blob: 3509fc967ca9d6f6beb37fb2f42189eecbe9f0bc [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
* net/dsa/tag_ksz.c - Microchip KSZ Switch tag format handling
* Copyright (c) 2017 Microchip Technology
*/
#include <linux/etherdevice.h>
#include <linux/list.h>
#include <net/dsa.h>
#include "dsa_priv.h"
/* Typically only one byte is used for tail tag. */
#define KSZ_EGRESS_TAG_LEN 1
#define KSZ_INGRESS_TAG_LEN 1
static struct sk_buff *ksz_common_rcv(struct sk_buff *skb,
struct net_device *dev,
unsigned int port, unsigned int len)
{
skb->dev = dsa_master_find_slave(dev, 0, port);
if (!skb->dev)
return NULL;
pskb_trim_rcsum(skb, skb->len - len);
dsa_default_offload_fwd_mark(skb);
return skb;
}
/*
* For Ingress (Host -> KSZ8795), 1 byte is added before FCS.
* ---------------------------------------------------------------------------
* DA(6bytes)|SA(6bytes)|....|Data(nbytes)|tag(1byte)|FCS(4bytes)
* ---------------------------------------------------------------------------
* tag : each bit represents port (eg, 0x01=port1, 0x02=port2, 0x10=port5)
*
* For Egress (KSZ8795 -> Host), 1 byte is added before FCS.
* ---------------------------------------------------------------------------
* DA(6bytes)|SA(6bytes)|....|Data(nbytes)|tag0(1byte)|FCS(4bytes)
* ---------------------------------------------------------------------------
* tag0 : zero-based value represents port
* (eg, 0x00=port1, 0x02=port3, 0x06=port7)
*/
#define KSZ8795_TAIL_TAG_OVERRIDE BIT(6)
#define KSZ8795_TAIL_TAG_LOOKUP BIT(7)
static struct sk_buff *ksz8795_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
{
struct dsa_port *dp = dsa_slave_to_port(dev);
u8 *tag;
u8 *addr;
if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL && skb_checksum_help(skb))
return NULL;
/* Tag encoding */
tag = skb_put(skb, KSZ_INGRESS_TAG_LEN);
addr = skb_mac_header(skb);
*tag = 1 << dp->index;
if (is_link_local_ether_addr(addr))
*tag |= KSZ8795_TAIL_TAG_OVERRIDE;
return skb;
}
static struct sk_buff *ksz8795_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
{
u8 *tag = skb_tail_pointer(skb) - KSZ_EGRESS_TAG_LEN;
return ksz_common_rcv(skb, dev, tag[0] & 7, KSZ_EGRESS_TAG_LEN);
}
static const struct dsa_device_ops ksz8795_netdev_ops = {
.name = "ksz8795",
.proto = DSA_TAG_PROTO_KSZ8795,
.xmit = ksz8795_xmit,
.rcv = ksz8795_rcv,
.needed_tailroom = KSZ_INGRESS_TAG_LEN,
};
DSA_TAG_DRIVER(ksz8795_netdev_ops);
MODULE_ALIAS_DSA_TAG_DRIVER(DSA_TAG_PROTO_KSZ8795);
/*
* For Ingress (Host -> KSZ9477), 2 bytes are added before FCS.
* ---------------------------------------------------------------------------
* DA(6bytes)|SA(6bytes)|....|Data(nbytes)|tag0(1byte)|tag1(1byte)|FCS(4bytes)
* ---------------------------------------------------------------------------
* tag0 : Prioritization (not used now)
* tag1 : each bit represents port (eg, 0x01=port1, 0x02=port2, 0x10=port5)
*
* For Egress (KSZ9477 -> Host), 1 byte is added before FCS.
* ---------------------------------------------------------------------------
* DA(6bytes)|SA(6bytes)|....|Data(nbytes)|tag0(1byte)|FCS(4bytes)
* ---------------------------------------------------------------------------
* tag0 : zero-based value represents port
* (eg, 0x00=port1, 0x02=port3, 0x06=port7)
*/
#define KSZ9477_INGRESS_TAG_LEN 2
#define KSZ9477_PTP_TAG_LEN 4
#define KSZ9477_PTP_TAG_INDICATION 0x80
#define KSZ9477_TAIL_TAG_OVERRIDE BIT(9)
#define KSZ9477_TAIL_TAG_LOOKUP BIT(10)
static struct sk_buff *ksz9477_xmit(struct sk_buff *skb,
struct net_device *dev)
{
struct dsa_port *dp = dsa_slave_to_port(dev);
__be16 *tag;
u8 *addr;
u16 val;
if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL && skb_checksum_help(skb))
return NULL;
/* Tag encoding */
tag = skb_put(skb, KSZ9477_INGRESS_TAG_LEN);
addr = skb_mac_header(skb);
val = BIT(dp->index);
if (is_link_local_ether_addr(addr))
val |= KSZ9477_TAIL_TAG_OVERRIDE;
*tag = cpu_to_be16(val);
return skb;
}
static struct sk_buff *ksz9477_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
{
/* Tag decoding */
u8 *tag = skb_tail_pointer(skb) - KSZ_EGRESS_TAG_LEN;
unsigned int port = tag[0] & 7;
unsigned int len = KSZ_EGRESS_TAG_LEN;
/* Extra 4-bytes PTP timestamp */
if (tag[0] & KSZ9477_PTP_TAG_INDICATION)
len += KSZ9477_PTP_TAG_LEN;
return ksz_common_rcv(skb, dev, port, len);
}
static const struct dsa_device_ops ksz9477_netdev_ops = {
.name = "ksz9477",
.proto = DSA_TAG_PROTO_KSZ9477,
.xmit = ksz9477_xmit,
.rcv = ksz9477_rcv,
.needed_tailroom = KSZ9477_INGRESS_TAG_LEN,
};
DSA_TAG_DRIVER(ksz9477_netdev_ops);
MODULE_ALIAS_DSA_TAG_DRIVER(DSA_TAG_PROTO_KSZ9477);
#define KSZ9893_TAIL_TAG_OVERRIDE BIT(5)
#define KSZ9893_TAIL_TAG_LOOKUP BIT(6)
static struct sk_buff *ksz9893_xmit(struct sk_buff *skb,
struct net_device *dev)
{
struct dsa_port *dp = dsa_slave_to_port(dev);
u8 *addr;
u8 *tag;
if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL && skb_checksum_help(skb))
return NULL;
/* Tag encoding */
tag = skb_put(skb, KSZ_INGRESS_TAG_LEN);
addr = skb_mac_header(skb);
*tag = BIT(dp->index);
if (is_link_local_ether_addr(addr))
*tag |= KSZ9893_TAIL_TAG_OVERRIDE;
return skb;
}
static const struct dsa_device_ops ksz9893_netdev_ops = {
.name = "ksz9893",
.proto = DSA_TAG_PROTO_KSZ9893,
.xmit = ksz9893_xmit,
.rcv = ksz9477_rcv,
.needed_tailroom = KSZ_INGRESS_TAG_LEN,
};
DSA_TAG_DRIVER(ksz9893_netdev_ops);
MODULE_ALIAS_DSA_TAG_DRIVER(DSA_TAG_PROTO_KSZ9893);
static struct dsa_tag_driver *dsa_tag_driver_array[] = {
&DSA_TAG_DRIVER_NAME(ksz8795_netdev_ops),
&DSA_TAG_DRIVER_NAME(ksz9477_netdev_ops),
&DSA_TAG_DRIVER_NAME(ksz9893_netdev_ops),
};
module_dsa_tag_drivers(dsa_tag_driver_array);
MODULE_LICENSE("GPL");