#include "../common/mtk-afe-platform-driver.h"
#include "../common/mtk-afe-fe-dai.h"
#define MT8195_MEMIF_BUFFER_BYTES_ALIGN (0x40)
#define MT8195_MEMIF_DL7_MAX_PERIOD_SIZE (0x3fff)
struct mtk_dai_memif_priv {
unsigned int asys_timing_sel;
};
static const struct snd_pcm_hardware mt8195_afe_hardware = {
.info = SNDRV_PCM_INFO_MMAP |
SNDRV_PCM_INFO_INTERLEAVED |
SNDRV_PCM_INFO_MMAP_VALID,
.formats = SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |
SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE |
SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE,
.period_bytes_min = 64,
.period_bytes_max = 256 * 1024,
.periods_min = 2,
.periods_max = 256,
.buffer_bytes_max = 256 * 2 * 1024,
};
struct mt8195_afe_rate {
unsigned int rate;
unsigned int reg_value;
};
static const struct mt8195_afe_rate mt8195_afe_rates[] = {
{ .rate = 8000, .reg_value = 0, },
{ .rate = 12000, .reg_value = 1, },
{ .rate = 16000, .reg_value = 2, },
{ .rate = 24000, .reg_value = 3, },
{ .rate = 32000, .reg_value = 4, },
{ .rate = 48000, .reg_value = 5, },
{ .rate = 96000, .reg_value = 6, },
{ .rate = 192000, .reg_value = 7, },
{ .rate = 384000, .reg_value = 8, },
{ .rate = 7350, .reg_value = 16, },
{ .rate = 11025, .reg_value = 17, },
{ .rate = 14700, .reg_value = 18, },
{ .rate = 22050, .reg_value = 19, },
{ .rate = 29400, .reg_value = 20, },
{ .rate = 44100, .reg_value = 21, },
{ .rate = 88200, .reg_value = 22, },
{ .rate = 176400, .reg_value = 23, },
{ .rate = 352800, .reg_value = 24, },
};
int mt8195_afe_fs_timing(unsigned int rate)
{
int i;
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mt8195_afe_rates); i++)
if (mt8195_afe_rates[i].rate == rate)
return mt8195_afe_rates[i].reg_value;
return -EINVAL;
}
static int mt8195_memif_fs(struct snd_pcm_substream *substream,
unsigned int rate)
{
struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
struct snd_soc_component *component =
snd_soc_rtdcom_lookup(rtd, AFE_PCM_NAME);
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_component_get_drvdata(component);
int id = asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0)->id;
struct mtk_base_afe_memif *memif = &afe->memif[id];
int fs = mt8195_afe_fs_timing(rate);
switch (memif->data->id) {
case MT8195_AFE_MEMIF_DL10:
fs = MT8195_ETDM_OUT3_1X_EN;
break;
case MT8195_AFE_MEMIF_UL8:
fs = MT8195_ETDM_IN1_NX_EN;
break;
case MT8195_AFE_MEMIF_UL3:
fs = MT8195_ETDM_IN2_NX_EN;
break;
default:
break;
}
return fs;
}
static int mt8195_irq_fs(struct snd_pcm_substream *substream,
unsigned int rate)
{
int fs = mt8195_memif_fs(substream, rate);
switch (fs) {
case MT8195_ETDM_IN1_NX_EN:
fs = MT8195_ETDM_IN1_1X_EN;
break;
case MT8195_ETDM_IN2_NX_EN:
fs = MT8195_ETDM_IN2_1X_EN;
break;
default:
break;
}
return fs;
}
enum {
MT8195_AFE_CM0,
MT8195_AFE_CM1,
MT8195_AFE_CM2,
MT8195_AFE_CM_NUM,
};
struct mt8195_afe_channel_merge {
int id;
int reg;
unsigned int sel_shift;
unsigned int sel_maskbit;
unsigned int sel_default;
unsigned int ch_num_shift;
unsigned int ch_num_maskbit;
unsigned int en_shift;
unsigned int en_maskbit;
unsigned int update_cnt_shift;
unsigned int update_cnt_maskbit;
unsigned int update_cnt_default;
};
static const struct mt8195_afe_channel_merge
mt8195_afe_cm[MT8195_AFE_CM_NUM] = {
[MT8195_AFE_CM0] = {
.id = MT8195_AFE_CM0,
.reg = AFE_CM0_CON,
.sel_shift = 30,
.sel_maskbit = 0x1,
.sel_default = 1,
.ch_num_shift = 2,
.ch_num_maskbit = 0x3f,
.en_shift = 0,
.en_maskbit = 0x1,
.update_cnt_shift = 16,
.update_cnt_maskbit = 0x1fff,
.update_cnt_default = 0x3,
},
[MT8195_AFE_CM1] = {
.id = MT8195_AFE_CM1,
.reg = AFE_CM1_CON,
.sel_shift = 30,
.sel_maskbit = 0x1,
.sel_default = 1,
.ch_num_shift = 2,
.ch_num_maskbit = 0x1f,
.en_shift = 0,
.en_maskbit = 0x1,
.update_cnt_shift = 16,
.update_cnt_maskbit = 0x1fff,
.update_cnt_default = 0x3,
},
[MT8195_AFE_CM2] = {
.id = MT8195_AFE_CM2,
.reg = AFE_CM2_CON,
.sel_shift = 30,
.sel_maskbit = 0x1,
.sel_default = 1,
.ch_num_shift = 2,
.ch_num_maskbit = 0x1f,
.en_shift = 0,
.en_maskbit = 0x1,
.update_cnt_shift = 16,
.update_cnt_maskbit = 0x1fff,
.update_cnt_default = 0x3,
},
};
static int mt8195_afe_memif_is_ul(int id)
{
if (id >= MT8195_AFE_MEMIF_UL_START && id < MT8195_AFE_MEMIF_END)
return 1;
else
return 0;
}
static const struct mt8195_afe_channel_merge*
mt8195_afe_found_cm(struct snd_soc_dai *dai)
{
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_dai_get_drvdata(dai);
int id = -EINVAL;
if (mt8195_afe_memif_is_ul(dai->id) == 0)
return NULL;
switch (dai->id) {
case MT8195_AFE_MEMIF_UL9:
id = MT8195_AFE_CM0;
break;
case MT8195_AFE_MEMIF_UL2:
id = MT8195_AFE_CM1;
break;
case MT8195_AFE_MEMIF_UL10:
id = MT8195_AFE_CM2;
break;
default:
break;
}
if (id < 0) {
dev_dbg(afe->dev, "%s, memif %d cannot find CM!\n",
__func__, dai->id);
return NULL;
}
return &mt8195_afe_cm[id];
}
static int mt8195_afe_config_cm(struct mtk_base_afe *afe,
const struct mt8195_afe_channel_merge *cm,
unsigned int channels)
{
if (!cm)
return -EINVAL;
regmap_update_bits(afe->regmap,
cm->reg,
cm->sel_maskbit << cm->sel_shift,
cm->sel_default << cm->sel_shift);
regmap_update_bits(afe->regmap,
cm->reg,
cm->ch_num_maskbit << cm->ch_num_shift,
(channels - 1) << cm->ch_num_shift);
regmap_update_bits(afe->regmap,
cm->reg,
cm->update_cnt_maskbit << cm->update_cnt_shift,
cm->update_cnt_default << cm->update_cnt_shift);
return 0;
}
static int mt8195_afe_enable_cm(struct mtk_base_afe *afe,
const struct mt8195_afe_channel_merge *cm,
bool enable)
{
if (!cm)
return -EINVAL;
regmap_update_bits(afe->regmap,
cm->reg,
cm->en_maskbit << cm->en_shift,
enable << cm->en_shift);
return 0;
}
static int
mt8195_afe_paired_memif_clk_prepare(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai,
int enable)
{
struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_dai_get_drvdata(dai);
struct mt8195_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int id = asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0)->id;
int clk_id;
if (id != MT8195_AFE_MEMIF_DL8 && id != MT8195_AFE_MEMIF_DL10)
return 0;
if (enable) {
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL10;
mt8195_afe_prepare_clk(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL8;
mt8195_afe_prepare_clk(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
} else {
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL8;
mt8195_afe_unprepare_clk(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL10;
mt8195_afe_unprepare_clk(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
}
return 0;
}
static int
mt8195_afe_paired_memif_clk_enable(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai,
int enable)
{
struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_dai_get_drvdata(dai);
struct mt8195_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
int id = asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0)->id;
int clk_id;
if (id != MT8195_AFE_MEMIF_DL8 && id != MT8195_AFE_MEMIF_DL10)
return 0;
if (enable) {
/* DL8_DL10_MEM */
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL10;
mt8195_afe_enable_clk_atomic(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
udelay(1);
/* DL8_DL10_AGENT */
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL8;
mt8195_afe_enable_clk_atomic(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
} else {
/* DL8_DL10_AGENT */
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL8;
mt8195_afe_disable_clk_atomic(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
/* DL8_DL10_MEM */
clk_id = MT8195_CLK_AUD_MEMIF_DL10;
mt8195_afe_disable_clk_atomic(afe, afe_priv->clk[clk_id]);
}
return 0;
}
static int mt8195_afe_fe_startup(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai)
{
struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_dai_get_drvdata(dai);
int id = asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0)->id;
int ret = 0;
mt8195_afe_paired_memif_clk_prepare(substream, dai, 1);
ret = mtk_afe_fe_startup(substream, dai);
snd_pcm_hw_constraint_step(runtime, 0,
SNDRV_PCM_HW_PARAM_BUFFER_BYTES,
MT8195_MEMIF_BUFFER_BYTES_ALIGN);
if (id != MT8195_AFE_MEMIF_DL7)
goto out;
ret = snd_pcm_hw_constraint_minmax(runtime,
SNDRV_PCM_HW_PARAM_PERIOD_SIZE,
1,
MT8195_MEMIF_DL7_MAX_PERIOD_SIZE);
if (ret < 0)
dev_dbg(afe->dev, "hw_constraint_minmax failed\n");
out:
return ret;
}
static void mt8195_afe_fe_shutdown(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai)
{
mtk_afe_fe_shutdown(substream, dai);
mt8195_afe_paired_memif_clk_prepare(substream, dai, 0);
}
static int mt8195_afe_fe_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_pcm_hw_params *params,
struct snd_soc_dai *dai)
{
struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_dai_get_drvdata(dai);
int id = asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0)->id;
struct mtk_base_afe_memif *memif = &afe->memif[id];
const struct mtk_base_memif_data *data = memif->data;
const struct mt8195_afe_channel_merge *cm = mt8195_afe_found_cm(dai);
unsigned int ch_num = params_channels(params);
mt8195_afe_config_cm(afe, cm, params_channels(params));
if (data->ch_num_reg >= 0) {
regmap_update_bits(afe->regmap, data->ch_num_reg,
data->ch_num_maskbit << data->ch_num_shift,
ch_num << data->ch_num_shift);
}
return mtk_afe_fe_hw_params(substream, params, dai);
}
static int mt8195_afe_fe_hw_free(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai)
{
return mtk_afe_fe_hw_free(substream, dai);
}
static int mt8195_afe_fe_prepare(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai)
{
return mtk_afe_fe_prepare(substream, dai);
}
static int mt8195_afe_fe_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd,
struct snd_soc_dai *dai)
{
int ret = 0;
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_dai_get_drvdata(dai);
const struct mt8195_afe_channel_merge *cm = mt8195_afe_found_cm(dai);
switch (cmd) {
case SNDRV_PCM_TRIGGER_START:
case SNDRV_PCM_TRIGGER_RESUME:
mt8195_afe_enable_cm(afe, cm, true);
break;
case SNDRV_PCM_TRIGGER_STOP:
case SNDRV_PCM_TRIGGER_SUSPEND:
mt8195_afe_enable_cm(afe, cm, false);
break;
default:
break;
}
ret = mtk_afe_fe_trigger(substream, cmd, dai);
switch (cmd) {
case SNDRV_PCM_TRIGGER_START:
case SNDRV_PCM_TRIGGER_RESUME:
mt8195_afe_paired_memif_clk_enable(substream, dai, 1);
break;
case SNDRV_PCM_TRIGGER_STOP:
case SNDRV_PCM_TRIGGER_SUSPEND:
mt8195_afe_paired_memif_clk_enable(substream, dai, 0);
break;
default:
break;
}
return ret;
}
