blob: dbcfecdeb10b322c82f16fb4ca5081c372461ef3 [file] [log] [blame]
# Permission is granted to freely copy and distribute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
#
# Czech translation of util-linux.
# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
#
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001.
# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2006.
# Vladimír Michl <vladimir.michl@seznam.cz>, 2007
# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
#
# eject tool messages merged from eject-2.1.5:
# Jeff Tranter <tranter@pobox.com>, 2005.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2006.
#
# bind (mount) → vázané připojení
# boot → spuštění systému
# bootable → zaveditelný/startovací
# bootfile (SGI) → starovací soubor
# deconfigured → odnastavený
# discard (a block) → zahodit
# dispatching mode → režim rozhodování
# (disc) drive → (disková) mechanika
# dump (a partition table as a script) → exportovat
# fatal error → nepřekonatelná chyba
# hush login → tiché přihlášení, (login(8))
# inode → i-uzel (se spojovníkem) XXX: e2fsprogs spojovník nepíše
# disk label → popis disku
# (file system) label → jmenovka
# (SELinux) label → značka
# partition → oddíl
# (GPT) partition label → název oddílu
# personality → charakteristika architektury
# primary group → hlavní skupina
# resource → prostředek
# (file system) signature → vzorec
# swap → odkládací (prostor)
# trim (a file system) → uklidit, zahodit volné bloky
# zone model → model zóny
#
# TODO: Vyvojáři potvrdili, že nová syntaxe proměnných hodnot je malými písmeny
# (HODNOTA → <hodnota>). Překlad bude přizpůsoben.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.36-rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-04-12 09:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-28 18:21+02:00\n"
"Last-Translator: Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: disk-utils/addpart.c:15
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number> <start> <length>\n"
msgstr " %s <zařízení disku> <číslo oddílu> <začátek> <délka>\n"
#: disk-utils/addpart.c:19
msgid "Tell the kernel about the existence of a specified partition.\n"
msgstr "Řekne jádru o existenci zadaného oddílu.\n"
#: disk-utils/addpart.c:52 disk-utils/blockdev.c:244 disk-utils/delpart.c:52
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:127 disk-utils/resizepart.c:96 misc-utils/kill.c:314
#: misc-utils/kill.c:375 misc-utils/rename.c:289 misc-utils/whereis.c:527
#: sys-utils/flock.c:177 sys-utils/ipcrm.c:160 sys-utils/ldattach.c:367
#: sys-utils/renice.c:144 sys-utils/switch_root.c:261 sys-utils/tunelp.c:152
#: term-utils/agetty.c:897 term-utils/agetty.c:898 term-utils/agetty.c:906
#: term-utils/agetty.c:907
msgid "not enough arguments"
msgstr "málo argumentů"
#: disk-utils/addpart.c:57 disk-utils/blockdev.c:293 disk-utils/blockdev.c:437
#: disk-utils/blockdev.c:464 disk-utils/cfdisk.c:2766 disk-utils/delpart.c:58
#: disk-utils/fdformat.c:229 disk-utils/fdisk.c:810 disk-utils/fdisk.c:1141
#: disk-utils/fdisk-list.c:327 disk-utils/fdisk-list.c:368
#: disk-utils/fdisk-list.c:391 disk-utils/fsck.c:1466
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:161 disk-utils/fsck.cramfs.c:520
#: disk-utils/isosize.c:53 disk-utils/mkfs.bfs.c:186
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:171 disk-utils/mkfs.cramfs.c:660
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:799 disk-utils/mkfs.minix.c:838
#: disk-utils/mkswap.c:316 disk-utils/mkswap.c:345 disk-utils/partx.c:1021
#: disk-utils/resizepart.c:104 disk-utils/sfdisk.c:380 disk-utils/sfdisk.c:501
#: disk-utils/sfdisk.c:812 disk-utils/sfdisk.c:1093 disk-utils/swaplabel.c:65
#: libfdisk/src/bsd.c:642 login-utils/islocal.c:86 login-utils/last.c:694
#: login-utils/sulogin.c:444 login-utils/sulogin.c:481
#: login-utils/utmpdump.c:134 login-utils/utmpdump.c:354
#: login-utils/utmpdump.c:378 login-utils/vipw.c:250 login-utils/vipw.c:268
#: misc-utils/findmnt.c:1131 misc-utils/hardlink.c:584 misc-utils/logger.c:1241
#: misc-utils/mcookie.c:119 misc-utils/uuidd.c:231 sys-utils/blkdiscard.c:225
#: sys-utils/blkzone.c:144 sys-utils/dmesg.c:536 sys-utils/eject.c:499
#: sys-utils/eject.c:698 sys-utils/fallocate.c:405 sys-utils/fsfreeze.c:116
#: sys-utils/fstrim.c:103 sys-utils/hwclock.c:236 sys-utils/hwclock.c:903
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:138 sys-utils/hwclock-rtc.c:403
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:438 sys-utils/irq-common.c:253
#: sys-utils/ldattach.c:391 sys-utils/lscpu-cputype.c:456 sys-utils/lsmem.c:658
#: sys-utils/nsenter.c:131 sys-utils/rfkill.c:195 sys-utils/rtcwake.c:137
#: sys-utils/rtcwake.c:292 sys-utils/setpriv.c:256 sys-utils/setpriv.c:622
#: sys-utils/setpriv.c:645 sys-utils/swapon.c:374 sys-utils/swapon.c:517
#: sys-utils/switch_root.c:174 sys-utils/unshare.c:112 sys-utils/unshare.c:127
#: sys-utils/wdctl.c:361 sys-utils/zramctl.c:517 term-utils/agetty.c:2965
#: term-utils/mesg.c:154 term-utils/script.c:382 term-utils/scriptlive.c:256
#: term-utils/scriptlive.c:259 term-utils/scriptlive.c:262
#: term-utils/scriptreplay.c:282 term-utils/scriptreplay.c:285
#: term-utils/scriptreplay.c:288 term-utils/scriptreplay.c:291
#: term-utils/wall.c:421 text-utils/colcrt.c:284 text-utils/more.c:453
#: text-utils/rev.c:140 text-utils/ul.c:637
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "%s nelze otevřít"
#: disk-utils/addpart.c:60 disk-utils/delpart.c:61 disk-utils/resizepart.c:101
msgid "invalid partition number argument"
msgstr "neplatný argument čísla oddílu"
#: disk-utils/addpart.c:61
msgid "invalid start argument"
msgstr "neplatný argument začátku"
#: disk-utils/addpart.c:62 disk-utils/resizepart.c:111
msgid "invalid length argument"
msgstr "neplatný argument délky"
#: disk-utils/addpart.c:63
msgid "failed to add partition"
msgstr "oddíl se nepodařilo přidat"
#: disk-utils/blockdev.c:63
msgid "set read-only"
msgstr "nastaví pouze pro čtení"
#: disk-utils/blockdev.c:70
msgid "set read-write"
msgstr "nastaví pro čtení/zápis"
#: disk-utils/blockdev.c:76
msgid "get read-only"
msgstr "zjistí zda je zakázán zápis"
#: disk-utils/blockdev.c:82
msgid "get discard zeroes support status"
msgstr "zjistí podporu zahazování nul"
#: disk-utils/blockdev.c:88
msgid "get logical block (sector) size"
msgstr "zjistí velikost logického bloku (sektoru)"
#: disk-utils/blockdev.c:94
msgid "get physical block (sector) size"
msgstr "zjistí velikost fyzického bloku (sektoru)"
#: disk-utils/blockdev.c:100
msgid "get minimum I/O size"
msgstr "zjistí minimální velikost I/O"
#: disk-utils/blockdev.c:106
msgid "get optimal I/O size"
msgstr "zjistí optimální velikost I/O"
#: disk-utils/blockdev.c:112
msgid "get alignment offset in bytes"
msgstr "zjistí posun pro zarovnání v bajtech"
#: disk-utils/blockdev.c:118
msgid "get max sectors per request"
msgstr "zjistí maximální počet sektorů v požadavku"
#: disk-utils/blockdev.c:124
msgid "get blocksize"
msgstr "zjistí velikost bloku"
#: disk-utils/blockdev.c:131
msgid "set blocksize on file descriptor opening the block device"
msgstr "nastaví velikost bloku na deskriptoru souboru otevírajícího blokové zařízení"
#: disk-utils/blockdev.c:137
msgid "get 32-bit sector count (deprecated, use --getsz)"
msgstr "zjistí počet sektorů jako 32bitové číslo (zastaralé, použijte --getsz)"
#: disk-utils/blockdev.c:143
msgid "get size in bytes"
msgstr "zjistí velikost v bajtech"
#: disk-utils/blockdev.c:150
msgid "set readahead"
msgstr "nastaví dopředné čtení sektorů"
#: disk-utils/blockdev.c:156
msgid "get readahead"
msgstr "zjistí nastavení dopředného čtení sektorů"
#: disk-utils/blockdev.c:163
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "nastaví dopředné načítání pro souborový systém"
#: disk-utils/blockdev.c:169
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "zjistí nastavení dopředného načítání pro souborový systém"
#: disk-utils/blockdev.c:173
msgid "flush buffers"
msgstr "vyprázdnit buffery"
#: disk-utils/blockdev.c:177
msgid "reread partition table"
msgstr "načte znovu tabulku rozdělení disku"
#: disk-utils/blockdev.c:187
#, c-format
msgid ""
" %1$s [-v|-q] commands devices\n"
" %1$s --report [devices]\n"
" %1$s -h|-V\n"
msgstr ""
" %1$s [-v|-q] příkazy zařízení\n"
" %1$s --report [zařízení]\n"
" %1$s -h|-V\n"
#: disk-utils/blockdev.c:193
msgid "Call block device ioctls from the command line."
msgstr "Zavolá z příkazové řádky IOCTL blokového zařízení."
#: disk-utils/blockdev.c:196
msgid " -q quiet mode"
msgstr " -q tichý režim"
#: disk-utils/blockdev.c:197
msgid " -v verbose mode"
msgstr " -v upovídaný režim"
#: disk-utils/blockdev.c:198
msgid " --report print report for specified (or all) devices"
msgstr " --report vypíše hlášení pro zadané (nebo všechna) zařízení"
#: disk-utils/blockdev.c:203
msgid "Available commands:"
msgstr "Dostupné příkazy:"
#: disk-utils/blockdev.c:204
#, c-format
msgid " %-25s get size in 512-byte sectors\n"
msgstr " %-25s vrátí velikost vyjádřenou v 512bajtových sektorech\n"
#: disk-utils/blockdev.c:286 disk-utils/fdformat.c:219
#: disk-utils/fsck.minix.c:1336 disk-utils/isosize.c:155
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:175 disk-utils/mkfs.c:110 disk-utils/mkfs.minix.c:827
#: disk-utils/swaplabel.c:180 misc-utils/wipefs.c:779
#: sys-utils/blkdiscard.c:214 sys-utils/blkzone.c:487 sys-utils/tunelp.c:241
#: sys-utils/zramctl.c:713 sys-utils/zramctl.c:739
msgid "no device specified"
msgstr "žádné zařízení nebylo zadáno"
#: disk-utils/blockdev.c:328
msgid "could not get device size"
msgstr "velikost zařízení nebylo možné zjistit"
#: disk-utils/blockdev.c:334
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Neznámý příkaz: %s"
#: disk-utils/blockdev.c:350
#, c-format
msgid "%s requires an argument"
msgstr "přepínač %s vyžaduje argument"
#: disk-utils/blockdev.c:385 disk-utils/blockdev.c:497
#, c-format
msgid "ioctl error on %s"
msgstr "chyba IOCTL na %s"
#: disk-utils/blockdev.c:387
#, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "Příkaz „%s“ selhal.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:394
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
msgstr "%s uspěl.\n"
#. TRANSLATORS: Start sector not available. Max. 10 letters.
#: disk-utils/blockdev.c:481
msgid "N/A"
msgstr "---"
#: disk-utils/blockdev.c:505
#, c-format
msgid "RO RA SSZ BSZ StartSec Size Device\n"
msgstr "RO RA SSZ BSZ PrvníSekt. Velikost Zařízení\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:191
msgid "Bootable"
msgstr "Zavedit."
