blob: 52ca5b246f6edd60fae9b2f4b793627b4e889a15 [file] [log] [blame]
# Danish translation util-linux.
# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc. og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
# Claus Sørensen <cs@klid.dk>, 2000.
# Keld Jørn Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2001-2002, 2004, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019.
#
# <list> -> <liste>
# adresse space -> adresserum (evt. adresseplads)
# alloc -> allokere (tildele)
# argument -> parameter
# backing file -> reservefil
# blank -> tom (men meget usikker her)
# bogus -> bogus (kunne måske godt være vrøvle)
# bounding -> omgivende
# buffer -> mellemlager
# capability -> evne (nogle bedre forslag?)
# decompression -> dekomprimering
# deprecated -> forældet
# descriptor -> beskrivelse
# detach -> afkobl
# directory -> mappe
# divisor -> nævner
# drift factor -> hastighedsfaktor
# epoch -> epoke
# failed -> mislykkedes
# flag -> flag
# get -> indhente (alternativer: finde, få)
# Hardware Clock -> maskinuret (udstyrsuret)
# hibernation -> dvale
# hot-pluggable -> ? (bemærk engelsk har heller ikke helt styr på den, er både med og uden bindestreg)
# ID -> id
# implies -> medfører
# initramfs -> et initramfs (da et filsystem)
# inode -> inode (en inode er noget som alle filer på ext3 og lignende
# filsystemer har. Det angiver vist et logisk sted på
# disken hvor den ligger) Flertal inoder
# label -> etiket (mærke (bruges for tag), mærkat)
# link -> henvisning (lænke)
# loop -> loop (kunne også være løkke)
# loopdev -> løkkeenhed (er en forkortelse for løkkeenhed)
# max -> maks. (husk punktummet)
# mapfile, map file -> afbildningsfil
# parse -> fortolke
# policy -> politik (retningslinje)
# prober -> testprogram
# read-write -> læs/skriv (måske læsbar/skrivbar)
# resident -> hjemmehørende
# save file -> redningsfil (kunne også være gemmefil)
# semaphore -> semafor (signalmast)
# set -> angiv
# sleep -> dvale (måske problem se hibernation)
# SGI volhdr -> SGI volhdr (var tidligere SGI bndhvd, kunne også være dskhdr)
# stat -> stat (stat (Unix), a system call on POSIX and Unix-like systems)
# summary -> referat
# suspend -> hvile
# tag -> mærke
# tray -> skuffe (ved cd-rom)
# uncompressing -> udpakker (se decompression)
# UTC -> GMT
# (UTC (også kaldet zulutid) er den internationale tidszone, som (næsten)
# er det samme som Greenwich Mean Time. Tidsforskellen mellem dansk tid
# og UTC er plus én time ved normaltid og plus to timer ved sommertid.
# Bruges ofte som synonymer. Dette til trods for, at UTC og GMT kan afvige
# få tiendedele af et sekund fra hinanden på grund af Jordens uregelmæssige
# rotationshastighed.
# verbose output -> uddybende tilstand
# volume -> diskenhed (bind, arkiv, diskområde)
# wakeup -> opvågning
# whole disk -> hele disken
# "", '' -> »«
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux-2.34-rc2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@vger.kernel.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-04-12 09:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-03 14:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: disk-utils/addpart.c:15
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number> <start> <length>\n"
msgstr " %s <diskenhed> <partitionsnummer> <start> <længde>\n"
#: disk-utils/addpart.c:19
msgid "Tell the kernel about the existence of a specified partition.\n"
msgstr "Fortæl kernen om eksistensen af en specificeret partition.\n"
#: disk-utils/addpart.c:52 disk-utils/blockdev.c:244 disk-utils/delpart.c:52
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:127 disk-utils/resizepart.c:96 misc-utils/kill.c:314
#: misc-utils/kill.c:375 misc-utils/rename.c:289 misc-utils/whereis.c:527
#: sys-utils/flock.c:177 sys-utils/ipcrm.c:160 sys-utils/ldattach.c:367
#: sys-utils/renice.c:144 sys-utils/switch_root.c:261 sys-utils/tunelp.c:152
#: term-utils/agetty.c:897 term-utils/agetty.c:898 term-utils/agetty.c:906
#: term-utils/agetty.c:907
msgid "not enough arguments"
msgstr "ikke nok parametre"
#: disk-utils/addpart.c:57 disk-utils/blockdev.c:293 disk-utils/blockdev.c:437
#: disk-utils/blockdev.c:464 disk-utils/cfdisk.c:2766 disk-utils/delpart.c:58
#: disk-utils/fdformat.c:229 disk-utils/fdisk.c:810 disk-utils/fdisk.c:1141
#: disk-utils/fdisk-list.c:327 disk-utils/fdisk-list.c:368
#: disk-utils/fdisk-list.c:391 disk-utils/fsck.c:1466
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:161 disk-utils/fsck.cramfs.c:520
#: disk-utils/isosize.c:53 disk-utils/mkfs.bfs.c:186
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:171 disk-utils/mkfs.cramfs.c:660
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:799 disk-utils/mkfs.minix.c:838
#: disk-utils/mkswap.c:316 disk-utils/mkswap.c:345 disk-utils/partx.c:1021
#: disk-utils/resizepart.c:104 disk-utils/sfdisk.c:380 disk-utils/sfdisk.c:501
#: disk-utils/sfdisk.c:812 disk-utils/sfdisk.c:1093 disk-utils/swaplabel.c:65
#: libfdisk/src/bsd.c:642 login-utils/islocal.c:86 login-utils/last.c:694
#: login-utils/sulogin.c:444 login-utils/sulogin.c:481
#: login-utils/utmpdump.c:134 login-utils/utmpdump.c:354
#: login-utils/utmpdump.c:378 login-utils/vipw.c:250 login-utils/vipw.c:268
#: misc-utils/findmnt.c:1131 misc-utils/hardlink.c:584 misc-utils/logger.c:1241
#: misc-utils/mcookie.c:119 misc-utils/uuidd.c:231 sys-utils/blkdiscard.c:225
#: sys-utils/blkzone.c:144 sys-utils/dmesg.c:536 sys-utils/eject.c:499
#: sys-utils/eject.c:698 sys-utils/fallocate.c:405 sys-utils/fsfreeze.c:116
#: sys-utils/fstrim.c:103 sys-utils/hwclock.c:236 sys-utils/hwclock.c:903
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:138 sys-utils/hwclock-rtc.c:403
#: sys-utils/hwclock-rtc.c:438 sys-utils/irq-common.c:253
#: sys-utils/ldattach.c:391 sys-utils/lscpu-cputype.c:456 sys-utils/lsmem.c:658
#: sys-utils/nsenter.c:131 sys-utils/rfkill.c:195 sys-utils/rtcwake.c:137
#: sys-utils/rtcwake.c:292 sys-utils/setpriv.c:256 sys-utils/setpriv.c:622
#: sys-utils/setpriv.c:645 sys-utils/swapon.c:374 sys-utils/swapon.c:517
#: sys-utils/switch_root.c:174 sys-utils/unshare.c:112 sys-utils/unshare.c:127
#: sys-utils/wdctl.c:361 sys-utils/zramctl.c:517 term-utils/agetty.c:2965
#: term-utils/mesg.c:154 term-utils/script.c:382 term-utils/scriptlive.c:256
#: term-utils/scriptlive.c:259 term-utils/scriptlive.c:262
#: term-utils/scriptreplay.c:282 term-utils/scriptreplay.c:285
#: term-utils/scriptreplay.c:288 term-utils/scriptreplay.c:291
#: term-utils/wall.c:421 text-utils/colcrt.c:284 text-utils/more.c:453
#: text-utils/rev.c:140 text-utils/ul.c:637
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kunne ikke åbne %s"
#: disk-utils/addpart.c:60 disk-utils/delpart.c:61 disk-utils/resizepart.c:101
msgid "invalid partition number argument"
msgstr "ugyldig parameter for partitionsnummer"
#: disk-utils/addpart.c:61
msgid "invalid start argument"
msgstr "ugyldig startparameter"
#: disk-utils/addpart.c:62 disk-utils/resizepart.c:111
msgid "invalid length argument"
msgstr "ugyldig længdeparameter"
#: disk-utils/addpart.c:63
msgid "failed to add partition"
msgstr "kunne ikke tilføje partition"
#: disk-utils/blockdev.c:63
msgid "set read-only"
msgstr "angiv skrivebeskyttet"
#: disk-utils/blockdev.c:70
msgid "set read-write"
msgstr "angiv læs/skriv"
#: disk-utils/blockdev.c:76
msgid "get read-only"
msgstr "find skrivebeskyttet"
#: disk-utils/blockdev.c:82
msgid "get discard zeroes support status"
msgstr "find understøttelsesstatus for fjern nuller"
#: disk-utils/blockdev.c:88
msgid "get logical block (sector) size"
msgstr "find logisk blokstørrelse (sektorstørrelse)"
#: disk-utils/blockdev.c:94
msgid "get physical block (sector) size"
msgstr "find fysisk blokstørrelse (sektorstørrelse)"
#: disk-utils/blockdev.c:100
msgid "get minimum I/O size"
msgstr "find minimal I/O-størrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:106
msgid "get optimal I/O size"
msgstr "find optimal I/O-størrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:112
msgid "get alignment offset in bytes"
msgstr "find justeringsforskydning i byte"
#: disk-utils/blockdev.c:118
msgid "get max sectors per request"
msgstr "find maks. sektorer per forespørgsel"
#: disk-utils/blockdev.c:124
msgid "get blocksize"
msgstr "find blokstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:131
msgid "set blocksize on file descriptor opening the block device"
msgstr "angiv blokstørrelse på filbeskriver der åbner blokenheden"
#: disk-utils/blockdev.c:137
msgid "get 32-bit sector count (deprecated, use --getsz)"
msgstr "find 32-bit sektorantal (forældet, brug --getsz)"
#: disk-utils/blockdev.c:143
msgid "get size in bytes"
msgstr "find størrelse i byte"
#: disk-utils/blockdev.c:150
msgid "set readahead"
msgstr "angiv fremlæsning (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:156
msgid "get readahead"
msgstr "find fremlæsning (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:163
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "angiv fremlæsning for filsystem (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:169
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "find fremlæsning for filsystem (»readahead«)"
#: disk-utils/blockdev.c:173
msgid "flush buffers"
msgstr "tøm mellemlagre"
#: disk-utils/blockdev.c:177
msgid "reread partition table"
msgstr "genlæs partitionstabellen"
#: disk-utils/blockdev.c:187
#, c-format
msgid ""
" %1$s [-v|-q] commands devices\n"
" %1$s --report [devices]\n"
" %1$s -h|-V\n"
msgstr ""
" %1$s [-v|-q] styrer enheder\n"
" %1$s --report [enheder]\n"
" %1$s -h|-V\n"
#: disk-utils/blockdev.c:193
msgid "Call block device ioctls from the command line."
msgstr "Kald blokenhed ioctls fra kommandolinjen."
#: disk-utils/blockdev.c:196
msgid " -q quiet mode"
msgstr " -q quiet-tilstand"
#: disk-utils/blockdev.c:197
msgid " -v verbose mode"
msgstr " -v uddybende tilstand"
#: disk-utils/blockdev.c:198
msgid " --report print report for specified (or all) devices"
msgstr " --report vis rapport for angivne (eller alle) enheder"
#: disk-utils/blockdev.c:203
msgid "Available commands:"
msgstr "Tilgængelige kommandoer:"
#: disk-utils/blockdev.c:204
#, c-format
msgid " %-25s get size in 512-byte sectors\n"
msgstr " %-25s find størrelse i 512-byte sektorer\n"
#: disk-utils/blockdev.c:286 disk-utils/fdformat.c:219
#: disk-utils/fsck.minix.c:1336 disk-utils/isosize.c:155
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:175 disk-utils/mkfs.c:110 disk-utils/mkfs.minix.c:827
#: disk-utils/swaplabel.c:180 misc-utils/wipefs.c:779
#: sys-utils/blkdiscard.c:214 sys-utils/blkzone.c:487 sys-utils/tunelp.c:241
#: sys-utils/zramctl.c:713 sys-utils/zramctl.c:739
msgid "no device specified"
msgstr "ingen enhed angivet"
#: disk-utils/blockdev.c:328
msgid "could not get device size"
msgstr "kunne ikke finde enhedsstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:334
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ukendt kommando: %s"
#: disk-utils/blockdev.c:350
#, c-format
msgid "%s requires an argument"
msgstr "%s kræver en parameter"
#: disk-utils/blockdev.c:385 disk-utils/blockdev.c:497
#, c-format
msgid "ioctl error on %s"
msgstr "ioctl-fejl på %s"
#: disk-utils/blockdev.c:387
#, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "%s mislykkedes.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:394
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
msgstr "%s lykkedes.\n"
#. TRANSLATORS: Start sector not available. Max. 10 letters.