static int mt8195_afe_fe_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
{
return 0;
}
static const struct snd_soc_dai_ops mt8195_afe_fe_dai_ops = {
.startup = mt8195_afe_fe_startup,
.shutdown = mt8195_afe_fe_shutdown,
.hw_params = mt8195_afe_fe_hw_params,
.hw_free = mt8195_afe_fe_hw_free,
.prepare = mt8195_afe_fe_prepare,
.trigger = mt8195_afe_fe_trigger,
.set_fmt = mt8195_afe_fe_set_fmt,
};
#define MTK_PCM_RATES (SNDRV_PCM_RATE_8000_48000 |\
SNDRV_PCM_RATE_88200 |\
SNDRV_PCM_RATE_96000 |\
SNDRV_PCM_RATE_176400 |\
SNDRV_PCM_RATE_192000 |\
SNDRV_PCM_RATE_352800 |\
SNDRV_PCM_RATE_384000)
#define MTK_PCM_FORMATS (SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |\
SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE |\
SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE)
static struct snd_soc_dai_driver mt8195_memif_dai_driver[] = {
/* FE DAIs: memory intefaces to CPU */
{
.name = "DL2",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL2,
.playback = {
.stream_name = "DL2",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "DL3",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL3,
.playback = {
.stream_name = "DL3",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "DL6",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL6,
.playback = {
.stream_name = "DL6",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "DL7",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL7,
.playback = {
.stream_name = "DL7",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "DL8",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL8,
.playback = {
.stream_name = "DL8",
.channels_min = 1,
.channels_max = 24,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "DL10",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL10,
.playback = {
.stream_name = "DL10",
.channels_min = 1,
.channels_max = 8,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "DL11",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL11,
.playback = {
.stream_name = "DL11",
.channels_min = 1,
.channels_max = 48,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL1",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL1,
.capture = {
.stream_name = "UL1",
.channels_min = 1,
.channels_max = 8,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL2",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL2,
.capture = {
.stream_name = "UL2",
.channels_min = 1,
.channels_max = 8,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL3",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL3,
.capture = {
.stream_name = "UL3",
.channels_min = 1,
.channels_max = 16,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL4",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL4,
.capture = {
.stream_name = "UL4",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL5",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL5,
.capture = {
.stream_name = "UL5",
.channels_min = 1,
.channels_max = 2,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL6",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL6,
.capture = {
.stream_name = "UL6",
.channels_min = 1,
.channels_max = 8,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL8",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL8,
.capture = {
.stream_name = "UL8",
.channels_min = 1,
.channels_max = 24,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL9",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL9,
.capture = {
.stream_name = "UL9",
.channels_min = 1,
.channels_max = 32,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
{
.name = "UL10",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL10,
.capture = {
.stream_name = "UL10",
.channels_min = 1,
.channels_max = 4,
.rates = MTK_PCM_RATES,
.formats = MTK_PCM_FORMATS,
},
.ops = &mt8195_afe_fe_dai_ops,
},
};
static const struct snd_kcontrol_new o002_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I000 Switch", AFE_CONN2, 0, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I012 Switch", AFE_CONN2, 12, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I020 Switch", AFE_CONN2, 20, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I022 Switch", AFE_CONN2, 22, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I070 Switch", AFE_CONN2_2, 6, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I072 Switch", AFE_CONN2_2, 8, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I168 Switch", AFE_CONN2_5, 8, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o003_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I001 Switch", AFE_CONN3, 1, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I013 Switch", AFE_CONN3, 13, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I021 Switch", AFE_CONN3, 21, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I023 Switch", AFE_CONN3, 23, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I071 Switch", AFE_CONN3_2, 7, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I073 Switch", AFE_CONN3_2, 9, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I169 Switch", AFE_CONN3_5, 9, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o004_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I000 Switch", AFE_CONN4, 0, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I014 Switch", AFE_CONN4, 14, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I024 Switch", AFE_CONN4, 24, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I074 Switch", AFE_CONN4_2, 10, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I170 Switch", AFE_CONN4_5, 10, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o005_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I001 Switch", AFE_CONN5, 1, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I015 Switch", AFE_CONN5, 15, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I025 Switch", AFE_CONN5, 25, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I075 Switch", AFE_CONN5_2, 11, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I171 Switch", AFE_CONN5_5, 11, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o006_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I000 Switch", AFE_CONN6, 0, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I016 Switch", AFE_CONN6, 16, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I026 Switch", AFE_CONN6, 26, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I076 Switch", AFE_CONN6_2, 12, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o007_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I001 Switch", AFE_CONN7, 1, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I017 Switch", AFE_CONN7, 17, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I027 Switch", AFE_CONN7, 27, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I077 Switch", AFE_CONN7_2, 13, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o008_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I018 Switch", AFE_CONN8, 18, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I028 Switch", AFE_CONN8, 28, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I078 Switch", AFE_CONN8_2, 14, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o009_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I019 Switch", AFE_CONN9, 19, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I029 Switch", AFE_CONN9, 29, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I079 Switch", AFE_CONN9_2, 15, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o010_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I022 Switch", AFE_CONN10, 22, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I030 Switch", AFE_CONN10, 30, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I046 Switch", AFE_CONN10_1, 14, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I072 Switch", AFE_CONN10_2, 8, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o011_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I023 Switch", AFE_CONN11, 23, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I031 Switch", AFE_CONN11, 31, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I047 Switch", AFE_CONN11_1, 15, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I073 Switch", AFE_CONN11_2, 9, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o012_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I024 Switch", AFE_CONN12, 24, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I032 Switch", AFE_CONN12_1, 0, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I048 Switch", AFE_CONN12_1, 16, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I074 Switch", AFE_CONN12_2, 10, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o013_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I025 Switch", AFE_CONN13, 25, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I033 Switch", AFE_CONN13_1, 1, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I049 Switch", AFE_CONN13_1, 17, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I075 Switch", AFE_CONN13_2, 11, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o014_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I026 Switch", AFE_CONN14, 26, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I034 Switch", AFE_CONN14_1, 2, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I050 Switch", AFE_CONN14_1, 18, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I076 Switch", AFE_CONN14_2, 12, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o015_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I027 Switch", AFE_CONN15, 27, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I035 Switch", AFE_CONN15_1, 3, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I051 Switch", AFE_CONN15_1, 19, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I077 Switch", AFE_CONN15_2, 13, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o016_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I028 Switch", AFE_CONN16, 28, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I036 Switch", AFE_CONN16_1, 4, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I052 Switch", AFE_CONN16_1, 20, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I078 Switch", AFE_CONN16_2, 14, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o017_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I029 Switch", AFE_CONN17, 29, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I037 Switch", AFE_CONN17_1, 5, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I053 Switch", AFE_CONN17_1, 21, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I079 Switch", AFE_CONN17_2, 15, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o018_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I038 Switch", AFE_CONN18_1, 6, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I080 Switch", AFE_CONN18_2, 16, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o019_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I039 Switch", AFE_CONN19_1, 7, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I081 Switch", AFE_CONN19_2, 17, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o020_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I040 Switch", AFE_CONN20_1, 8, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I082 Switch", AFE_CONN20_2, 18, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o021_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I041 Switch", AFE_CONN21_1, 9, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I083 Switch", AFE_CONN21_2, 19, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o022_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I042 Switch", AFE_CONN22_1, 10, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I084 Switch", AFE_CONN22_2, 20, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o023_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I043 Switch", AFE_CONN23_1, 11, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I085 Switch", AFE_CONN23_2, 21, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o024_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I044 Switch", AFE_CONN24_1, 12, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I086 Switch", AFE_CONN24_2, 22, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o025_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I045 Switch", AFE_CONN25_1, 13, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I087 Switch", AFE_CONN25_2, 23, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o026_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I046 Switch", AFE_CONN26_1, 14, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I088 Switch", AFE_CONN26_2, 24, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o027_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I047 Switch", AFE_CONN27_1, 15, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I089 Switch", AFE_CONN27_2, 25, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o028_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I048 Switch", AFE_CONN28_1, 16, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I090 Switch", AFE_CONN28_2, 26, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o029_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I049 Switch", AFE_CONN29_1, 17, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I091 Switch", AFE_CONN29_2, 27, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o030_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I050 Switch", AFE_CONN30_1, 18, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I092 Switch", AFE_CONN30_2, 28, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o031_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I051 Switch", AFE_CONN31_1, 19, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I093 Switch", AFE_CONN31_2, 29, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o032_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I052 Switch", AFE_CONN32_1, 20, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I094 Switch", AFE_CONN32_2, 30, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o033_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I053 Switch", AFE_CONN33_1, 21, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I095 Switch", AFE_CONN33_2, 31, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o034_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I000 Switch", AFE_CONN34, 0, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I002 Switch", AFE_CONN34, 2, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I012 Switch", AFE_CONN34, 12, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I020 Switch", AFE_CONN34, 20, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I070 Switch", AFE_CONN34_2, 6, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I072 Switch", AFE_CONN34_2, 8, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I168 Switch", AFE_CONN34_5, 8, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I170 Switch", AFE_CONN34_5, 10, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o035_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I001 Switch", AFE_CONN35, 1, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I003 Switch", AFE_CONN35, 3, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I013 Switch", AFE_CONN35, 13, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I021 Switch", AFE_CONN35, 21, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I071 Switch", AFE_CONN35_2, 7, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I073 Switch", AFE_CONN35_2, 9, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I137 Switch", AFE_CONN35_4, 9, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I139 Switch", AFE_CONN35_4, 11, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I168 Switch", AFE_CONN35_5, 8, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I169 Switch", AFE_CONN35_5, 9, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I170 Switch", AFE_CONN35_5, 10, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I171 Switch", AFE_CONN35_5, 11, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o036_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I000 Switch", AFE_CONN36, 0, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I012 Switch", AFE_CONN36, 12, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I020 Switch", AFE_CONN36, 20, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I070 Switch", AFE_CONN36_2, 6, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I168 Switch", AFE_CONN36_5, 8, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o037_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I001 Switch", AFE_CONN37, 1, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I013 Switch", AFE_CONN37, 13, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I021 Switch", AFE_CONN37, 21, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I071 Switch", AFE_CONN37_2, 7, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I169 Switch", AFE_CONN37_5, 9, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o038_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I022 Switch", AFE_CONN38, 22, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o039_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I023 Switch", AFE_CONN39, 23, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o040_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I002 Switch", AFE_CONN40, 2, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I012 Switch", AFE_CONN40, 12, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I022 Switch", AFE_CONN40, 22, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I168 Switch", AFE_CONN40_5, 8, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o041_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I003 Switch", AFE_CONN41, 3, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I013 Switch", AFE_CONN41, 13, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I023 Switch", AFE_CONN41, 23, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I169 Switch", AFE_CONN41_5, 9, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o042_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I014 Switch", AFE_CONN42, 14, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I024 Switch", AFE_CONN42, 24, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I170 Switch", AFE_CONN42_5, 10, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o043_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I015 Switch", AFE_CONN43, 15, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I025 Switch", AFE_CONN43, 25, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I171 Switch", AFE_CONN43_5, 11, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o044_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I016 Switch", AFE_CONN44, 16, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I026 Switch", AFE_CONN44, 26, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o045_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I017 Switch", AFE_CONN45, 17, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I027 Switch", AFE_CONN45, 27, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o046_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I018 Switch", AFE_CONN46, 18, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I028 Switch", AFE_CONN46, 28, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o047_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I019 Switch", AFE_CONN47, 19, 1, 0),
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I029 Switch", AFE_CONN47, 29, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o182_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I024 Switch", AFE_CONN182, 24, 1, 0),
};
static const struct snd_kcontrol_new o183_mix[] = {
SOC_DAPM_SINGLE_AUTODISABLE("I025 Switch", AFE_CONN183, 25, 1, 0),
};
static const char * const dl8_dl11_data_sel_mux_text[] = {
"dl8", "dl11",
};
static SOC_ENUM_SINGLE_DECL(dl8_dl11_data_sel_mux_enum,
AFE_DAC_CON2, 0, dl8_dl11_data_sel_mux_text);
static const struct snd_kcontrol_new dl8_dl11_data_sel_mux =
SOC_DAPM_ENUM("DL8_DL11 Sink", dl8_dl11_data_sel_mux_enum);
static const struct snd_soc_dapm_widget mt8195_memif_widgets[] = {
/* DL6 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("I000", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I001", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
/* DL3 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("I020", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I021", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