#: disk-utils/cfdisk.c:191
msgid "Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr "Přepne příznak zaveditelnosti aktuálnímu oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:192
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: disk-utils/cfdisk.c:192
msgid "Delete the current partition"
msgstr "Smaže aktuální oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:193
msgid "Resize"
msgstr "Změnit velikost"
#: disk-utils/cfdisk.c:193
msgid "Reduce or enlarge the current partition"
msgstr "Zmenší nebo zvětší aktuální oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:194
msgid "New"
msgstr "Nový"
#: disk-utils/cfdisk.c:194
msgid "Create new partition from free space"
msgstr "Vytvoří nový oddíl ve volném prostoru"
#: disk-utils/cfdisk.c:195
msgid "Quit"
msgstr "Konec"
#: disk-utils/cfdisk.c:195
msgid "Quit program without writing changes"
msgstr "Ukončí program bez uložení změn"
#: disk-utils/cfdisk.c:196 libfdisk/src/bsd.c:439 libfdisk/src/bsd.c:1031
#: libfdisk/src/dos.c:2616 libfdisk/src/gpt.c:3182 libfdisk/src/sgi.c:1164
#: libfdisk/src/sun.c:1136
msgid "Type"
msgstr "Druh"
#: disk-utils/cfdisk.c:196
msgid "Change the partition type"
msgstr "Změní druh oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:197
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: disk-utils/cfdisk.c:197
msgid "Print help screen"
msgstr "Vypíše nápovědu"
#: disk-utils/cfdisk.c:198
msgid "Sort"
msgstr "Seřadit"
#: disk-utils/cfdisk.c:198
msgid "Fix partitions order"
msgstr "Opraví řazení oddílů"
#: disk-utils/cfdisk.c:199
msgid "Write"
msgstr "Uložit"
#: disk-utils/cfdisk.c:199
msgid "Write partition table to disk (this might destroy data)"
msgstr "Uloží tabulku rozdělení disku na disk (může zničit data)"
#: disk-utils/cfdisk.c:200
msgid "Dump"
msgstr "Exportovat"
#: disk-utils/cfdisk.c:200
msgid "Dump partition table to sfdisk compatible script file"
msgstr "Exportuje tabulku rozdělení disku jako skript pro sfdisk"
#: disk-utils/cfdisk.c:645 disk-utils/fdisk.c:465
#, c-format
msgid "internal error: unsupported dialog type %d"
msgstr "vnitřní chyba: nepodporovaný druh dialogu %d"
#: disk-utils/cfdisk.c:1301
#, c-format
msgid "%s (mounted)"
msgstr "%s (připojen)"
#: disk-utils/cfdisk.c:1321
msgid "Partition name:"
msgstr "Název oddílu:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1328
msgid "Partition UUID:"
msgstr "UUID oddílu:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1340
msgid "Partition type:"
msgstr "Typ oddílu:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1347
msgid "Attributes:"
msgstr "Atributy:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1371
msgid "Filesystem UUID:"
msgstr "UUID souborového systému:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1378
msgid "Filesystem LABEL:"
msgstr "Jmenovka souborového systému:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1384
msgid "Filesystem:"
msgstr "Souborový systém:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1389
msgid "Mountpoint:"
msgstr "Bod připojení"
#: disk-utils/cfdisk.c:1733
#, c-format
msgid "Disk: %s"
msgstr "Disk: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1735
#, c-format
msgid "Size: %s, %<PRIu64> bytes, %ju sectors"
msgstr "Velikost: %s, %'<PRIu64> bajtů, %'ju sektorů"
#: disk-utils/cfdisk.c:1738
#, c-format
msgid "Label: %s, identifier: %s"
msgstr "Popis: %s, identifikátor: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1741
#, c-format
msgid "Label: %s"
msgstr "Popis: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1892
msgid "May be followed by M for MiB, G for GiB, T for TiB, or S for sectors."
msgstr "Smí být následováno M pro MiB, G pro GiB, T pro TiB nebo S pro sektory."
#: disk-utils/cfdisk.c:1898
msgid "Please, specify size."
msgstr "Prosím, zadejte velikost."
#: disk-utils/cfdisk.c:1920
#, c-format
msgid "Minimum size is %<PRIu64> bytes."
msgstr "Nejmenší velikost je %<PRIu64> bajtů."
#: disk-utils/cfdisk.c:1929
#, c-format
msgid "Maximum size is %<PRIu64> bytes."
msgstr "Největší velikost je %<PRIu64> bajtů."
#: disk-utils/cfdisk.c:1936
msgid "Failed to parse size."
msgstr "Velikost se nezdařilo rozebrat."
#: disk-utils/cfdisk.c:1994
msgid "Select partition type"
msgstr "Vybrat druh oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:2044 disk-utils/cfdisk.c:2074
msgid "Enter script file name: "
msgstr "Zadejte název souboru pro skript: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2045
msgid "The script file will be applied to in-memory partition table."
msgstr "Skript se použije na tabulku rozdělení disku v paměti."
#: disk-utils/cfdisk.c:2054 disk-utils/cfdisk.c:2096
#: disk-utils/fdisk-menu.c:481 disk-utils/fdisk-menu.c:525
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Nelze otevřít %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:2056 disk-utils/fdisk-menu.c:483
#, c-format
msgid "Failed to parse script file %s"
msgstr "Rozbor souboru se skriptem %s selhal"
#: disk-utils/cfdisk.c:2058 disk-utils/fdisk-menu.c:485
#, c-format
msgid "Failed to apply script %s"
msgstr "Skript %s se nepodařilo použít"
#: disk-utils/cfdisk.c:2075
msgid "The current in-memory partition table will be dumped to the file."
msgstr "Současná tabulka rozdělení disku v paměti bude exportována do souboru."
#: disk-utils/cfdisk.c:2083 disk-utils/fdisk-menu.c:513
msgid "Failed to allocate script handler"
msgstr "Alokace obsluhy skriptu selhala"
#: disk-utils/cfdisk.c:2089
msgid "Failed to read disk layout into script."
msgstr "Načtení rozvržení disku do skriptu selhalo."
#: disk-utils/cfdisk.c:2103
msgid "Disk layout successfully dumped."
msgstr "Rozvržení disku bylo úspěšně vyexportováno."
#: disk-utils/cfdisk.c:2106 disk-utils/fdisk-menu.c:531
#, c-format
msgid "Failed to write script %s"
msgstr "Zápis skriptu %s selhal."
#: disk-utils/cfdisk.c:2142
msgid "Select label type"
msgstr "Vybrat druh popisu"
#: disk-utils/cfdisk.c:2145 disk-utils/fdisk.c:1156 disk-utils/fdisk-menu.c:489
msgid "Device does not contain a recognized partition table."
msgstr "Zařízení neobsahuje známou tabulku rozdělení disku."
#: disk-utils/cfdisk.c:2153
#, fuzzy
msgid "Select a type to create a new label, press 'L' to load script file, 'Q' quits."
msgstr "Vyberte druh popisu, který chcete vytvořit, nebo stiskněte „L“, abyste zavedli skript ze souboru."
#: disk-utils/cfdisk.c:2202
msgid "This is cfdisk, a curses-based disk partitioning program."
msgstr "Toto je cfdisk, program pro vytváření oddílů postavený na knihovně curses."
#: disk-utils/cfdisk.c:2203
msgid "It lets you create, delete, and modify partitions on a block device."
msgstr "Umožňuje vytváření, mazání a úpravu oddílů na blokovém zařízení."
#: disk-utils/cfdisk.c:2205
msgid "Command Meaning"
msgstr "Příkaz Význam"
#: disk-utils/cfdisk.c:2206
msgid "------- -------"
msgstr "------- -------"
#: disk-utils/cfdisk.c:2207
msgid " b Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr " b Přepne aktuálnímu oddílu příznak zaveditelnosti"
#: disk-utils/cfdisk.c:2208
msgid " d Delete the current partition"
msgstr " d Smaže aktuální oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:2209
msgid " h Print this screen"
msgstr " h Vypíše tuto nápovědu"
#: disk-utils/cfdisk.c:2210
msgid " n Create new partition from free space"
msgstr " n Vytvořit na volném místě nový oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:2211
msgid " q Quit program without writing partition table"
msgstr " q Ukončí program bez uložení tabulky rozdělení disku"
#: disk-utils/cfdisk.c:2212
#, fuzzy
msgid " r Reduce or enlarge the current partition"
msgstr "Zmenší nebo zvětší aktuální oddíl"
#: disk-utils/cfdisk.c:2213
msgid " s Fix partitions order (only when in disarray)"
msgstr " s Opraví pořadí oddílů (pouze při nepořádku)"
#: disk-utils/cfdisk.c:2214
msgid " t Change the partition type"
msgstr " t Změní druh oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:2215
msgid " u Dump disk layout to sfdisk compatible script file"
msgstr " u Exportuje rozvržení disku jako skript kompatibilní se sfdiskem"
#: disk-utils/cfdisk.c:2216
msgid " W Write partition table to disk (you must enter uppercase W);"
msgstr " W Uloží tabulku rozdělení disku na disk (musíte zadat velké W)."
#: disk-utils/cfdisk.c:2217
msgid " since this might destroy data on the disk, you must either"
msgstr " Jelikož tímto může zničit data na disku, musíte to potvrdit"
#: disk-utils/cfdisk.c:2218
msgid " confirm or deny the write by entering 'yes' or 'no'"
msgstr " nebo odmítnout napsáním „yes“ (ano) nebo „no“ (ne)"
#: disk-utils/cfdisk.c:2219
msgid " x Display/hide extra information about a partition"
msgstr " x Zobrazí/skryje další údaje o oddílu"
#: disk-utils/cfdisk.c:2220
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
msgstr "Nahoru Přesune kurzor na předcházející oddíl."
#: disk-utils/cfdisk.c:2221
msgid "Down Arrow Move cursor to the next partition"
msgstr "Dolů Přesune kurzor na další oddíl."
#: disk-utils/cfdisk.c:2222
msgid "Left Arrow Move cursor to the previous menu item"
msgstr "Vlevo Přesune kurzor na předcházející položku nabídky"
#: disk-utils/cfdisk.c:2223
msgid "Right Arrow Move cursor to the next menu item"
msgstr "Vpravo Přesune kurzor na další položku nabídky"
#: disk-utils/cfdisk.c:2225
msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
msgstr "Poznámka: Všechny příkazy mohou být zadány malými i velkými písmeny"
#: disk-utils/cfdisk.c:2226
msgid "case letters (except for Write)."
msgstr "(s výjimkou zápisu - W)."
#: disk-utils/cfdisk.c:2228
msgid "Use lsblk(8) or partx(8) to see more details about the device."
msgstr "Další podrobnosti o zařízení lze získat nástroji lsblk(8) a partx(8)."
#: disk-utils/cfdisk.c:2238 disk-utils/cfdisk.c:2541
msgid "Press a key to continue."
msgstr "Stiskněte klávesu pro pokračování."
#: disk-utils/cfdisk.c:2324
msgid "Could not toggle the flag."
msgstr "Příznak nebylo možné přepnout."
#: disk-utils/cfdisk.c:2334
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu."
msgstr "Oddíl %zu nebylo možné smazat."
#: disk-utils/cfdisk.c:2336 disk-utils/fdisk-menu.c:662
#, c-format
msgid "Partition %zu has been deleted."
msgstr "Oddíl %zu je smazaný."
#: disk-utils/cfdisk.c:2357
msgid "Partition size: "
msgstr "Velikost oddílu: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2398
#, c-format
msgid "Changed type of partition %zu."
msgstr "Druh oddílu %zu byl změněn."
#: disk-utils/cfdisk.c:2400
#, c-format
msgid "The type of partition %zu is unchanged."
msgstr "Typ oddílu %zu je nezměněn."
#: disk-utils/cfdisk.c:2421
msgid "New size: "
msgstr "Nová velikost: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2436
#, c-format
msgid "Partition %zu resized."
msgstr "Oddíl č. %zu změnil velikost."
#: disk-utils/cfdisk.c:2454 disk-utils/fdisk.c:1138 disk-utils/fdisk-menu.c:592
msgid "Device is open in read-only mode."
msgstr "Zařízení otevřeno jen pro čtení."
#: disk-utils/cfdisk.c:2459
msgid "Are you sure you want to write the partition table to disk? "
msgstr "Jste si jisti, že chcete uložit tabulku rozdělení disku na disk? "
#: disk-utils/cfdisk.c:2461
msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr "Napište „ano“ nebo „ne“ nebo stiskněte Esc pro opuštění dialogu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2466 login-utils/lslogins.c:218 sys-utils/lscpu.c:412
#: sys-utils/lscpu.c:422 sys-utils/lsmem.c:266
msgid "yes"
msgstr "ano"
#: disk-utils/cfdisk.c:2467
msgid "Did not write partition table to disk."
msgstr "Tabulka rozdělení disku nebyla na disk zapsána."
#: disk-utils/cfdisk.c:2472
msgid "Failed to write disklabel."
msgstr "Zápis popisu disku selhal."
#: disk-utils/cfdisk.c:2478 disk-utils/fdisk-menu.c:599
msgid "The partition table has been altered."
msgstr "Tabulka rozdělení disku byla změněna."
#: disk-utils/cfdisk.c:2501 disk-utils/cfdisk.c:2574
msgid "Note that partition table entries are not in disk order now."
msgstr "Vezměte na vědomí, že záznamy tabulky rozdělení disku nejsou nyní seřazeny."
#: disk-utils/cfdisk.c:2538
#, c-format
msgid "Device already contains a %s signature; it will be removed by a write command."
msgstr "Zařízení již obsahuje vzorec %s. Příkazem k zápisu bude odstraněn."
#: disk-utils/cfdisk.c:2550
msgid "failed to create a new disklabel"
msgstr "vytvoření nového popisu disku selhal"
#: disk-utils/cfdisk.c:2559
msgid "failed to read partitions"
msgstr "oddíly se nepodařilo načíst"
#: disk-utils/cfdisk.c:2572
#, fuzzy
msgid "Device is open in read-only mode. Changes will remain in memory only."
msgstr "Zařízení otevřeno jen pro čtení."