#: disk-utils/blockdev.c:481
msgid "N/A"
msgstr ""
#: disk-utils/blockdev.c:505
#, c-format
msgid "RO RA SSZ BSZ StartSec Size Device\n"
msgstr "RO RA SST BST StartSekt Størr. Enhed\n"
# "Opstartbar"
#: disk-utils/cfdisk.c:191
msgid "Bootable"
msgstr "Opstartsflag"
#: disk-utils/cfdisk.c:191
msgid "Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr "Skift opstartsflaget for den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:192
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: disk-utils/cfdisk.c:192
msgid "Delete the current partition"
msgstr "Slet den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:193
msgid "Resize"
msgstr "Ændr størrelse"
#: disk-utils/cfdisk.c:193
msgid "Reduce or enlarge the current partition"
msgstr "Reducer eller forstør den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:194
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: disk-utils/cfdisk.c:194
msgid "Create new partition from free space"
msgstr "Opret ny partition i frit område"
#: disk-utils/cfdisk.c:195
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: disk-utils/cfdisk.c:195
msgid "Quit program without writing changes"
msgstr "Afslut program uden at skrive ændringer"
#: disk-utils/cfdisk.c:196 libfdisk/src/bsd.c:439 libfdisk/src/bsd.c:1031
#: libfdisk/src/dos.c:2616 libfdisk/src/gpt.c:3182 libfdisk/src/sgi.c:1164
#: libfdisk/src/sun.c:1136
msgid "Type"
msgstr "Type"
#: disk-utils/cfdisk.c:196
msgid "Change the partition type"
msgstr "Ændr partitionstypen"
#: disk-utils/cfdisk.c:197
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"
#: disk-utils/cfdisk.c:197
msgid "Print help screen"
msgstr "Vis hjælpeskærm"
#: disk-utils/cfdisk.c:198
msgid "Sort"
msgstr "Sorter"
#: disk-utils/cfdisk.c:198
msgid "Fix partitions order"
msgstr "Ordn partitionsrækkefølgen"
#: disk-utils/cfdisk.c:199
msgid "Write"
msgstr "Skriv"
#: disk-utils/cfdisk.c:199
msgid "Write partition table to disk (this might destroy data)"
msgstr "Skriv partitionstabellen til disk (dette kan ødelægge data)"
#: disk-utils/cfdisk.c:200
msgid "Dump"
msgstr "Dump"
#: disk-utils/cfdisk.c:200
msgid "Dump partition table to sfdisk compatible script file"
msgstr "Dump partitionstabellen til sfdisk-kompatibel skriptfil"
#: disk-utils/cfdisk.c:645 disk-utils/fdisk.c:465
#, c-format
msgid "internal error: unsupported dialog type %d"
msgstr "intern fejl: ej understøttet dialogtype %d"
#: disk-utils/cfdisk.c:1301
#, c-format
msgid "%s (mounted)"
msgstr "%s (monteret)"
#: disk-utils/cfdisk.c:1321
msgid "Partition name:"
msgstr "Partitionsnavn:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1328
msgid "Partition UUID:"
msgstr "Partition-UUID:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1340
msgid "Partition type:"
msgstr "Partitionstype:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1347
msgid "Attributes:"
msgstr "Attributter:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1371
msgid "Filesystem UUID:"
msgstr "Filsystem-UUID:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1378
msgid "Filesystem LABEL:"
msgstr "Filsystem-ETIKET:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1384
msgid "Filesystem:"
msgstr "Filsystem:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1389
msgid "Mountpoint:"
msgstr "Monteringspunkt:"
#: disk-utils/cfdisk.c:1733
#, c-format
msgid "Disk: %s"
msgstr "Disk: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1735
#, c-format
msgid "Size: %s, %<PRIu64> bytes, %ju sectors"
msgstr "Størrelse: %s, %<PRIu64> byte, %ju sektorer"
# Evt. kan vi omgå det lidt mystiske "identifikation" ved bare at bruge
# forkortelsen id:
# Disk-id: ...
#: disk-utils/cfdisk.c:1738
#, c-format
msgid "Label: %s, identifier: %s"
msgstr "Etikel: %s, identifikation: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1741
#, c-format
msgid "Label: %s"
msgstr "Etiket: %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:1892
msgid "May be followed by M for MiB, G for GiB, T for TiB, or S for sectors."
msgstr "Kan efterfølges af M for MiB, G for GiB, T for TiB eller S for sektorer."
#: disk-utils/cfdisk.c:1898
msgid "Please, specify size."
msgstr "Angiv venligst størrelse."
#: disk-utils/cfdisk.c:1920
#, c-format
msgid "Minimum size is %<PRIu64> bytes."
msgstr "Minimumstørrelse er %<PRIu64> byte."
#: disk-utils/cfdisk.c:1929
#, c-format
msgid "Maximum size is %<PRIu64> bytes."
msgstr "Maksmimumstørrelse er %<PRIu64> byte."
#: disk-utils/cfdisk.c:1936
msgid "Failed to parse size."
msgstr "Kunne ikke fortolke størrelse."
#: disk-utils/cfdisk.c:1994
msgid "Select partition type"
msgstr "Vælg partitionstype"
#: disk-utils/cfdisk.c:2044 disk-utils/cfdisk.c:2074
msgid "Enter script file name: "
msgstr "Indtast skriptfilnavn: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2045
msgid "The script file will be applied to in-memory partition table."
msgstr "Skriptfilen vil blive anvendt i i-hukommelse partitionstabel."
#: disk-utils/cfdisk.c:2054 disk-utils/cfdisk.c:2096
#: disk-utils/fdisk-menu.c:481 disk-utils/fdisk-menu.c:525
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Kan ikke åbne %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:2056 disk-utils/fdisk-menu.c:483
#, c-format
msgid "Failed to parse script file %s"
msgstr "Kunne ikke fortolke skriptfilen %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:2058 disk-utils/fdisk-menu.c:485
#, c-format
msgid "Failed to apply script %s"
msgstr "Kunne ikke anvende skriptet %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:2075
msgid "The current in-memory partition table will be dumped to the file."
msgstr "Den nuværende i-hukommelse partitionstabel vil blive dumpet til filen."
#: disk-utils/cfdisk.c:2083 disk-utils/fdisk-menu.c:513
msgid "Failed to allocate script handler"
msgstr "Kunne ikke allokere skripthåndtering"
#: disk-utils/cfdisk.c:2089
msgid "Failed to read disk layout into script."
msgstr "Kunne ikke læse disklayout ind i skript."
#: disk-utils/cfdisk.c:2103
msgid "Disk layout successfully dumped."
msgstr "Disklayout blev dumpet."
#: disk-utils/cfdisk.c:2106 disk-utils/fdisk-menu.c:531
#, c-format
msgid "Failed to write script %s"
msgstr "Kunne ikke skrive skriptet %s"
#: disk-utils/cfdisk.c:2142
msgid "Select label type"
msgstr "Vælg etikettype"
#: disk-utils/cfdisk.c:2145 disk-utils/fdisk.c:1156 disk-utils/fdisk-menu.c:489
msgid "Device does not contain a recognized partition table."
msgstr "Enheden indeholder ikke en genkendt partitionstabel."
#: disk-utils/cfdisk.c:2153
#, fuzzy
msgid "Select a type to create a new label, press 'L' to load script file, 'Q' quits."
msgstr "Vælg en type til at oprette en ny etiket eller tryk »L« for at indlæse skriptfil."
#: disk-utils/cfdisk.c:2202
msgid "This is cfdisk, a curses-based disk partitioning program."
msgstr "Dette er cfdisk, et curses-baseret diskpartitioneringsprogram."
#: disk-utils/cfdisk.c:2203
msgid "It lets you create, delete, and modify partitions on a block device."
msgstr "Det lader dig oprette, slette eller modificere partitioner på en blokenhed."
# se nedenfor
#: disk-utils/cfdisk.c:2205
msgid "Command Meaning"
msgstr "Kommando Betydning"
# Tror understregerne her skal passe til forrige streng
#: disk-utils/cfdisk.c:2206
msgid "------- -------"
msgstr "-------- ---------"
#: disk-utils/cfdisk.c:2207
msgid " b Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr " b Skift opstartsflaget for den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:2208
msgid " d Delete the current partition"
msgstr " d Slet den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:2209
msgid " h Print this screen"
msgstr " h Vis denne skærm"
#: disk-utils/cfdisk.c:2210
msgid " n Create new partition from free space"
msgstr " n Opret ny partition i frit område"
#: disk-utils/cfdisk.c:2211
msgid " q Quit program without writing partition table"
msgstr " q Afslut program uden at skrive partitionstabellen"
#: disk-utils/cfdisk.c:2212
#, fuzzy
msgid " r Reduce or enlarge the current partition"
msgstr "Reducer eller forstør den aktuelle partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:2213
msgid " s Fix partitions order (only when in disarray)"
msgstr " s Ret partitionsrækkefølge (kun når i uorden)"
#: disk-utils/cfdisk.c:2214
msgid " t Change the partition type"
msgstr " t Skift partitionstype"
#: disk-utils/cfdisk.c:2215
msgid " u Dump disk layout to sfdisk compatible script file"
msgstr " u Dump disklayout til sfdisk-kompatibel skriptfil"
#: disk-utils/cfdisk.c:2216
msgid " W Write partition table to disk (you must enter uppercase W);"
msgstr " W Skriv partitionstabellen til disk (skal være stort W);"
#: disk-utils/cfdisk.c:2217
msgid " since this might destroy data on the disk, you must either"
msgstr " siden dette kan ødelægge data på disken, skal du enten"
#: disk-utils/cfdisk.c:2218
msgid " confirm or deny the write by entering 'yes' or 'no'"
msgstr " bekræfte eller afvise ved at skrive henholdsvis »ja« eller »nej«"
#: disk-utils/cfdisk.c:2219
msgid " x Display/hide extra information about a partition"
msgstr " x Vis/skjul ekstra information om en partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:2220
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
msgstr "Pil op Flyt markøren til forrige partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:2221
msgid "Down Arrow Move cursor to the next partition"
msgstr "Pil ned Flyt markøren til næste partition"
#: disk-utils/cfdisk.c:2222
msgid "Left Arrow Move cursor to the previous menu item"
msgstr "Venstre pil Flyt markøren til forrige menupunkt"
#: disk-utils/cfdisk.c:2223
msgid "Right Arrow Move cursor to the next menu item"
msgstr "Højre pil Flyt markøren til næste menupunkt"
#: disk-utils/cfdisk.c:2225
msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
msgstr "Bemærk: Alle kommandoerne kan angives med enten store eller små"
#: disk-utils/cfdisk.c:2226
msgid "case letters (except for Write)."
msgstr "store bogstaver (undtagen Write)."
#: disk-utils/cfdisk.c:2228
msgid "Use lsblk(8) or partx(8) to see more details about the device."
msgstr "Brug lsblk(8) eller partx(8) for at se flere detaljer om enheden."
#: disk-utils/cfdisk.c:2238 disk-utils/cfdisk.c:2541
msgid "Press a key to continue."
msgstr "Tryk en tast for at fortsætte."
#: disk-utils/cfdisk.c:2324
msgid "Could not toggle the flag."
msgstr "Kunne ikke skifte flaget."
#: disk-utils/cfdisk.c:2334
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu."
msgstr "Kunne ikke slette partition %zu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2336 disk-utils/fdisk-menu.c:662
#, c-format
msgid "Partition %zu has been deleted."
msgstr "Partition %zu er blevet slettet."
#: disk-utils/cfdisk.c:2357
msgid "Partition size: "
msgstr "Partitionsstørrelse: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2398
#, c-format
msgid "Changed type of partition %zu."
msgstr "Ændrede systemtypen for partition %zu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2400
#, c-format
msgid "The type of partition %zu is unchanged."
msgstr "Systemtypen for partition %zu er uændret."
#: disk-utils/cfdisk.c:2421
msgid "New size: "
msgstr "Ny størrelse: "
#: disk-utils/cfdisk.c:2436
#, c-format
msgid "Partition %zu resized."
msgstr "Partitionen %zu har fået ændret størrelse."
#: disk-utils/cfdisk.c:2454 disk-utils/fdisk.c:1138 disk-utils/fdisk-menu.c:592
msgid "Device is open in read-only mode."
msgstr "Enhed er åben i skrivebeskyttet tilstand."
#: disk-utils/cfdisk.c:2459
msgid "Are you sure you want to write the partition table to disk? "
msgstr "Er du sikker på, at du vil skrive partitionstabellen til disken? "
#: disk-utils/cfdisk.c:2461
msgid "Type \"yes\" or \"no\", or press ESC to leave this dialog."
msgstr "Tast »ja« eller »nej«, eller tryk ESC for at forlade denne dialog."
#: disk-utils/cfdisk.c:2466 login-utils/lslogins.c:218 sys-utils/lscpu.c:412
#: sys-utils/lscpu.c:422 sys-utils/lsmem.c:266
msgid "yes"
msgstr "ja"
#: disk-utils/cfdisk.c:2467
msgid "Did not write partition table to disk."
msgstr "Skrev ikke partitionstabellen til disken."
#: disk-utils/cfdisk.c:2472
msgid "Failed to write disklabel."
msgstr "Kunne ikke skrive disketiket."
#: disk-utils/cfdisk.c:2478 disk-utils/fdisk-menu.c:599
msgid "The partition table has been altered."
msgstr "Partitionstabellen er ændret."
#: disk-utils/cfdisk.c:2501 disk-utils/cfdisk.c:2574
msgid "Note that partition table entries are not in disk order now."
msgstr "Bemærk at partitionstabellens indgange ikke er i diskrækkefølge nu."
#: disk-utils/cfdisk.c:2538
#, c-format
msgid "Device already contains a %s signature; it will be removed by a write command."
msgstr "Enhed indeholder allerede en %s-signatur; den vil blive fjernet med en write-kommando."
#: disk-utils/cfdisk.c:2550
msgid "failed to create a new disklabel"
msgstr "kunne ikke oprette en ny disketiket"
#: disk-utils/cfdisk.c:2559
msgid "failed to read partitions"
msgstr "kunne ikke læse partitioner"
#: disk-utils/cfdisk.c:2572
#, fuzzy
msgid "Device is open in read-only mode. Changes will remain in memory only."
msgstr "Enhed er åben i skrivebeskyttet tilstand."