/* DL11 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("I022", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I023", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I024", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I025", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I026", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I027", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I028", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I029", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I030", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I031", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I032", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I033", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I034", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I035", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I036", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I037", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I038", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I039", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I040", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I041", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I042", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I043", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I044", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I045", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
/* DL11/DL8 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("I046", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I047", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I048", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I049", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I050", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I051", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I052", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I053", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I054", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I055", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I056", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I057", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I058", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I059", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I060", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I061", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I062", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I063", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I064", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I065", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I066", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I067", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I068", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I069", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
/* DL2 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("I070", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MIXER("I071", SND_SOC_NOPM, 0, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_MUX("DL8_DL11 Mux",
SND_SOC_NOPM, 0, 0, &dl8_dl11_data_sel_mux),
/* UL9 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("O002", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o002_mix, ARRAY_SIZE(o002_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O003", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o003_mix, ARRAY_SIZE(o003_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O004", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o004_mix, ARRAY_SIZE(o004_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O005", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o005_mix, ARRAY_SIZE(o005_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O006", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o006_mix, ARRAY_SIZE(o006_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O007", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o007_mix, ARRAY_SIZE(o007_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O008", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o008_mix, ARRAY_SIZE(o008_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O009", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o009_mix, ARRAY_SIZE(o009_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O010", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o010_mix, ARRAY_SIZE(o010_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O011", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o011_mix, ARRAY_SIZE(o011_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O012", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o012_mix, ARRAY_SIZE(o012_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O013", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o013_mix, ARRAY_SIZE(o013_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O014", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o014_mix, ARRAY_SIZE(o014_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O015", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o015_mix, ARRAY_SIZE(o015_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O016", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o016_mix, ARRAY_SIZE(o016_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O017", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o017_mix, ARRAY_SIZE(o017_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O018", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o018_mix, ARRAY_SIZE(o018_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O019", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o019_mix, ARRAY_SIZE(o019_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O020", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o020_mix, ARRAY_SIZE(o020_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O021", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o021_mix, ARRAY_SIZE(o021_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O022", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o022_mix, ARRAY_SIZE(o022_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O023", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o023_mix, ARRAY_SIZE(o023_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O024", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o024_mix, ARRAY_SIZE(o024_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O025", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o025_mix, ARRAY_SIZE(o025_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O026", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o026_mix, ARRAY_SIZE(o026_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O027", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o027_mix, ARRAY_SIZE(o027_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O028", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o028_mix, ARRAY_SIZE(o028_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O029", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o029_mix, ARRAY_SIZE(o029_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O030", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o030_mix, ARRAY_SIZE(o030_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O031", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o031_mix, ARRAY_SIZE(o031_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O032", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o032_mix, ARRAY_SIZE(o032_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O033", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o033_mix, ARRAY_SIZE(o033_mix)),
/* UL4 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("O034", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o034_mix, ARRAY_SIZE(o034_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O035", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o035_mix, ARRAY_SIZE(o035_mix)),
/* UL5 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("O036", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o036_mix, ARRAY_SIZE(o036_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O037", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o037_mix, ARRAY_SIZE(o037_mix)),
/* UL10 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("O038", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o038_mix, ARRAY_SIZE(o038_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O039", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o039_mix, ARRAY_SIZE(o039_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O182", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o182_mix, ARRAY_SIZE(o182_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O183", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o183_mix, ARRAY_SIZE(o183_mix)),
/* UL2 */
SND_SOC_DAPM_MIXER("O040", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o040_mix, ARRAY_SIZE(o040_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O041", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o041_mix, ARRAY_SIZE(o041_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O042", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o042_mix, ARRAY_SIZE(o042_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O043", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o043_mix, ARRAY_SIZE(o043_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O044", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o044_mix, ARRAY_SIZE(o044_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O045", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o045_mix, ARRAY_SIZE(o045_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O046", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o046_mix, ARRAY_SIZE(o046_mix)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("O047", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
o047_mix, ARRAY_SIZE(o047_mix)),
};
static const struct snd_soc_dapm_route mt8195_memif_routes[] = {
{"I000", NULL, "DL6"},
{"I001", NULL, "DL6"},
{"I020", NULL, "DL3"},
{"I021", NULL, "DL3"},
{"I022", NULL, "DL11"},
{"I023", NULL, "DL11"},
{"I024", NULL, "DL11"},
{"I025", NULL, "DL11"},
{"I026", NULL, "DL11"},
{"I027", NULL, "DL11"},
{"I028", NULL, "DL11"},
{"I029", NULL, "DL11"},
{"I030", NULL, "DL11"},
{"I031", NULL, "DL11"},
{"I032", NULL, "DL11"},
{"I033", NULL, "DL11"},
{"I034", NULL, "DL11"},
{"I035", NULL, "DL11"},
{"I036", NULL, "DL11"},
{"I037", NULL, "DL11"},
{"I038", NULL, "DL11"},
{"I039", NULL, "DL11"},
{"I040", NULL, "DL11"},
{"I041", NULL, "DL11"},
{"I042", NULL, "DL11"},
{"I043", NULL, "DL11"},
{"I044", NULL, "DL11"},
{"I045", NULL, "DL11"},
{"DL8_DL11 Mux", "dl8", "DL8"},