#: disk-utils/cfdisk.c:2658
#, c-format
msgid " %1$s [options] <disk>\n"
msgstr " %1$s [přepínače] <disk>\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2661 disk-utils/fdisk.c:855 disk-utils/sfdisk.c:2018
msgid "Display or manipulate a disk partition table.\n"
msgstr "Zobrazí nebo pracuje s tabulkou rozdělení disku.\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2665
#, c-format
msgid " -L, --color[=<when>] colorize output (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -L, --color[=<kdy>] obarví výstup (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2668
msgid " -z, --zero start with zeroed partition table\n"
msgstr " -z, --zero začne s vynulovanou tabulkou rozdělení disku\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2670
#, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --lock[=<režim>] použije výlučné zamykání zařízení (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2671
#, fuzzy
msgid " -r, --read-only forced open cfdisk in read-only mode\n"
msgstr " -r, --read-only nastaví loop zařízení jen pro čtení\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2714 disk-utils/fdisk.c:1014 disk-utils/sfdisk.c:2319
#: misc-utils/cal.c:426 sys-utils/dmesg.c:1453 text-utils/hexdump.c:121
msgid "unsupported color mode"
msgstr "nepodporovaný režim barev"
#: disk-utils/cfdisk.c:2744 disk-utils/fdisk.c:949 disk-utils/sfdisk.c:231
msgid "failed to allocate libfdisk context"
msgstr "alokace kontextu libfdisku selhala"
#: disk-utils/delpart.c:15
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number>\n"
msgstr "%s <zařízení disku> <číslo oddílu>\n"
#: disk-utils/delpart.c:19
msgid "Tell the kernel to forget about a specified partition.\n"
msgstr "Řekne jádru, aby zapomnělo zadaný oddíl.\n"
#: disk-utils/delpart.c:62
msgid "failed to remove partition"
msgstr "oddíl se nepodařilo odstranit"
#: disk-utils/fdformat.c:54
#, c-format
msgid "Formatting ... "
msgstr "Formátuje se… "
#: disk-utils/fdformat.c:69 disk-utils/fdformat.c:139
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "hotovo\n"
#: disk-utils/fdformat.c:81
#, c-format
msgid "Verifying ... "
msgstr "Ověřuje se… "
#: disk-utils/fdformat.c:109
msgid "Read: "
msgstr "Chyba při čtení: "
#: disk-utils/fdformat.c:111
#, c-format
msgid "Problem reading track/head %u/%u, expected %d, read %d\n"
msgstr "Potíže při čtení cylindru/hlavy %u/%u, předpoklad %d, přečteno %d\n"
#: disk-utils/fdformat.c:128
#, c-format
msgid ""
"bad data in track/head %u/%u\n"
"Continuing ... "
msgstr ""
"chybná data v cylindru/hlavě %u/%u\n"
"Pokračuje se…"
#: disk-utils/fdformat.c:146 disk-utils/fsck.minix.c:183
#: disk-utils/swaplabel.c:123 misc-utils/wipefs.c:648 sys-utils/blkdiscard.c:86
#: sys-utils/tunelp.c:95
#, c-format
msgid " %s [options] <device>\n"
msgstr " %s [přepínače] <zařízení>\n"
#: disk-utils/fdformat.c:150
msgid "Do a low-level formatting of a floppy disk.\n"
msgstr "Formátuje disketu na nízké úrovni.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:153
msgid " -f, --from <N> start at the track N (default 0)\n"
msgstr " -f, --from <N> začne na stopě N (výchozí je 0)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:154
msgid " -t, --to <N> stop at the track N\n"
msgstr " -t, --to <N> přestane na stopě N\n"
#: disk-utils/fdformat.c:155
msgid ""
" -r, --repair <N> try to repair tracks failed during\n"
" the verification (max N retries)\n"
msgstr ""
" -r, --repair <N> pokusí se opravit stopy, které neuspěly při\n"
" ověřování (nejvýše N pokusů)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:157
msgid " -n, --no-verify disable the verification after the format\n"
msgstr " -n, --no-verify vypne ověřování po formátování\n"
#: disk-utils/fdformat.c:195
msgid "invalid argument - from"
msgstr "neplatný argument – from"
#: disk-utils/fdformat.c:199
msgid "invalid argument - to"
msgstr "neplatný argument – to"
#: disk-utils/fdformat.c:202
msgid "invalid argument - repair"
msgstr "neplatný argument – repair"
#: disk-utils/fdformat.c:223 disk-utils/fsck.cramfs.c:157
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:182 disk-utils/mkfs.cramfs.c:337
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:758 disk-utils/mkfs.cramfs.c:796
#: disk-utils/mkfs.minix.c:835 disk-utils/mkswap.c:342 disk-utils/partx.c:959
#: login-utils/last.c:708 login-utils/utmpdump.c:137 misc-utils/namei.c:135
#: misc-utils/rename.c:120 misc-utils/rename.c:182 sys-utils/blkdiscard.c:228
#: sys-utils/blkzone.c:147 sys-utils/dmesg.c:538 sys-utils/fallocate.c:201
#: sys-utils/fsfreeze.c:119 sys-utils/fstrim.c:75 sys-utils/nsenter.c:166
#: sys-utils/nsenter.c:170 sys-utils/swapon.c:522 sys-utils/switch_root.c:93
#: sys-utils/switch_root.c:134 sys-utils/switch_root.c:139
#: term-utils/mesg.c:144 term-utils/mesg.c:156
#, c-format
msgid "stat of %s failed"
msgstr "volání stat nad %s selhalo"
#: disk-utils/fdformat.c:226 disk-utils/partx.c:1018 misc-utils/lsblk.c:1525
#: sys-utils/blkdiscard.c:230 sys-utils/blkzone.c:149
#: sys-utils/mountpoint.c:109
#, c-format
msgid "%s: not a block device"
msgstr "%s: není blokové zařízení"
#: disk-utils/fdformat.c:231
msgid "could not determine current format type"
msgstr "současný typ formátu nebylo možné určit"
#: disk-utils/fdformat.c:233
#, c-format
msgid "%s-sided, %d tracks, %d sec/track. Total capacity %d kB.\n"
msgstr "stran: %s, stop: %d, sekt/stopu %d. Celková kapacita %'d kB.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Double"
msgstr "2"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Single"
msgstr "1"
#: disk-utils/fdformat.c:241
msgid "user defined start track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "počáteční stopa zadaná uživatelem přesahuje hranici média"
#: disk-utils/fdformat.c:243
msgid "user defined end track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "koncová stopa zadaná uživatelem přesahuje hranici média"
#: disk-utils/fdformat.c:245
msgid "user defined start track exceeds the user defined end track"
msgstr "počáteční stopa zadaná uživatelem přesahuje uživatelem zadanou koncovou stopu"
#: disk-utils/fdformat.c:253 misc-utils/logger.c:1045
msgid "close failed"
msgstr "uzavření selhalo"
#: disk-utils/fdisk.c:206
#, c-format
msgid "Select (default %c): "
msgstr "Vyberte (výchozí %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:211
#, c-format
msgid "Using default response %c."
msgstr "Použije se výchozí odpověď %c."
#: disk-utils/fdisk.c:224 disk-utils/fdisk.c:298 disk-utils/fdisk.c:375
#: libfdisk/src/dos.c:1382 libfdisk/src/gpt.c:2506
msgid "Value out of range."
msgstr "Hodnota je mimo meze."
#: disk-utils/fdisk.c:253
#, c-format
msgid "%s (%s, default %c): "
msgstr "%s (%s, výchozí je %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:256 disk-utils/fdisk.c:323
#, c-format
msgid "%s (%s, default %<PRIu64>): "
msgstr "%s (%s, výchozí je %<PRIu64>): "
#: disk-utils/fdisk.c:261
#, c-format
msgid "%s (%c-%c, default %c): "
msgstr "%s (%c-%c, výchozí je %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:265 disk-utils/fdisk.c:327
#, c-format
msgid "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>, default %<PRIu64>): "
msgstr "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>, výchozí je %<PRIu64>): "
#: disk-utils/fdisk.c:268
#, c-format
msgid "%s (%c-%c): "
msgstr "%s (%c-%c): "
#: disk-utils/fdisk.c:271 disk-utils/fdisk.c:330
#, c-format
msgid "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>): "
msgstr "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>): "
#: disk-utils/fdisk.c:442 disk-utils/sfdisk.c:205
msgid " [Y]es/[N]o: "
msgstr " [A]no/[N]e: "
#: disk-utils/fdisk.c:486
msgid "Hex code or alias (type L to list all): "
msgstr "Šestnáctkový kód nebo alias (L vypíše všechny kódy):"
#: disk-utils/fdisk.c:487
msgid "Partition type or alias (type L to list all): "
msgstr "Typ oddílu nebo alias (L vypíše všechny typy): "
#: disk-utils/fdisk.c:490
msgid "Hex code (type L to list all codes): "
msgstr "Šestnáctkový kód (L vypíše všechny kódy):"
#: disk-utils/fdisk.c:491
msgid "Partition type (type L to list all types): "
msgstr "Typ oddílu (L vypíše všechny typy): "
#: disk-utils/fdisk.c:511
#, c-format
msgid "Failed to parse '%s' partition type."
msgstr "Nezdařilo se rozebrat typ oddílu „%s“"
#: disk-utils/fdisk.c:602
msgid ""
"\n"
"Aliases:\n"
msgstr ""
"\n"
"Aliasy:\n"
#: disk-utils/fdisk.c:628
msgid "DOS Compatibility flag is set (DEPRECATED!)"
msgstr "Příznak kompatibility s DOSem je nastaven (ZASTARALÉ!)"
#: disk-utils/fdisk.c:629
msgid "DOS Compatibility flag is not set"
msgstr "Příznak kompatibility s DOSem není nastaven"
#: disk-utils/fdisk.c:651 disk-utils/fdisk.c:689
#, c-format
msgid "Partition %zu does not exist yet!"
msgstr "Diskový oddíl %zu zatím neexistuje!"
#: disk-utils/fdisk.c:656 disk-utils/fdisk.c:667 libfdisk/src/ask.c:1028
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: disk-utils/fdisk.c:666
#, c-format
msgid "Changed type of partition '%s' to '%s'."
msgstr "Typ oddílu „%s“ byl změněn na „%s“."
#: disk-utils/fdisk.c:670
#, c-format
msgid "Type of partition %zu is unchanged: %s."
msgstr "Typ oddílu %zu je nezměněn: %s."
#: disk-utils/fdisk.c:766
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: offset = %<PRIu64>, size = %zu bytes."
msgstr ""
"\n"
"%s: posun = %'<PRIu64>, velikost = %'zu B."
#: disk-utils/fdisk.c:772
msgid "cannot seek"
msgstr "volání seek selhalo"
#: disk-utils/fdisk.c:777
msgid "cannot read"
msgstr "nelze číst"
#: disk-utils/fdisk.c:788 libfdisk/src/bsd.c:258 libfdisk/src/dos.c:968
#: libfdisk/src/gpt.c:2434
msgid "First sector"
msgstr "První sektor"
#: disk-utils/fdisk.c:814
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE ioctl failed on %s"
msgstr "volání ioctl BLKGETSIZE nad %s selhalo"
#: disk-utils/fdisk.c:832
#, c-format
msgid "The device contains '%s' signature and it will be removed by a write command. See fdisk(8) man page and --wipe option for more details."
msgstr "Zařízení obsahuje vzorec %s a příkazem k zápisu bude odstraněn. Pro podrobnosti vizte manuál fdisk(8) a přepínač --wipe."
#: disk-utils/fdisk.c:837
#, c-format
msgid "The device contains '%s' signature and it may remain on the device. It is recommended to wipe the device with wipefs(8) or fdisk --wipe, in order to avoid possible collisions."
msgstr "Zařízení obsahuje vzorec „%s“ a možná zůstane na zařízení. Doporučuje se vyčistit zařízení příkazem wipefs(8) nebo fdisk --wipe, aby se předešlo možným kolizím."
#: disk-utils/fdisk.c:850
#, c-format
msgid ""
" %1$s [options] <disk> change partition table\n"
" %1$s [options] -l [<disk>...] list partition table(s)\n"
msgstr ""
" %1$s [přepínače] <disk> změní tabulku rozdělení disku\n"
" %1$s [přepínače] -l [<disk>…] vypíše tabulku(y) rozdělení disku\n"
#: disk-utils/fdisk.c:858
msgid " -b, --sector-size <size> physical and logical sector size\n"
msgstr " -b, --sector-size <velikost> velikost fyzického a logického sektoru\n"
#: disk-utils/fdisk.c:859
msgid " -B, --protect-boot don't erase bootbits when creating a new label\n"
msgstr ""
" -B, --protect-boot nemaže bity zavaděče, když se vytváří nový\n"
" popis disku\n"
#: disk-utils/fdisk.c:860
msgid " -c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)\n"
msgstr " -c, --compatibility[=<režim>] režim „dos“ nebo „nondos“ (výchozí)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:862
#, c-format
msgid " -L, --color[=<when>] colorize output (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -L, --color[=<kdy>] obarví výstup (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:865
msgid " -l, --list display partitions and exit\n"
msgstr " -l, --list zobrazí oddíly a skončí\n"
#: disk-utils/fdisk.c:866
msgid " -x, --list-details like --list but with more details\n"
msgstr " -x, --list-details jako --list, ale s více podrobnostmi\n"
#: disk-utils/fdisk.c:868
msgid " -n, --noauto-pt don't create default partition table on empty devices\n"
msgstr ""
" -n, --noauto-pt nevytváří na prázdných zařízeních výchozí\n"
" tabulky rozdělení disku\n"
#: disk-utils/fdisk.c:869
msgid " -o, --output <list> output columns\n"
msgstr " -o, --output <seznam> zobrazí sloupce\n"
#: disk-utils/fdisk.c:870
msgid " -t, --type <type> recognize specified partition table type only\n"
msgstr " -t, --type <typ> rozpozná jen zadaný typ tabulky rozdělení disku\n"
#: disk-utils/fdisk.c:871
msgid " -u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)\n"
msgstr ""
" -u, --units[=<jednotka>] zobrazuje v jednotkách: „cylinders“ (cylindry)\n"
" nebo „sectors“ (sektory, výchozí)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:872
msgid " -s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]\n"
msgstr ""
" -s, --getsz zobrazí velikost zařízení v 512bajtových\n"
" sektorech (ZASTARALÉ)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:873
msgid " --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr ""
" --bytes velikosti vypisuje v bajtech namísto v podobě\n"
" vhodné pro člověka\n"
#: disk-utils/fdisk.c:875
#, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --lock[=<režim>] použije výlučné zamykání zařízení (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:877
#, c-format
msgid " -w, --wipe <mode> wipe signatures (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -w, --wipe <režim> vymaže vzorce (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:879 disk-utils/sfdisk.c:2072
#, c-format
msgid " -W, --wipe-partitions <mode> wipe signatures from new partitions (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -W, --wipe-partitions <kdy> vymaže vzorce z nových oddílů (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:882
msgid " -C, --cylinders <number> specify the number of cylinders\n"
msgstr " -C, --cylinders <počet> určuje počet cylindrů\n"
#: disk-utils/fdisk.c:883
msgid " -H, --heads <number> specify the number of heads\n"
msgstr " -H, --heads <počet> určuje počet hlav\n"
#: disk-utils/fdisk.c:884
msgid " -S, --sectors <number> specify the number of sectors per track\n"
msgstr " -S, --sectors <počet> určuje počet sektorů na stopu\n"
#: disk-utils/fdisk.c:959 disk-utils/fdisk.c:961 disk-utils/partx.c:882
msgid "invalid sector size argument"
msgstr "neplatný argument velikosti sektoru"
#: disk-utils/fdisk.c:971
msgid "invalid cylinders argument"
msgstr "neplatný argument cylindrů"
#: disk-utils/fdisk.c:983
msgid "not found DOS label driver"
msgstr "ovladač popisu disku DOS nenalezen"
#: disk-utils/fdisk.c:989
#, c-format
msgid "unknown compatibility mode '%s'"
msgstr "neznámý režim kompatibility „%s"
#: disk-utils/fdisk.c:996
msgid "invalid heads argument"
msgstr "neplatný argument hlav"
#: disk-utils/fdisk.c:1002
msgid "invalid sectors argument"
msgstr "neplatný argument sektorů"
#: disk-utils/fdisk.c:1034
#, c-format
msgid "unsupported disklabel: %s"
msgstr "nepodporovaný popis disku: %s"
#: disk-utils/fdisk.c:1042
msgid "unsupported unit"
msgstr "nepodporovaná jednotka"
#: disk-utils/fdisk.c:1050 disk-utils/fdisk.c:1055 disk-utils/sfdisk.c:2280
#: disk-utils/sfdisk.c:2285
msgid "unsupported wipe mode"
msgstr "nepodporovaný režim výmazu"
#: disk-utils/fdisk.c:1076
msgid "The device properties (sector size and geometry) should be used with one specified device only."
msgstr "Vlastnosti zařízení (velikost sektoru a geometrie) by měly být použity jen s jedním zadaným zařízením."