#: disk-utils/cfdisk.c:2658
#, c-format
msgid " %1$s [options] <disk>\n"
msgstr " %1$s [tilvalg] <disk>\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2661 disk-utils/fdisk.c:855 disk-utils/sfdisk.c:2018
msgid "Display or manipulate a disk partition table.\n"
msgstr "Vis eller manipuler en diskpartitionstabel.\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2665
#, fuzzy, c-format
msgid " -L, --color[=<when>] colorize output (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -L, --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2668
msgid " -z, --zero start with zeroed partition table\n"
msgstr " -z, --zero start med nulstillet partitionstabel\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2670
#, fuzzy, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2671
#, fuzzy
msgid " -r, --read-only forced open cfdisk in read-only mode\n"
msgstr " -r, --read-only opsæt en skrivebeskyttet loop-enhed\n"
#: disk-utils/cfdisk.c:2714 disk-utils/fdisk.c:1014 disk-utils/sfdisk.c:2319
#: misc-utils/cal.c:426 sys-utils/dmesg.c:1453 text-utils/hexdump.c:121
msgid "unsupported color mode"
msgstr "ikke understøttet farvetilstand"
#: disk-utils/cfdisk.c:2744 disk-utils/fdisk.c:949 disk-utils/sfdisk.c:231
msgid "failed to allocate libfdisk context"
msgstr "kunne ikke allokere libfdisk-kontekst"
#: disk-utils/delpart.c:15
#, c-format
msgid " %s <disk device> <partition number>\n"
msgstr " %s <diskenhed> <partitionsnummer>\n"
#: disk-utils/delpart.c:19
msgid "Tell the kernel to forget about a specified partition.\n"
msgstr "Fortæl kernen at den skal glemme en specificeret partition.\n"
#: disk-utils/delpart.c:62
msgid "failed to remove partition"
msgstr "kunne ikke fjerne partition"
#: disk-utils/fdformat.c:54
#, c-format
msgid "Formatting ... "
msgstr "Formaterer ... "
#: disk-utils/fdformat.c:69 disk-utils/fdformat.c:139
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "færdig\n"
#: disk-utils/fdformat.c:81
#, c-format
msgid "Verifying ... "
msgstr "Verificerer ... "
#: disk-utils/fdformat.c:109
msgid "Read: "
msgstr "Læs: "
#: disk-utils/fdformat.c:111
#, c-format
msgid "Problem reading track/head %u/%u, expected %d, read %d\n"
msgstr "Problem ved læsning af spor/hoved %u/%u, ventede %d, læste %d\n"
#: disk-utils/fdformat.c:128
#, c-format
msgid ""
"bad data in track/head %u/%u\n"
"Continuing ... "
msgstr ""
"ugyldige data i spor/hoved %u/%u\n"
"Fortsætter ... "
#: disk-utils/fdformat.c:146 disk-utils/fsck.minix.c:183
#: disk-utils/swaplabel.c:123 misc-utils/wipefs.c:648 sys-utils/blkdiscard.c:86
#: sys-utils/tunelp.c:95
#, c-format
msgid " %s [options] <device>\n"
msgstr " %s [tilvalg] <enhed>\n"
#: disk-utils/fdformat.c:150
msgid "Do a low-level formatting of a floppy disk.\n"
msgstr "Udfør en formatering på lavt niveau for en diskette.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:153
msgid " -f, --from <N> start at the track N (default 0)\n"
msgstr " -f, --from <N> start på spor N (standard 0)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:154
msgid " -t, --to <N> stop at the track N\n"
msgstr " -t, --to <N> stop ved spor N\n"
#: disk-utils/fdformat.c:155
msgid ""
" -r, --repair <N> try to repair tracks failed during\n"
" the verification (max N retries)\n"
msgstr ""
" -r, --repair <N> forsøg at reparere spor der mislykkedes\n"
" under verifikationen (maks. N-forsøg)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:157
msgid " -n, --no-verify disable the verification after the format\n"
msgstr " -n, --no-verify deaktiver verifikationen efter formateringen\n"
#: disk-utils/fdformat.c:195
msgid "invalid argument - from"
msgstr "ugyldig parameter - from (fra)"
#: disk-utils/fdformat.c:199
msgid "invalid argument - to"
msgstr "ugyldig parameter - to (til)"
#: disk-utils/fdformat.c:202
msgid "invalid argument - repair"
msgstr "ugyldig parameter - repair (reparer)"
#: disk-utils/fdformat.c:223 disk-utils/fsck.cramfs.c:157
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:182 disk-utils/mkfs.cramfs.c:337
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:758 disk-utils/mkfs.cramfs.c:796
#: disk-utils/mkfs.minix.c:835 disk-utils/mkswap.c:342 disk-utils/partx.c:959
#: login-utils/last.c:708 login-utils/utmpdump.c:137 misc-utils/namei.c:135
#: misc-utils/rename.c:120 misc-utils/rename.c:182 sys-utils/blkdiscard.c:228
#: sys-utils/blkzone.c:147 sys-utils/dmesg.c:538 sys-utils/fallocate.c:201
#: sys-utils/fsfreeze.c:119 sys-utils/fstrim.c:75 sys-utils/nsenter.c:166
#: sys-utils/nsenter.c:170 sys-utils/swapon.c:522 sys-utils/switch_root.c:93
#: sys-utils/switch_root.c:134 sys-utils/switch_root.c:139
#: term-utils/mesg.c:144 term-utils/mesg.c:156
#, c-format
msgid "stat of %s failed"
msgstr "stat for %s mislykkedes"
#: disk-utils/fdformat.c:226 disk-utils/partx.c:1018 misc-utils/lsblk.c:1525
#: sys-utils/blkdiscard.c:230 sys-utils/blkzone.c:149
#: sys-utils/mountpoint.c:109
#, c-format
msgid "%s: not a block device"
msgstr "%s: er ikke en blokenhed"
#: disk-utils/fdformat.c:231
msgid "could not determine current format type"
msgstr "kunne ikke bestemme den eksisterende formattype"
#: disk-utils/fdformat.c:233
#, c-format
msgid "%s-sided, %d tracks, %d sec/track. Total capacity %d kB.\n"
msgstr "%s-sidet, %d spor, %d sekt/spor. Samlet kapacitet %d kB.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Double"
msgstr "Dobbelt"
#: disk-utils/fdformat.c:234
msgid "Single"
msgstr "Enkelt"
#: disk-utils/fdformat.c:241
msgid "user defined start track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "brugerdefineret startspor er højere end det mediumspecificeret maksimum"
#: disk-utils/fdformat.c:243
msgid "user defined end track exceeds the medium specific maximum"
msgstr "brugerdefineret slutspor er højere end det mediumspecificeret maksimum"
#: disk-utils/fdformat.c:245
msgid "user defined start track exceeds the user defined end track"
msgstr "brugerdefineret startspor er højere end det brugerdefineret slutspor"
#: disk-utils/fdformat.c:253 misc-utils/logger.c:1045
msgid "close failed"
msgstr "close (luk) mislykkedes"
#: disk-utils/fdisk.c:206
#, c-format
msgid "Select (default %c): "
msgstr "Vælg (standard %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:211
#, c-format
msgid "Using default response %c."
msgstr "Bruger standardsvar %c."
#: disk-utils/fdisk.c:224 disk-utils/fdisk.c:298 disk-utils/fdisk.c:375
#: libfdisk/src/dos.c:1382 libfdisk/src/gpt.c:2506
msgid "Value out of range."
msgstr "Værdi uden for området."
#: disk-utils/fdisk.c:253
#, c-format
msgid "%s (%s, default %c): "
msgstr "%s (%s, standard %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:256 disk-utils/fdisk.c:323
#, c-format
msgid "%s (%s, default %<PRIu64>): "
msgstr "%s (%s, standard %<PRIu64>): "
#: disk-utils/fdisk.c:261
#, c-format
msgid "%s (%c-%c, default %c): "
msgstr "%s (%c-%c, standard %c): "
#: disk-utils/fdisk.c:265 disk-utils/fdisk.c:327
#, c-format
msgid "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>, default %<PRIu64>): "
msgstr "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>, standard %<PRIu64>): "
#: disk-utils/fdisk.c:268
#, c-format
msgid "%s (%c-%c): "
msgstr "%s (%c-%c): "
#: disk-utils/fdisk.c:271 disk-utils/fdisk.c:330
#, c-format
msgid "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>): "
msgstr "%s (%<PRIu64>-%<PRIu64>): "
#: disk-utils/fdisk.c:442 disk-utils/sfdisk.c:205
msgid " [Y]es/[N]o: "
msgstr " [J]a/[N]ej: "
#: disk-utils/fdisk.c:486
#, fuzzy
msgid "Hex code or alias (type L to list all): "
msgstr "Hex-kode (tryk L for en liste over koderne): "
#: disk-utils/fdisk.c:487
#, fuzzy
msgid "Partition type or alias (type L to list all): "
msgstr "Partitionstype (tryk L for en liste over alle typer): "
#: disk-utils/fdisk.c:490
msgid "Hex code (type L to list all codes): "
msgstr "Hex-kode (tryk L for en liste over koderne): "
#: disk-utils/fdisk.c:491
msgid "Partition type (type L to list all types): "
msgstr "Partitionstype (tryk L for en liste over alle typer): "
#: disk-utils/fdisk.c:511
#, c-format
msgid "Failed to parse '%s' partition type."
msgstr "kunne ikke fortolke »%s« partitionstype."
#: disk-utils/fdisk.c:602
msgid ""
"\n"
"Aliases:\n"
msgstr ""
#: disk-utils/fdisk.c:628
msgid "DOS Compatibility flag is set (DEPRECATED!)"
msgstr "DOS-kompatilitetsflag er sat (FORÆLDET!)"
#: disk-utils/fdisk.c:629
msgid "DOS Compatibility flag is not set"
msgstr "DOS-kompatilitetsflag er ikke sat"
#: disk-utils/fdisk.c:651 disk-utils/fdisk.c:689
#, c-format
msgid "Partition %zu does not exist yet!"
msgstr "Partition %zu findes ikke endnu!"
#: disk-utils/fdisk.c:656 disk-utils/fdisk.c:667 libfdisk/src/ask.c:1028
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: disk-utils/fdisk.c:666
#, c-format
msgid "Changed type of partition '%s' to '%s'."
msgstr "Ændrede systemtypen for partition »%s« til »%s«."
#: disk-utils/fdisk.c:670
#, c-format
msgid "Type of partition %zu is unchanged: %s."
msgstr "Systemtypen for partition %zu er uændret: %s."
#: disk-utils/fdisk.c:766
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: offset = %<PRIu64>, size = %zu bytes."
msgstr ""
"\n"
"%s: forskydning = %<PRIu64>, størrelse = %zu byte."
#: disk-utils/fdisk.c:772
msgid "cannot seek"
msgstr "kunne ikke søge (seek)"
#: disk-utils/fdisk.c:777
msgid "cannot read"
msgstr "kunne ikke læse"
#: disk-utils/fdisk.c:788 libfdisk/src/bsd.c:258 libfdisk/src/dos.c:968
#: libfdisk/src/gpt.c:2434
msgid "First sector"
msgstr "Første sektor"
#: disk-utils/fdisk.c:814
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE ioctl failed on %s"
msgstr "BLKGETSIZE ioctl mislykkedes på %s"
#: disk-utils/fdisk.c:832
#, fuzzy, c-format
msgid "The device contains '%s' signature and it will be removed by a write command. See fdisk(8) man page and --wipe option for more details."
msgstr "Enhed indeholder allerede en %s-signatur; den vil blive fjernet med en write-kommando."
#: disk-utils/fdisk.c:837
#, fuzzy, c-format
msgid "The device contains '%s' signature and it may remain on the device. It is recommended to wipe the device with wipefs(8) or fdisk --wipe, in order to avoid possible collisions."
msgstr "Den gamle signatur %s kan blive på enheden. Det anbefales på det stærkeste at rydde enheden med wipefs(8) eller fisk --wipe, for at undgå mulige kollisioner."
#: disk-utils/fdisk.c:850
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" %1$s [options] <disk> change partition table\n"
" %1$s [options] -l [<disk>...] list partition table(s)\n"
msgstr ""
" %1$s [tilvalg] <disk> ændr partitionstabel\n"
" %1$s [tilvalg] -l [<disk>] vis partitionstabeller\n"
#: disk-utils/fdisk.c:858
msgid " -b, --sector-size <size> physical and logical sector size\n"
msgstr " -b, --sector-size <str> fysisk og logisk sektorstørrelse\n"
#: disk-utils/fdisk.c:859
msgid " -B, --protect-boot don't erase bootbits when creating a new label\n"
msgstr " -B, --protect-boot slet ikke bootbit når en ny etiket oprettes\n"
#: disk-utils/fdisk.c:860
msgid " -c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)\n"
msgstr " -c, --compatibility[=<tilstand>] tilstand er »dos« eller »nondos« (standard)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:862
#, fuzzy, c-format
msgid " -L, --color[=<when>] colorize output (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -L[, --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:865
msgid " -l, --list display partitions and exit\n"
msgstr " -l, --list vis partitioner og afslut\n"
#: disk-utils/fdisk.c:866
#, fuzzy
msgid " -x, --list-details like --list but with more details\n"
msgstr " -l, --list [<dev> ...] vis partitioner for hver enhed\n"
#: disk-utils/fdisk.c:868
#, fuzzy
msgid " -n, --noauto-pt don't create default partition table on empty devices\n"
msgstr " -P, --partscan opret en partionsopdelt loop-enhed\n"
#: disk-utils/fdisk.c:869
msgid " -o, --output <list> output columns\n"
msgstr " -o, --output <liste> resultatkolonner\n"
#: disk-utils/fdisk.c:870
msgid " -t, --type <type> recognize specified partition table type only\n"
msgstr " -t, --type <type> genkend kun specificeret partitionstabeltype\n"
#: disk-utils/fdisk.c:871
msgid " -u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)\n"
msgstr " -u, --units[=<enhed>] vis enheder: »cylindere« eller »sektorer« (standard)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:872
msgid " -s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]\n"
msgstr " -s, --getsz vis enhedsstørrelse i 512-byte sektorer [FORÆLDET]\n"
#: disk-utils/fdisk.c:873
msgid " --bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format\n"
msgstr " --bytes udskriv STØRRELSE i byte frem for i et læsevenligt format\n"
#: disk-utils/fdisk.c:875
#, fuzzy, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:877
#, fuzzy, c-format
msgid " -w, --wipe <mode> wipe signatures (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -w, --wipe <tilstand> fjern signaturer (auto, always eller never)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:879 disk-utils/sfdisk.c:2072
#, fuzzy, c-format
msgid " -W, --wipe-partitions <mode> wipe signatures from new partitions (%s, %s or %s)\n"
msgstr " -W, --wipe-partitions <tilstand> fjern signaturer fra nye partitioner (auto, always eller never)\n"
#: disk-utils/fdisk.c:882
msgid " -C, --cylinders <number> specify the number of cylinders\n"
msgstr " -C, --cylinders <antal> angiv antallet af cylindre\n"
#: disk-utils/fdisk.c:883
msgid " -H, --heads <number> specify the number of heads\n"
msgstr " -H, --heads <antal> angiv hovedantal\n"
#: disk-utils/fdisk.c:884
msgid " -S, --sectors <number> specify the number of sectors per track\n"
msgstr " -S, --sectors <antal> angiv antallet af sektorer per spor\n"
#: disk-utils/fdisk.c:959 disk-utils/fdisk.c:961 disk-utils/partx.c:882
msgid "invalid sector size argument"
msgstr "ugyldig parameter for sektorstørrelse"
#: disk-utils/fdisk.c:971
msgid "invalid cylinders argument"
msgstr "ugyldig parameter for cylindre"
#: disk-utils/fdisk.c:983
msgid "not found DOS label driver"
msgstr "kunne ikke finde driver for DOS-etiket"
#: disk-utils/fdisk.c:989
#, c-format
msgid "unknown compatibility mode '%s'"
msgstr "ukendt kompatibilitetstilstand »%s«"
#: disk-utils/fdisk.c:996
msgid "invalid heads argument"
msgstr "ugyldig parameter for hoveder"
#: disk-utils/fdisk.c:1002
msgid "invalid sectors argument"
msgstr "ugyldig parameter for sektorer"
#: disk-utils/fdisk.c:1034
#, c-format
msgid "unsupported disklabel: %s"
msgstr "ikke understøttet disketiket: %s"
#: disk-utils/fdisk.c:1042
msgid "unsupported unit"
msgstr "ikke understøttet enhed"
#: disk-utils/fdisk.c:1050 disk-utils/fdisk.c:1055 disk-utils/sfdisk.c:2280
#: disk-utils/sfdisk.c:2285
msgid "unsupported wipe mode"
msgstr "ikke understøttet ryd-tilstand"
#: disk-utils/fdisk.c:1076
msgid "The device properties (sector size and geometry) should be used with one specified device only."
msgstr "Enhedsegenskaberne (sektorstørrelse og geometri) kræver at kun en enhed angives."