{"DL8_DL11 Mux", "dl11", "DL11"},
{"I046", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I047", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I048", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I049", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I050", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I051", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I052", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I053", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I054", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I055", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I056", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I057", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I058", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I059", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I060", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I061", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I062", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I063", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I064", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I065", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I066", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I067", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I068", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I069", NULL, "DL8_DL11 Mux"},
{"I070", NULL, "DL2"},
{"I071", NULL, "DL2"},
{"UL9", NULL, "O002"},
{"UL9", NULL, "O003"},
{"UL9", NULL, "O004"},
{"UL9", NULL, "O005"},
{"UL9", NULL, "O006"},
{"UL9", NULL, "O007"},
{"UL9", NULL, "O008"},
{"UL9", NULL, "O009"},
{"UL9", NULL, "O010"},
{"UL9", NULL, "O011"},
{"UL9", NULL, "O012"},
{"UL9", NULL, "O013"},
{"UL9", NULL, "O014"},
{"UL9", NULL, "O015"},
{"UL9", NULL, "O016"},
{"UL9", NULL, "O017"},
{"UL9", NULL, "O018"},
{"UL9", NULL, "O019"},
{"UL9", NULL, "O020"},
{"UL9", NULL, "O021"},
{"UL9", NULL, "O022"},
{"UL9", NULL, "O023"},
{"UL9", NULL, "O024"},
{"UL9", NULL, "O025"},
{"UL9", NULL, "O026"},
{"UL9", NULL, "O027"},
{"UL9", NULL, "O028"},
{"UL9", NULL, "O029"},
{"UL9", NULL, "O030"},
{"UL9", NULL, "O031"},
{"UL9", NULL, "O032"},
{"UL9", NULL, "O033"},
{"UL4", NULL, "O034"},
{"UL4", NULL, "O035"},
{"UL5", NULL, "O036"},
{"UL5", NULL, "O037"},
{"UL10", NULL, "O038"},
{"UL10", NULL, "O039"},
{"UL10", NULL, "O182"},
{"UL10", NULL, "O183"},
{"UL2", NULL, "O040"},
{"UL2", NULL, "O041"},
{"UL2", NULL, "O042"},
{"UL2", NULL, "O043"},
{"UL2", NULL, "O044"},
{"UL2", NULL, "O045"},
{"UL2", NULL, "O046"},
{"UL2", NULL, "O047"},
{"O004", "I000 Switch", "I000"},
{"O005", "I001 Switch", "I001"},
{"O006", "I000 Switch", "I000"},
{"O007", "I001 Switch", "I001"},
{"O010", "I022 Switch", "I022"},
{"O011", "I023 Switch", "I023"},
{"O012", "I024 Switch", "I024"},
{"O013", "I025 Switch", "I025"},
{"O014", "I026 Switch", "I026"},
{"O015", "I027 Switch", "I027"},
{"O016", "I028 Switch", "I028"},
{"O017", "I029 Switch", "I029"},
{"O010", "I046 Switch", "I046"},
{"O011", "I047 Switch", "I047"},
{"O012", "I048 Switch", "I048"},
{"O013", "I049 Switch", "I049"},
{"O014", "I050 Switch", "I050"},
{"O015", "I051 Switch", "I051"},
{"O016", "I052 Switch", "I052"},
{"O017", "I053 Switch", "I053"},
{"O002", "I022 Switch", "I022"},
{"O003", "I023 Switch", "I023"},
{"O004", "I024 Switch", "I024"},
{"O005", "I025 Switch", "I025"},
{"O006", "I026 Switch", "I026"},
{"O007", "I027 Switch", "I027"},
{"O008", "I028 Switch", "I028"},
{"O009", "I029 Switch", "I029"},
{"O010", "I030 Switch", "I030"},
{"O011", "I031 Switch", "I031"},
{"O012", "I032 Switch", "I032"},
{"O013", "I033 Switch", "I033"},
{"O014", "I034 Switch", "I034"},
{"O015", "I035 Switch", "I035"},
{"O016", "I036 Switch", "I036"},
{"O017", "I037 Switch", "I037"},
{"O018", "I038 Switch", "I038"},
{"O019", "I039 Switch", "I039"},
{"O020", "I040 Switch", "I040"},
{"O021", "I041 Switch", "I041"},
{"O022", "I042 Switch", "I042"},
{"O023", "I043 Switch", "I043"},
{"O024", "I044 Switch", "I044"},
{"O025", "I045 Switch", "I045"},
{"O026", "I046 Switch", "I046"},
{"O027", "I047 Switch", "I047"},
{"O028", "I048 Switch", "I048"},
{"O029", "I049 Switch", "I049"},
{"O030", "I050 Switch", "I050"},
{"O031", "I051 Switch", "I051"},
{"O032", "I052 Switch", "I052"},
{"O033", "I053 Switch", "I053"},
{"O002", "I000 Switch", "I000"},
{"O003", "I001 Switch", "I001"},
{"O002", "I020 Switch", "I020"},
{"O003", "I021 Switch", "I021"},
{"O002", "I070 Switch", "I070"},
{"O003", "I071 Switch", "I071"},
{"O034", "I000 Switch", "I000"},
{"O035", "I001 Switch", "I001"},
{"O034", "I002 Switch", "I002"},
{"O035", "I003 Switch", "I003"},
{"O034", "I012 Switch", "I012"},
{"O035", "I013 Switch", "I013"},
{"O034", "I020 Switch", "I020"},
{"O035", "I021 Switch", "I021"},
{"O034", "I070 Switch", "I070"},
{"O035", "I071 Switch", "I071"},
{"O034", "I072 Switch", "I072"},
{"O035", "I073 Switch", "I073"},
{"O036", "I000 Switch", "I000"},
{"O037", "I001 Switch", "I001"},
{"O036", "I012 Switch", "I012"},
{"O037", "I013 Switch", "I013"},
{"O036", "I020 Switch", "I020"},
{"O037", "I021 Switch", "I021"},
{"O036", "I070 Switch", "I070"},
{"O037", "I071 Switch", "I071"},
{"O036", "I168 Switch", "I168"},
{"O037", "I169 Switch", "I169"},
{"O038", "I022 Switch", "I022"},
{"O039", "I023 Switch", "I023"},
{"O182", "I024 Switch", "I024"},
{"O183", "I025 Switch", "I025"},
{"O040", "I022 Switch", "I022"},
{"O041", "I023 Switch", "I023"},
{"O042", "I024 Switch", "I024"},
{"O043", "I025 Switch", "I025"},
{"O044", "I026 Switch", "I026"},
{"O045", "I027 Switch", "I027"},
{"O046", "I028 Switch", "I028"},
{"O047", "I029 Switch", "I029"},
{"O040", "I002 Switch", "I002"},
{"O041", "I003 Switch", "I003"},
{"O002", "I012 Switch", "I012"},
{"O003", "I013 Switch", "I013"},
{"O004", "I014 Switch", "I014"},
{"O005", "I015 Switch", "I015"},
{"O006", "I016 Switch", "I016"},
{"O007", "I017 Switch", "I017"},
{"O008", "I018 Switch", "I018"},
{"O009", "I019 Switch", "I019"},
{"O040", "I012 Switch", "I012"},
{"O041", "I013 Switch", "I013"},
{"O042", "I014 Switch", "I014"},
{"O043", "I015 Switch", "I015"},
{"O044", "I016 Switch", "I016"},
{"O045", "I017 Switch", "I017"},
{"O046", "I018 Switch", "I018"},
{"O047", "I019 Switch", "I019"},
{"O002", "I072 Switch", "I072"},
{"O003", "I073 Switch", "I073"},
{"O004", "I074 Switch", "I074"},
{"O005", "I075 Switch", "I075"},
{"O006", "I076 Switch", "I076"},
{"O007", "I077 Switch", "I077"},
{"O008", "I078 Switch", "I078"},
{"O009", "I079 Switch", "I079"},
{"O010", "I072 Switch", "I072"},
{"O011", "I073 Switch", "I073"},
{"O012", "I074 Switch", "I074"},
{"O013", "I075 Switch", "I075"},
{"O014", "I076 Switch", "I076"},
{"O015", "I077 Switch", "I077"},
{"O016", "I078 Switch", "I078"},
{"O017", "I079 Switch", "I079"},
{"O018", "I080 Switch", "I080"},
{"O019", "I081 Switch", "I081"},
{"O020", "I082 Switch", "I082"},
{"O021", "I083 Switch", "I083"},
{"O022", "I084 Switch", "I084"},
{"O023", "I085 Switch", "I085"},
{"O024", "I086 Switch", "I086"},
{"O025", "I087 Switch", "I087"},
{"O026", "I088 Switch", "I088"},
{"O027", "I089 Switch", "I089"},
{"O028", "I090 Switch", "I090"},
{"O029", "I091 Switch", "I091"},
{"O030", "I092 Switch", "I092"},
{"O031", "I093 Switch", "I093"},
{"O032", "I094 Switch", "I094"},
{"O033", "I095 Switch", "I095"},
{"O002", "I168 Switch", "I168"},
{"O003", "I169 Switch", "I169"},
{"O004", "I170 Switch", "I170"},
{"O005", "I171 Switch", "I171"},
{"O034", "I168 Switch", "I168"},
{"O035", "I168 Switch", "I168"},
{"O035", "I169 Switch", "I169"},
{"O034", "I170 Switch", "I170"},
{"O035", "I170 Switch", "I170"},
{"O035", "I171 Switch", "I171"},
{"O040", "I168 Switch", "I168"},
{"O041", "I169 Switch", "I169"},
{"O042", "I170 Switch", "I170"},
{"O043", "I171 Switch", "I171"},
};
static const char * const mt8195_afe_1x_en_sel_text[] = {
"a1sys_a2sys", "a3sys", "a4sys",
};
static const unsigned int mt8195_afe_1x_en_sel_values[] = {
0, 1, 2,
};
static int mt8195_memif_1x_en_sel_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
{
struct snd_soc_component *component =
snd_soc_kcontrol_component(kcontrol);
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_component_get_drvdata(component);
struct mt8195_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
struct mtk_dai_memif_priv *memif_priv;
unsigned int dai_id = kcontrol->id.device;
long val = ucontrol->value.integer.value[0];
int ret = 0;
memif_priv = afe_priv->dai_priv[dai_id];
if (val == memif_priv->asys_timing_sel)
return 0;
ret = snd_soc_put_enum_double(kcontrol, ucontrol);
memif_priv->asys_timing_sel = val;
return ret;
}
static int mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
{
struct snd_soc_component *component =
snd_soc_kcontrol_component(kcontrol);
struct mtk_base_afe *afe = snd_soc_component_get_drvdata(component);
struct mt8195_afe_private *afe_priv = afe->platform_priv;
unsigned int id = kcontrol->id.device;
long val = ucontrol->value.integer.value[0];
int ret = 0;
if (val == afe_priv->irq_priv[id].asys_timing_sel)
return 0;
ret = snd_soc_put_enum_double(kcontrol, ucontrol);
afe_priv->irq_priv[id].asys_timing_sel = val;
return ret;
}