#: disk-utils/fdisk.c:1107 disk-utils/fdisk.c:1122 disk-utils/fsck.cramfs.c:702
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:192 disk-utils/mkfs.cramfs.c:786
#: disk-utils/partx.c:975 disk-utils/raw.c:136 disk-utils/raw.c:149
#: disk-utils/raw.c:161 disk-utils/raw.c:202 misc-utils/cal.c:524
#: misc-utils/findfs.c:58 misc-utils/look.c:149 misc-utils/whereis.c:580
#: misc-utils/whereis.c:591 misc-utils/whereis.c:602 misc-utils/whereis.c:644
#: schedutils/chrt.c:436 schedutils/ionice.c:262 schedutils/taskset.c:188
#: sys-utils/chcpu.c:355 sys-utils/chmem.c:422 sys-utils/dmesg.c:1536
#: sys-utils/ipcmk.c:138 sys-utils/ldattach.c:320 sys-utils/losetup.c:917
#: sys-utils/lscpu.c:1291 sys-utils/lsmem.c:643 sys-utils/mount.c:833
#: sys-utils/mount.c:841 sys-utils/mount.c:888 sys-utils/mount.c:901
#: sys-utils/mount.c:973 sys-utils/mountpoint.c:191 sys-utils/pivot_root.c:71
#: sys-utils/swapoff.c:258 sys-utils/swapon.c:992 sys-utils/switch_root.c:270
#: sys-utils/umount.c:625 term-utils/setterm.c:1197 text-utils/col.c:584
#: text-utils/more.c:2063
msgid "bad usage"
msgstr "chybný způsob použití"
#: disk-utils/fdisk.c:1128
#, c-format
msgid "Welcome to fdisk (%s)."
msgstr "Vítejte v fdisku (%s)."
#: disk-utils/fdisk.c:1130 disk-utils/sfdisk.c:1783
msgid ""
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"Be careful before using the write command.\n"
msgstr ""
"Změny zůstanou pouze v paměti, dokud se nerozhodnete je uložit na disk.\n"
"Při použití příkazu zápisu buďte obezřetní.\n"
#: disk-utils/fdisk.c:1162
msgid "A hybrid GPT was detected. You have to sync the hybrid MBR manually (expert command 'M')."
msgstr "Byla nalezena hybridní GPT. Hybridní MBR budete muset synchronizovat ručně (expertní příkaz „M“)."
#: disk-utils/fdisk-list.c:43
#, c-format
msgid "Disklabel type: %s"
msgstr "Typ popisu disku: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:47
#, c-format
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Identifikátor disku: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:61
#, c-format
msgid "Disk %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Disk %s: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:68
#, c-format
msgid "Disk model: %s"
msgstr "Model disku: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:71
#, c-format
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "Geometrie: hlav: %'d, sektorů na stopu: %'llu, cylindrů: %'llu"
#: disk-utils/fdisk-list.c:76 disk-utils/fdisk-list.c:299
#, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr "Jednotky: %s po %d * %ld = %'ld bajtech"
#: disk-utils/fdisk-list.c:82 disk-utils/fdisk-list.c:305
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Velikost sektoru (logického/fyzického): %lu bajtů / %lu bajtů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:85
#, c-format
msgid "I/O size (minimum/optimal): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Velikost I/O (minimální/optimální): %lu bajtů / %lu bajtů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:89
#, c-format
msgid "Alignment offset: %lu bytes"
msgstr "Zarovnávací posun: %lu bajtů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:120 disk-utils/fdisk-list.c:241
#: disk-utils/fsck.c:1253
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "alokace iterátoru selhala"
#: disk-utils/fdisk-list.c:126 disk-utils/fdisk-list.c:247
#: disk-utils/partx.c:669 login-utils/lslogins.c:1062 misc-utils/fincore.c:356
#: misc-utils/findmnt.c:1662 misc-utils/lsblk.c:2170 misc-utils/lslocks.c:456
#: misc-utils/uuidparse.c:252 misc-utils/wipefs.c:157 sys-utils/losetup.c:325
#: sys-utils/lscpu.c:577 sys-utils/lscpu.c:727 sys-utils/lscpu.c:927
#: sys-utils/lsipc.c:351 sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/rfkill.c:464
#: sys-utils/swapon.c:283 sys-utils/wdctl.c:299 sys-utils/zramctl.c:496
#: text-utils/column.c:210
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "výstupní tabulku se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:167 disk-utils/fdisk-list.c:271
#: disk-utils/partx.c:583 login-utils/lslogins.c:1120 misc-utils/fincore.c:123
#: misc-utils/findmnt.c:705 misc-utils/findmnt.c:723 misc-utils/lsblk.c:1116
#: misc-utils/lslocks.c:393 misc-utils/uuidparse.c:154 misc-utils/wipefs.c:224
#: sys-utils/losetup.c:348 sys-utils/losetup.c:377 sys-utils/lscpu.c:491
#: sys-utils/lscpu.c:756 sys-utils/lscpu.c:788 sys-utils/lsipc.c:481
#: sys-utils/lsipc.c:562 sys-utils/lsipc.c:664 sys-utils/lsipc.c:756
#: sys-utils/lsipc.c:920 sys-utils/prlimit.c:229 sys-utils/rfkill.c:379
#: sys-utils/swapon.c:179 sys-utils/wdctl.c:249 sys-utils/zramctl.c:414
#: text-utils/column.c:460 text-utils/column.c:485
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "výstupní řádek se nepodařilo alokovat"
#: disk-utils/fdisk-list.c:177 disk-utils/fdisk-list.c:278
#: disk-utils/partx.c:646 login-utils/lslogins.c:1221 misc-utils/fincore.c:159
#: misc-utils/findmnt.c:709 misc-utils/findmnt.c:728 misc-utils/lsblk.c:1157
#: misc-utils/lslocks.c:443 misc-utils/uuidparse.c:239 misc-utils/wipefs.c:264
#: sys-utils/losetup.c:305 sys-utils/lscpu.c:559 sys-utils/lscpu.c:763
#: sys-utils/lscpu.c:792 sys-utils/lscpu.c:802 sys-utils/lsipc.c:521
#: sys-utils/lsipc.c:646 sys-utils/prlimit.c:261 sys-utils/rfkill.c:407
#: sys-utils/swapon.c:227 sys-utils/wdctl.c:277 sys-utils/zramctl.c:481
#: text-utils/column.c:469
msgid "failed to add output data"
msgstr "přidání výstupních data selhalo"
#: disk-utils/fdisk-list.c:197
#, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "Oddíl %zu nezačíná na hranici fyzického sektoru."
#: disk-utils/fdisk-list.c:205
#, c-format
msgid "Filesystem/RAID signature on partition %zu will be wiped."
msgstr "Vzorec souborového systému / diskového pole bude na oddílu %zu vymazán."
#: disk-utils/fdisk-list.c:214
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr "Diskové oddíly jsou chybně seřazeny."
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1026 libfdisk/src/dos.c:2610
#: libfdisk/src/gpt.c:3178 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1130
msgid "Start"
msgstr "Začátek"
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1027 libfdisk/src/dos.c:2611
#: libfdisk/src/gpt.c:3179 libfdisk/src/sgi.c:1159 libfdisk/src/sun.c:1131
msgid "End"
msgstr "Konec"
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1028 libfdisk/src/dos.c:2612
#: libfdisk/src/gpt.c:3180 libfdisk/src/sgi.c:1160 libfdisk/src/sun.c:1132
msgid "Sectors"
msgstr "Sektory"
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1030 libfdisk/src/dos.c:2614
#: libfdisk/src/gpt.c:3181 libfdisk/src/sgi.c:1162 libfdisk/src/sun.c:1134
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: disk-utils/fdisk-list.c:293
#, c-format
msgid "Unpartitioned space %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Nerozdělené místo %s: %s, %'ju bajtů, %'ju sektorů"
#: disk-utils/fdisk-list.c:483
#, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "neznámý sloupec %s: %s"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:96
msgid "Generic"
msgstr "Obecné"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:97
msgid "delete a partition"
msgstr "smaže oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:98
msgid "list free unpartitioned space"
msgstr "vypíše volné nerozdělené místo"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:99
msgid "list known partition types"
msgstr "vypíše známé typy oddílů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:100
msgid "add a new partition"
msgstr "přidá nový oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:101
msgid "print the partition table"
msgstr "zobrazí tabulku rozdělení disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:102
msgid "change a partition type"
msgstr "změní typ oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:103
msgid "verify the partition table"
msgstr "ověří tabulku rozdělení disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:104
msgid "print information about a partition"
msgstr "vypíše údaje o oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:106
msgid "print the raw data of the first sector from the device"
msgstr "vypíše surová data z prvního sektoru zařízení"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:107
msgid "print the raw data of the disklabel from the device"
msgstr "vypíše surová data tabulky rozdělení disku na zařízení"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:108
msgid "fix partitions order"
msgstr "opraví řazení oddílů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:110
msgid "Misc"
msgstr "Ostatní"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:111
msgid "print this menu"
msgstr "vypíše tuto nabídku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:112
msgid "change display/entry units"
msgstr "změní jednotky v nichž jsou vypisovány informace"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:113
msgid "extra functionality (experts only)"
msgstr "rozšiřující funkce (pouze pro odborníky)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:115
msgid "Script"
msgstr "Skript"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:116
msgid "load disk layout from sfdisk script file"
msgstr "zavede rozvržení disku ze souboru se sfdiskovým skriptem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:117
msgid "dump disk layout to sfdisk script file"
msgstr "exportuje rozvržení disku do souboru se sfdiskovým skriptem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:119
msgid "Save & Exit"
msgstr "Uložení a konec"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:120
msgid "write table to disk and exit"
msgstr "uloží tabulku rozdělení disku a ukončí program"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:121
msgid "write table to disk"
msgstr "uloží tabulku na disk"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:122
msgid "quit without saving changes"
msgstr "ukončí program bez uložení změn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:123
msgid "return to main menu"
msgstr "návrat do hlavní nabídky"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:125
msgid "return from BSD to DOS"
msgstr "návrat z BSD fo DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:127 disk-utils/fdisk-menu.c:226
msgid "return from protective/hybrid MBR to GPT"
msgstr "návrat z ochranné/hybridní MBR do GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:138
msgid "Create a new label"
msgstr "Vytvoření nového popisu disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:139
msgid "create a new empty GPT partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:140
msgid "create a new empty SGI (IRIX) partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu SGI (IRIX)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:141
msgid "create a new empty DOS partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:142
msgid "create a new empty Sun partition table"
msgstr "vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:146
msgid "create an IRIX (SGI) partition table"
msgstr "vytvoří tabulku rozdělení disku typu IRIX (SGI)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:155
msgid "Geometry (for the current label)"
msgstr "Geometrie (pro současný popis disku)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:156
msgid "change number of cylinders"
msgstr "změní množství cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:157
msgid "change number of heads"
msgstr "změní množství hlav"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:158
msgid "change number of sectors/track"
msgstr "změní počet sektorů na stopu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:167 include/pt-mbr-partnames.h:98
msgid "GPT"
msgstr "GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:168
msgid "change disk GUID"
msgstr "změní GUID disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:169
msgid "change partition name"
msgstr "změní název oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:170
msgid "change partition UUID"
msgstr "změní UUID oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:171
msgid "change table length"
msgstr "změní délku tabulky"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:172
msgid "enter protective/hybrid MBR"
msgstr "vloží ochrannou/hybridní MBR"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:175
msgid "toggle the legacy BIOS bootable flag"
msgstr "přepne zastaralý příznak BIOSu „startovací“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:176
msgid "toggle the no block IO protocol flag"
msgstr "přepne příznak „žádný blokový I/O protokol“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:177
msgid "toggle the required partition flag"
msgstr "přepne vyžadovaný příznak oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:178
msgid "toggle the GUID specific bits"
msgstr "přepne bity specifické pro GUID"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:188
msgid "Sun"
msgstr "Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:189
msgid "toggle the read-only flag"
msgstr "přepne příznak „pouze pro čtení“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:190
msgid "toggle the mountable flag"
msgstr "přepne příznak „připojitelný“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:192
msgid "change number of alternate cylinders"
msgstr "změní množství alternativních cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:193
msgid "change number of extra sectors per cylinder"
msgstr "změní množství extra sektorů na stopu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:194
msgid "change interleave factor"
msgstr "změní prokládací faktor"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:195
msgid "change rotation speed (rpm)"
msgstr "změní rychlost otáčení"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:196
msgid "change number of physical cylinders"
msgstr "změní počet fyzických cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:205
msgid "SGI"
msgstr "SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:206
msgid "select bootable partition"
msgstr "nastaví startovací oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:207
msgid "edit bootfile entry"
msgstr "úprava položky startovacího souboru"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:208
msgid "select sgi swap partition"
msgstr "nastaví SGI odkládací oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:209
msgid "create SGI info"
msgstr "vytvoří údaje SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:218
msgid "DOS (MBR)"
msgstr "DOS (MBR)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:219
msgid "toggle a bootable flag"
msgstr "přepne příznak „startovací“"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:220
msgid "edit nested BSD disklabel"
msgstr "upraví vnořený BSD popisu disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:221
msgid "toggle the dos compatibility flag"
msgstr "přepne příznak kompatibility s DOSem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:223
msgid "move beginning of data in a partition"
msgstr "posune počátek dat v oddílu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:224
msgid "change the disk identifier"
msgstr "změní identifikátor disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:236
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:237
msgid "edit drive data"
msgstr "upraví data na disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:238
msgid "install bootstrap"
msgstr "nainstaluje zavaděč"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:239
msgid "show complete disklabel"
msgstr "zobrazí úplný popis disku"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:240
msgid "link BSD partition to non-BSD partition"
msgstr "připojí BSD oddíl na ne-BSD oddíl"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:372
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help (expert commands):\n"
msgstr ""
"\n"
"Nápověda (příkazy pro odborníky):\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:374 disk-utils/sfdisk.c:1447
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help:\n"
msgstr ""
"\n"
"Nápověda:\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:394
#, c-format
msgid "You're editing nested '%s' partition table, primary partition table is '%s'."