#: disk-utils/fdisk.c:1107 disk-utils/fdisk.c:1122 disk-utils/fsck.cramfs.c:702
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:192 disk-utils/mkfs.cramfs.c:786
#: disk-utils/partx.c:975 disk-utils/raw.c:136 disk-utils/raw.c:149
#: disk-utils/raw.c:161 disk-utils/raw.c:202 misc-utils/cal.c:524
#: misc-utils/findfs.c:58 misc-utils/look.c:149 misc-utils/whereis.c:580
#: misc-utils/whereis.c:591 misc-utils/whereis.c:602 misc-utils/whereis.c:644
#: schedutils/chrt.c:436 schedutils/ionice.c:262 schedutils/taskset.c:188
#: sys-utils/chcpu.c:355 sys-utils/chmem.c:422 sys-utils/dmesg.c:1536
#: sys-utils/ipcmk.c:138 sys-utils/ldattach.c:320 sys-utils/losetup.c:917
#: sys-utils/lscpu.c:1291 sys-utils/lsmem.c:643 sys-utils/mount.c:833
#: sys-utils/mount.c:841 sys-utils/mount.c:888 sys-utils/mount.c:901
#: sys-utils/mount.c:973 sys-utils/mountpoint.c:191 sys-utils/pivot_root.c:71
#: sys-utils/swapoff.c:258 sys-utils/swapon.c:992 sys-utils/switch_root.c:270
#: sys-utils/umount.c:625 term-utils/setterm.c:1197 text-utils/col.c:584
#: text-utils/more.c:2063
msgid "bad usage"
msgstr "ugyldig brug"
#: disk-utils/fdisk.c:1128
#, c-format
msgid "Welcome to fdisk (%s)."
msgstr "Velkommen til fdisk (%s)."
#: disk-utils/fdisk.c:1130 disk-utils/sfdisk.c:1783
msgid ""
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"Be careful before using the write command.\n"
msgstr ""
"Ændringer vil holdes i hukommelsen, indtil du beslutter at gemme dem.\n"
"Vær forsigtig før du bruger kommandoen write (skriv).\n"
#: disk-utils/fdisk.c:1162
msgid "A hybrid GPT was detected. You have to sync the hybrid MBR manually (expert command 'M')."
msgstr "En hybrid GPT blev detekteret. Du skal synkronisere den hybride MBR manuelt (ekspertkommando »M«)."
#: disk-utils/fdisk-list.c:43
#, c-format
msgid "Disklabel type: %s"
msgstr "Disketikettype: %s"
# Evt. kan vi omgå det lidt mystiske "identifikation" ved bare at bruge
# forkortelsen id:
# Disk-id: ...
#: disk-utils/fdisk-list.c:47
#, c-format
msgid "Disk identifier: %s"
msgstr "Diskidentifikation: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:61
#, c-format
msgid "Disk %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Disk %s: %s, %ju byte, %ju sektorer"
#: disk-utils/fdisk-list.c:68
#, c-format
msgid "Disk model: %s"
msgstr "Diskmodel: %s"
#: disk-utils/fdisk-list.c:71
#, c-format
msgid "Geometry: %d heads, %llu sectors/track, %llu cylinders"
msgstr "Geometri: %d hoveder, %llu sektorer/spor, %llu cylindre"
#: disk-utils/fdisk-list.c:76 disk-utils/fdisk-list.c:299
#, c-format
msgid "Units: %s of %d * %ld = %ld bytes"
msgstr "Enheder: %s af %d * %ld = %ld byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:82 disk-utils/fdisk-list.c:305
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "Sektorstørrelse (logisk/fysisk): %lu byte / %lu byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:85
#, c-format
msgid "I/O size (minimum/optimal): %lu bytes / %lu bytes"
msgstr "I/O-størrelse (minimum/optimal): %lu byte / %lu byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:89
#, c-format
msgid "Alignment offset: %lu bytes"
msgstr "Justeringsforskydning: %lu byte"
#: disk-utils/fdisk-list.c:120 disk-utils/fdisk-list.c:241
#: disk-utils/fsck.c:1253
msgid "failed to allocate iterator"
msgstr "kunne ikke allokere iterator"
#: disk-utils/fdisk-list.c:126 disk-utils/fdisk-list.c:247
#: disk-utils/partx.c:669 login-utils/lslogins.c:1062 misc-utils/fincore.c:356
#: misc-utils/findmnt.c:1662 misc-utils/lsblk.c:2170 misc-utils/lslocks.c:456
#: misc-utils/uuidparse.c:252 misc-utils/wipefs.c:157 sys-utils/losetup.c:325
#: sys-utils/lscpu.c:577 sys-utils/lscpu.c:727 sys-utils/lscpu.c:927
#: sys-utils/lsipc.c:351 sys-utils/prlimit.c:297 sys-utils/rfkill.c:464
#: sys-utils/swapon.c:283 sys-utils/wdctl.c:299 sys-utils/zramctl.c:496
#: text-utils/column.c:210
msgid "failed to allocate output table"
msgstr "kunne ikke allokere uddatatabel"
#: disk-utils/fdisk-list.c:167 disk-utils/fdisk-list.c:271
#: disk-utils/partx.c:583 login-utils/lslogins.c:1120 misc-utils/fincore.c:123
#: misc-utils/findmnt.c:705 misc-utils/findmnt.c:723 misc-utils/lsblk.c:1116
#: misc-utils/lslocks.c:393 misc-utils/uuidparse.c:154 misc-utils/wipefs.c:224
#: sys-utils/losetup.c:348 sys-utils/losetup.c:377 sys-utils/lscpu.c:491
#: sys-utils/lscpu.c:756 sys-utils/lscpu.c:788 sys-utils/lsipc.c:481
#: sys-utils/lsipc.c:562 sys-utils/lsipc.c:664 sys-utils/lsipc.c:756
#: sys-utils/lsipc.c:920 sys-utils/prlimit.c:229 sys-utils/rfkill.c:379
#: sys-utils/swapon.c:179 sys-utils/wdctl.c:249 sys-utils/zramctl.c:414
#: text-utils/column.c:460 text-utils/column.c:485
msgid "failed to allocate output line"
msgstr "kunne ikke allokere uddatalinje"
#: disk-utils/fdisk-list.c:177 disk-utils/fdisk-list.c:278
#: disk-utils/partx.c:646 login-utils/lslogins.c:1221 misc-utils/fincore.c:159
#: misc-utils/findmnt.c:709 misc-utils/findmnt.c:728 misc-utils/lsblk.c:1157
#: misc-utils/lslocks.c:443 misc-utils/uuidparse.c:239 misc-utils/wipefs.c:264
#: sys-utils/losetup.c:305 sys-utils/lscpu.c:559 sys-utils/lscpu.c:763
#: sys-utils/lscpu.c:792 sys-utils/lscpu.c:802 sys-utils/lsipc.c:521
#: sys-utils/lsipc.c:646 sys-utils/prlimit.c:261 sys-utils/rfkill.c:407
#: sys-utils/swapon.c:227 sys-utils/wdctl.c:277 sys-utils/zramctl.c:481
#: text-utils/column.c:469
msgid "failed to add output data"
msgstr "kunne ikke tilføje data til uddata"
#: disk-utils/fdisk-list.c:197
#, c-format
msgid "Partition %zu does not start on physical sector boundary."
msgstr "Partition %zu starter ikke på en fysisk sektorgrænse."
#: disk-utils/fdisk-list.c:205
#, c-format
msgid "Filesystem/RAID signature on partition %zu will be wiped."
msgstr "Filsystem/RAID-signatur på partition %zu vil blive ryddet."
#: disk-utils/fdisk-list.c:214
msgid "Partition table entries are not in disk order."
msgstr "Partitionstabellens indgange er ikke i diskrækkefølge."
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1026 libfdisk/src/dos.c:2610
#: libfdisk/src/gpt.c:3178 libfdisk/src/sgi.c:1158 libfdisk/src/sun.c:1130
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1027 libfdisk/src/dos.c:2611
#: libfdisk/src/gpt.c:3179 libfdisk/src/sgi.c:1159 libfdisk/src/sun.c:1131
msgid "End"
msgstr "Slut"
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1028 libfdisk/src/dos.c:2612
#: libfdisk/src/gpt.c:3180 libfdisk/src/sgi.c:1160 libfdisk/src/sun.c:1132
msgid "Sectors"
msgstr "Sektorer"
#: disk-utils/fdisk-list.c:233 libfdisk/src/bsd.c:1030 libfdisk/src/dos.c:2614
#: libfdisk/src/gpt.c:3181 libfdisk/src/sgi.c:1162 libfdisk/src/sun.c:1134
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: disk-utils/fdisk-list.c:293
#, c-format
msgid "Unpartitioned space %s: %s, %ju bytes, %ju sectors"
msgstr "Ikke partitioneret plads %s: %s, %ju byte, %ju sektorer"
#: disk-utils/fdisk-list.c:483
#, c-format
msgid "%s unknown column: %s"
msgstr "%s ukendt kolonne: %s"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:96
msgid "Generic"
msgstr "Generisk"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:97
msgid "delete a partition"
msgstr "slet en partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:98
msgid "list free unpartitioned space"
msgstr "vis fri ikke partitioneret plads"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:99
msgid "list known partition types"
msgstr "vis liste over kendte partitionstyper"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:100
msgid "add a new partition"
msgstr "tilføj en ny partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:101
msgid "print the partition table"
msgstr "vis partitionstabellen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:102
msgid "change a partition type"
msgstr "skift en partitionstype"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:103
msgid "verify the partition table"
msgstr "verificer partitionstabellen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:104
msgid "print information about a partition"
msgstr "vis information om en partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:106
msgid "print the raw data of the first sector from the device"
msgstr "vis rådataene fra den første sektor på enheden"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:107
msgid "print the raw data of the disklabel from the device"
msgstr "vis rådataene fra disketiketten på enheden"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:108
msgid "fix partitions order"
msgstr "ordn partitionsrækkefølgen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:110
msgid "Misc"
msgstr "Div."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:111
msgid "print this menu"
msgstr "vis denne menu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:112
msgid "change display/entry units"
msgstr "skift enheder for visning/indtastning"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:113
msgid "extra functionality (experts only)"
msgstr "ekstra funktionalitet (kun for eksperter)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:115
msgid "Script"
msgstr "Skript"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:116
msgid "load disk layout from sfdisk script file"
msgstr "indlæs disklayout fra sfdisk-skriptfil"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:117
msgid "dump disk layout to sfdisk script file"
msgstr "dump disklayout til sfdisk-skriptfil"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:119
msgid "Save & Exit"
msgstr "Gem og afslut"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:120
msgid "write table to disk and exit"
msgstr "skriv partitionstabel til disk og afslut"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:121
msgid "write table to disk"
msgstr "skriv tabel til disken"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:122
msgid "quit without saving changes"
msgstr "afslut uden at gemme ændringerne"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:123
msgid "return to main menu"
msgstr "returner til hovedmenuen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:125
msgid "return from BSD to DOS"
msgstr "returner fra BSD til DOS"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:127 disk-utils/fdisk-menu.c:226
msgid "return from protective/hybrid MBR to GPT"
msgstr "returner fra beskyttet/hybrid MBR til GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:138
msgid "Create a new label"
msgstr "Opret en ny etiket"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:139
msgid "create a new empty GPT partition table"
msgstr "opret en ny, tom GPT-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:140
msgid "create a new empty SGI (IRIX) partition table"
msgstr "opret en ny, tom SGI (IRIX)-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:141
msgid "create a new empty DOS partition table"
msgstr "opret en ny, tom DOS-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:142
msgid "create a new empty Sun partition table"
msgstr "opret en ny, tom Sun-partitionstabel"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:146
msgid "create an IRIX (SGI) partition table"
msgstr "opret en IRIX-partitionstabel (SGI)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:155
msgid "Geometry (for the current label)"
msgstr "Geometri (for nuværende etiket)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:156
msgid "change number of cylinders"
msgstr "ændr antallet af cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:157
msgid "change number of heads"
msgstr "ændr antallet af hoveder"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:158
msgid "change number of sectors/track"
msgstr "ændr antallet af sektorer/spor"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:167 include/pt-mbr-partnames.h:98
msgid "GPT"
msgstr "GPT"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:168
msgid "change disk GUID"
msgstr "ændr disk-GUID"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:169
msgid "change partition name"
msgstr "ændr partitionsnavn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:170
msgid "change partition UUID"
msgstr "ændr partition-UUID"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:171
msgid "change table length"
msgstr "ændr tabellængde"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:172
msgid "enter protective/hybrid MBR"
msgstr "gå til beskyttede/hybride MBR"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:175
msgid "toggle the legacy BIOS bootable flag"
msgstr "skift det forældede BIOS-opstartsflag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:176
msgid "toggle the no block IO protocol flag"
msgstr "skift protokolflaget no block IO"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:177
msgid "toggle the required partition flag"
msgstr "skift det krævede partitionsflag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:178
msgid "toggle the GUID specific bits"
msgstr "skift de GUID-specifikke dele"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:188
msgid "Sun"
msgstr "Sun"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:189
msgid "toggle the read-only flag"
msgstr "skift skrivebeskyttelsesflag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:190
msgid "toggle the mountable flag"
msgstr "skift det monterbare flag"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:192
msgid "change number of alternate cylinders"
msgstr "ændr antallet af alternative cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:193
msgid "change number of extra sectors per cylinder"
msgstr "ændr antallet af ekstra sektorer per cylinder"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:194
msgid "change interleave factor"
msgstr "ændr interleavefaktor"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:195
msgid "change rotation speed (rpm)"
msgstr "ændr rotationshastighed (omdr. per minut)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:196
msgid "change number of physical cylinders"
msgstr "ændr antallet af fysiske cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:205
msgid "SGI"
msgstr "SGI"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:206
msgid "select bootable partition"
msgstr "vælg en opstartspartition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:207
msgid "edit bootfile entry"
msgstr "rediger indgang i opstartsfil"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:208
msgid "select sgi swap partition"
msgstr "vælg sgi swap-partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:209
msgid "create SGI info"
msgstr "opret SGI-information"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:218
msgid "DOS (MBR)"
msgstr "DOS (MBR)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:219
msgid "toggle a bootable flag"
msgstr "skift et opstartsflag (bootable)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:220
msgid "edit nested BSD disklabel"
msgstr "rediger indlejret BSD-disketiket"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:221
msgid "toggle the dos compatibility flag"
msgstr "skift DOS-kompatilitetsflaget"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:223
msgid "move beginning of data in a partition"
msgstr "flyt starten på data i en partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:224
msgid "change the disk identifier"
msgstr "skift diskidentifikationen"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:236
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:237
msgid "edit drive data"
msgstr "rediger drevdata"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:238
msgid "install bootstrap"
msgstr "installer opstartsigangsætter (»bootstrap«)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:239
msgid "show complete disklabel"
msgstr "vis hele disketiketten"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:240
msgid "link BSD partition to non-BSD partition"
msgstr "lænk en BSD-partition til en ikke-BSD-partition"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:372
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help (expert commands):\n"
msgstr ""
"\n"
"Hjælp (ekspertkommandoer):\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:374 disk-utils/sfdisk.c:1447
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Help:\n"
msgstr ""
"\n"
"Hjælp:\n"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:394
#, c-format
msgid "You're editing nested '%s' partition table, primary partition table is '%s'."