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(dl2_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 18, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(dl3_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 20, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(dl6_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 22, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(dl7_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 24, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(dl8_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 26, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(dl10_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 28, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(dl11_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 30, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul1_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 0, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul2_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 2, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul3_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 4, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul4_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 6, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul5_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 8, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul6_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 10, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul8_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 12, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul9_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 14, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(ul10_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL1, 16, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq1_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 0, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq2_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 2, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq3_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 4, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq4_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 6, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq5_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 8, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq6_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 10, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq7_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 12, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq8_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 14, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq9_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 16, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq10_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 18, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq11_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 20, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq12_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 22, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq13_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 24, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq14_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 26, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq15_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 28, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static SOC_VALUE_ENUM_SINGLE_DECL(asys_irq16_1x_en_sel_enum,
A3_A4_TIMING_SEL6, 30, 0x3,
mt8195_afe_1x_en_sel_text,
mt8195_afe_1x_en_sel_values);
static const struct snd_kcontrol_new mt8195_memif_controls[] = {
MT8195_SOC_ENUM_EXT("dl2_1x_en_sel",
dl2_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_DL2),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("dl3_1x_en_sel",
dl3_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_DL3),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("dl6_1x_en_sel",
dl6_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_DL6),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("dl7_1x_en_sel",
dl7_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_DL7),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("dl8_1x_en_sel",
dl8_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_DL8),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("dl10_1x_en_sel",
dl10_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_DL10),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("dl11_1x_en_sel",
dl11_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_DL11),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul1_1x_en_sel",
ul1_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL1),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul2_1x_en_sel",
ul2_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL2),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul3_1x_en_sel",
ul3_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL3),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul4_1x_en_sel",
ul4_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL4),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul5_1x_en_sel",
ul5_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL5),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul6_1x_en_sel",
ul6_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL6),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul8_1x_en_sel",
ul8_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL8),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul9_1x_en_sel",
ul9_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL9),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("ul10_1x_en_sel",
ul10_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_memif_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_MEMIF_UL10),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq1_1x_en_sel",
asys_irq1_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_13),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq2_1x_en_sel",
asys_irq2_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_14),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq3_1x_en_sel",
asys_irq3_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_15),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq4_1x_en_sel",
asys_irq4_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_16),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq5_1x_en_sel",
asys_irq5_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_17),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq6_1x_en_sel",
asys_irq6_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_18),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq7_1x_en_sel",
asys_irq7_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_19),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq8_1x_en_sel",
asys_irq8_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_20),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq9_1x_en_sel",
asys_irq9_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_21),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq10_1x_en_sel",
asys_irq10_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_22),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq11_1x_en_sel",
asys_irq11_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_23),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq12_1x_en_sel",
asys_irq12_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_24),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq13_1x_en_sel",
asys_irq13_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_25),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq14_1x_en_sel",
asys_irq14_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_26),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq15_1x_en_sel",
asys_irq15_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_27),
MT8195_SOC_ENUM_EXT("asys_irq16_1x_en_sel",
asys_irq16_1x_en_sel_enum,
snd_soc_get_enum_double,
mt8195_asys_irq_1x_en_sel_put,
MT8195_AFE_IRQ_28),
};
static const struct snd_soc_component_driver mt8195_afe_pcm_dai_component = {
.name = "mt8195-afe-pcm-dai",
};
static const struct mtk_base_memif_data memif_data[MT8195_AFE_MEMIF_NUM] = {
[MT8195_AFE_MEMIF_DL2] = {
.name = "DL2",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL2,
.reg_ofs_base = AFE_DL2_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_DL2_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_DL2_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON0,
.fs_shift = 10,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = -1,
.mono_shift = 0,
.int_odd_flag_reg = -1,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 18,
.hd_reg = AFE_DL2_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 18,
.ch_num_reg = AFE_DL2_CON0,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0x1f,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 18,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 18,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_DL3] = {
.name = "DL3",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL3,
.reg_ofs_base = AFE_DL3_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_DL3_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_DL3_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON0,
.fs_shift = 15,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = -1,
.mono_shift = 0,
.int_odd_flag_reg = -1,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 19,
.hd_reg = AFE_DL3_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 19,
.ch_num_reg = AFE_DL3_CON0,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0x1f,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 19,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 19,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_DL6] = {
.name = "DL6",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL6,
.reg_ofs_base = AFE_DL6_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_DL6_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_DL6_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON1,
.fs_shift = 0,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = -1,
.mono_shift = 0,
.int_odd_flag_reg = -1,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 22,
.hd_reg = AFE_DL6_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 22,
.ch_num_reg = AFE_DL6_CON0,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0x1f,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 22,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 22,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_DL7] = {
.name = "DL7",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL7,
.reg_ofs_base = AFE_DL7_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_DL7_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_DL7_END,
.fs_reg = -1,
.fs_shift = 0,
.fs_maskbit = 0,
.mono_reg = -1,
.mono_shift = 0,
.int_odd_flag_reg = -1,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 23,
.hd_reg = AFE_DL7_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 23,
.ch_num_reg = AFE_DL7_CON0,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0x1f,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 23,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 23,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_DL8] = {
.name = "DL8",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL8,
.reg_ofs_base = AFE_DL8_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_DL8_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_DL8_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON1,