msgstr "Upravujete vnořenou tabulku rozdělení disku „%s“, prvotní tabulka je „%s“."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:424
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Příkaz pro odborníky (m pro nápovědu): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:426
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Příkaz (m pro nápovědu): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:436
msgid ""
"\n"
"All unwritten changes will be lost, do you really want to quit? "
msgstr ""
"\n"
"Všechny nezapsané změny budou ztraceny. Opravdu chcete skončit? "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:449
#, c-format
msgid "%c: unknown command"
msgstr "%c: příkaz není znám"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:474 disk-utils/fdisk-menu.c:507
msgid "Enter script file name"
msgstr "Zadejte název souboru se skriptem"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:486
msgid "Resetting fdisk!"
msgstr "Program fdisk se resetuje!"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:493
msgid "Script successfully applied."
msgstr "Skript byl úspěšně použit."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:519
msgid "Failed to transform disk layout into script"
msgstr "Převod rozvržení disku do skriptu selhalo"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:533
msgid "Script successfully saved."
msgstr "Skript úspěšně uložen."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:556 disk-utils/sfdisk.c:1673
#, c-format
msgid "Partition #%zu contains a %s signature."
msgstr "Oddíl %zu obsahuje vzorec %s."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:559 disk-utils/sfdisk.c:1676
msgid "Do you want to remove the signature?"
msgstr "Chcete vzorec odstranit?"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:564 disk-utils/sfdisk.c:1681
msgid "The signature will be removed by a write command."
msgstr "Vzorec bude odstraněn příkazem k zápisu."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:597
msgid "failed to write disklabel"
msgstr "zápis popisu disku selhal"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:640
msgid "Failed to fix partitions order."
msgstr "Oprava řazení oddílů selhala."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:642
msgid "Partitions order fixed."
msgstr "Řazení oddílů opraveno."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:660
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu"
msgstr "Oddíl %zu nebylo možné smazat"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:689
msgid "Changing display/entry units to cylinders (DEPRECATED!)."
msgstr "Jednotky pro zobrazení/vstup změněny na cylindry (ZASTARALÉ!)."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:691
msgid "Changing display/entry units to sectors."
msgstr "Jednotky pro zobrazení/vstup změněny na sektory."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:701 disk-utils/fdisk-menu.c:872
msgid "Leaving nested disklabel."
msgstr "Vnořený BSD popis disku ponechán."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:738
msgid "New maximum entries"
msgstr "Nové maximum položek"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:749
msgid "Entering protective/hybrid MBR disklabel."
msgstr "Vstupuje se do chráněného/hybridního popisu disku MBR."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:765
msgid "New UUID (in 8-4-4-4-12 format)"
msgstr "Nové UUID (formát 8-4-4-4-12)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:780
msgid "New name"
msgstr "Nový název"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:843
msgid "Entering nested BSD disklabel."
msgstr "Vstupuje se do vnořeného BSD popisu disku."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1041
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Počet cylindrů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1048
msgid "Number of heads"
msgstr "Počet hlav"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1054
msgid "Number of sectors"
msgstr "Počet sektorů"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1105
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create '%s' disk label"
msgstr "vytvoření nového popisu disku selhal"
#: disk-utils/fsck.c:213
#, c-format
msgid "%s is mounted\n"
msgstr "%s je připojeno\n"
#: disk-utils/fsck.c:215
#, c-format
msgid "%s is not mounted\n"
msgstr "%s není připojeno\n"
#: disk-utils/fsck.c:329 disk-utils/fsck.cramfs.c:180
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:187 disk-utils/fsck.cramfs.c:243
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:264 disk-utils/sfdisk.c:307 libfdisk/src/bsd.c:647
#: login-utils/last.c:214 login-utils/last.c:251 login-utils/sulogin.c:657
#: misc-utils/hardlink.c:586 misc-utils/hardlink.c:743
#: schedutils/uclampset.c:111 sys-utils/ctrlaltdel.c:44
#: sys-utils/irq-common.c:259 sys-utils/rfkill.c:216 sys-utils/setpriv.c:265
#: term-utils/setterm.c:746 term-utils/setterm.c:802 term-utils/setterm.c:806
#: term-utils/setterm.c:813
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "z %s nelze číst"
#: disk-utils/fsck.c:331
#, c-format
msgid "parse error: %s"
msgstr "chyba rozebírání: %s"
#: disk-utils/fsck.c:358
#, c-format
msgid "cannot create directory %s"
msgstr "adresář %s nelze vytvořit"
#: disk-utils/fsck.c:371
#, c-format
msgid "Locking disk by %s ... "
msgstr "Zamyká se disk pomocí %s… "
#: disk-utils/fsck.c:382
#, c-format
msgid "(waiting) "
msgstr "(čeká se)"
#. TRANSLATORS: These are followups to "Locking disk...".
#: disk-utils/fsck.c:392
msgid "succeeded"
msgstr "uspělo"
#: disk-utils/fsck.c:392
msgid "failed"
msgstr "selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:409
#, c-format
msgid "Unlocking %s.\n"
msgstr "Odemyká se %s.\n"
#: disk-utils/fsck.c:440
#, c-format
msgid "failed to setup description for %s"
msgstr "nastavení popisu u %s selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:470 misc-utils/findmnt.c:801 misc-utils/lsblk-mnt.c:15
#: sys-utils/mount.c:104 sys-utils/swapon-common.c:19 sys-utils/umount.c:52
#, c-format
msgid "%s: parse error at line %d -- ignored"
msgstr "%s: chyba rozboru na řádku %d – ignorováno"
#: disk-utils/fsck.c:502 disk-utils/fsck.c:504
#, c-format
msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: fstab se nepodařilo rozebrat"
#: disk-utils/fsck.c:685 login-utils/login.c:1108 login-utils/sulogin.c:1025
#: login-utils/vipw.c:197 sys-utils/flock.c:350 sys-utils/nsenter.c:182
#: sys-utils/swapon.c:319 sys-utils/unshare.c:242 sys-utils/unshare.c:567
msgid "fork failed"
msgstr "volání fork selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:692
#, c-format
msgid "%s: execute failed"
msgstr "%s: spuštění se selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:780
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr "wait: Žádní další potomci?!"
#: disk-utils/fsck.c:783 sys-utils/flock.c:368 sys-utils/swapon.c:351
#: sys-utils/unshare.c:594 sys-utils/unshare.c:607
msgid "waitpid failed"
msgstr "volání waitpid selhalo"
#: disk-utils/fsck.c:801
#, c-format
msgid "Warning... %s for device %s exited with signal %d."
msgstr "Varování… %s nad zařízením %s skončil signálem %d."
#: disk-utils/fsck.c:807
#, c-format
msgid "%s %s: status is %x, should never happen."
msgstr "%s %s: status je %x, to by nikdy nemělo přihodit."
#: disk-utils/fsck.c:853
#, c-format
msgid "Finished with %s (exit status %d)\n"
msgstr "%s dokončeno (návratový kód %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:934
#, fuzzy, c-format
msgid "error %d (%s) while executing fsck.%s for %s"
msgstr "chyba %d (%m) při provádění fsck.%s nad %s"
#: disk-utils/fsck.c:1000
msgid ""
"Either all or none of the filesystem types passed to -t must be prefixed\n"
"with 'no' or '!'."
msgstr ""
"Buďto všechny, nebo žádný z typů souborových systémů předaných v -t musí\n"
"být uvedeny s počátečním „no“ nebo „!“."
#: disk-utils/fsck.c:1116
#, c-format
msgid "%s: skipping bad line in /etc/fstab: bind mount with nonzero fsck pass number"
msgstr ""
"%s: přeskakuje se chybný řádek v /etc/fstab: přípojný bod typu bind\n"
"s nenulovým pořadím kontroly"
#: disk-utils/fsck.c:1128
#, c-format
msgid "%s: skipping nonexistent device\n"
msgstr "%s: přeskakuje se neexistující zařízení\n"
#: disk-utils/fsck.c:1133
#, c-format
msgid "%s: nonexistent device (\"nofail\" fstab option may be used to skip this device)\n"
msgstr "%s: neexistující zařízení (zařízení lze vynechat uvedením volby „nofail“ do fstabu)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1150
#, c-format
msgid "%s: skipping unknown filesystem type\n"
msgstr "%s: neznámý typ systému souborů bude přeskočen\n"
#: disk-utils/fsck.c:1164
#, c-format
msgid "cannot check %s: fsck.%s not found"
msgstr "%s nelze zkontrolovat: fsck.%s nenalezen"
#: disk-utils/fsck.c:1268
msgid "Checking all file systems.\n"
msgstr "Kontroluji všechny systému souborů.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1359
#, c-format
msgid "--waiting-- (pass %d)\n"
msgstr "– čeká se – (průchod %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1385
#, c-format
msgid " %s [options] -- [fs-options] [<filesystem> ...]\n"
msgstr "%s [přepínače] -- [přepínače_ss] [<souborový_systém>…]\n"
#: disk-utils/fsck.c:1389
msgid "Check and repair a Linux filesystem.\n"
msgstr "Zkontroluje a opraví linuxový souborový systém.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1392
msgid " -A check all filesystems\n"
msgstr " -A zkontroluje všechny souborové systémy\n"
#: disk-utils/fsck.c:1393
msgid " -C [<fd>] display progress bar; file descriptor is for GUIs\n"
msgstr " -C [<fd>] zobrazí ukazatel postupu; deskriptor souboru je pro GUI\n"
#: disk-utils/fsck.c:1394
msgid " -l lock the device to guarantee exclusive access\n"
msgstr " -l zamkne zařízení, aby byl zaručen výlučný přístup\n"
#: disk-utils/fsck.c:1395
msgid " -M do not check mounted filesystems\n"
msgstr " -M nekontroluje připojené souborové systémy\n"
#: disk-utils/fsck.c:1396
msgid " -N do not execute, just show what would be done\n"
msgstr " -N nic nevykoná, pouze zobrazí, co by se udělalo\n"
#: disk-utils/fsck.c:1397
msgid " -P check filesystems in parallel, including root\n"
msgstr " -P souborové systémy kontroluje paralelně, včetně kořenového\n"
#: disk-utils/fsck.c:1398
msgid " -R skip root filesystem; useful only with '-A'\n"
msgstr " -R vynechá kořenový souborový systém; užitečné je s „-A“\n"
#: disk-utils/fsck.c:1399
msgid ""
" -r [<fd>] report statistics for each device checked;\n"
" file descriptor is for GUIs\n"
msgstr ""
" -r [<fd>] hlásí statistické údaje pro každé kontrolované zařízení;\n"
" deskriptor souboru je pro grafická rozhraní\n"
#: disk-utils/fsck.c:1401
msgid " -s serialize the checking operations\n"
msgstr " -s kontrolní operace vykonává postupně\n"
#: disk-utils/fsck.c:1402
msgid " -T do not show the title on startup\n"
msgstr " -T při spuštění nezobrazí nadpis\n"
#: disk-utils/fsck.c:1403
msgid ""
" -t <type> specify filesystem types to be checked;\n"
" <type> is allowed to be a comma-separated list\n"
msgstr ""
" -t <typ> určuje druhy souborových systémů, které se mají zkontrolovat;\n"
" typ smí být čárkou oddělený seznam\n"
#: disk-utils/fsck.c:1405
msgid " -V explain what is being done\n"
msgstr " -V vysvětlí, co se děje\n"
#: disk-utils/fsck.c:1411
msgid "See the specific fsck.* commands for available fs-options."
msgstr "Přepínače souborových systémů naleznete v dokumentaci jednotlivých příkazů fsck.*."
#: disk-utils/fsck.c:1456
msgid "too many devices"
msgstr "příliš mnoho zařízení"
#: disk-utils/fsck.c:1468
msgid "Is /proc mounted?"
msgstr "Je /proc připojeno?"