msgstr "Du redigerer en indlejret »%s«-partitionstabel, primær partitionstabel er »%s«."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:424
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Ekspertkommando (m for hjælp): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:426
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Kommando (m for hjælp): "
#: disk-utils/fdisk-menu.c:436
msgid ""
"\n"
"All unwritten changes will be lost, do you really want to quit? "
msgstr ""
#: disk-utils/fdisk-menu.c:449
#, c-format
msgid "%c: unknown command"
msgstr "%c: ukendt kommando"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:474 disk-utils/fdisk-menu.c:507
msgid "Enter script file name"
msgstr "Indtast skriptfilnavn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:486
msgid "Resetting fdisk!"
msgstr "Nulstiller fdisk!"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:493
msgid "Script successfully applied."
msgstr "Skript anvendt."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:519
msgid "Failed to transform disk layout into script"
msgstr "Kunne ikke transformere disklayout til skript"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:533
msgid "Script successfully saved."
msgstr "Skript gemt."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:556 disk-utils/sfdisk.c:1673
#, c-format
msgid "Partition #%zu contains a %s signature."
msgstr "Partition #%zu: indeholder en %s-signatur."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:559 disk-utils/sfdisk.c:1676
msgid "Do you want to remove the signature?"
msgstr "Ønsker du at fjerne signaturen?"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:564 disk-utils/sfdisk.c:1681
msgid "The signature will be removed by a write command."
msgstr "Signaturen vil blive fjernet af en write-kommando."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:597
msgid "failed to write disklabel"
msgstr "kunne ikke skrive disketiket"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:640
msgid "Failed to fix partitions order."
msgstr "Kunne ikke rette partitionsrækkefølgen."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:642
msgid "Partitions order fixed."
msgstr "Partitionsrækkefølge rettet."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:660
#, c-format
msgid "Could not delete partition %zu"
msgstr "Kunne ikke slette partition %zu"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:689
msgid "Changing display/entry units to cylinders (DEPRECATED!)."
msgstr "Skifter enheder for visning/indtastning til cylindre (FORÆLDET!)."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:691
msgid "Changing display/entry units to sectors."
msgstr "Skifter enheder for visning/indtastning til sektorer."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:701 disk-utils/fdisk-menu.c:872
msgid "Leaving nested disklabel."
msgstr "Efterlader indlejret disketiket."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:738
msgid "New maximum entries"
msgstr "Nyt maksimum for poster"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:749
msgid "Entering protective/hybrid MBR disklabel."
msgstr "Går i beskyttet/hybrid MBR-disketiket."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:765
msgid "New UUID (in 8-4-4-4-12 format)"
msgstr "Ny UUID (i 8-4-4-4-12-format)"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:780
msgid "New name"
msgstr "Nyt navn"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:843
msgid "Entering nested BSD disklabel."
msgstr "Indtaster indlejret BSD-disketiket."
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1041
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Antal cylindre"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1048
msgid "Number of heads"
msgstr "Antal hoveder"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1054
msgid "Number of sectors"
msgstr "Antal sektorer"
#: disk-utils/fdisk-menu.c:1105
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create '%s' disk label"
msgstr "kunne ikke oprette en ny disketiket"
#: disk-utils/fsck.c:213
#, c-format
msgid "%s is mounted\n"
msgstr "%s er monteret\n"
#: disk-utils/fsck.c:215
#, c-format
msgid "%s is not mounted\n"
msgstr "%s er ikke monteret\n"
#: disk-utils/fsck.c:329 disk-utils/fsck.cramfs.c:180
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:187 disk-utils/fsck.cramfs.c:243
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:264 disk-utils/sfdisk.c:307 libfdisk/src/bsd.c:647
#: login-utils/last.c:214 login-utils/last.c:251 login-utils/sulogin.c:657
#: misc-utils/hardlink.c:586 misc-utils/hardlink.c:743
#: schedutils/uclampset.c:111 sys-utils/ctrlaltdel.c:44
#: sys-utils/irq-common.c:259 sys-utils/rfkill.c:216 sys-utils/setpriv.c:265
#: term-utils/setterm.c:746 term-utils/setterm.c:802 term-utils/setterm.c:806
#: term-utils/setterm.c:813
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "kan ikke læse %s"
#: disk-utils/fsck.c:331
#, c-format
msgid "parse error: %s"
msgstr "fortolkningsfejl: %s"
#: disk-utils/fsck.c:358
#, c-format
msgid "cannot create directory %s"
msgstr "kan ikke oprette mappe %s"
#: disk-utils/fsck.c:371
#, c-format
msgid "Locking disk by %s ... "
msgstr "Låser disk efter %s ... "
#: disk-utils/fsck.c:382
#, c-format
msgid "(waiting) "
msgstr "(venter) "
#. TRANSLATORS: These are followups to "Locking disk...".
#: disk-utils/fsck.c:392
msgid "succeeded"
msgstr "lykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:392
msgid "failed"
msgstr "mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:409
#, c-format
msgid "Unlocking %s.\n"
msgstr "Låser %s op.\n"
#: disk-utils/fsck.c:440
#, c-format
msgid "failed to setup description for %s"
msgstr "kunne ikke opsætte beskrivelse for %s"
#: disk-utils/fsck.c:470 misc-utils/findmnt.c:801 misc-utils/lsblk-mnt.c:15
#: sys-utils/mount.c:104 sys-utils/swapon-common.c:19 sys-utils/umount.c:52
#, c-format
msgid "%s: parse error at line %d -- ignored"
msgstr "%s: fortolk fejl i linje %d - ignoreret"
#: disk-utils/fsck.c:502 disk-utils/fsck.c:504
#, c-format
msgid "%s: failed to parse fstab"
msgstr "%s: kunne ikke fortolke fstab"
#: disk-utils/fsck.c:685 login-utils/login.c:1108 login-utils/sulogin.c:1025
#: login-utils/vipw.c:197 sys-utils/flock.c:350 sys-utils/nsenter.c:182
#: sys-utils/swapon.c:319 sys-utils/unshare.c:242 sys-utils/unshare.c:567
msgid "fork failed"
msgstr "forgrening mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:692
#, c-format
msgid "%s: execute failed"
msgstr "%s: kør mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:780
msgid "wait: no more child process?!?"
msgstr "vent: Ikke flere underprocesser?!?"
#: disk-utils/fsck.c:783 sys-utils/flock.c:368 sys-utils/swapon.c:351
#: sys-utils/unshare.c:594 sys-utils/unshare.c:607
msgid "waitpid failed"
msgstr "waitpid mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.c:801
#, c-format
msgid "Warning... %s for device %s exited with signal %d."
msgstr "Advarsel... %s for enhed %s afsluttede med signal %d."
#: disk-utils/fsck.c:807
#, c-format
msgid "%s %s: status is %x, should never happen."
msgstr "%s %s: status er %x, bør aldrig ske."
#: disk-utils/fsck.c:853
#, c-format
msgid "Finished with %s (exit status %d)\n"
msgstr "Afsluttede med %s (afslutningsstatus %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:934
#, fuzzy, c-format
msgid "error %d (%s) while executing fsck.%s for %s"
msgstr "fejl %d (%m) under kørsel af fsck.%s for %s"
#: disk-utils/fsck.c:1000
msgid ""
"Either all or none of the filesystem types passed to -t must be prefixed\n"
"with 'no' or '!'."
msgstr ""
"Enten alle eller ingen af filsystemtyperne videresendt til -t skal være\n"
"foranstillet med »nej« eller »!«."
#: disk-utils/fsck.c:1116
#, c-format
msgid "%s: skipping bad line in /etc/fstab: bind mount with nonzero fsck pass number"
msgstr "%s: springer ugyldig linje i /etc/fstab over: bind montering med fcsk-pass-tal der er forskelligt fra nul"
#: disk-utils/fsck.c:1128
#, c-format
msgid "%s: skipping nonexistent device\n"
msgstr "%s: springer enhed der ikke findes over\n"
#: disk-utils/fsck.c:1133
#, c-format
msgid "%s: nonexistent device (\"nofail\" fstab option may be used to skip this device)\n"
msgstr "%s: ikkeeksisterende enhed (fstab-tilvalget »nofail« kan bruges til at springe denne enhed over)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1150
#, c-format
msgid "%s: skipping unknown filesystem type\n"
msgstr "%s: springer ukendt filsystemtype over\n"
#: disk-utils/fsck.c:1164
#, c-format
msgid "cannot check %s: fsck.%s not found"
msgstr "kan ikke tjekke %s: fsck.%s blev ikke fundet"
#: disk-utils/fsck.c:1268
msgid "Checking all file systems.\n"
msgstr "Kontrollerer alle filsystemer.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1359
#, c-format
msgid "--waiting-- (pass %d)\n"
msgstr "--venter-- (gennemgang %d)\n"
#: disk-utils/fsck.c:1385
#, c-format
msgid " %s [options] -- [fs-options] [<filesystem> ...]\n"
msgstr " %s [tilvalg] -- [fs-tilvalg] [<filsystem> ...]\n"
#: disk-utils/fsck.c:1389
msgid "Check and repair a Linux filesystem.\n"
msgstr "Kontroller og reparer et Linux-filsystem.\n"
#: disk-utils/fsck.c:1392
msgid " -A check all filesystems\n"
msgstr " -A Kontroller alle filsystemer\n"
#: disk-utils/fsck.c:1393
msgid " -C [<fd>] display progress bar; file descriptor is for GUIs\n"
msgstr " -C [<fd>] vis statusbjælke; filbeskriver er for grafiske brugerflader\n"
#: disk-utils/fsck.c:1394
msgid " -l lock the device to guarantee exclusive access\n"
msgstr " -l lås enheden for at garantere eksklusiv adgang\n"
#: disk-utils/fsck.c:1395
msgid " -M do not check mounted filesystems\n"
msgstr " -M kontroller ikke monterede filsystemer\n"
#: disk-utils/fsck.c:1396
msgid " -N do not execute, just show what would be done\n"
msgstr " -N kør ikke, bare vis hvad der skal gøres\n"
#: disk-utils/fsck.c:1397
msgid " -P check filesystems in parallel, including root\n"
msgstr " -P kontroller filsystemer parallelt, inklusiv root\n"
#: disk-utils/fsck.c:1398
msgid " -R skip root filesystem; useful only with '-A'\n"
msgstr " -R udelad root-filsystem; nyttig kun med »-A«\n"
#: disk-utils/fsck.c:1399
msgid ""
" -r [<fd>] report statistics for each device checked;\n"
" file descriptor is for GUIs\n"
msgstr ""
" -r [<fd>] rapporter statistik for hver kontrolleret enhed;\n"
" filbeskrivelse er for grafiske brugerflader\n"
#: disk-utils/fsck.c:1401
msgid " -s serialize the checking operations\n"
msgstr " -s serialiser de kontrollerende operationer\n"
#: disk-utils/fsck.c:1402
msgid " -T do not show the title on startup\n"
msgstr " -T vis ikke titlen ved opstart\n"
#: disk-utils/fsck.c:1403
msgid ""
" -t <type> specify filesystem types to be checked;\n"
" <type> is allowed to be a comma-separated list\n"
msgstr ""
" -t <type> specificer filsystemtyper for kontrol;\n"
" <type> kan være en kommaadskilt liste\n"
#: disk-utils/fsck.c:1405
msgid " -V explain what is being done\n"
msgstr " -V forklar hvad der sker\n"
#: disk-utils/fsck.c:1411
msgid "See the specific fsck.* commands for available fs-options."
msgstr "Se de specifikke fsck.*-kommandoer for tilgængelige fs-tilvalg."
