blob: f89eb4374c67ce6667744dada17d00cc599378f5 [file] [log] [blame]
74623757b982 ("ARM: omap2plus_defconfig: enable generic net options")
90d79edc57a5 ("ARM: omap2plus_defconfig: enable NET_SWITCHDEV")
a8220ae7e740 ("ARM: omap2plus_defconfig: Update for moved options")
1531f1b24d43 ("ARM: omap2plus_defconfig: remove PROVE_LOCKING from defconfig")
3162b05fb74c ("ARM: omap2plus_defconfig: Update the audio options")
ef0d46d6711f ("ARM: omap2plus_defconfig: Add AUDIO_GRAPH_CARD")
abdf5135b244 ("ARM: omap2plus_defconfig: Drop unneeded options")
a5e13ea741b6 ("ARM: omap2plus_defconfig: Update for moved options")
34c1baec7d01 ("Merge tag 'omap-for-v4.16/defconfig-signed' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tmlind/linux-omap into next/soc")