#: disk-utils/fsck.c:1476
#, c-format
msgid "must be root to scan for matching filesystems: %s"
msgstr "jen root může hledat odpovídající souborové systémy: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1480
#, c-format
msgid "couldn't find matching filesystem: %s"
msgstr "nebylo možné nalézt odpovídající systém souborů: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1488 disk-utils/fsck.c:1585 misc-utils/kill.c:281
#: sys-utils/eject.c:279
msgid "too many arguments"
msgstr "příliš mnoho argumentů"
#: disk-utils/fsck.c:1543 disk-utils/fsck.c:1546
msgid "invalid argument of -r"
msgstr "neplatný argument přepínače –r"
#: disk-utils/fsck.c:1558
#, c-format
msgid "option '%s' may be specified only once"
msgstr "přepínač „%s“ lze zadat jen jednou"
#: disk-utils/fsck.c:1565 misc-utils/kill.c:327 misc-utils/kill.c:343
#, c-format
msgid "option '%s' requires an argument"
msgstr "přepínač „%s“ vyžaduje argument"
#: disk-utils/fsck.c:1596
#, c-format
msgid "invalid argument of -r: %d"
msgstr "neplatný argument přepínače -r: %d"
#: disk-utils/fsck.c:1639
msgid "the -l option can be used with one device only -- ignore"
msgstr "přepínač -l lze použít pouze s jedním zařízením – ignoruje se"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
#, c-format
msgid " %s [options] <file>\n"
msgstr " %s [přepínače] <soubor>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:120
msgid "Check and repair a compressed ROM filesystem.\n"
msgstr "Zkontroluje a opraví komprimovaný souborový systém ROM.\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:123
msgid " -a for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -a jen z důvodů kompatibility, ignoruje se\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:124
msgid " -v, --verbose be more verbose\n"
msgstr " -v, --verbose vypisuje podrobné hlášky\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:125
msgid " -y for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -y jen z důvodů kompatibility, ignoruje se\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:126
msgid " -b, --blocksize <size> use this blocksize, defaults to page size\n"
msgstr ""
" -b, --blocksize <velikost>\n"
" použije tuto velikost bloku, výchozí je\n"
" velikost stránky\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:127
msgid " --extract[=<dir>] test uncompression, optionally extract into <dir>\n"
msgstr ""
" --extract[=<adresář>]\n"
" vyzkouší dekompresi, volitelně rozbalení do\n"
" <adresáře>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:167
#, c-format
msgid "ioctl failed: unable to determine device size: %s"
msgstr "IOCTL selhalo: velikost zařízení není možné určit: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:173
#, c-format
msgid "not a block device or file: %s"
msgstr "není blokovým zařízením ani souborem: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:176 disk-utils/fsck.cramfs.c:212
msgid "file length too short"
msgstr "délka souboru je příliš krátká"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:185 disk-utils/fsck.cramfs.c:240
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:260 libfdisk/src/bsd.c:719 libfdisk/src/bsd.c:901
#: login-utils/last.c:209 login-utils/last.c:243 sys-utils/fallocate.c:206
#, c-format
msgid "seek on %s failed"
msgstr "chyba při změně pozice v %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:191 disk-utils/fsck.cramfs.c:193
msgid "superblock magic not found"
msgstr "magická značka superbloku nenalezena"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:196
#, c-format
msgid "cramfs endianness is %s\n"
msgstr "endianita cramfs je %s\n"
# endianity is
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:197
msgid "big"
msgstr "velká"
# endianity is
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:197
msgid "little"
msgstr "malá"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:201
msgid "unsupported filesystem features"
msgstr "nepodporované vlastnosti systému souborů"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:205
#, c-format
msgid "superblock size (%d) too small"
msgstr "velikost superbloku (%d) je příliš malá"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:210
msgid "zero file count"
msgstr "nulový počet souborů"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:214
msgid "file extends past end of filesystem"
msgstr "soubor přesahuje za konec souborového systému"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:216
msgid "old cramfs format"
msgstr "starý formát cramfs"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:225
msgid "unable to test CRC: old cramfs format"
msgstr "CRC není možné zkontrolovat: starý formát cramfs"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:245
#, c-format
msgid "failed to read %<PRIu32> bytes from file %s"
msgstr "načtení %<PRIu32> bajtů ze souboru %s selhalo"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:283
msgid "crc error"
msgstr "chyba CRC"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:313 disk-utils/fsck.minix.c:558
msgid "seek failed"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:317
msgid "read romfs failed"
msgstr "čtení romfs selhalo"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:349
msgid "root inode is not directory"
msgstr "kořenový i-uzel není adresářem"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:353
#, c-format
msgid "bad root offset (%lu)"
msgstr "chybné umístění kořene (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:371
msgid "data block too large"
msgstr "příliš velký datový blok"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:375
#, c-format
msgid "decompression error: %s"
msgstr "chyba dekomprese: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:401
#, c-format
msgid " hole at %lu (%zu)\n"
msgstr " díra na %lu (%zu)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:408 disk-utils/fsck.cramfs.c:560
#, c-format
msgid " uncompressing block at %lu to %lu (%lu)\n"
msgstr " rozbaluje se blok od %lu do %lu (%lu)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:415
#, c-format
msgid "non-block (%ld) bytes"
msgstr "ne-blokové (%ld) bajty"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:419
#, c-format
msgid "non-size (%ld vs %ld) bytes"
msgstr "ne-velikostní (%ld místo %ld) bajty"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:424 disk-utils/fsck.cramfs.c:526
#: disk-utils/swaplabel.c:109 misc-utils/uuidd.c:403 sys-utils/fallocate.c:417
#: sys-utils/rfkill.c:554 sys-utils/setpriv.c:628 sys-utils/setpriv.c:651
#: sys-utils/swapon.c:392 term-utils/script.c:318 term-utils/ttymsg.c:175
#, c-format
msgid "write failed: %s"
msgstr "volání write selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:434
#, c-format
msgid "lchown failed: %s"
msgstr "volání lchown selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:438
#, c-format
msgid "chown failed: %s"
msgstr "volání chown selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:443
#, c-format
msgid "utimes failed: %s"
msgstr "volání utimes selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:455
#, c-format
msgid "directory inode has zero offset and non-zero size: %s"
msgstr "i-uzel adresáře má nulovou pozici a nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:470
#, c-format
msgid "mkdir failed: %s"
msgstr "volání mkdir selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:486
msgid "filename length is zero"
msgstr "délka jména souboru je nulová"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:488
msgid "bad filename length"
msgstr "chybná délka jména souboru"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:494
msgid "bad inode offset"
msgstr "chybné umístění i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:509
msgid "file inode has zero offset and non-zero size"
msgstr "i-uzel souboru má nulovou pozici a nenulovou velikost"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:512
msgid "file inode has zero size and non-zero offset"
msgstr "i-uzel souboru má nulovou velikost a nenulovou pozici"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:541
msgid "symbolic link has zero offset"
msgstr "symbolický odkaz má nulovou pozici"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:543
msgid "symbolic link has zero size"
msgstr "symbolický odkaz má nulovou velikost"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:552
#, c-format
msgid "size error in symlink: %s"
msgstr "chyba v symbolickém odkazu: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:566
#, c-format
msgid "symlink failed: %s"
msgstr "volání symlink selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:579
#, c-format
msgid "special file has non-zero offset: %s"
msgstr "zvláštní soubor má nenulovou pozici: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:589
#, c-format
msgid "fifo has non-zero size: %s"
msgstr "FIFO má nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:595
#, c-format
msgid "socket has non-zero size: %s"
msgstr "socket má nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:598
#, c-format
msgid "bogus mode: %s (%o)"
msgstr "podivný mód/práva: %s (%o)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:607
#, c-format
msgid "mknod failed: %s"
msgstr "volání mknod selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:639
#, c-format
msgid "directory data start (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%zu)"
msgstr "počátek dat adresáře (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + počátek (%zu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:643
#, c-format
msgid "directory data end (%lu) != file data start (%lu)"
msgstr "konec dat adresáře (%lu) != počátek dat souboru (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:647
msgid "invalid file data offset"
msgstr "chybné umístění dat souboru"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:695 disk-utils/mkfs.cramfs.c:736
msgid "invalid blocksize argument"
msgstr "neplatný argument velikosti bloku"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:729
#, c-format
msgid "%s: OK\n"
msgstr "%s: OK\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:185
msgid "Check the consistency of a Minix filesystem.\n"
msgstr "Zkontroluje souborový systém Minix.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:187
msgid " -l, --list list all filenames\n"
msgstr " -l, --list vypíše všechny názvy souborů\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:188
msgid " -a, --auto automatic repair\n"
msgstr " -a, --auto automatická oprava\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:189
msgid " -r, --repair interactive repair\n"
msgstr " -r, --repair oprava s účastí uživatele\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:190
msgid " -v, --verbose be verbose\n"
msgstr " -v, --verbose podrobný režim\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:191
msgid " -s, --super output super-block information\n"
msgstr " -s, --super vypíše údaje ze superbloku\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:192
msgid " -m, --uncleared activate mode not cleared warnings\n"
msgstr " -m, --uncleared upozorňuje na nevymazaná přístupová práva\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:193
msgid " -f, --force force check\n"
msgstr " -f, --force vynutí kontrolu\n"
#. TRANSLATORS: these yes no questions uses rpmatch(), and should be
#. * translated.
#: disk-utils/fsck.minix.c:252
#, c-format
msgid "%s (y/n)? "
msgstr "%s (a/n)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:252
#, c-format
msgid "%s (n/y)? "
msgstr "%s (n/a)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:269
#, c-format
msgid "y\n"
msgstr "a\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:271
#, c-format
msgid "n\n"
msgstr "n\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:287
#, c-format
msgid "%s is mounted.\t "
msgstr "%s je již připojeno.\t"
#: disk-utils/fsck.minix.c:289
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Chcete opravdu pokračovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:293
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "prohlídka ukončena.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:318 disk-utils/fsck.minix.c:339
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "Číslo zóny < PRVNÍ_ZÓNA v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:321 disk-utils/fsck.minix.c:342
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "Číslo zóny >= počet ZÓN v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:325 disk-utils/fsck.minix.c:346
msgid "Remove block"
msgstr "Odstranit blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:362
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při čtení: nelze se posunout na blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:368
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při čtení: chybný blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:380
#, c-format
msgid ""
"Internal error: trying to write bad block\n"
"Write request ignored\n"
msgstr ""
"Vnitřní chyba: pokus o zápis chybného bloku.\n"
"Žádost o zápis ignorována.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:386
msgid "seek failed in write_block"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka ve write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:389
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při zápisu: chybný blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:423
#, c-format
msgid "Warning: block out of range\n"
msgstr "Pozor: blok je mimo rozsah\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:510
msgid "seek failed in write_super_block"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka ve write_super_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:512
msgid "unable to write super-block"
msgstr "superblok nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:524
msgid "Unable to write inode map"
msgstr "mapu i-uzlů nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:527
msgid "Unable to write zone map"
msgstr "mapu zón nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:530
msgid "Unable to write inodes"
msgstr "i-uzly nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:562
msgid "unable to alloc buffer for superblock"
msgstr "buffer pro superblok nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:565
msgid "unable to read super block"
msgstr "superblok nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:587
msgid "bad magic number in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybné magické číslo"
#: disk-utils/fsck.minix.c:589
msgid "Only 1k blocks/zones supported"
msgstr "Podporovány jsou pouze 1kilobajtové bloky/zóny"
#: disk-utils/fsck.minix.c:591
msgid "bad s_ninodes field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_ninodes"
#: disk-utils/fsck.minix.c:593
msgid "bad s_imap_blocks field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_imap_blocks"
#: disk-utils/fsck.minix.c:595
msgid "bad s_firstdatazone field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_firstdatazone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:598
msgid "bad s_zmap_blocks field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_zmap_blocks"
#: disk-utils/fsck.minix.c:614
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "Buffer pro mapu i-uzlů nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:617
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "Buffer pro mapu zón nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:620
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "Buffer pro i-uzly nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:623
msgid "Unable to allocate buffer for inode count"
msgstr "Buffer pro počítadlo i-uzlů nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:626
msgid "Unable to allocate buffer for zone count"
msgstr "Buffer pro počítadlo zón nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:630
msgid "Unable to read inode map"
msgstr "Mapu i-uzlů nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:634
msgid "Unable to read zone map"
msgstr "Mapu zón nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:638
msgid "Unable to read inodes"
msgstr "I-uzly nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:640
#, c-format
msgid "Warning: Firstzone != Norm_firstzone\n"
msgstr "Varování: Firstzone != Norm_firstzone\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:645
#, c-format
msgid "%ld inodes\n"
msgstr "i-uzlů: %ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:646
#, c-format
msgid "%ld blocks\n"
msgstr "bloků: %ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:647 disk-utils/mkfs.minix.c:571
#, c-format
msgid "Firstdatazone=%jd (%jd)\n"
msgstr "První_zóna_dat=%jd (%jd)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:649
#, c-format
msgid "Zonesize=%d\n"
msgstr "Velikost_zóny=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:650
#, c-format
msgid "Maxsize=%zu\n"
msgstr "Maxvelikost=%zu\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:652
#, c-format
msgid "Filesystem state=%d\n"
msgstr "Stav systému souborů=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:653
#, c-format
msgid ""
"namelen=%zd\n"
"\n"
msgstr ""
"namelen=%zd\n"
"\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:668 disk-utils/fsck.minix.c:718
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "I-uzel %d je označen jako nepoužívaný, ale je použit pro soubor „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:671 disk-utils/fsck.minix.c:721
msgid "Mark in use"
msgstr "Označen jako používaný"
#: disk-utils/fsck.minix.c:693 disk-utils/fsck.minix.c:741
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Typ souboru „%s“ je %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:700 disk-utils/fsck.minix.c:747
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Varování: počet i-uzlů je příliš veliký.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:759 disk-utils/fsck.minix.c:767
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "root i-uzel není adresářem"
#: disk-utils/fsck.minix.c:779 disk-utils/fsck.minix.c:810
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Blok byl použit již předtím. Nyní v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:781 disk-utils/fsck.minix.c:812
#: disk-utils/fsck.minix.c:1145 disk-utils/fsck.minix.c:1154
#: disk-utils/fsck.minix.c:1201 disk-utils/fsck.minix.c:1210
msgid "Clear"
msgstr "Smazat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:791 disk-utils/fsck.minix.c:822
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Blok %d v souboru „%s“ je označen jako nepoužívaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:793 disk-utils/fsck.minix.c:824
msgid "Correct"
msgstr "Opravit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:963 disk-utils/fsck.minix.c:1036
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr "Adresář „%s“ obsahuje pro soubor „%.*s“ chybné číslo i-uzlu."