#: disk-utils/fsck.c:1456
msgid "too many devices"
msgstr "for mange enheder"
#: disk-utils/fsck.c:1468
msgid "Is /proc mounted?"
msgstr "Er /proc monteret?"
# tror matching er 'passende' til et eller andet kriterium, ikke
# nødvendigvis ens
#: disk-utils/fsck.c:1476
#, c-format
msgid "must be root to scan for matching filesystems: %s"
msgstr "skal være root (rod) for at skanne for passende filsystemer: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1480
#, c-format
msgid "couldn't find matching filesystem: %s"
msgstr "kunne ikke finde filsystem der stemmer overens: %s"
#: disk-utils/fsck.c:1488 disk-utils/fsck.c:1585 misc-utils/kill.c:281
#: sys-utils/eject.c:279
msgid "too many arguments"
msgstr "for mange parametre"
#: disk-utils/fsck.c:1543 disk-utils/fsck.c:1546
msgid "invalid argument of -r"
msgstr "ugyldig parameter for -r"
#: disk-utils/fsck.c:1558
#, c-format
msgid "option '%s' may be specified only once"
msgstr "tilvalget »%s« kan kun angives en gang"
#: disk-utils/fsck.c:1565 misc-utils/kill.c:327 misc-utils/kill.c:343
#, c-format
msgid "option '%s' requires an argument"
msgstr "tilvalg »%s« kræver en parameter"
#: disk-utils/fsck.c:1596
#, c-format
msgid "invalid argument of -r: %d"
msgstr "ugyldig parameter for -r: %d"
#: disk-utils/fsck.c:1639
msgid "the -l option can be used with one device only -- ignore"
msgstr "tilvalget -l kan kun bruges med en enhed - ignorer"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
#, c-format
msgid " %s [options] <file>\n"
msgstr " %s [tilvalg] <fil>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:120
msgid "Check and repair a compressed ROM filesystem.\n"
msgstr "Kontroller og reparer et komprimeret ROM-filsystem.\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:123
msgid " -a for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -a kun for kompatibilitet, ignoreret\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:124
msgid " -v, --verbose be more verbose\n"
msgstr " -v, --verbose vær mere uddybende\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:125
msgid " -y for compatibility only, ignored\n"
msgstr " -y kun for kompatibilitet, ignoreret\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:126
msgid " -b, --blocksize <size> use this blocksize, defaults to page size\n"
msgstr " -b, --blocksize <str> brug denne blokstørrelse, standard er sidestørrelse\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:127
msgid " --extract[=<dir>] test uncompression, optionally extract into <dir>\n"
msgstr " --extract[=<mappe>] test udpakning, udtræk valgfri til <mappe>\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:167
#, c-format
msgid "ioctl failed: unable to determine device size: %s"
msgstr "ioctl mislykkedes: Kunne ikke bestemme filsystemets størrelse: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:173
#, c-format
msgid "not a block device or file: %s"
msgstr "hverken en blokenhed eller fil: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:176 disk-utils/fsck.cramfs.c:212
msgid "file length too short"
msgstr "fillængde for kort"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:185 disk-utils/fsck.cramfs.c:240
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:260 libfdisk/src/bsd.c:719 libfdisk/src/bsd.c:901
#: login-utils/last.c:209 login-utils/last.c:243 sys-utils/fallocate.c:206
#, c-format
msgid "seek on %s failed"
msgstr "søgning på %s mislykkedes"
# her kan vist godt bruges superblokmagi, eller lidt pænere:
# magisk superblok-tal blev ...
# ('magiske tal' er noget som man bruger til at tjekke at filsystemet
# har det godt, mener jeg.)
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:191 disk-utils/fsck.cramfs.c:193
msgid "superblock magic not found"
msgstr "magisk superbloktal blev ikke fundet"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:196
#, c-format
msgid "cramfs endianness is %s\n"
msgstr "cramfs endianness er %s\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:197
msgid "big"
msgstr "stor"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:197
msgid "little"
msgstr "lille"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:201
msgid "unsupported filesystem features"
msgstr "filsystemfunktioner er ikke understøttet"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:205
#, c-format
msgid "superblock size (%d) too small"
msgstr "superblokstørrelse (%d) er for lille"
# "zero (nul) optælling af fil"
# Ask: jeg læser det som: filtallet er nul
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:210
msgid "zero file count"
msgstr "filtallet er nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:214
msgid "file extends past end of filesystem"
msgstr "fil når ud over filsystemets slutning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:216
msgid "old cramfs format"
msgstr "gammelt cramfs-format"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:225
msgid "unable to test CRC: old cramfs format"
msgstr "kan ikke teste CRC: Gammelt cramfs-format"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:245
#, c-format
msgid "failed to read %<PRIu32> bytes from file %s"
msgstr "kunne ikke læse %<PRIu32> byte fra filen %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:283
msgid "crc error"
msgstr "crc-fejl"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:313 disk-utils/fsck.minix.c:558
msgid "seek failed"
msgstr "søgning mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:317
msgid "read romfs failed"
msgstr "læsning af romfs mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:349
msgid "root inode is not directory"
msgstr "rod-inode er ikke en mappe"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:353
#, c-format
msgid "bad root offset (%lu)"
msgstr "ugyldig rodforskydning (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:371
msgid "data block too large"
msgstr "datablok er for stor"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:375
#, c-format
msgid "decompression error: %s"
msgstr "dekomprimeringsfejl: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:401
#, c-format
msgid " hole at %lu (%zu)\n"
msgstr " hul ved %lu (%zu)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:408 disk-utils/fsck.cramfs.c:560
#, c-format
msgid " uncompressing block at %lu to %lu (%lu)\n"
msgstr " udpakker blok fra %lu til %lu (%lu)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:415
#, c-format
msgid "non-block (%ld) bytes"
msgstr "ikke-blok (%ld) byte"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:419
#, c-format
msgid "non-size (%ld vs %ld) bytes"
msgstr "ikke-størrelse (%ld mod %ld) byte"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:424 disk-utils/fsck.cramfs.c:526
#: disk-utils/swaplabel.c:109 misc-utils/uuidd.c:403 sys-utils/fallocate.c:417
#: sys-utils/rfkill.c:554 sys-utils/setpriv.c:628 sys-utils/setpriv.c:651
#: sys-utils/swapon.c:392 term-utils/script.c:318 term-utils/ttymsg.c:175
#, c-format
msgid "write failed: %s"
msgstr "skrivning mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:434
#, c-format
msgid "lchown failed: %s"
msgstr "lchown mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:438
#, c-format
msgid "chown failed: %s"
msgstr "chown mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:443
#, c-format
msgid "utimes failed: %s"
msgstr "utimes mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:455
#, c-format
msgid "directory inode has zero offset and non-zero size: %s"
msgstr "mappen inode har nulforskydning og størrelse forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:470
#, c-format
msgid "mkdir failed: %s"
msgstr "mkdir mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:486
msgid "filename length is zero"
msgstr "længden på filnavnet er nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:488
msgid "bad filename length"
msgstr "ugyldig længde på filnavn"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:494
msgid "bad inode offset"
msgstr "ugyldig inode-forskydning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:509
msgid "file inode has zero offset and non-zero size"
msgstr "filen inode har nulforskydning og størrelse forskellig fra nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:512
msgid "file inode has zero size and non-zero offset"
msgstr "filen inode har nulstørrelse og forskydning forskellig fra nul"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:541
msgid "symbolic link has zero offset"
msgstr "symbolsk henvisning har nulforskydning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:543
msgid "symbolic link has zero size"
msgstr "symbolsk henvisning har nulstørrelse"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:552
#, c-format
msgid "size error in symlink: %s"
msgstr "størrelsesfejl i symbolsk henvisning: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:566
#, c-format
msgid "symlink failed: %s"
msgstr "symbolsk henvisning mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:579
#, c-format
msgid "special file has non-zero offset: %s"
msgstr "speciel fil har forskydning forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:589
#, c-format
msgid "fifo has non-zero size: %s"
msgstr "fifo har størrelse forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:595
#, c-format
msgid "socket has non-zero size: %s"
msgstr "sokkel har størrelse forskellig fra nul: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:598
#, c-format
msgid "bogus mode: %s (%o)"
msgstr "bogustilstand: %s (%o)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:607
#, c-format
msgid "mknod failed: %s"
msgstr "mknod mislykkedes: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:639
#, c-format
msgid "directory data start (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%zu)"
msgstr "mappedatastart (%lu) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%zu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:643
#, c-format
msgid "directory data end (%lu) != file data start (%lu)"
msgstr "mappedataslutning (%lu) != start på fildata (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:647
msgid "invalid file data offset"
msgstr "ugyldig fildataforskydning"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:695 disk-utils/mkfs.cramfs.c:736
msgid "invalid blocksize argument"
msgstr "ugyldig blokstørrelsesparameter"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:729
#, c-format
msgid "%s: OK\n"
msgstr "%s: O.k.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:185
msgid "Check the consistency of a Minix filesystem.\n"
msgstr "Kontroller konsistensen for et Minix-filsystem.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:187
msgid " -l, --list list all filenames\n"
msgstr " -l, --list vis alle filnavne\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:188
msgid " -a, --auto automatic repair\n"
msgstr " -a, --auto automatisk reparation\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:189
msgid " -r, --repair interactive repair\n"
msgstr " -r, --repair interaktiv reparation\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:190
msgid " -v, --verbose be verbose\n"
msgstr " -v, --verbose vær uddybende\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:191
msgid " -s, --super output super-block information\n"
msgstr " -s, --super vis superblokinformation\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:192
msgid " -m, --uncleared activate mode not cleared warnings\n"
msgstr " -m, --uncleared aktiver tilstand for ikke ryddede advarsler\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:193
msgid " -f, --force force check\n"
msgstr " -f, --force fremtving kontrol\n"
#. TRANSLATORS: these yes no questions uses rpmatch(), and should be
#. * translated.
#: disk-utils/fsck.minix.c:252
#, c-format
msgid "%s (y/n)? "
msgstr "%s (j/n)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:252
#, c-format
msgid "%s (n/y)? "
msgstr "%s (n/j)? "
#: disk-utils/fsck.minix.c:269
#, c-format
msgid "y\n"
msgstr "j\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:271
#, c-format
msgid "n\n"
msgstr "n\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:287
#, c-format
msgid "%s is mounted.\t "
msgstr "%s er monteret.\t "
#: disk-utils/fsck.minix.c:289
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Vil du virkelig fortsætte"
#: disk-utils/fsck.minix.c:293
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "tjek afbrudt.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:318 disk-utils/fsck.minix.c:339
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "Zone-nr < FIRSTZONE i filen »%s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:321 disk-utils/fsck.minix.c:342
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "Zone nr >= ZONES i filen »%s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:325 disk-utils/fsck.minix.c:346
msgid "Remove block"
msgstr "Fjern blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:362
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Læsefejl: kunne ikke søge til blok i filen »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:368
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Læsefejl: ugyldig blok i filen »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:380
#, c-format
msgid ""
"Internal error: trying to write bad block\n"
"Write request ignored\n"
msgstr ""
"Intern fejl: forsøger at skrive ugyldig blok\n"
"Skriveforsøg ignoreret\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:386
msgid "seek failed in write_block"
msgstr "søgning mislykkedes i write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:389
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Skrivefejl: ugyldig blok i fil »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:423
#, c-format
msgid "Warning: block out of range\n"
msgstr "Advarsel: blok er uden for interval\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:510
msgid "seek failed in write_super_block"
msgstr "søgning mislykkedes i write_super_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:512
msgid "unable to write super-block"
msgstr "kunne ikke skrive super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:524
msgid "Unable to write inode map"
msgstr "Kunne ikke skrive inode-oversigten"
#: disk-utils/fsck.minix.c:527
msgid "Unable to write zone map"
msgstr "Kunne ikke skrive zone-oversigten"
#: disk-utils/fsck.minix.c:530
msgid "Unable to write inodes"
msgstr "Kunne ikke skrive inoder"
#: disk-utils/fsck.minix.c:562
msgid "unable to alloc buffer for superblock"
msgstr "kunne ikke allokere mellemlagre for superblok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:565
msgid "unable to read super block"
msgstr "kunne ikke læse super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:587
msgid "bad magic number in super-block"
msgstr "ugyldigt magisk nummer i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:589
msgid "Only 1k blocks/zones supported"
msgstr "Kun 1k blokke/zoner understøttes"
#: disk-utils/fsck.minix.c:591
msgid "bad s_ninodes field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_ninodes-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:593
msgid "bad s_imap_blocks field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_imap_blocks-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:595
msgid "bad s_firstdatazone field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_firstdatazone-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:598
msgid "bad s_zmap_blocks field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_zmap_blocks-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:614
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til inode-oversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:617
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til zoneoversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:620
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til inoder"
#: disk-utils/fsck.minix.c:623
msgid "Unable to allocate buffer for inode count"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til inode-optælling"
#: disk-utils/fsck.minix.c:626
msgid "Unable to allocate buffer for zone count"
msgstr "Kunne ikke allokere mellemlager til zoneoptælling"
#: disk-utils/fsck.minix.c:630
msgid "Unable to read inode map"
msgstr "Kunne ikke læse inode-oversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:634
msgid "Unable to read zone map"
msgstr "Kunne ikke læse zoneoversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:638
msgid "Unable to read inodes"
msgstr "Kunne ikke læse inoder"
#: disk-utils/fsck.minix.c:640
#, c-format
msgid "Warning: Firstzone != Norm_firstzone\n"
msgstr "Advarsel: Firstzone != Norm_firstzone\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:645
#, c-format
msgid "%ld inodes\n"
msgstr "%ld inoder\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:646
#, c-format
msgid "%ld blocks\n"
msgstr "%ld blokke\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:647 disk-utils/mkfs.minix.c:571
#, c-format
msgid "Firstdatazone=%jd (%jd)\n"
msgstr "Førstedatazone=%jd (%jd)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:649
#, c-format
msgid "Zonesize=%d\n"
msgstr "Zonestørrelse=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:650
#, c-format
msgid "Maxsize=%zu\n"
msgstr "Maksstørrelse=%zu\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:652
#, c-format
msgid "Filesystem state=%d\n"
msgstr "Filsystem-tilstand=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:653
#, c-format
msgid ""
"namelen=%zd\n"
"\n"
msgstr ""
"navnelængde=%zd\n"
"\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:668 disk-utils/fsck.minix.c:718
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "Inode %d er markeret som ubrugt, men bruges af filen »%s«\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:671 disk-utils/fsck.minix.c:721
msgid "Mark in use"
msgstr "Marker i brug"
#: disk-utils/fsck.minix.c:693 disk-utils/fsck.minix.c:741
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Filen »%s« har tilstand %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:700 disk-utils/fsck.minix.c:747
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Advarsel: Antal inoder er for stort.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:759 disk-utils/fsck.minix.c:767
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "rod-inode er ikke en mappe"
#: disk-utils/fsck.minix.c:779 disk-utils/fsck.minix.c:810
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Blok blev brugt tidligere. Nu i filen »%s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:781 disk-utils/fsck.minix.c:812
#: disk-utils/fsck.minix.c:1145 disk-utils/fsck.minix.c:1154
#: disk-utils/fsck.minix.c:1201 disk-utils/fsck.minix.c:1210
msgid "Clear"
msgstr "Slet"
#: disk-utils/fsck.minix.c:791 disk-utils/fsck.minix.c:822
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Blok %d i filen »%s« er markeret som ubrugt."
