blob: f00fa635cbb4476a4da3416f9ca2a1d4512a8c2e [file] [log] [blame]
256012abf948 ("dt-bindings: gpio: fsl-imx-gpio: add i.MX ARMv6 and ARMv7 compatibles")
bf276877ef09 ("dt-bindings: gpio: fsl-imx-gpio: Add i.MX 8 compatibles")
493d8f463e2e ("dt-bindings: gpio: Convert i.MX to json-schema")
f8b52dd50ccd ("gpio: mxc: Add clocks optional binding for imx gpio")