#: disk-utils/fsck.minix.c:965 disk-utils/fsck.minix.c:1038
msgid " Remove"
msgstr " Odstranit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:981 disk-utils/fsck.minix.c:1054
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: chybný adresář: „.“ není první\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:990 disk-utils/fsck.minix.c:1063
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: chybný adresář: „..“ není druhý\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1096 disk-utils/fsck.minix.c:1119
msgid "internal error"
msgstr "vnitřní chyba"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1099 disk-utils/fsck.minix.c:1122
#, c-format
msgid "%s: bad directory: size < 32"
msgstr "%s: chybný adresář: velikost < 32"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1105
#, c-format
msgid "%s: bad directory: invalid i_zone, use --repair to fix\n"
msgstr "%s: chybný adresář: chybná i_zone, na opravu použijte --repair\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1134
msgid "seek failed in bad_zone"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka v bad_zone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1144 disk-utils/fsck.minix.c:1200
#, c-format
msgid "Inode %lu mode not cleared."
msgstr "Mód i-uzlu %lu není smazán."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1153 disk-utils/fsck.minix.c:1209
#, c-format
msgid "Inode %lu not used, marked used in the bitmap."
msgstr "I-uzel %lu není používán a v bitmapě označen jako používaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1159 disk-utils/fsck.minix.c:1215
#, c-format
msgid "Inode %lu used, marked unused in the bitmap."
msgstr "I-uzel %lu je používán a v bitmapě označen jako nepoužívaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1160 disk-utils/fsck.minix.c:1216
msgid "Set"
msgstr "Nastavit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1164 disk-utils/fsck.minix.c:1220
#, c-format
msgid "Inode %lu (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
msgstr "I-uzel %lu (mode = %07o), i_nlinks=%d, napočítáno=%d."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1167 disk-utils/fsck.minix.c:1223
msgid "Set i_nlinks to count"
msgstr "Nastavit i_nlinks na počet"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1179 disk-utils/fsck.minix.c:1235
#, c-format
msgid "Zone %lu: marked in use, no file uses it."
msgstr "Zóna %lu: je označena jako používaná a žádný soubor ji nepoužívá."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1181 disk-utils/fsck.minix.c:1237
msgid "Unmark"
msgstr "Odznačit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1186 disk-utils/fsck.minix.c:1242
#, c-format
msgid "Zone %lu: in use, counted=%d\n"
msgstr "Zóna %lu: je používaná, napočítáno=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1189 disk-utils/fsck.minix.c:1245
#, c-format
msgid "Zone %lu: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Zóna %lu: není používaná, napočítáno=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1295
msgid "bad inode size"
msgstr "chybná velikost i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1297
msgid "bad v2 inode size"
msgstr "chybná velikost v2 i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1341
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "opravy s účastí uživatele vyžadují terminál"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1345
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "%s nelze otevřít: %s"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1356
#, c-format
msgid "%s is clean, no check.\n"
msgstr "%s je čisté, ověřování vynecháno.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1361
#, c-format
msgid "Forcing filesystem check on %s.\n"
msgstr "Kontrola systému souborů na %s vynucena.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1363
#, c-format
msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
msgstr "Systém souborů na %s je špinavý, je třeba jej zkontrolovat.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1395
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6ld inodes used (%ld%%)\n"
msgstr ""
"\n"
"používaných i-uzlů: %6ld (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1401
#, c-format
msgid "%6ld zones used (%ld%%)\n"
msgstr "používaných zón: %6ld (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1403
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6d regular files\n"
"%6d directories\n"
"%6d character device files\n"
"%6d block device files\n"
"%6d links\n"
"%6d symbolic links\n"
"------\n"
"%6d files\n"
msgstr ""
"\n"
" obyčejných souborů: %6d\n"
" adresářů: %6d\n"
" znakových zařízení: %6d\n"
" blokových zařízení: %6d\n"
" odkazů: %6d\n"
" symbolických odkazů: %6d\n"
"------\n"
"souborů: %6d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1417
#, c-format
msgid ""
"----------------------------\n"
"FILE SYSTEM HAS BEEN CHANGED\n"
"----------------------------\n"
msgstr ""
"-------------------------\n"
"SYSTÉM SOUBORŮ BYL ZMĚNĚN\n"
"-------------------------\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1429 disk-utils/mkfs.minix.c:854
#: disk-utils/mkswap.c:668 disk-utils/partx.c:1068 disk-utils/resizepart.c:115
#: login-utils/utmpdump.c:395 sys-utils/dmesg.c:679 sys-utils/wdctl.c:386
#: sys-utils/wdctl.c:446 term-utils/setterm.c:908 text-utils/col.c:195
#: text-utils/pg.c:1259
msgid "write failed"
msgstr "zápis selhal"
#: disk-utils/isosize.c:57
#, c-format
msgid "%s: might not be an ISO filesystem"
msgstr "%s: možná se nejedná o souborový systém ISO9660"
#: disk-utils/isosize.c:62 disk-utils/isosize.c:64
#, c-format
msgid "read error on %s"
msgstr "chyba čtení z %s"
#: disk-utils/isosize.c:75
#, c-format
msgid "sector count: %d, sector size: %d\n"
msgstr "počet sektorů: %d, velikost sektoru: %d\n"
#: disk-utils/isosize.c:99
#, c-format
msgid " %s [options] <iso9660_image_file> ...\n"
msgstr " %s [přepínače] <obraz_iso9660>…\n"
#: disk-utils/isosize.c:103
msgid "Show the length of an ISO-9660 filesystem.\n"
msgstr "Zobrazí délku souborového systému ISO-9660.\n"
#: disk-utils/isosize.c:106
msgid " -d, --divisor=<number> divide the amount of bytes by <number>\n"
msgstr " -d, --divisor=<číslo> podělí množství bajtů <číslem>\n"
#: disk-utils/isosize.c:107
msgid " -x, --sectors show sector count and size\n"
msgstr " -x, --sectors zobrazí počet a velikost sektorů\n"
#: disk-utils/isosize.c:138
msgid "invalid divisor argument"
msgstr "neplatný argument dělitele"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:74
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] device [block-count]\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČE] ZAŘÍZENÍ [POČET_BLOKŮ]\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:78
msgid "Make an SCO bfs filesystem.\n"
msgstr "Vytvoří souborový systéme SCO bfs.\n"
# FIXME: mkfs.bfs does not call setlocale().
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:80
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -N, --inodes=NUM specify desired number of inodes\n"
" -V, --vname=NAME specify volume name\n"
" -F, --fname=NAME specify file system name\n"
" -v, --verbose explain what is being done\n"
" -c this option is silently ignored\n"
" -l this option is silently ignored\n"
msgstr ""
"\n"
"Přepínače:\n"
" -N, --inodes=POČET určuje požadovaný počet i-uzlů\n"
" -V, --vname=NÁZEV určuje název svazku\n"
" -F, --fname=NÁZEV určuje název souborového systému\n"
" -v, --verbose vysvětluje, co se provádí\n"
" -c tento přepínač je tiše ignorován\n"
" -l tento přepínač je tiše ignorován\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:139
msgid "invalid number of inodes"
msgstr "neplatný počet i-uzlů"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:145
msgid "volume name too long"
msgstr "název svazku je příliš dlouhý"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:152
msgid "fsname name too long"
msgstr "název ss je příliš dlouhý"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:190
msgid "invalid block-count"
msgstr "neplatný počet bloků"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:198
#, c-format
msgid "cannot get size of %s"
msgstr "nelze zjistit velikost %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:203
#, c-format
msgid "blocks argument too large, max is %llu"
msgstr "argument počet bloků je příliš veliký, maximum je %llu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:218
msgid "too many inodes - max is 512"
msgstr "příliš mnoho i-uzlů – maximum je 512"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:228
#, c-format
msgid "not enough space, need at least %llu blocks"
msgstr "nedostatek místa, je třeba alespoň %llu bloků"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:240
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Zařízení: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:241
#, c-format
msgid "Volume: <%-6s>\n"
msgstr "Svazek: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:242
#, c-format
msgid "FSname: <%-6s>\n"
msgstr "NázevSS: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:243
#, c-format
msgid "BlockSize: %d\n"
msgstr "VelikostBloku: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:245
#, c-format
msgid "Inodes: %ld (in 1 block)\n"
msgstr "I-uzlů: %ld (v 1 bloku)\n"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:248
#, c-format
msgid "Inodes: %ld (in %llu blocks)\n"
msgstr "I-uzlů: %ld (v %llu blocích)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:250
#, c-format
msgid "Blocks: %llu\n"
msgstr "Bloků: %llu\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:251
#, c-format
msgid "Inode end: %d, Data end: %d\n"
msgstr "Konec i-uzlů: %d, Konec dat: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:256
msgid "error writing superblock"
msgstr "chyba při zápisu superbloku"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:277
msgid "error writing root inode"
msgstr "chyba při zápisu kořenového i-uzlu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:282
msgid "error writing inode"
msgstr "chyba při zápisu i-uzlu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:285
msgid "seek error"
msgstr "volání seek selhalo"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:291
msgid "error writing . entry"
msgstr "chyba při zápisu . položky"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:295
msgid "error writing .. entry"
msgstr "chyba při zápisu .. položky"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:298
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "Chyba při zavírání %s"
#: disk-utils/mkfs.c:45
#, c-format
msgid " %s [options] [-t <type>] [fs-options] <device> [<size>]\n"
msgstr " %s [přepínače] [-t <typ>] [přepínače_ss] <zařízení> [<velikost>]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:49
msgid "Make a Linux filesystem.\n"
msgstr "Vytvoří linuxový souborový systém.\n"
#: disk-utils/mkfs.c:52
#, c-format
msgid " -t, --type=<type> filesystem type; when unspecified, ext2 is used\n"
msgstr " -t, --type=<typ> druh souborového systému; výchozí je ext2\n"
#: disk-utils/mkfs.c:53
#, c-format
msgid " fs-options parameters for the real filesystem builder\n"
msgstr " přepínače_ss parametry pro vlastního tvůrce souborového systému\n"
#: disk-utils/mkfs.c:54
#, c-format
msgid " <device> path to the device to be used\n"
msgstr " <zařízení> cesta k zařízení, které se má použít\n"
#: disk-utils/mkfs.c:55
#, c-format
msgid " <size> number of blocks to be used on the device\n"
msgstr " <velikost> počet bloků, které se mají ze zařízení použít\n"
#: disk-utils/mkfs.c:56
#, c-format
msgid ""
" -V, --verbose explain what is being done;\n"
" specifying -V more than once will cause a dry-run\n"
msgstr ""
" -V, --verbose vysvětlí prováděné úkony\n"
" násobné použití -V způsobí bezzápisový běh\n"
#: disk-utils/mkfs.c:133 include/c.h:269 login-utils/su-common.c:1238
#: login-utils/sulogin.c:794 login-utils/sulogin.c:798 sys-utils/flock.c:123
#: sys-utils/rtcwake.c:621
#, c-format
msgid "failed to execute %s"
msgstr "spuštění %s selhalo"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:128
#, c-format
msgid " %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-N endian] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
msgstr ""
" %s [-h] [-v] [-b velikost_bloku] [-e verze] [-N endianita]\n"
" [-i soubor] [-n název] název_adresáře výstupní_soubor\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:131
msgid "Make compressed ROM file system."
msgstr "Vyrobí komprimovaný souborový systém ROM."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:133
msgid " -v be verbose"
msgstr " -v bude upovídaný"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:134
msgid " -E make all warnings errors (non-zero exit status)"
msgstr " -E všechna varování budou považována za chyby (nenulový návratový kód)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:135
msgid " -b blksize use this blocksize, must equal page size"
msgstr " -b velikost_bloku použije tuto velikost_bloku, musí být rovna velikosti stránky"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:136
msgid " -e edition set edition number (part of fsid)"
msgstr " -e verze nastaví číslo verze [edice] (součást fsid)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:137
#, c-format
msgid " -N endian set cramfs endianness (%s|%s|%s), default %s\n"
msgstr ""
" -N endianita vybere endianitu cramfs (%s|%s|%s),\n"
" výchozí je %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:138
msgid " -i file insert a file image into the filesystem"
msgstr " -i soubor vloží obraz ze souboru do souborového systému"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:139
msgid " -n name set name of cramfs filesystem"
msgstr " -n název nastaví název souborového systému cramfs"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:140
#, c-format
msgid " -p pad by %d bytes for boot code\n"
msgstr " -p odsadí o %d bytů kvůli kódu zavaděče\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:141
msgid " -s sort directory entries (old option, ignored)"
msgstr " -s seřadí položky v adresářích (stará volba, ignorováno)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:142
msgid " -z make explicit holes"
msgstr " -z vytvoří explicitní díry"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:143
msgid " dirname root of the filesystem to be compressed"
msgstr " název_adresáře kořen souborového systému, který má být zkomprimován"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:144
msgid " outfile output file"
msgstr " výstupní_soubor výstupní soubor"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:162
#, c-format
msgid "readlink failed: %s"
msgstr "volání readlink selhalo: %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:307
#, c-format
msgid "could not read directory %s"
msgstr "z adresáře %s nelze číst"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:442
msgid "filesystem too big. Exiting."