#: disk-utils/fsck.minix.c:793 disk-utils/fsck.minix.c:824
msgid "Correct"
msgstr "Korriger"
#: disk-utils/fsck.minix.c:963 disk-utils/fsck.minix.c:1036
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr "Mappen »%s« indeholder forkert inode-antal for filen »%.*s«."
#: disk-utils/fsck.minix.c:965 disk-utils/fsck.minix.c:1038
msgid " Remove"
msgstr " Fjern"
#: disk-utils/fsck.minix.c:981 disk-utils/fsck.minix.c:1054
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: ugyldig mappe: ».« er ikke først\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:990 disk-utils/fsck.minix.c:1063
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: ugyldig mappe: »..« er ikke nummer to\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1096 disk-utils/fsck.minix.c:1119
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1099 disk-utils/fsck.minix.c:1122
#, c-format
msgid "%s: bad directory: size < 32"
msgstr "%s: ugyldig mappe: størrelse < 32"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1105
#, c-format
msgid "%s: bad directory: invalid i_zone, use --repair to fix\n"
msgstr "%s: ugyldig mappe: ugyldig i_zone, brug --repair til at rette\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1134
msgid "seek failed in bad_zone"
msgstr "mislykket søgning i bad_zone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1144 disk-utils/fsck.minix.c:1200
#, c-format
msgid "Inode %lu mode not cleared."
msgstr "Inode %lu-tilstand ikke slettet."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1153 disk-utils/fsck.minix.c:1209
#, c-format
msgid "Inode %lu not used, marked used in the bitmap."
msgstr "Inode %lu ikke brugt, markeret som brugt i bitoversigten."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1159 disk-utils/fsck.minix.c:1215
#, c-format
msgid "Inode %lu used, marked unused in the bitmap."
msgstr "Inode %lu i brug, markeret som ubrugt i bitoversigten."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1160 disk-utils/fsck.minix.c:1216
msgid "Set"
msgstr "Sæt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1164 disk-utils/fsck.minix.c:1220
#, c-format
msgid "Inode %lu (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
msgstr "Inode %lu (tilstand = %07o), i_nlinks=%d, optalt=%d."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1167 disk-utils/fsck.minix.c:1223
msgid "Set i_nlinks to count"
msgstr "Sæt i_nlinks til det optalte"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1179 disk-utils/fsck.minix.c:1235
#, c-format
msgid "Zone %lu: marked in use, no file uses it."
msgstr "Zone %lu: markeret som brugt, ingen filer bruger den."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1181 disk-utils/fsck.minix.c:1237
msgid "Unmark"
msgstr "Afmarker"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1186 disk-utils/fsck.minix.c:1242
#, c-format
msgid "Zone %lu: in use, counted=%d\n"
msgstr "Zone %lu: i brug, optalt=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1189 disk-utils/fsck.minix.c:1245
#, c-format
msgid "Zone %lu: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Zone %lu: ikke i brug, optalt=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1295
msgid "bad inode size"
msgstr "ugyldig inode-størrelse"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1297
msgid "bad v2 inode size"
msgstr "ugyldig v2 inode-størrelse"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1341
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "kræver terminal til interaktive reparationer"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1345
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "kunne ikke åbne %s: %s"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1356
#, c-format
msgid "%s is clean, no check.\n"
msgstr "%s er i orden, tjekkes ikke.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1361
#, c-format
msgid "Forcing filesystem check on %s.\n"
msgstr "Gennemtvinger tjek af filsystem på %s.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1363
#, c-format
msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
msgstr "Filsystem på %s er måske ikke i orden, kræver et tjek.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1395
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6ld inodes used (%ld%%)\n"
msgstr ""
"\n"
"%6ld inoder brugt (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1401
#, c-format
msgid "%6ld zones used (%ld%%)\n"
msgstr "%6ld zoner brugt (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1403
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6d regular files\n"
"%6d directories\n"
"%6d character device files\n"
"%6d block device files\n"
"%6d links\n"
"%6d symbolic links\n"
"------\n"
"%6d files\n"
msgstr ""
"\n"
"%6d regulære filer\n"
"%6d mapper\n"
"%6d tegn-enhedsfiler\n"
"%6d blok-enhedsfiler\n"
"%6d henvisninger\n"
"%6d symbolske henvisninger\n"
"------\n"
"%6d filer\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1417
#, c-format
msgid ""
"----------------------------\n"
"FILE SYSTEM HAS BEEN CHANGED\n"
"----------------------------\n"
msgstr ""
"----------------------------\n"
"-FILSYSTEM BLEV MODIFICERET-\n"
"----------------------------\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1429 disk-utils/mkfs.minix.c:854
#: disk-utils/mkswap.c:668 disk-utils/partx.c:1068 disk-utils/resizepart.c:115
#: login-utils/utmpdump.c:395 sys-utils/dmesg.c:679 sys-utils/wdctl.c:386
#: sys-utils/wdctl.c:446 term-utils/setterm.c:908 text-utils/col.c:195
#: text-utils/pg.c:1259
msgid "write failed"
msgstr "skrivning mislykkedes"
#: disk-utils/isosize.c:57
#, c-format
msgid "%s: might not be an ISO filesystem"
msgstr "%s: må ikke være et ISO-filsystem"
#: disk-utils/isosize.c:62 disk-utils/isosize.c:64
#, c-format
msgid "read error on %s"
msgstr "læsefejl på %s"
#: disk-utils/isosize.c:75
#, c-format
msgid "sector count: %d, sector size: %d\n"
msgstr "sektorantal: %d, sektorstørrelse: %d\n"
#: disk-utils/isosize.c:99
#, c-format
msgid " %s [options] <iso9660_image_file> ...\n"
msgstr " %s [tilvalg] <iso9660_billedfil> ...\n"
#: disk-utils/isosize.c:103
msgid "Show the length of an ISO-9660 filesystem.\n"
msgstr "Vis længden for et ISO-9660-filsystem.\n"
#: disk-utils/isosize.c:106
msgid " -d, --divisor=<number> divide the amount of bytes by <number>\n"
msgstr " -d, --divisor=<tal> divider antallet af byte med <tal>\n"
#: disk-utils/isosize.c:107
msgid " -x, --sectors show sector count and size\n"
msgstr " -x, --sectors vis sektorantal og størrelse\n"
#: disk-utils/isosize.c:138
msgid "invalid divisor argument"
msgstr "ugyldig parameter for nævner"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:74
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] device [block-count]\n"
msgstr "Brug: %s [tilvalg] enhed [blokantal]\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:78
msgid "Make an SCO bfs filesystem.\n"
msgstr "Lav et SCO bfs-filsystem.\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:80
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
" -N, --inodes=NUM specify desired number of inodes\n"
" -V, --vname=NAME specify volume name\n"
" -F, --fname=NAME specify file system name\n"
" -v, --verbose explain what is being done\n"
" -c this option is silently ignored\n"
" -l this option is silently ignored\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -N, --inodes=ANT angiv ønsket antal inoder\n"
" -V, --vname=NAVN angiv navn for diskenhed\n"
" -F, --fname=NAVN angiv navn for filsystem\n"
" -v, --verbose forklar hvad der sker\n"
" -c denne indstilling ignoreres i stilhed\n"
" -l denne indstilling ignoreres i stilhed\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:139
msgid "invalid number of inodes"
msgstr "ugyldigt antal inoder"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:145
msgid "volume name too long"
msgstr "navn på diskenhed er for langt"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:152
msgid "fsname name too long"
msgstr "filsystemnavn er for langt"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:190
msgid "invalid block-count"
msgstr "ugyldigt blokantal"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:198
#, c-format
msgid "cannot get size of %s"
msgstr "kan ikke indhente størrelsen af %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:203
#, c-format
msgid "blocks argument too large, max is %llu"
msgstr "blokparameter er for stor, maks. er %llu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:218
msgid "too many inodes - max is 512"
msgstr "for mange inoder - øvre grænse er 512"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:228
#, c-format
msgid "not enough space, need at least %llu blocks"
msgstr "ikke plads nok, kræver mindst %llu blokke"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:240
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Enhed: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:241
#, c-format
msgid "Volume: <%-6s>\n"
msgstr "Diskenhed: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:242
#, c-format
msgid "FSname: <%-6s>\n"
msgstr "FSnavn: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:243
#, c-format
msgid "BlockSize: %d\n"
msgstr "Blokstørrelse: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:245
#, c-format
msgid "Inodes: %ld (in 1 block)\n"
msgstr "Inoder: %ld (i en blok)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:248
#, c-format
msgid "Inodes: %ld (in %llu blocks)\n"
msgstr "Inoder: %ld (i %llu blokke)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:250
#, c-format
msgid "Blocks: %llu\n"
msgstr "Blokke: %llu\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:251
#, c-format
msgid "Inode end: %d, Data end: %d\n"
msgstr "Inode-slut: %d, data-slut: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:256
msgid "error writing superblock"
msgstr "fejl under skrivning af superblok"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:277
msgid "error writing root inode"
msgstr "fejl under skrivning af rod-inode"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:282
msgid "error writing inode"
msgstr "fejl under skrivning af inode"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:285
msgid "seek error"
msgstr "søgefejl"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:291
msgid "error writing . entry"
msgstr "fejl under skrivning af .-indgang"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:295
msgid "error writing .. entry"
msgstr "fejl under skrivning af ..-indgang"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:298
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "fejl under lukning af %s"
#: disk-utils/mkfs.c:45
#, c-format
msgid " %s [options] [-t <type>] [fs-options] <device> [<size>]\n"
msgstr " %s [tilvalg] [-t <type>] [fs-tilvalg] <enhed> [<størrelse>]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:49
msgid "Make a Linux filesystem.\n"
msgstr "Lav et Linux-filsystem.\n"
#: disk-utils/mkfs.c:52
#, c-format
msgid " -t, --type=<type> filesystem type; when unspecified, ext2 is used\n"
msgstr " -t, --type=<type> filsystemtype; når uspecificeret bruges ext2\n"
#: disk-utils/mkfs.c:53
#, c-format
msgid " fs-options parameters for the real filesystem builder\n"
msgstr " fs-options parametre for den reelle filsystembygger\n"
#: disk-utils/mkfs.c:54
#, c-format
msgid " <device> path to the device to be used\n"
msgstr " <enhed> sti til enheden som skal bruges\n"
#: disk-utils/mkfs.c:55
#, c-format
msgid " <size> number of blocks to be used on the device\n"
msgstr " <størrelse> antal blokke der skal bruges på enheden\n"
#: disk-utils/mkfs.c:56
#, c-format
msgid ""
" -V, --verbose explain what is being done;\n"
" specifying -V more than once will cause a dry-run\n"
msgstr ""
" -V, --verbose forklar hvad der sker;\n"
" specificering af -V mere end en gang vil medføre et tørløb\n"
#: disk-utils/mkfs.c:133 include/c.h:269 login-utils/su-common.c:1238
#: login-utils/sulogin.c:794 login-utils/sulogin.c:798 sys-utils/flock.c:123
#: sys-utils/rtcwake.c:621
#, c-format
msgid "failed to execute %s"
msgstr "kunne ikke køre %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:128
#, c-format
msgid " %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-N endian] [-i file] [-n name] dirname outfile\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:131
#, fuzzy
msgid "Make compressed ROM file system."
msgstr "Kontroller og reparer et komprimeret ROM-filsystem.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:133
#, fuzzy
msgid " -v be verbose"
msgstr " -v uddybende tilstand"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:134
msgid " -E make all warnings errors (non-zero exit status)"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:135
#, fuzzy
msgid " -b blksize use this blocksize, must equal page size"
msgstr " -b, --blocksize <str> brug denne blokstørrelse, standard er sidestørrelse\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:136
msgid " -e edition set edition number (part of fsid)"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:137
#, c-format
msgid " -N endian set cramfs endianness (%s|%s|%s), default %s\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:138
#, fuzzy
msgid " -i file insert a file image into the filesystem"
msgstr " -i, --inodes <antal> antallet af inoder for filsystemet\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:139
#, fuzzy
msgid " -n name set name of cramfs filesystem"
msgstr " -A Kontroller alle filsystemer\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:140
#, fuzzy, c-format
msgid " -p pad by %d bytes for boot code\n"
msgstr " -v uddybende tilstand"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:141
msgid " -s sort directory entries (old option, ignored)"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:142
#, fuzzy
msgid " -z make explicit holes"
msgstr " -f opdel ikke lange linjer\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:143
msgid " dirname root of the filesystem to be compressed"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:144
msgid " outfile output file"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:162
#, c-format
msgid "readlink failed: %s"
msgstr "readlink mislykkedes: %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:307
#, c-format
msgid "could not read directory %s"
msgstr "kunne ikke læse mappe %s"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:442
msgid "filesystem too big. Exiting."
msgstr "for stort filsystem. Afslutter."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:601
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AAARGH: blok blev »komprimeret« til > 2*bloklængden (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:620
#, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+ld byte)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:665
#, c-format
msgid "cannot close file %s"
msgstr "kunne ikke lukke filen »%s«"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:742
msgid "invalid edition number argument"
msgstr "ugyldig parameter for editionsnummer"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:752
msgid "invalid endianness given; must be 'big', 'little', or 'host'"
msgstr "ugyldig endianness angivet. Skal være »big«, »little« eller »host«"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:817
#, c-format
msgid "warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum image size is %uMB. We might die prematurely."
msgstr "advarsel: et gæt på den nødvendige størrelse (øvre grænse) er %lldMB, men den maksimale aftryksstørrelse er %uMB. Vi bliver muligvis ikke færdige."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:841
msgid "ROM image map"
msgstr "ROM-aftrykskort"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:853
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Medtager: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:859
#, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
msgstr "Mappedata: %zd byte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:867
#, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
msgstr "Alt: %zd kilobyte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:872
#, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
msgstr "Superblok: %zd byte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:879
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "CRC: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:884
#, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)"
msgstr "der er tildelt for lidt plads til ROM-aftrykket (%lld tildelt, %zu brugt)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:890
#, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)"
msgstr "Skrivning af ROM-aftryk mislykkedes (%zd %zd)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:893
msgid "ROM image"
msgstr "ROM-aftryk"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:902
#, c-format
msgid "warning: filenames truncated to %u bytes."
msgstr "advarsel: filnavne afkortet til %u byte."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:904
msgid "warning: files were skipped due to errors."
msgstr "advarsel: filer oversprunget pga. fejl."