.fs_shift = 10,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = -1,
.mono_shift = 0,
.int_odd_flag_reg = -1,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 24,
.hd_reg = AFE_DL8_CON0,
.hd_shift = 6,
.agent_disable_reg = -1,
.agent_disable_shift = 0,
.ch_num_reg = AFE_DL8_CON0,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0x3f,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 24,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 24,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_DL10] = {
.name = "DL10",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL10,
.reg_ofs_base = AFE_DL10_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_DL10_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_DL10_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON1,
.fs_shift = 20,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = -1,
.mono_shift = 0,
.int_odd_flag_reg = -1,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 26,
.hd_reg = AFE_DL10_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = -1,
.agent_disable_shift = 0,
.ch_num_reg = AFE_DL10_CON0,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0x1f,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 26,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 26,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_DL11] = {
.name = "DL11",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_DL11,
.reg_ofs_base = AFE_DL11_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_DL11_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_DL11_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON1,
.fs_shift = 25,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = -1,
.mono_shift = 0,
.int_odd_flag_reg = -1,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 27,
.hd_reg = AFE_DL11_CON0,
.hd_shift = 7,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 27,
.ch_num_reg = AFE_DL11_CON0,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0x7f,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 27,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 27,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL1] = {
.name = "UL1",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL1,
.reg_ofs_base = AFE_UL1_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL1_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL1_END,
.fs_reg = -1,
.fs_shift = 0,
.fs_maskbit = 0,
.mono_reg = AFE_UL1_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL1_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 1,
.hd_reg = AFE_UL1_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 0,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 0,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 0,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL2] = {
.name = "UL2",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL2,
.reg_ofs_base = AFE_UL2_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL2_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL2_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON2,
.fs_shift = 5,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = AFE_UL2_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL2_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 2,
.hd_reg = AFE_UL2_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 1,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 1,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 1,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL3] = {
.name = "UL3",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL3,
.reg_ofs_base = AFE_UL3_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL3_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL3_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON2,
.fs_shift = 10,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = AFE_UL3_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL3_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 3,
.hd_reg = AFE_UL3_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 2,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 2,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 2,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL4] = {
.name = "UL4",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL4,
.reg_ofs_base = AFE_UL4_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL4_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL4_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON2,
.fs_shift = 15,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = AFE_UL4_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL4_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 4,
.hd_reg = AFE_UL4_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 3,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 3,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 3,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL5] = {
.name = "UL5",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL5,
.reg_ofs_base = AFE_UL5_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL5_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL5_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON2,
.fs_shift = 20,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = AFE_UL5_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL5_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 5,
.hd_reg = AFE_UL5_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 4,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 4,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 4,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL6] = {
.name = "UL6",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL6,
.reg_ofs_base = AFE_UL6_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL6_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL6_END,
.fs_reg = -1,
.fs_shift = 0,
.fs_maskbit = 0,
.mono_reg = AFE_UL6_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL6_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 6,
.hd_reg = AFE_UL6_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 5,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 5,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 5,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL8] = {
.name = "UL8",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL8,
.reg_ofs_base = AFE_UL8_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL8_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL8_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON3,
.fs_shift = 5,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = AFE_UL8_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL8_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 8,
.hd_reg = AFE_UL8_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 7,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 7,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 7,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL9] = {
.name = "UL9",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL9,
.reg_ofs_base = AFE_UL9_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL9_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL9_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON3,
.fs_shift = 10,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = AFE_UL9_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL9_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 9,
.hd_reg = AFE_UL9_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 8,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 8,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 8,
},
[MT8195_AFE_MEMIF_UL10] = {
.name = "UL10",
.id = MT8195_AFE_MEMIF_UL10,
.reg_ofs_base = AFE_UL10_BASE,
.reg_ofs_cur = AFE_UL10_CUR,
.reg_ofs_end = AFE_UL10_END,
.fs_reg = AFE_MEMIF_AGENT_FS_CON3,
.fs_shift = 15,
.fs_maskbit = 0x1f,
.mono_reg = AFE_UL10_CON0,
.mono_shift = 1,
.int_odd_flag_reg = AFE_UL10_CON0,
.int_odd_flag_shift = 0,
.enable_reg = AFE_DAC_CON0,
.enable_shift = 10,
.hd_reg = AFE_UL10_CON0,
.hd_shift = 5,
.agent_disable_reg = AUDIO_TOP_CON5,
.agent_disable_shift = 9,
.ch_num_reg = -1,
.ch_num_shift = 0,
.ch_num_maskbit = 0,
.msb_reg = AFE_NORMAL_BASE_ADR_MSB,
.msb_shift = 9,
.msb_end_reg = AFE_NORMAL_END_ADR_MSB,
.msb_end_shift = 9,
},
};
static const struct mtk_base_irq_data irq_data_array[MT8195_AFE_IRQ_NUM] = {
[MT8195_AFE_IRQ_1] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_1,
.irq_cnt_reg = -1,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0,
.irq_fs_reg = -1,
.irq_fs_shift = 0,
.irq_fs_maskbit = 0,
.irq_en_reg = AFE_IRQ1_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
.irq_clr_shift = 0,
.irq_status_shift = 16,
},
[MT8195_AFE_IRQ_2] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_2,
.irq_cnt_reg = -1,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0,
.irq_fs_reg = -1,
.irq_fs_shift = 0,
.irq_fs_maskbit = 0,
.irq_en_reg = AFE_IRQ2_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
.irq_clr_shift = 1,
.irq_status_shift = 17,
},
[MT8195_AFE_IRQ_3] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_3,
.irq_cnt_reg = AFE_IRQ3_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = -1,
.irq_fs_shift = 0,
.irq_fs_maskbit = 0,
.irq_en_reg = AFE_IRQ3_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
.irq_clr_shift = 2,
.irq_status_shift = 18,
},
[MT8195_AFE_IRQ_8] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_8,
.irq_cnt_reg = -1,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0,
.irq_fs_reg = -1,
.irq_fs_shift = 0,
.irq_fs_maskbit = 0,
.irq_en_reg = AFE_IRQ8_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
.irq_clr_shift = 7,
.irq_status_shift = 23,
},
[MT8195_AFE_IRQ_9] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_9,
.irq_cnt_reg = AFE_IRQ9_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = -1,
.irq_fs_shift = 0,
.irq_fs_maskbit = 0,
.irq_en_reg = AFE_IRQ9_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
.irq_clr_shift = 8,
.irq_status_shift = 24,
},
[MT8195_AFE_IRQ_10] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_10,
.irq_cnt_reg = -1,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0,
.irq_fs_reg = -1,
.irq_fs_shift = 0,
.irq_fs_maskbit = 0,
.irq_en_reg = AFE_IRQ10_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = AFE_IRQ_MCU_CLR,