msgstr "Souborový systém je příliš velký. Končí se."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:601
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AJAJ: blok „zkomprimováno“ > 2*blocklength (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:620
#, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+ld bytů)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:665
#, c-format
msgid "cannot close file %s"
msgstr "soubor %s nelze zavřít"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:742
msgid "invalid edition number argument"
msgstr "neplatný argument čísla edice"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:752
msgid "invalid endianness given; must be 'big', 'little', or 'host'"
msgstr "zadána neplatná endianita; musí být „big“, „little“ nebo „host“"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:817
#, c-format
msgid "warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum image size is %uMB. We might die prematurely."
msgstr "varování: požadovaná velikost (horní hranice) je odhadována na %lld MB, jenže největší velikost obrazu je %u MB. Můžeme zemřít předčasně."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:841
msgid "ROM image map"
msgstr "Mapa obrazu ROM"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:853
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Zahrnuji: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:859
#, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
msgstr "Adresářová data: %zd bajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:867
#, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
msgstr "Celkem: %zd kilobajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:872
#, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
msgstr "Superblok: %zd bajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:879
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "CRC: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:884
#, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)"
msgstr "pro obraz ROM nepřidělen dostatek prostoru (%lld přiděleno, %zu použito)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:890
#, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)"
msgstr "Zápis obrazu ROM selhal (%zd %zd)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:893
msgid "ROM image"
msgstr "Obraz ROM"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:902
#, c-format
msgid "warning: filenames truncated to %u bytes."
msgstr "varování: jména souborů zkrácena na %u bajtů."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:904
msgid "warning: files were skipped due to errors."
msgstr "varování: soubory byly přeskočeny kvůli chybám."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:906
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte)."
msgstr "varování: velikosti souboru zkráceny na %'lu MB (mínus 1 bajt)."
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:910
#, c-format
msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "varování: UID zkrácena na %u bitů. (Může mít dopad na bezpečnost.)"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:913
#, c-format
msgid "warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "varování: GID zkrácena na %u bitů. (Může mít dopad na bezpečnost.)"
# TODO: Pluralize
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:916
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
"that some device files will be wrong."
msgstr ""
"VAROVÁNÍ: čísla zařízení zkrácena na %u bitů. Toto jistě znamená, že některé\n"
"soubory zařízení budou špatné."
#: disk-utils/mkfs.minix.c:139
#, c-format
msgid " %s [options] /dev/name [blocks]\n"
msgstr "%s [přepínače] /dev/název [bloky]\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:141
msgid " -1 use Minix version 1\n"
msgstr " -1 použije verzi Minixu 1\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:142
msgid " -2, -v use Minix version 2\n"
msgstr " -2, -v použije verzi Minixu 2\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:143
msgid " -3 use Minix version 3\n"
msgstr " -3 použije verzi Minixu 3\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:144
msgid " -n, --namelength <num> maximum length of filenames\n"
msgstr ""
" -n, --namelength <číslo>\n"
" maximální délka názvů souborů\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:145
msgid " -i, --inodes <num> number of inodes for the filesystem\n"
msgstr " -i, --inodes <počet> počet i-uzlů v souborovém systému\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:146
msgid " -c, --check check the device for bad blocks\n"
msgstr " -c, --check zkontroluje zařízení na vadné bloky\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:147
msgid " -l, --badblocks <file> list of bad blocks from file\n"
msgstr ""
" -l, --badblocks <soubor>\n"
" soubor se sezname vadných bloků\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:149
#, fuzzy, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --lock[=<režim>] použije výlučné zamykání zařízení (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:192
#, c-format
msgid "%s: seek to boot block failed in write_tables"
msgstr "%s: chyba při přesunu na startovací blok ve write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:195
#, c-format
msgid "%s: unable to clear boot sector"
msgstr "%s: startovací blok nelze smazat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:197
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_tables"
msgstr "%s: chyba při změně pozice ve write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:200
#, c-format
msgid "%s: unable to write super-block"
msgstr "%s: superblok nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:203
#, c-format
msgid "%s: unable to write inode map"
msgstr "%s: mapu i-uzlů nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:206
#, c-format
msgid "%s: unable to write zone map"
msgstr "%s: mapu zón nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:209
#, c-format
msgid "%s: unable to write inodes"
msgstr "%s: i-uzly nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:214
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_block"
msgstr "%s: chyba při změně pozice ve write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:217
#, c-format
msgid "%s: write failed in write_block"
msgstr "%s: chyba při zápisu ve write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:226 disk-utils/mkfs.minix.c:301
#: disk-utils/mkfs.minix.c:350
#, c-format
msgid "%s: too many bad blocks"
msgstr "%s: příliš mnoho chybných bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:234
#, c-format
msgid "%s: not enough good blocks"
msgstr "%s: nedostatek dobrých bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:549
#, c-format
msgid ""
"First data block at %jd, which is too far (max %d).\n"
"Try specifying fewer inodes by passing --inodes <num>"
msgstr ""
"První datový blok na %jd, což je příliš daleko (maximum %d).\n"
"Zkuste zadat méně i-uzlů pomocí --inodes <počet>"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:569
#, c-format
msgid "%lu inode\n"
msgid_plural "%lu inodes\n"
msgstr[0] "%lu i-uzel\n"
msgstr[1] "%lu i-uzly\n"
msgstr[2] "%lu i-uzlů\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:570
#, c-format
msgid "%lu block\n"
msgid_plural "%lu blocks\n"
msgstr[0] "%lu blok\n"
msgstr[1] "%lu bloky\n"
msgstr[2] "%lu bloků\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:573
#, c-format
msgid "Zonesize=%zu\n"
msgstr "Velikost_zóny=%zu\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:574
#, c-format
msgid ""
"Maxsize=%zu\n"
"\n"
msgstr ""
"Maximální_velikost=%zu\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:587
#, c-format
msgid "%s: seek failed during testing of blocks"
msgstr "%s: chyba při změně pozice v průběhu kontroly bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:594
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr "Nesprávné hodnoty v do_check: pravděpodobně chyby\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:627
#, c-format
msgid "%s: seek failed in check_blocks"
msgstr "%s: chyba při změně pozice v check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:637
#, c-format
msgid "%s: bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr "%s: chybné bloky před datovou oblastí: systém souborů nelze vytvořit"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:644 disk-utils/mkfs.minix.c:668
#, c-format
msgid "%d bad block\n"
msgid_plural "%d bad blocks\n"
msgstr[0] "%d chybný blok\n"
msgstr[1] "%d chybné bloky\n"
msgstr[2] "%d chybných bloků\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:653
#, c-format
msgid "%s: can't open file of bad blocks"
msgstr "%s: soubor chybných bloků nelze otevřít"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:658
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr "chyba vstupu u čísla špatného bloku na řádku %d\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:659
#, c-format
msgid "%s: cannot read badblocks file"
msgstr "%s: soubor chybných bloků nelze přečíst"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:699
#, c-format
msgid "block size smaller than physical sector size of %s"
msgstr "velikost bloku je menší než velikost fyzického sektoru %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:702
#, c-format
msgid "cannot determine size of %s"
msgstr "nelze zjistit velikost %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:710
#, c-format
msgid "%s: requested blocks (%llu) exceeds available (%llu) blocks\n"
msgstr "%s: požadované bloky (%'llu) převyšují dostupné bloky (%'llu)\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:713
#, c-format
msgid "%s: number of blocks too small"
msgstr "%s: počet bloků je příliš malý"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:728 disk-utils/mkfs.minix.c:734
#, c-format
msgid "unsupported name length: %d"
msgstr "nepodporovaná délka názvu: %d"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:737
#, c-format
msgid "unsupported minix file system version: %d"
msgstr "nepodporovaná verze minixového souborového systému: %d"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:778
msgid "-v is ambiguous, use '-2' instead"
msgstr "přepínač -v není jednoznačný, namísto něj použijte „-2“"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:789
msgid "failed to parse maximum length of filenames"
msgstr "nezdařilo se rozebrat maximální délku názvů souborů"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:793
msgid "failed to parse number of inodes"
msgstr "nezdařilo se rozebrat počet i-uzlů"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:824
msgid "failed to parse number of blocks"
msgstr "nezdařilo se rozebrat počet bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:832
#, c-format
msgid "%s is mounted; will not make a filesystem here!"
msgstr "%s je připojeno; systém souborů zde vytvářet nebudu!"
#: disk-utils/mkswap.c:90
#, c-format
msgid "Bad user-specified page size %u"
msgstr "Uživatelem zadaná velikost stránky %u je chybná"
#: disk-utils/mkswap.c:93
#, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d"
msgstr "Použije se zadaná velikost stránky %d místo systémové hodnoty %d"
#: disk-utils/mkswap.c:134
msgid "Label was truncated."
msgstr "Jmenovka byla zkrácena."
#: disk-utils/mkswap.c:142
#, c-format
msgid "no label, "
msgstr "žádná jmenovka, "
#: disk-utils/mkswap.c:150
#, c-format
msgid "no uuid\n"
msgstr "žádné UUID\n"
#: disk-utils/mkswap.c:159
#, fuzzy, c-format
msgid " %s [options] device [size]\n"
msgstr ""
"\n"
"Použití:\n"
" %s [přepínače] zařízení [velikost]\n"
#: disk-utils/mkswap.c:162
msgid "Set up a Linux swap area.\n"
msgstr "Vytvoří linuxovou odkládací oblast.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:165
#, fuzzy
msgid " -c, --check check bad blocks before creating the swap area\n"
msgstr " -c, --check zkontroluje zařízení na vadné bloky\n"
#: disk-utils/mkswap.c:166
#, fuzzy
msgid " -f, --force allow swap size area be larger than device\n"
msgstr " -f, --find najde volné zařízení\n"
#: disk-utils/mkswap.c:167
#, fuzzy
msgid " -p, --pagesize SIZE specify page size in bytes\n"
msgstr " -b, --bytes velikosti zobrazí v bajtech\n"
#: disk-utils/mkswap.c:168
#, fuzzy
msgid " -L, --label LABEL specify label\n"
msgstr " -X, --label <název> určuje název typu (dos, gpt, …)\n"
#: disk-utils/mkswap.c:169
#, fuzzy
msgid " -v, --swapversion NUM specify swap-space version number\n"
msgstr " -N, --partno <číslo> určuje číslo oddílu\n"
#: disk-utils/mkswap.c:170
#, fuzzy
msgid " -U, --uuid UUID specify the uuid to use\n"
msgstr " -g, --group <skupina> určuje hlavní skupinu\n"
#: disk-utils/mkswap.c:171
#, fuzzy
msgid " --verbose verbose output\n"
msgstr " -v, --verbose podrobný výstup\n"
#: disk-utils/mkswap.c:174 disk-utils/sfdisk.c:2061
#, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --lock[=<režim>] použije výlučné zamykání zařízení (%s, %s nebo %s)\n"
#: disk-utils/mkswap.c:187
#, c-format
msgid "too many bad pages: %lu"
msgstr "příliš mnoho chybných stránek: %lu"
#: disk-utils/mkswap.c:208
msgid "seek failed in check_blocks"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka v check_blocks"
#: disk-utils/mkswap.c:216
#, c-format
msgid "%lu bad page\n"
msgid_plural "%lu bad pages\n"
msgstr[0] "%lu chybná stránka\n"
msgstr[1] "%lu chybné stránky\n"
msgstr[2] "%lu chybných stránek\n"
#: disk-utils/mkswap.c:228
#, c-format
msgid ""
"mkswap: %s contains holes or other unsupported extents.\n"
" This swap file can be rejected by kernel on swap activation!\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:236
#, fuzzy, c-format
msgid " Use --verbose for more details.\n"
msgstr " --verbose vypíše více podrobností\n"
#: disk-utils/mkswap.c:275 disk-utils/mkswap.c:300
#, c-format
msgid "hole detected at offset %ju"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:283
#, c-format
msgid "data inline extent at offset %ju"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:286
#, c-format
msgid "shared extent at offset %ju"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:289
#, c-format
msgid "unallocated extent at offset %ju"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:329
msgid "unable to alloc new libblkid probe"
msgstr "nelze alokovat nový test libblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:331
msgid "unable to assign device to libblkid probe"
msgstr "zařízení nelze přidat do testu libblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:352
#, c-format
msgid "warning: checking bad blocks from swap file is not supported: %s"
msgstr "pozor: kontrola chybných bloků v odkládacím souboru není podporována: %s"
#: disk-utils/mkswap.c:368 disk-utils/mkswap.c:393 disk-utils/mkswap.c:440
msgid "unable to rewind swap-device"
msgstr "odkládací prostor nelze převinout"
#: disk-utils/mkswap.c:396
msgid "unable to erase bootbits sectors"
msgstr "zaváděcí bloky nelze smazat"
#: disk-utils/mkswap.c:412
#, c-format
msgid "%s: warning: wiping old %s signature."
msgstr "%s: pozor: odstraňuje se starý vzorec %s."
#: disk-utils/mkswap.c:417
#, c-format
msgid "%s: warning: don't erase bootbits sectors"
msgstr "%s: varování: nemažte zaváděcí sektory"
# Continuation of previous message
#: disk-utils/mkswap.c:420
#, c-format
msgid " (%s partition table detected). "
msgstr " (nalezena tabulka rozdělení disku typu %s). "
# Alternate continuation of previous message
#: disk-utils/mkswap.c:422
#, c-format
msgid " (compiled without libblkid). "
msgstr " (přeloženo bez libblkid). "
#: disk-utils/mkswap.c:423
#, c-format