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:906
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte)."
msgstr "advarsel: filstørrelser afkortet til %luMB (minus 1 byte)."
# spørgsmålet er om det *giver* sikkerhedsproblemer, eller måske bare
# er et symptom på at der kan være sikkerhedsproblemer :)
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:910
#, c-format
msgid "warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "advarsel: uids forkortet til %u bit. (Dette kan være et sikkerhedsproblem.)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:913
#, c-format
msgid "warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)"
msgstr "advarsel: gids forkortet til %u bit. (Dette kan være et sikkerhedsproblem.)"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:916
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
"that some device files will be wrong."
msgstr ""
"ADVARSEL: enhedsnumre er afkortet til %u bit. Det betyder næsten med\n"
"sikkerhed, at nogle af enhedsfilerne vil være fejlbehæftede."
#: disk-utils/mkfs.minix.c:139
#, c-format
msgid " %s [options] /dev/name [blocks]\n"
msgstr " %s [tilvalg] /dev/name [blokke]\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:141
msgid " -1 use Minix version 1\n"
msgstr " -1 brug Minix-version 1\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:142
msgid " -2, -v use Minix version 2\n"
msgstr " -2, -v brug Minix-version 2\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:143
msgid " -3 use Minix version 3\n"
msgstr " -3 brug Minix-version 3\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:144
msgid " -n, --namelength <num> maximum length of filenames\n"
msgstr " -n, --namelength <antal> maksimal længde for filnavne\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:145
msgid " -i, --inodes <num> number of inodes for the filesystem\n"
msgstr " -i, --inodes <antal> antallet af inoder for filsystemet\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:146
msgid " -c, --check check the device for bad blocks\n"
msgstr " -c, --check kontroller enheden for ugyldige blokke\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:147
msgid " -l, --badblocks <file> list of bad blocks from file\n"
msgstr " -l, --badblocks <fil> liste med ugyldige blokke fra fil\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:149
#, fuzzy, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:192
#, c-format
msgid "%s: seek to boot block failed in write_tables"
msgstr "%s: mislykket søgning til opstartsblok i write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:195
#, c-format
msgid "%s: unable to clear boot sector"
msgstr "%s: kunne ikke slette opstartssektor"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:197
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_tables"
msgstr "%s: søgning mislykkedes i write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:200
#, c-format
msgid "%s: unable to write super-block"
msgstr "%s: kunne ikke skrive super-blok"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:203
#, c-format
msgid "%s: unable to write inode map"
msgstr "%s: kunne ikke skrive inode-oversigt"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:206
#, c-format
msgid "%s: unable to write zone map"
msgstr "%s: kunne ikke skrive zoneoversigt"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:209
#, c-format
msgid "%s: unable to write inodes"
msgstr "%s: kunne ikke skrive inoder"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:214
#, c-format
msgid "%s: seek failed in write_block"
msgstr "%s: søgning mislykkedes i write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:217
#, c-format
msgid "%s: write failed in write_block"
msgstr "%s: mislykket skrivning i write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:226 disk-utils/mkfs.minix.c:301
#: disk-utils/mkfs.minix.c:350
#, c-format
msgid "%s: too many bad blocks"
msgstr "%s: for mange ugyldige blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:234
#, c-format
msgid "%s: not enough good blocks"
msgstr "%s: ikke nok gyldige blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:549
#, c-format
msgid ""
"First data block at %jd, which is too far (max %d).\n"
"Try specifying fewer inodes by passing --inodes <num>"
msgstr ""
"Første datablok ved %jd, hvilket er for langt væk (maks. %d).\n"
"Prøv at angive færre inoder ved at sende --inodes <antal>"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:569
#, c-format
msgid "%lu inode\n"
msgid_plural "%lu inodes\n"
msgstr[0] "%lu inode\n"
msgstr[1] "%lu inoder\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:570
#, c-format
msgid "%lu block\n"
msgid_plural "%lu blocks\n"
msgstr[0] "%lu blok\n"
msgstr[1] "%lu blokke\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:573
#, c-format
msgid "Zonesize=%zu\n"
msgstr "Zonestørrelse=%zu\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:574
#, c-format
msgid ""
"Maxsize=%zu\n"
"\n"
msgstr ""
"Maksstørrelse=%zu\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:587
#, c-format
msgid "%s: seek failed during testing of blocks"
msgstr "%s: søgning mislykkedes under test af blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:594
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr "Mystiske værdier i do_check: sandsynligvis programfejl\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:627
#, c-format
msgid "%s: seek failed in check_blocks"
msgstr "%s: søgning mislykkedes i check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:637
#, c-format
msgid "%s: bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr "%s: ugyldige blokke før dataområde: kan ikke oprette filsystem"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:644 disk-utils/mkfs.minix.c:668
#, c-format
msgid "%d bad block\n"
msgid_plural "%d bad blocks\n"
msgstr[0] "%d ugyldige blok\n"
msgstr[1] "%d ugyldige blokke\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:653
#, c-format
msgid "%s: can't open file of bad blocks"
msgstr "%s: kan ikke åbne fil med ugyldige blokke"
# den her kan jeg ikke fortolke. Måske:
# badblock-talinddatafejl på...
#: disk-utils/mkfs.minix.c:658
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr "talinddatafejl af typen badblock på linje %d\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:659
#, c-format
msgid "%s: cannot read badblocks file"
msgstr "%s: kan ikke læse badblocks-fil"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:699
#, c-format
msgid "block size smaller than physical sector size of %s"
msgstr "blokstørrelse mindre end fysisk sektorstørrelse på %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:702
#, c-format
msgid "cannot determine size of %s"
msgstr "kan ikke bestemme størrelse på %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:710
#, c-format
msgid "%s: requested blocks (%llu) exceeds available (%llu) blocks\n"
msgstr "%s: anmodte blokke (%llu) overstiger tilgængelige (%llu) blokke\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:713
#, c-format
msgid "%s: number of blocks too small"
msgstr "%s: for lille antal blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:728 disk-utils/mkfs.minix.c:734
#, c-format
msgid "unsupported name length: %d"
msgstr "ikke understøttet navnelængde: %d"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:737
#, c-format
msgid "unsupported minix file system version: %d"
msgstr "ikke understøttet minix-filsystemversion: %d"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:778
msgid "-v is ambiguous, use '-2' instead"
msgstr "-v er tvetydig, brug »-2« i stedet"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:789
msgid "failed to parse maximum length of filenames"
msgstr "kunne ikke fortolke maksimal længde for filnavne"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:793
msgid "failed to parse number of inodes"
msgstr "kunne ikke fortolke antal inoder"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:824
msgid "failed to parse number of blocks"
msgstr "kunne ikke fortolke antallet af blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:832
#, c-format
msgid "%s is mounted; will not make a filesystem here!"
msgstr "%s er monteret; vil ikke oprette et filsystem her!"
#: disk-utils/mkswap.c:90
#, c-format
msgid "Bad user-specified page size %u"
msgstr "Ugyldig sidestørrelse %u angivet af bruger"
#: disk-utils/mkswap.c:93
#, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d"
msgstr "Benytter brugerbestemt sidestørrelse %d i stedet for systemværdien %d"
#: disk-utils/mkswap.c:134
msgid "Label was truncated."
msgstr "Etiket blev afkortet."
#: disk-utils/mkswap.c:142
#, c-format
msgid "no label, "
msgstr "ingen etiket, "
#: disk-utils/mkswap.c:150
#, c-format
msgid "no uuid\n"
msgstr "ingen uuid\n"
#: disk-utils/mkswap.c:159
#, fuzzy, c-format
msgid " %s [options] device [size]\n"
msgstr ""
"\n"
"Brug:\n"
" %s [tilvalg] enhed [størrelse]\n"
#: disk-utils/mkswap.c:162
msgid "Set up a Linux swap area.\n"
msgstr "Opsæt et Linux-swapområde.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:165
#, fuzzy
msgid " -c, --check check bad blocks before creating the swap area\n"
msgstr " -c, --check kontroller enheden for ugyldige blokke\n"
#: disk-utils/mkswap.c:166
#, fuzzy
msgid " -f, --force allow swap size area be larger than device\n"
msgstr " -f, --find find en fri enhed\n"
#: disk-utils/mkswap.c:167
#, fuzzy
msgid " -p, --pagesize SIZE specify page size in bytes\n"
msgstr " -b, --bytes vis størrelser i byte\n"
#: disk-utils/mkswap.c:168
#, fuzzy
msgid " -L, --label LABEL specify label\n"
msgstr " -X, --label <navn> angiv etikettype (dos, gpt, ...)\n"
#: disk-utils/mkswap.c:169
#, fuzzy
msgid " -v, --swapversion NUM specify swap-space version number\n"
msgstr " -N, --partno <antal> angiv partitionsnummer\n"
#: disk-utils/mkswap.c:170
#, fuzzy
msgid " -U, --uuid UUID specify the uuid to use\n"
msgstr " -g, --group <gruppe> specificer den primære gruppe\n"
#: disk-utils/mkswap.c:171
#, fuzzy
msgid " --verbose verbose output\n"
msgstr " -v, --verbose vær uddybende\n"
#: disk-utils/mkswap.c:174 disk-utils/sfdisk.c:2061
#, fuzzy, c-format
msgid " --lock[=<mode>] use exclusive device lock (%s, %s or %s)\n"
msgstr " --color[=<hvornår>] farvelæg uddata (auto, altid eller aldrig)\n"
#: disk-utils/mkswap.c:187
#, c-format
msgid "too many bad pages: %lu"
msgstr "for mange ugyldige sider: %lu"
#: disk-utils/mkswap.c:208
msgid "seek failed in check_blocks"
msgstr "søgning mislykkedes i check_blocks"
#: disk-utils/mkswap.c:216
#, c-format
msgid "%lu bad page\n"
msgid_plural "%lu bad pages\n"
msgstr[0] "%lu ugyldig side\n"
msgstr[1] "%lu ugyldige sider\n"
#: disk-utils/mkswap.c:228
#, c-format
msgid ""
"mkswap: %s contains holes or other unsupported extents.\n"
" This swap file can be rejected by kernel on swap activation!\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:236
#, fuzzy, c-format
msgid " Use --verbose for more details.\n"
msgstr " --verbose vis flere detaljer\n"
#: disk-utils/mkswap.c:275 disk-utils/mkswap.c:300
#, c-format
msgid "hole detected at offset %ju"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:283
#, c-format
msgid "data inline extent at offset %ju"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:286
#, c-format
msgid "shared extent at offset %ju"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:289
#, c-format
msgid "unallocated extent at offset %ju"
msgstr ""
# måske libblkid-probe, ikke sikker (allokere ny undersøgelse af libblkid
# Jeg tror ikke det er en undersøgelse af, men snarere noget som
# undersøger noget andet. Det kan også sagtens være en probe på dansk.
# Så jeg vil foreslå:
# "kunne ikke tildele enhede til libblkid-probe
#: disk-utils/mkswap.c:329
msgid "unable to alloc new libblkid probe"
msgstr "kunne ikke allokere ny libblkid-probe"
# måske libblkid-probe, ikke sikker
#: disk-utils/mkswap.c:331
msgid "unable to assign device to libblkid probe"
msgstr "kunne ikke tildele enhed til libblkid-probe"
#: disk-utils/mkswap.c:352
#, c-format
msgid "warning: checking bad blocks from swap file is not supported: %s"
msgstr "advarsel: kontrol af ødelagte blokke fra swapfil er ikke understøttet: %s"
#: disk-utils/mkswap.c:368 disk-utils/mkswap.c:393 disk-utils/mkswap.c:440
msgid "unable to rewind swap-device"
msgstr "kunne ikke spole tilbage på swap-enheden"
#: disk-utils/mkswap.c:396
msgid "unable to erase bootbits sectors"
msgstr "kunne ikke slette opstartsbit-sektorer"
#: disk-utils/mkswap.c:412
#, c-format
msgid "%s: warning: wiping old %s signature."
msgstr "%s: advarsel: fjerner gammel %s-signatur."
#: disk-utils/mkswap.c:417
#, c-format
msgid "%s: warning: don't erase bootbits sectors"
msgstr "%s: advarsel: slet ikke opstartsbit-sektorer"
#: disk-utils/mkswap.c:420
#, c-format
msgid " (%s partition table detected). "
msgstr