.irq_clr_shift = 9,
.irq_status_shift = 25,
},
[MT8195_AFE_IRQ_13] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_13,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ1_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ1_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ1_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 0,
.irq_status_shift = 0,
},
[MT8195_AFE_IRQ_14] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_14,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ2_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ2_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ2_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 1,
.irq_status_shift = 1,
},
[MT8195_AFE_IRQ_15] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_15,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ3_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ3_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ3_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 2,
.irq_status_shift = 2,
},
[MT8195_AFE_IRQ_16] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_16,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ4_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ4_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ4_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 3,
.irq_status_shift = 3,
},
[MT8195_AFE_IRQ_17] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_17,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ5_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ5_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ5_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 4,
.irq_status_shift = 4,
},
[MT8195_AFE_IRQ_18] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_18,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ6_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ6_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ6_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 5,
.irq_status_shift = 5,
},
[MT8195_AFE_IRQ_19] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_19,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ7_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ7_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ7_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 6,
.irq_status_shift = 6,
},
[MT8195_AFE_IRQ_20] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_20,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ8_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ8_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ8_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 7,
.irq_status_shift = 7,
},
[MT8195_AFE_IRQ_21] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_21,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ9_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ9_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ9_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 8,
.irq_status_shift = 8,
},
[MT8195_AFE_IRQ_22] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_22,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ10_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ10_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ10_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 9,
.irq_status_shift = 9,
},
[MT8195_AFE_IRQ_23] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_23,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ11_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ11_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ11_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 10,
.irq_status_shift = 10,
},
[MT8195_AFE_IRQ_24] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_24,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ12_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ12_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ12_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 11,
.irq_status_shift = 11,
},
[MT8195_AFE_IRQ_25] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_25,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ13_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ13_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ13_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 12,
.irq_status_shift = 12,
},
[MT8195_AFE_IRQ_26] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_26,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ14_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ14_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ14_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 13,
.irq_status_shift = 13,
},
[MT8195_AFE_IRQ_27] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_27,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ15_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ15_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ15_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 14,
.irq_status_shift = 14,
},
[MT8195_AFE_IRQ_28] = {
.id = MT8195_AFE_IRQ_28,
.irq_cnt_reg = ASYS_IRQ16_CON,
.irq_cnt_shift = 0,
.irq_cnt_maskbit = 0xffffff,
.irq_fs_reg = ASYS_IRQ16_CON,
.irq_fs_shift = 24,
.irq_fs_maskbit = 0x1ffff,
.irq_en_reg = ASYS_IRQ16_CON,
.irq_en_shift = 31,
.irq_clr_reg = ASYS_IRQ_CLR,
.irq_clr_shift = 15,
.irq_status_shift = 15,
},
};
static const int mt8195_afe_memif_const_irqs[MT8195_AFE_MEMIF_NUM] = {
[MT8195_AFE_MEMIF_DL2] = MT8195_AFE_IRQ_13,
[MT8195_AFE_MEMIF_DL3] = MT8195_AFE_IRQ_14,
[MT8195_AFE_MEMIF_DL6] = MT8195_AFE_IRQ_15,
[MT8195_AFE_MEMIF_DL7] = MT8195_AFE_IRQ_1,
[MT8195_AFE_MEMIF_DL8] = MT8195_AFE_IRQ_16,
[MT8195_AFE_MEMIF_DL10] = MT8195_AFE_IRQ_17,
[MT8195_AFE_MEMIF_DL11] = MT8195_AFE_IRQ_18,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL1] = MT8195_AFE_IRQ_3,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL2] = MT8195_AFE_IRQ_19,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL3] = MT8195_AFE_IRQ_20,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL4] = MT8195_AFE_IRQ_21,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL5] = MT8195_AFE_IRQ_22,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL6] = MT8195_AFE_IRQ_9,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL8] = MT8195_AFE_IRQ_23,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL9] = MT8195_AFE_IRQ_24,
[MT8195_AFE_MEMIF_UL10] = MT8195_AFE_IRQ_25,
};
static bool mt8195_is_volatile_reg(struct device *dev, unsigned int reg)
{
/* these auto-gen reg has read-only bit, so put it as volatile */
/* volatile reg cannot be cached, so cannot be set when power off */
switch (reg) {
case AUDIO_TOP_CON0:
case AUDIO_TOP_CON1:
case AUDIO_TOP_CON3:
case AUDIO_TOP_CON4:
case AUDIO_TOP_CON5:
case AUDIO_TOP_CON6:
case ASYS_IRQ_CLR:
case ASYS_IRQ_STATUS:
case ASYS_IRQ_MON1:
case ASYS_IRQ_MON2:
case AFE_IRQ_MCU_CLR:
case AFE_IRQ_STATUS:
case AFE_IRQ3_CON_MON:
case AFE_IRQ_MCU_MON2:
case ADSP_IRQ_STATUS:
case AUDIO_TOP_STA0:
case AUDIO_TOP_STA1:
case AFE_GAIN1_CUR:
case AFE_GAIN2_CUR:
case AFE_IEC_BURST_INFO:
case AFE_IEC_CHL_STAT0:
case AFE_IEC_CHL_STAT1:
case AFE_IEC_CHR_STAT0:
case AFE_IEC_CHR_STAT1:
case AFE_SPDIFIN_CHSTS1:
case AFE_SPDIFIN_CHSTS2:
case AFE_SPDIFIN_CHSTS3:
case AFE_SPDIFIN_CHSTS4:
case AFE_SPDIFIN_CHSTS5:
case AFE_SPDIFIN_CHSTS6:
case AFE_SPDIFIN_DEBUG1:
case AFE_SPDIFIN_DEBUG2:
case AFE_SPDIFIN_DEBUG3:
case AFE_SPDIFIN_DEBUG4:
case AFE_SPDIFIN_EC:
case AFE_SPDIFIN_CKLOCK_CFG:
case AFE_SPDIFIN_BR_DBG1:
case AFE_SPDIFIN_CKFBDIV:
case AFE_SPDIFIN_INT_EXT:
case AFE_SPDIFIN_INT_EXT2:
case SPDIFIN_FREQ_STATUS:
case SPDIFIN_USERCODE1:
case SPDIFIN_USERCODE2:
case SPDIFIN_USERCODE3:
case SPDIFIN_USERCODE4:
case SPDIFIN_USERCODE5:
case SPDIFIN_USERCODE6:
case SPDIFIN_USERCODE7:
case SPDIFIN_USERCODE8:
case SPDIFIN_USERCODE9:
case SPDIFIN_USERCODE10:
case SPDIFIN_USERCODE11:
case SPDIFIN_USERCODE12:
case AFE_LINEIN_APLL_TUNER_MON:
case AFE_EARC_APLL_TUNER_MON:
case AFE_CM0_MON:
case AFE_CM1_MON:
case AFE_CM2_MON:
case AFE_MPHONE_MULTI_DET_MON0:
case AFE_MPHONE_MULTI_DET_MON1:
case AFE_MPHONE_MULTI_DET_MON2:
case AFE_MPHONE_MULTI2_DET_MON0:
case AFE_MPHONE_MULTI2_DET_MON1:
case AFE_MPHONE_MULTI2_DET_MON2:
case AFE_ADDA_MTKAIF_MON0:
case AFE_ADDA_MTKAIF_MON1:
case AFE_AUD_PAD_TOP:
case AFE_ADDA6_MTKAIF_MON0:
case AFE_ADDA6_MTKAIF_MON1:
case AFE_ADDA6_SRC_DEBUG_MON0:
case AFE_ADDA6_UL_SRC_MON0:
case AFE_ADDA6_UL_SRC_MON1:
case AFE_ASRC11_NEW_CON8:
case AFE_ASRC11_NEW_CON9:
case AFE_ASRC12_NEW_CON8:
case AFE_ASRC12_NEW_CON9:
case AFE_LRCK_CNT:
case AFE_DAC_MON0:
case AFE_DL2_CUR:
case AFE_DL3_CUR:
case AFE_DL6_CUR:
case AFE_DL7_CUR:
case AFE_DL8_CUR:
case AFE_DL10_CUR:
case AFE_DL11_CUR:
case AFE_UL1_CUR:
case AFE_UL2_CUR:
case AFE_UL3_CUR:
case AFE_UL4_CUR:
case AFE_UL5_CUR:
case AFE_UL6_CUR:
case AFE_UL8_CUR:
case AFE_UL9_CUR:
case AFE_UL10_CUR:
case AFE_DL8_CHK_SUM1:
case AFE_DL8_CHK_SUM2:
case AFE_DL8_CHK_SUM3:
case AFE_DL8_CHK_SUM4:
case AFE_DL8_CHK_SUM5:
case AFE_DL8_CHK_SUM6:
case AFE_DL10_CHK_SUM1:
case AFE_DL10_CHK_SUM2:
case AFE_DL10_CHK_SUM3:
case AFE_DL10_CHK_SUM4:
case AFE_DL10_CHK_SUM5:
case AFE_DL10_CHK_SUM6:
case AFE_DL11_CHK_SUM1:
case AFE_DL11_CHK_SUM2:
case AFE_DL11_CHK_SUM3:
case AFE_DL11_CHK_SUM4:
case AFE_DL11_CHK_SUM5:
case AFE_DL11_CHK_SUM6:
case AFE_UL1_CHK_SUM1:
case AFE_UL1_CHK_SUM2:
case AFE_UL2_CHK_SUM1:
case AFE_UL2_CHK_SUM2:
case AFE_UL3_CHK_SUM1:
case AFE_UL3_CHK_SUM2:
case AFE_UL4_CHK_SUM1:
case AFE_UL4_CHK_SUM2:
case AFE_UL5_CHK_SUM1:
case AFE_UL5_CHK_SUM2:
case AFE_UL6_CHK_SUM1:
case AFE_UL6_CHK_SUM2:
case AFE_UL8_CHK_SUM1:
case AFE_UL8_CHK_SUM2:
case AFE_DL2_CHK_SUM1:
case AFE_DL2_CHK_SUM2:
case AFE_DL3_CHK_SUM1:
case AFE_DL3_CHK_SUM2:
case AFE_DL6_CHK_SUM1:
case AFE_DL6_CHK_SUM2:
case AFE_DL7_CHK_SUM1:
case AFE_DL7_CHK_SUM2:
case AFE_UL9_CHK_SUM1:
case AFE_UL9_CHK_SUM2:
case AFE_BUS_MON1:
case UL1_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL2_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL3_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL4_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL5_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL6_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL8_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL9_MOD2AGT_CNT_LAT:
case UL10_MOD2AGT_CNT_LAT:
case AFE_MEMIF_BUF_FULL_MON:
case AFE_MEMIF_BUF_MON1:
case AFE_MEMIF_BUF_MON3:
case AFE_MEMIF_BUF_MON4:
case AFE_MEMIF_BUF_MON5