blob: becec127daadb648ae368909ef72e279cf5cf276 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
test_description='Test the refresh command from a subdirectory'
. ./test-lib.sh
stg init
test_expect_success 'Refresh from a subdirectory' '
stg new p0 -m p0 &&
echo foo >> foo.txt &&
mkdir bar &&
echo bar >> bar/bar.txt &&
stg add foo.txt bar/bar.txt &&
cd bar &&
stg refresh &&
cd .. &&
[ "$(stg status)" = "" ]
'
test_expect_success 'Refresh again' '
echo foo2 >> foo.txt &&
echo bar2 >> bar/bar.txt &&
cd bar &&
stg refresh &&
cd .. &&
[ "$(stg status)" = "" ]
'
test_expect_success 'Refresh file in subdirectory' '
echo foo3 >> foo.txt &&
echo bar3 >> bar/bar.txt &&
cd bar &&
stg refresh bar.txt &&
cd .. &&
[ "$(stg status)" = " M foo.txt" ]
'
test_expect_success 'Refresh whole subdirectory' '
echo bar4 >> bar/bar.txt &&
stg refresh bar &&
[ "$(stg status)" = " M foo.txt" ]
'
test_expect_success 'Refresh subdirectories recursively' '
echo bar5 >> bar/bar.txt &&
stg refresh . &&
[ "$(stg status)" = "" ]
'
test_expect_success 'refresh -u' '
echo baz >> bar/baz.txt &&
stg new p1 -m p1 &&
stg add bar/baz.txt &&
stg refresh --index &&
echo xyzzy >> foo.txt &&
echo xyzzy >> bar/bar.txt &&
echo xyzzy >> bar/baz.txt &&
stg refresh -u &&
test "$(echo $(stg status))" = "M bar/bar.txt M foo.txt"
'
test_expect_success 'refresh -u -p <subdir>' '
echo xyzzy >> bar/baz.txt &&
stg refresh -p p0 -u bar &&
test "$(echo $(stg status))" = "M bar/baz.txt M foo.txt"
'
test_expect_success 'refresh an unapplied patch' '
stg refresh -u &&
stg goto --keep p0 &&
test "$(stg status)" = " M foo.txt" &&
stg refresh -p p1 &&
test "$(stg status)" = "" &&
test "$(echo $(stg files p1))" = "A bar/baz.txt M foo.txt"
'
test_done